Nieuwsbrief Nr.7 222

 

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 7   10 mei  t/m 7 juni 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers


Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale

Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina.

Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

 

06 2124 1984

462570

463482

464247

06 1014 7854

463482

462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Overleden Adrianus, Albertus Christiaan Kroesen, oud 68 jr

 

Op 30 april is overleden Adri Kroesen. Vervuld van mooie herinneringen hebben zij van hem afscheid genomen.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dat hij moge rusten in vrede bij onze Heer

 

 

 

 

Vieringen:  periode  10 mei 2022 t/m 7 juni 2022

 

Zondag 15 mei 2022 5e zondag van Pasen

Voorganger: em. Pastoor Joost Baneke

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, organist/dirigent

 

Intenties:

Maria Visser-Leemreis

Annie v.d. Mond-Knippenborg

Adri Kroesen

 

 

Zondag 22 mei 2022 6e zondag van Pasen

In onze kerk géén viering

In de kerk van St. Johan de Doper in Keijenborg is er om 10.00 uur een eerste Communieviering. In deze gezamenlijke viering doen meerdere kinderen mee uit andere geloofsgemeenschappen. Ook vanuit onze geloofsgemeenschap.

 

 

 

 7e zondag van PasenZondag 29 mei 2022

Woord- en Communieviering

Voorganger: pastor Carin Timmerman

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje Mw. Marietje Frericks

 

Intenties:

Frans en Rikie Robben-Peters

Jaargedachtenis: Marietje Frericks

Adrie Kroesen

 

 

Zondag 5 juni 2022 Hoogfeest van Pinksteren

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:

Frans en Rikie Robben-Peters

Mirtha Botterman

Overleden Ouders Beunk-Lamers

Overleden fam. Boerkamp-Roording

José Waenink

Willy Rondeel

Gerda Gosselink-Pelgröm

Fiene Hooman-Wossink

Adrie Kroesen

 

 

Zondag 12 juni 2022   11e zondag door het jaar

In onze kerk géén viering.

 

 

 

Openstelling Mariakapel

 

 

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt,

dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

Weer vieringen op De Bleijke

 

Op 28 april hebben we weer overleg gehad met het managementteam van De Bleijke.

Dit overleg stond in het teken van het weer opstarten van de vieringen in het centrum.

We kunnen U berichten dat alles weer is vrijgegeven is. De corona maatregelen zijn opgeheven.

Daarom is de afspraak gemaakt om in juni weer te starten met de R.K.  Kerkdiensten op de derde donderdag van de maand. Dit zijn Woord- en Communievieringen met een voorganger. De planning is dat we de eerste dienst willen houden op 16 juni a.s.om 19.00 uur. Het zal weer zijn in de ruimte van de dag verzorging. Deze is wat ruimer van opzet geworden zodat we wat beter kunnen zitten.

Wij hopen U dan te verwelkomen. In de Nieuwsbrief van onze geloofsgemeenschap zullen we daar ook aandacht aan schenken.

 

Lid pastoraatsgroep:

Jan  Claver   06-23348923

 

 

 

Gesprek met het parochiebestuur op 29 april  jl.

 

De ontwikkelingen rondom Kerksluitingen in onze parochie van de 12 Apostelen beginnen langzaamaan vorm te krijgen.

Ook binnen onze eigen geloofsgemeenschap leeft dit onderwerp. Naast de locatieraad is er een initiatiefgroep actief bezig te onderzoek te doen naar de mogelijkheden van onze Willibrordkerk en ons Willibrordhuus.

In het gesprek met het Parochiebestuur zijn de eerste lijnen uitgezet om dit onderzoek mogelijk te maken.

Zowel vanuit de initiatiefgroep als vanuit de Locatieraad zijn uitvoerig de mogelijkheden in beeld gebracht.

De komende fase willen we die ideeën omzetten in reële plannen. Wat is de behoefte; wat is haalbaar.

Binnenkort zullen we een parochieavond beleggen om u te betrekken bij deze ontwikkelingen.

Daarvoor gaan we vooral u vragen om dit te helpen realiseren.

 

Op 14 mei a.s. komen de locatieraden van alle geloofsgemeenschappen vanuit de 12 Apostelen bijeen.

