Nieuwsbrief nr.5 2022

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 5   15 maart t/m 12 april 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Overleden Willy Rondeel, 88 jaar oud.

 

Na een arbeidzaam leven is Wilhelmus Johannes Rondeel op 20 januari jl. op 88-jarige leeftijd thuis overleden op zijn geliefde boerderij.

Op 27 januari jl is hij in besloten kring gecremeerd in De Omarming in Zutphen.

 

Moge hij rusten in de vrede van de Heer.

 

 

 

 

Overleden Gerda Gosselink-Pelgröm, oud  78 jaar

 

Omringd door al haar naasten is Gerarda Thersia Agnes Maria Gosselink op 23 januari overleden.

Op haar rouwkaart staat een prachtige tekst die geheel op haar van toepassing is.

 

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend en krachtig.
’T Is op.
Zo is het goed.

 

Op  zaterdag 29 januari jl. was haar uitvaart in onze kerk, waar zij veel tijd en energie heeft besteed aan haar rijke geloofsleven ten behoeve van onze geloofsgemeenschap. Aansluitend is zij in besloten kring gecremeerd in De Omarming in Zutphen.

 

Moge zij nu rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

 

 

Overleden Fiene Hooman-Wossink, oud 85 jaar

 

Op 25 januari is overleden Fiene Hooman-Wossink. Bovenaan op haar rouwkaart stond een stukje tekst van R. Long.

 

‘Alles waar je echt van houdt
Zal je warmte blijven geven
’t Blijft altijd een deel van jou
Een stukje van je leven.’

 

De uitvaartdienst werd gekenmerkt door gebeden en gedachten over haar warmte en onvoorwaardelijke liefde voor allen die haar hebben gekend.

Op woensdag 2 februari jl. was de uitvaart in onze kerk en daarop aansluitend is zij gecremeerd in kleine kring.

 

Dat zij moge rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

 

 

 Vieringen:  periode  15 maart 2022 t/m 12 april 2022

 

 

Donderdag 17 maart Ziekenzalving Hengelo-Keijenborg

Voorganger pastoor Harry Scheve.

Aanvang 10.00 uur

Lector: Jan Claver

Locatie: Willibrordkerk

Bij deze viering zijn de parochianen uitgenodigd voor de ziekenzalving.

(zie elders in dit parochienieuws)

 

 

Zondag 20 maart 2022  3e zondag van de Vasten

Woord- /Communieviering

Voorganger em. Diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Diny Rondeel

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink dirigent/organist

 

Intenties:

Maria Visser-Leemreis

Mirtha Botterman

Annie v.d. Mond-Knippenborg

 

 

Zondag 27 februari 2022 4e zondag van de Vasten

Géén viering in onze kerk

 

Zondag 3 april 2022 5e zondag van de Vasten
Woord-/Communieviering

Voorganger: dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:

Mirtha Botterman

Fam. Boerkamp-Roording

Richard Jansen

Annie Kasteel-Zaarbelink

José Waenink

Willy Rondeel
Gerda Gosselink

Fiene Hooman-Wossink

 

 

 

Zondag 10 april 2022 Palmzondag

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Diny Rondeel

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Opmerking: Gedachteniskruisje van Theo Gerrits

 

Intenties:

Theet Beunk

Jaargedachtenis: Theo Gerrits

 

 

Na de viering Palmpaasoptocht naar de Remigius!

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek.

(zaterdag en zondag)

 

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke ziekenzalving In de Willibrordkerk in Hengelo voor de geloofsgemeenschap van Hengelo en Keijenborg

 

Het sacrament van de Ziekenzalving is een van de zeven sacramenten van de katholieke Kerk.

Het is bedoeld voor mensen die ernstig ziek zijn of een zware operatie moeten ondergaan en niet zozeer als ‘laatste sacrament’, zoals het voor 1969 was.

Het fundament van de ziekenzalving ligt in de omgang van Jezus met mensen die ziek zijn of lijden. Zoals Hij hen genas, wil de Kerk ook de mensen ondersteunen

 

Op donderdag 17 maart a.s. om 10.00 uur zal pastoor Harry Scheve voorgaan in deze viering.

Indien U hieraan wilt deelnemen, wilt U zich dan melden bij een lid van de bezoekersgroep.

U kunt zich ook melden bij Jan Claver mobiel 06 2334 8923 of een briefje in de brievenbus van het Willibrordhuus.

 

 

 

 

Gesprek met het parochiebestuur

 

Na de mededeling op de platformavond van 24 november kregen ook wij te horen dat onze kerk zou worden gesloten. In het persbericht stond dat 10 van de dertien kerken op termijn zouden worden gesloten.

In het gesprek op 23 februari jl hebben we met een afvaardiging van het parochiebestuur gesproken over de impact van zo’n mededeling. Op de vraag waarom ook onze kerk zal worden gesloten hebben we van veel mensen uit onze geloofsgemeenschap vernomen dat zij daarover teleurgesteld zijn, verdriet alom, ongeloof, maar met name over de botte mededeling zonder ons daarover van tevoren in te lichten.

Gelukkig hebben we in deze bijeenkomst onze reacties daarop kunnen delen met het bestuur.

Toch willen we alle energie steken in het vervolgtraject. Je kunt en wilt toch niet zo maar de geloofsgemeenschap aan de kant zetten c.q. in de steek laten! We hebben vol gas gegeven aan de uitbouw van de locatieraad. We willen samen inhoud geven aan het ‘Kerkzijn’ in vier essenties.

Met als werktitel ‘Willibrord Pioniert’ proberen we in beeld te brengen wat we als gemeenschap voor elkaar kunnen betekenen en vooral wat we daarvoor nodig hebben.

Daarnaast heeft een aantal deskundigen vanuit onze eigen geloofsgemeenschap het initiatief genomen om de gebouwentoestand vanuit het nieuwe perspectief door te lichten.

Grofweg zijn er drie mogelijkheden t.w.

 

 1. We laten het gebeuren dat binnen niet al te lange tijd de kerk door het parochiebestuur wordt gesloten; òf
 2. We gaan het nieuwe ‘Kerkzijn’ echte inhoud geven, waarbij u als parochiaan samen met ons de schouders er onder wil zetten; òf
 3. Alle krachten bundelen om zoveel mogelijk te behouden voor oud en jong, voor en door de gemeenschap een eigen plek in Hengelo te behouden en zelfs uit te bouwen.

 

We zullen u regelmatig op de hoogte houden.

Binnenkort kunt u een uitnodiging verwachten om mee te denken hoe we de nieuwe werkelijkheid handen en voeten willen geven.

Er zijn vele vragen gesteld aan het parochiebestuur. Zij willen op 4 april a.s. weer een platformavond beleggen.

Zij willen dan antwoorden geven hoe het nu verder gaat.

De locatieraad en de werkgroep gebouwen willen op een respectvolle manier hiermee omgaan. Een houding van vertrouwen in de toekomst.

Niet voor niets heeft de werkgroep gekozen voor de werktitel ‘Willibrord Pioniert!

 

 

 

 

Kliederkerk start weer op!

 

Na 2 jaar starten we weer met een nieuwe kliederkerk voor Hengelo en omgeving! Misschien kent u het nog, misschien ook niet. Kliederkerk wordt georganiseerd door een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers uit de Protestantse kerk Hengelo en de RK kerken uit Hengelo en Keijenborg. Uitgangspunt van de vieringen is om op een creatieve manier samen de betekenis van Bijbelverhalen te ontdekken. Kliederkerk is speciaal voor het hele gezin, zelfs opa en oma, vriendjes en vriendinnetjes mogen mee. Ook aan de jongsten is gedacht: er is een peuterhoek met speelmateriaal aanwezig. Stilzitten is er niet lang bij, want we zijn actief bezig!

Een kliederkerk duurt 2 uur en er zijn 3 onderdelen:

Samen ontdekken: een uur kiezen uit creatieve activiteiten en spelvormen.

Samen vieren: een kort vier moment waarin gedeeld wordt wat er gedaan, beleefd en gemaakt is.

Samen eten: met een hapje en een drankje is het tijd om ook gezellig elkaar te ontmoeten (naar een high-tea idee).