In deze bijeenkomst zal ook bekend worden wanneer welke kerk zullen gaan sluiten.

De komende drie jaar zal een negental kerken aan de eredienst worden onttrokken.

De keuze om Zutphen, Lochem en Keijenborg open te houden was in juni 2021 al besloten.

 

De grote vraag wordt dan: Hoe gaan we als Geloofsgemeenschap in Hengelo verder?

 

De huidige locatieraad wil zich vooral bezighouden met de verbreding van ‘Kerk zijn’

 

Samen willen we in  ‘Kerk zijn’, naar oplossingen zoeken om de Willibrordkerk in ere te houden met een Mariakapel en zo mogelijk een Willibrordkapel.

 

Binnenkort hoort u er meer over!

 

Henk Roes, namens de locatieraad

 

 

 

Tuinonderhoud:

 

Nieuwe tuinlieden gezocht ter aanvulling van het huidige team rondom de kerk.

 

  • Voor het onderhoud van de tuinen rondom de kerk en het Willibrordhuus zijn we dringend op zoek naar aanvulling met nieuwe mensen, mannen en vrouwen
  • De tuinen liggen er altijd verzorgd en netjes bij. Hier zijn snoeiwerkzaamheden van diverse struiken en schoonhouden bestrating en plantsoenen belangrijke werkzaamheden.
  • Het tegelpad langs de kerk is aangepakt. Enkele vrijwilligers hebben het pad opnieuw gelegd zodat de (oudere) mensen er weer veilig gebruik van kunnen maken.
  • Nieuwe tuinlieden kunnen zich aanmelden bij Jan Willemsen tel. 0575 463386

 

 

 

 

Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

 

Als werkgroep zijn we weer druk bezig met het programma voor het nieuwe jaar. Er staan al veel activiteiten op de voorlopige agenda:  bloemschikken,  een filmavond, een thema avond rond autisme en selectief mutisme en geloven, (bijbels) koken, een spreker…  maar ook een paar dagen wandelen zou kunnen.
Mensen die eens kennis willen maken met pelgrimeren, maar de stap naar Santiago te ver vinden, kunnen een midweek wandelen rond de Pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem.
“Pelgrimsherberg is een voorbereidingsplek, een bijzondere overnachtingsplaats, een eindpunt voor jeugdige pelgrims, een ontmoetingsplek voor teruggekeerde pelgrims, een rustpunt op je levenspad.”

Rond de herberg in Vessem( Brabant)  is een 4 tal dagwandelingen uit gezet. Zijn er belangstellenden voor deze activiteit? We denken er aan om volgend maart/april 2023 een midweek te gaan organiseren. Voordat we actie gaan ondernemen willen we eerst graag weten of mensen daadwerkelijk belangstelling hebben. U kunt zich voor vragen of opgave  wenden tot  Frida Meints f.meints@gmail.com

 

Laatste activiteit voor de zomervakantie: 30 juni fietstocht, bezoek Pionierskerk en picknick

Op 30 juni organiseren we een fietstocht naar de Slangenburg. Naar de PKN kerk. Dit een pioniersplek. Helma van Loon predikant van deze kerk zal ons van alles vertellen over deze plaats en het labyrinth dat in de tuin ligt. Daarna gaan we samen picknicken in de tuin van deze kerk.  Dan wandelen we naar de Abdij kerk van het klooster van de Slangenburg. We maken daar een vesper mee. We sluiten de middag af met een picknick rond de Slangenburg. U kunt ook evt. met de auto komen. Vertrek 14.30  uur Willibrordus hus

 

Aanmelding bij

Jo van Aken tel. 0575- 461800  jo.vanaken@gmail.com
Frida Meints tel.  0651007904 of f.meints@gmail.com

Hartelijke groet, commissie Inspiratie en Ontmoeting

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd

via Kerkradio Zutphen

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld 10 mei 2022 – 07 juni 2022

 

15 mei 09.30 uur Eucharistie Em. Pastoor Joost Baneke Kerk Hengelo
22 mei 10.00 uur Eerste Communie

viering

Pastoor
Harry Scheve
Viering in
Keijenborg
22 mei Géén viering in onze kerk

Gezamenlijke viering van de Eerste Communie in Keijenborg

29 mei 09.30 uur WC Viering Pastor Carin Timmerman Kerk Hengelo
05 juni 09.30 uur WC Viering Mw. Gerry Spekkink Kerk Hengelo
12 juni Géén viering in onze kerk

 

19 juni 09.30 uur WC Viering Dhr. Boris Ariaens Kerk Hengelo

 

 

 

 

 

Verslag Noaberviering op 30 april jl.