De volgende kliederkerk is zondagmiddag 13 maart 2022 in de Remigiuskerk, Kerkstraat 42 in Hengelo Gld. met als thema ‘David en Goliath’. Om 14.10 uur openen we de deuren om iedereen welkom te heten. Om 14.30 uur starten we met het vertellen van het verhaal van David en Goliath en een uitleg van de verschillende activiteiten. Misschien ben je graag creatief bezig: stenen beschilderen, een ketting- of sleutelhanger maken, een wapenuitrusting knutselen, tekenen op groot formaat. Of ben je liever actief? Dan kun je een parcours lopen op basis van vertrouwen, een mini katapult bouwen, opmeten hoe groot jij bent, met reuzevoeten lopen. Dit zijn enkele voorbeelden van de activiteiten, je kiest zelf wat en hoeveel je gaat ontdekken.
In de korte viering delen we wat er gedaan is en beleefd. Daarna is het tijd om na te praten onder het genot van een kop koffie/thee/ranja en verschillende hapjes.

 

 

 

NB: Dit alles onder voorbehoud van de op dat moment geldende corona maatregelen.

 

Iedereen is van harte welkom!

 

In verband met de inkopen is opgeven heel fijn. Dat kan door een mailtje te sturen naar kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com of via een Messenger bericht op Facebook:

 

Jeugdwerk kerk Hengelo gld.

 

 

 

 

 

Nieuwe leden voor de locatieraad

Eind januari hebben we een verzoek bij het parochiebestuur neergelegd om de locatieraad nu al uit te breiden met vier nieuwe leden. Ook zijn we in gesprek met een nieuwe voorzitter.

De benoeming van de nieuwe leden door het parochiebestuur staat door de veranderde bestuurssituatie (minder kerken) ter discussie. Ook zal in de toekomst een andere bestuursconstructie gaan plaatsvinden. Daarom heeft het parochiebestuur besloten dat  zij zich direct mogen aansluiten.

Samen met hen willen en kunnen we het ‘Kerkzijn’ zodanig inrichten om de kerk/geloofsgemeenschap een plaats te geven in onze Geloofsgemeenschap van Hengelo. Binnenkort hopen we ook een nieuwe voorzitter voor de locatieraad toe te voegen.

Zij zijn van harte welkom.

 

 

 

 

 

Het Willibrordkoor weer actief

 

Na alle beperkingen door corona, zijn we blij dat we weer samen mogen zingen.

De repetities zijn weer begonnen en ook de vieringen mogen we, als hele koor, weer opluisteren met ons enthousiaste gezang.

 

Aangezien we door corona ook twee jaar geen Caeciliafeest hebben kunnen vieren, met als hoogtepunt het huldigen van de jubilarissen, zijn die er wel geweest.

Deze jubilarissen willen we toch graag vermelden:

Marijke Damen                                   45 jaar lid

Wilhelmien Hoebink-Coops               45 jaar lid

Betsie Lamers                                   35 jaar lid

Hans Milder                                       35 jaar lid

 

 

Rob Mullink 30 jaar betrokken bij kerk en koor. 1992-2022

De bijzondere band met de Willibrordkerk en in het bijzonder de band met zijn koor is tekenend hoe hij in het leven staat.

De plek achter het orgel betekent voor hem heel veel. Muziek maakt deel uit van zijn leven.

Door zijn enthousiasme, ook in Coronatijd, zingt het koor letterlijk en figuurlijk de sterren van de hemel. Alom bekend.

We hopen dat hij nog in lengte van jaren het bepalend gezicht mag zijn van ons koor/Kerk van de Willibrord Geloofsgemeenschap.

 

Van harte proficiat!

Ans Schabbink, secretaris

 

 

 

 

 

Palmpaasoptocht  Hengelo zondag 10 april 2020

 

Willibrorduskerk – Remigiuskerk – Kerkstraat

Zondag 10 april vieren we Palmpasen.

Wil je meedoen met de Palmpaasoptocht, dan kun je een versierpakket op vrijdag 8 april ophalen bij Kerkstraat 15 – tegenover de Remigiuskerk.

Het is een pakket met een stok, lekkers, draad, buxustakjes en crêpepapier.

 

Heb je deze niet, dan hebben wij er één voor je. Ook het materiaal om er een mooie kleurrijke (én lekkere!) stok van te maken is aanwezig.

 

Op zondag 10 april a.s. zijn de kinderen met de versierde stok vanaf 10.20 uur welkom in het Willibrordhuus aan de Spalstraat alwaar de stokken bekroond worden met een broodhaantje.
Als de palmpaasstokken versierd zijn, volgt een ‘rondje’ door de Willibrordkerk en volgt een gesprekje over de stokken/ symboliek van de versiersels.

We gaan dan met de muziek van Concordia voorop door de Willibrorduskerk via de Spalstraat naar de Remigiuskerk. Daar is ook een korte bijeenkomst in de kerk.

Daarna is er in Kerkstraat 15 voor de kinderen ranja en voor je ouders koffie/thee en gelegenheid om nog even na te praten.

Heb je thuis al een palmpaasstok versierd, dan kun je ook aansluiten bij de optocht. We vertrekken ca. 10.35 uur bij de Willibrorduskerk.

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2022

Onder de leus van: ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’ hoopten we dat U ons de tijd gunt om samen te onderzoeken hoe we in de toekomst ook nog

‘Samen Kerkzijn’ kunnen uitoefenen.

 

Gelukkig kunnen wij u meedelen dat de toegezegde bedragen
ons niet tegen vielen na de aankondiging van de massale kerksluiting.
Op dit moment is ruim € 30.000,00 toegezegd. In de loop van het jaar komt daar gemiddeld nog  € 3.000,00 bij.

Dat is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De komende tijd informeren wij u over de verdere voortgang.

Zodra de ideeën wat meer geconcretiseerd zijn, zullen wij de leden van onze Geloofsgemeenschap uitnodigen om met ons daarover van gedachten te wisselen, zodat ook andere leden van onze geloofsgemeenschap hun stem kunnen bijdragen. Uitdrukkelijk willen we hierbij ook de jongeren betrekken.

 

 

 

 

Bijzonderheden Kerkhof aan de Zelhemseweg

 

Het jaar 2022 is alweer begonnen, derhalve willen we even terugblikken op het vele werk dat onze tuin- en begraafplaats vrijwilligers in 2021 hebben verzet.

Activiteiten, die dit jaar op en voor de begraafplaats hebben plaatsgevonden.

 • De zes vrijwilligers hebben er ook dit jaar, ondanks belemmeringen t.g.v. corona, weer voor gezorgd dat het kerkhof er netjes en verzorgd bij ligt.

We hebben van verscheidene kanten complimenten gehad dat kerkhof er netjes bij ligt.

 • In 2021 zijn er geen graven geruimd, daar in het najaar nog niet voldoende graven in aanmerking kwamen om te worden geruimd.

Er zijn wel een aantal urnengraven in de muur, op aanvraag, verwijderd en de urn overgedragen aan de familie.

 • Momenteel wordt het registratiesysteem voor de graven en contactpersonen verder uitgebreid en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Plannen voor uitvoering in 2022.Verbetering afdekking urnenmuur ter voorkoming waterindringing van bovenaf.

 • Voor een aantal graven zal dit jaar een ontruimingsprocedure worden gestart. Voor deze graven zijn geen families/ contactpersonen meer te vinden.

berichten/ aankondigingen voor nabestaanden/ families worden, een vastgestelde periode, opgehangen bij graf en ingang.

 

Graven ruimen:

 

 • De planning is dat 4 en 5 April een aantal graven, met goedkeuring familie, worden geruimd.

 

Op deze dagen kunnen we nog wel enkele uren hulp gebruiken,

dit betreft hand – en spandiensten en lichtere grondwerkzaamheden.

 

Indien er gegadigden zijn om te helpen kunnen ze zich melden bij Theo Keurentjes

Tel. 06-10971040

 

 

Nieuwe grafdelver:

 • We hebben voor dit en volgende jaren een grafdelver in de persoon van Alex Gerritsen uit Olburgen gevonden die opdrachten voor nieuwe graven wil uitvoeren.

Hr. Willem Hartemink heeft aangegeven te stoppen, wij danken hem voor de uitvoering van al deze werkzaamheden gedurende een lange reeks van jaren.

 

 

Nieuwe tuinlieden gezocht ter aanvulling van het huidige team rondom de kerk.

 • Voor het onderhoud van de tuinen rondom de kerk en het Willibrordhuus zijn we dringend op zoek naar aanvulling met nieuwe mensen.
 • De tuinen liggen er altijd verzorgd en netjes bij. Hier zijn snoeiwerkzaamheden van diverse struiken en schoonhouden bestrating en plantsoenen belangrijke werkzaamheden.
 • Het tegelpad langs de kerk wordt aangepakt. Door wortels van bomen liggen sommige tegels ongelijk, waardoor mensen kunnen struikelen.
 • Het gazon wordt regelmatig gemaaid door een externe firma.
 • Zij kunnen zich aanmelden bij Jan Willemsen tel. 0575 463386

 

Wij danken de begraafplaats- en tuinvrijwilligers voor alle werkzaamheden die ze afgelopen jaar weer hebben uitgevoerd.