 

De laatste Noaberviering voor de zomer vond plaats op zaterdag 30 april in het Willibrordhuus en stond in het teken van rommel.

Waar de een rommel ziet, ziet de ander een schat. Dat gooi je toch niet weg? Dat kan nog van pas komen! Dat is toch geen rommel, dat is mooi!

Deze uitspraken riepen herinneringen op en persoonlijke verhalen.

Duidelijk was dat opruimen en wegdoen lastig is, zeker als er verhuisd moet worden of een kleiner huis ingericht moet worden.

Behalve materiele rommel, is er soms ook geestelijke rommel die in de weg ligt.

We dachten ook na over een kunstenaar die uit gevonden rommel iets nieuws heeft gemaakt,     en over

De Kunstenaar die in het scheppingsverhaal chaos schiep tot mensenland (Huub Oosterhuis).

 

Om nog meer rommel te voorkomen werd dit keer aan het eind géén bij het thema passende herinnering meegegeven. Het budget daarvoor, aangevuld met vrijwillige bijdrage van de deelnemers, werd deze avond bestemd voor giro 555.

Er kon € 40 overgemaakt worden voor de crisis in Oekraïne.

 

De eerstvolgende Noaberviering is op zaterdag 24 september en dan in Kerkstraat 15.

Met het nieuwe kerkelijk seizoen wordt weer gewisseld van locatie.

 

 

 

Raad van Kerken

 

4 mei herdenking 2022

Op 4 mei dit jaar vond de herdenking weer plaats met als start de herdenkingsviering in de Remigiuskerk in Hengelo.

Medewerking werd verleend door:Dodenherdenking 4 mei 2022 – Oranjevereniging Wolfheze

– Het Willibrord mannenkwartet

– Dwarsfluitiste: Mw. Mirjam Oskamp

– Voordracht: Sylvia Jolink-Jolink
– orgel: dhr. Herman Lubbers

– Dhr. Henk Leusink vertelde zijn oorlogservaring.

– De vredevlam werd dit jaar door leerlingen van de Piersonschool
naar binnen gebracht.

 

Na afloop van de viering werden er kransen gelegd bij het monument aan de Synagogestraat en bij het Vrijheidsbeeld. Daar werden de namen opgelezen door Mw. Marian Besseling, onze burgemeester. Ook door het massaal toegestroomde publiek werden bloemen gelegd bij deze monumenten. Het samengesteld koor zong op indrukkende wijze het Wilhelmus.

Zeker in deze tijd waren zich veel mensen bewust van de vrijheid waarin wij mogen leven en gaven daar uiting aan door hun aanwezigheid.
De raad hoopt op deze manier een zinvolle bijdrage te leveren aan de herdenking van het oorlogsgeweld in de jaren 1940-1945. Maar tevens ook stil te staan bij het gebeuren in Oekraïne.

 

 

 

 

Excursie naar ‘Het Kervel’

 

Evenals in de jaren voor de corona pandemie organiseerde de Raad van Kerken ook dit jaar weer voor de leerlingen van de Hengelose en Keijenborgse scholen een excursie naar het landgoed ‘Het Kervel’.

 

Dhr. Jean Kreunen (bekend van het museum 40-45) vertelde aan de hand van

diverse voorwerpen het verhaal over de bezettingstijd.

 

De heer de Groot hield de rondleiding door het huis en vertelde over de plaatsen

waar men zich verscholen hield.

De ervaring is dat deze excursie grote indruk achterlaat bij de jeugdige scholieren.

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; 

dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat U die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

Opnieuw oecumenische motortoer op 2e Pinksterdag

 

De afgelopen twee jaar kon het vanwege coronabeperkingen niet doorgaan! Nu is op 2e Pinksterdag weer een oecumenische motortoer georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Hengelo.