 

 

 

 

Coronamaatregelen op de schop in onze kerk!

 

De Rooms-Katholieke Kerk heeft op woensdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd die op vrijdag 25 februari ingaan Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.

Na de viering is er ook weer gelegenheid een kopje koffie/thee in het Willibrordhuus.

 

 

 

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld mrt. 2022- april 2022

 

17 mrt. 10.00 uur Ziekenzalving Hengelo- Keijenborg Pastoor H. Scheve Kerk Hengelo
20 mrt 09.30 uur Woord/Com- munieviering Em. Diaken

Theo ten Bruin

Kerk Hengelo
27 mrt. Geen viering in onze kerek
03 april 09.30 uur Woord/Com- munieviering Voorganger
Boris Ariaens
Kerk Hengelo
10 april 09.30 uur Woord/Com- munieviering Mw. Gerry Spekkink Palmzondag
Optocht
15 april 15.00 uur Kruisweg Mw. Gerry Spekkink Kerk Hengelo
17 april 09.30 uur Woord/Com- munieviering Mw. Carin Timmerman 1e Paasdag
Kerk Hengelo
24 april 09.30 uur Eucharistie Pastoor

H. Scheve

Kerk Hengelo

 

 

 

 

 

 

Inspiratie en Ontmoeting

 

Als werkgroep Inspiratie en Ontmoeting hadden we voor dit jaar in verband met de Corona geen jaarprogramma gemaakt.

We leven in het moment en keken/ kijken steeds naar wat mogelijk was.

Het bezoek aan de Wijngaard Um d’n Olden Smid heeft plaats gevonden.

De avonden van Chagall met Joop Mol konden ook gelukkig door gaan.

Het bloemschikken met kerst dat op het programma stond, schuiven we door naar het volgende seizoen.

 

 

 

 

 

Op 31 maart doen we weer een poging tot een activiteit

 

Dan organiseren we een avond Bijbels koken.  Dominee Rineke van den Berg zal deze avond leiden. Ze schrijft er zelf hieronder een stuk over.

We hopen dat dit weer een start mag zijn voor vele vervolgbijeenkomsten van Inspiratie en Ontmoeting.

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting is i.v.m. ziekte en stoppen van leden, opzoek naar nieuwe Werkgroep leden.

Wie vindt het leuk om mee te helpen om een interessant en inspirerend jaarprogramma te bedenken? U kunt zich aanmelden bij ondergetekenden.

De kerken om ons heen organiseren ook interessante activiteiten. Hier onder vindt u een aanbod van de Pionierskerk in de Slangenburg.

 

Van harte aanbevolen!

Hartelijke groet,

Jo van Aken en  Frida Meints

 

 

 

 

Bijbels koken op donderdag 31 maart 18:00 is er Bijbels koken in Kerkstraat 15. 

Het is niet alleen koken met elkaar, maar ook ontmoeting rondom Bijbelverhalen die vertellen over Paasfeest.

We gaan aan de slag met recepten die gebruik maken van ingrediënten die mensen in de tijd van de Bijbel ook al gebruikten.

Soms hebben bepaalde kruiden betekenis in de Bijbel. Het is leuk om de uitleg daarbij te horen.

Bijbels koken is niet snel koken, er is tijd voor nodig… de avond duurt daarom zeker drie uur. Het is echt een avond uit!
Omdat we gebruik maken van bijzondere ingrediënten (denk aan lamsvlees, granaatappel) zijn er kosten aan de maaltijd verbonden.

Vanuit mijn ervaring, ik heb in mijn vorige gemeente regelmatig Bijbels koken gedaan met gemeenteleden, kan ik aangeven dat de kosten rond de 10 euro liggen.

Als dit lastig is voor u, geef het dan even aan. Daar is wel een oplossing voor.

Vanuit mijn ervaring kan ik ook aangeven dat Bijbels koken niet alleen bedoeld is voor de keukenprinsen en prinsessen.

Zelfs als u normaal maar weinig in de keuken doet, is een avond als deze leuk om mee te maken. We werken in kleine groepjes, waarbij de één een ingewikkeld recept uitvoert en de ander ‘alleen maar van alles snijdt’. De gezelligheid staat voorop! En daarnaast het proeven van allerlei heerlijke gerechten natuurlijk!