Deze traditie vanuit de Raad van Kerken stamt al uit 2009. Het concept: lekker toeren met passende bestemming, oecumenische ontmoetingen en bijdragen aan een goed doel om ook anderen in het plezier te laten delen. De start is 6 juni om half tien ’s ochtends bij de Willibrorduskerk, Spalstraat 38.

Vanaf negen uur is er eerst koffie. De route voert door het rivierengebied naar de Utrechtse Heuvelrug, waar in Driebergen de Petrusbandenkerk wordt bezocht voor een rondleiding.

Dit is een Rijksmonument en is een van de kerken waar kunstenaars exposeren in het kader van Feest van de Geest. Feest van de Geest is een ontmoeting tussen beeldende kunst,

Pinksteren en architectuur van kerkgebouwen. De Petrusbandenkerk is een van de kerken van de Parochie Sint Maarten, waar Johan Rutgers, oud-Hengeloër, priester is.

Er staat een ontmoeting met hem op het programma. Het tweede deel van de route voert over de Veluwe terug naar Hengelo. Een mooie en gevarieerde toer door prachtige natuur.

Om mee te doen met deze motortoerrit, als rijder of als passagier, is een berichtje aan Chris Peelen (tel. 462799/email cpeelen@live.nl) of

Gerry Spekkink (tel. 461146/email spekkinkgerry@gmail.com) voldoende.

Kosten bij inschrijving: € 12,50. Hiervoor krijgen de deelnemers een mooie motortocht, koffie en een lunch in Driebergen.

De meeropbrengst komt ten goede aan “Puur Natuur” van de Stichting Philadelphia.

Zo genieten ook anderen mee!

 

 

 

 

Nieuws Repair Café

 

Wat is het fijn dat we weer helemaal gewoon open kunnen. Na twee jaar gesloten te zijn of op halve kracht is dit gewoon geweldig.

 

Dat vonden meer mensen. Bij de eerste openstelling meldden zich al 2 vrijwilligers en bij de tweede opstelling weer 1.

Dat is super, dat mensen zo hun steentje willen bijdragen. We zijn heel blij met aanmelding van de naaister!

Maar eigenlijk is iedereen welkom die het Repair Café een warm hart toedraagt.

U weet dat onze missie is: “Weggooien? Mooi niet!”. Speciale aandacht willen we nu al vestigen op de Week zonder afval.
Milieu Centraal organiseert van maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni de Week zonder Afval.

Tijdens deze week worden Nederlanders uitgedaagd om zo min mogelijk afval te produceren en weg te gooien.

Milieu Centraal helpt, met handige tips om afval te verminderen, uitdagingen op weg naar afvalvrij en acties van partners die meedoen.

 

https://duurzaamheid.nl/agenda/week-zonder-afval/

 

Tijdens de Week zonder Afval komen er zeven thema’s aan bod:

1. Deel en leen zoveel mogelijk
2. Neem je eigen beker of fles mee
3. Kies voor herbruikbaar
4. Koop tweedehands
5. Bespaar papier
6. Repareer spullen en kleding
7. Geef kleding een tweede leven

 

Als Repair Café hebben wij ook een aandeel in thema 6! Benieuwd wat wij doen en bent u nog niet eerder in het Repair Café geweest?

Kom dan langs voor inspiratie en zie wat wij als vrijwilligers voor u kunnen betekenen!

Hartelijke groeten, vrijwilligers van het Repair Café!

Geopend: elke eerste en derde donderdag van de maand van 15.00 uur tot 20.00 uur!

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

 

Hebt u al gekeken op de nieuwe website van onze afdeling?

www.kbo-gelderland.nl/afdeling/hengelo

  • Leuk en interessant uitstapje naar Kasteel Doorwerth op vrijdag 13 mei a.s.
  • Bekijk het onderdeel Nieuws
  • Bekijk eveneens onderdeel Activiteiten

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

Het secretariaat is op vrijdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad ondersteuning . Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
  • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 8 kan uiterlijk tot 03 juni 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 03 juni 2022 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl worden ingeleverd.

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibrordhengelo.nl

https://facebook.com/dewillibrordpioniers