Vanwege de inkoop van alle benodigdheden, is opgave gewenst. Dit kan tot 1 week van tevoren, donderdag 24 maart.

 

Graag een mail naar: dominee@pknhengelogld.nl

Ds Rineke van den Berg

 

 

 

 

 

Raad van Kerken: In Memoriam Jaap van Gijssel

Op zaterdag 12 februari jl. overleed op 69-jarige leeftijd Jaap van Gijssel, man van Janny, vader van Lieseth en Sander, schoonvader van Arjen en Geertje, opa van Koen.

Jarenlang was Jaap voorzitter van de Raad van Kerken, waarin de Vrijzinnige,

de Protestantse en de Katholieke Geloofsgemeenschappen samenwerken in Hengelo.


Jaap was niet alleen een bekwame voorzitter, hij nam ons ook mee in de activiteiten van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap.

Van daaruit nam hij actief deel aan oecumenische vieringen in de gebedsweek voor de eenheid, bij de start van het nieuwe kerkelijke jaar

Bij het voorbereiden van deze laatste vieringen werd veelvuldig gebruik gemaakt van zijn gastvrijheid aan De Vloed. In de liedkeuze hiervoor kwam herhaaldelijk zijn Drentse achtergrond tot uiting en in de keuze van thema’s zijn sociale insteek.  Altijd enthousiast,
warm en bevlogen. Hij vertegenwoordigde de Raad van Kerken bij het platform van de gezamenlijke kerken met en in de gemeente
Bronckhorst. Ook organiseerde bij de herdenkingsdienst op 4 mei met daaraan gekoppeld het bezoek van de groepen 7 van alle basisscholen uit de voormalige Gemeente Hengelo aan het Kervel.
Daar hoorden de kinderen het verhaal van de Joodse gemeenschap die daar in oorlogstijd noodgedwongen verblijf hield.

 

Oecumenisch motorrijden:

Trots was Jaap dat er zelfs vanuit de Raad van Kerken op 2e Pinksterdag oecumenisch werd motorgereden, niet alleen voor eigen plezier, maar ook ten bate van een goed doel. Verschillende ritten met een passende bestemming werden door hem uitgezet, vaak samen met zijn zoon Sander.

De vergaderingen van de Raad van Kerken verliepen onder zijn bezielende leiding in constructieve sfeer.

En en passant nam hij ons mee in zijn rijke leven als opa, binnen de cliëntenraad van De Bleijke en Markenheem, als Sinterklaas, als kandidaat voor de titel ‘Maestro van Hengelo’ etc.  De laatste bijeenkomst op 10 januari jl begon hij met woorden van hoop en vertrouwen. Wie kon denken dat ze niet alleen van toepassing waren voor een scheidend lid, maar ook voor hemzelf.

Wij zijn dankbaar voor zijn grote inzet en persoonlijke contacten.

Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte bij dit grote verlies.

Net als wij, zullen zeer velen in Hengelo en omgeving hem ontzettend missen.

 

Raad van Kerken

 

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

Vanaf  3 maart ontvangt het Repair Café u weer met een kopje koffie of thee. Ook kunt u weer samen met de vrijwilligers van het Repair Café meegebrachte defecte apparaten herstellen.

Gooi kapotte kleding niet weg maar kom langs om te kijken of we deze nog kunnen maken. Hebt u niets te repareren, voor een praatje met de vrijwilligers bent u van harte welkom.

Wij zijn elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur.

Tot ziens bij het Repair Café, Kerkstraat 15.

Wij zijn elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00hr.

 

www.info@repaircafehengelogld.nl

 

Team Repair Café.

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

 

Vanaf 15 december is de nieuwe site van KBO Gelderland afd. Hengelo Gld definitief in de lucht gegaan. Het is een gezamenlijk initiatief van Unie KBO.

Op dit moment wordt de site verder ingericht. Alles werkt nog niet voor de volle 100%.

www.kbo-gelderland.nl/afdeling/hengelo

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

Het secretariaat is op vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer intenties opgeven, vragen en andere zaken.

I-pad ondersteuning .

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 6 kan uiterlijk tot 15 april 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 4, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 16 april 2022 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

www.willibrordhengelo.nl

info@willibrordhengelo.nl