Nieuwsbrief nr.4 2022

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 4   22 febr. t/m 15 maart 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Overleden Willy Rondeel, 88 jaar oud.

 

Na een arbeidzaam leven is Wilhelmus Johannes Rondeel op 20 januari jl.

op 88-jarige leeftijd thuis overleden op zijn geliefde boerderij.

Op 27 januari jl is hij in besloten kring gecremeerd in De Omarming in Zutphen.

Moge hij rusten in de vrede van de Heer.

 

 

Overleden Gerda Gosselink-Pelgröm, oud  78 jaar

 

Omringd door al haar naasten is Gerarda Thersia Agnes Maria Gosselink op 23 januari overleden.

Op haar rouwkaart staat een prachtige tekst die geheel op haar van toepassing is.

 

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend en krachtig.
’T Is op.
Zo is het goed.

 

Op  zaterdag 29 januari jl. was haar uitvaart in onze kerk, waar zij veel tijd en energie heeft besteed aan haar rijke geloofsleven ten behoeve van onze geloofsgemeenschap. Aansluitend is zij in besloten kring gecremeerd in De Omarming in Zutphen. Moge zij nu rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

Overleden Fiene Hooman-Wossink, oud 85 jaar

 

Op 25 januari is overleden Fiene Hooman-Wossink. Bovenaan op haar rouwkaart stond een stukje tekst van R. Long.

 

‘Alles waar je echt van houdt
Zal je warmte blijven geven
’t Blijft altijd een deel van jou
Een stukje van je leven.’

 

De uitvaartdienst werd gekenmerkt door gebeden en gedachten over haar warmte en onvoorwaardelijke liefde voor allen die haar hebben gekend.

Op woensdag 2 februari jl. was de uitvaart in onze kerk en daarop aansluitend is zij gecremeerd in kleine kring.

Dat zij moge rusten in de vrede van onze heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode  22 februari 2022 t/m  15 maart  2022

 

Zondag 20 februari 2022  7e zondag door het jaar

Eucharistieviering

Voorganger: em. Pastoor F. Zandbelt

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, organist/dirigent

 

Uitreiking gedachteniskruisje van Jos Winkelman

 

Intenties:

 

Annie v.d. Mond-Knippenborg

Mirthe Botterman

Willy Rondeel

Gerda Gosselink-Pelgröm

Fiene Hooman

Jaargetijde Jos Winkelman

 

 

Zondag 27 februari 2022 8e zondag door het jaar.

Géén viering in onze kerk.

 

 

Woensdag 2 maart 2022  Aswoensdag

Woorddienst

Voorganger Diaken Anton Bos

Aanvang: 19.00 uur

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

Koor Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink dirigent/organist

 

 

Zondag 6 maart 2022 1e zondag van de Vasten

Woord-/Communie viering

Voorganger Mw. Jenny Veldscholten

Lector: Mw. Joke Wolbrink

 

Intenties:

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Theo te Stroet

Minie Stenfert-Grijsen

Mirtha Botterman

Willy Rondeel

Gerda Gosselink-Pelgröm

Fiene Hooman

 

 

Zondag 13 maart 2022 2e zondag van de vasten

Géén viering in onze kerk.

 

 

Donderdag 17 maart Ziekenzalving Hengelo-Keijenborg

Voorganger pastoor Harry Scheve.

Aanvang 10.00 uur

Locatie: Willibrordkerk

Bij deze viering zijn de parochianen uitgenodigd voor de ziekenzalving.

(zie elders in dit parochienieuws)

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek.

 

(zaterdag en zondag)

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke ziekenzalving In de Willibrordkerk in Hengelo voor de geloofsgemeenschap van Hengelo en Keijenborg

Het sacrament van de Ziekenzalving is een van de zeven sacramenten van de katholieke Kerk. Het is bedoeld voor mensen die ernstig ziek zijn of een zware operatie moeten ondergaan en niet zozeer als ‘laatste sacrament’, zoals het voor 1969 was. Het fundament van de ziekenzalving ligt in de omgang van Jezus met mensen die ziek zijn of lijden. Zoals Hij hen genas, wil de Kerk ook de mensen ondersteunen

Op donderdag 17 maart a.s. om 10.00 uur zal pastoor Harry Scheve voorgaan in deze viering.

Indien U hieraan wilt deelnemen, wilt U zich dan melden bij een lid van de bezoekersgroep. U kunt zich ook melden bij Jan Claver mobiel 06 2334 8923 of een briefje in de brievenbus van het Willibrordhuus.

 

 

 

Verslag Noaberviering 12 febr. jl

 

Op 12 februari jl. was er in het Willibrordhuus een Noaberviering. Sinds 2012 wordt deze 1x per kwartaal op zaterdagavond gehouden, waarbij de locatie per kerkelijk seizoen rouleert van kerk in Hengelo. Noabervieringen zijn vieringen rond delen, leren, vieren en gastvrijheid met een oecumenisch en laagdrempelig karakter. Gezelligheid en ontmoeting zijn belangrijke elementen, evenals rust, meditatie, bezinning en ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving.

Dit keer was het thema: ‘In het Licht: Glas – Lood’.  Licht…..  Hoe schokkend om bij aanvang te vernemen dat Jaap van Gijssel, voorzitter van de Vrijzinnige Kerk,  op weg is om het licht in zijn ogen voorgoed te verliezen. Tijdens  de viering zijn onze gedachten  bij hem en bij allen die hem moeten gaan missen. We probeerden onze aandacht te richten op Gods Licht dat schijnt door het glas in lood van eeuwenoude ramen. We keken naar beelden van wereldberoemd oud glas in lood en moderne kunstobjecten van glas. Glas in Lood komt tot leven als er licht doorheen valt. Dan zie je alle kleuren van de regenboog oplichten. Zo zijn er ook mensen door wie het licht schijnt. We belichten Titus Brandsma en Willibrord, de patroonheilige van onze kerk. Met een bij het thema passende herinnering en een informatieboekje over de ramen in de Willibrordkerk keerden de bezoekers huiswaarts. De andere dag bleek dat Jaap zijn ogen voorgoed had gesloten. Moge het Eeuwige Licht hem verlichten.

 

 

 

 

Kliederkerk start weer op!

 

Na 2 jaar starten we weer met een nieuwe kliederkerk voor Hengelo en omgeving! Misschien kent u het nog, misschien ook niet. Kliederkerk wordt georganiseerd door een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers uit de Protestantse kerk Hengelo en de RK kerken uit Hengelo en Keijenborg. Uitgangspunt van de vieringen is om op een creatieve manier samen de betekenis van Bijbelverhalen te ontdekken. Kliederkerk is speciaal voor het hele gezin, zelfs opa en oma, vriendjes en vriendinnetjes mogen mee. Ook aan de jongsten is gedacht: er is een peuterhoek met speelmateriaal aanwezig. Stilzitten is er niet lang bij, want we zijn actief bezig!

Een kliederkerk duurt 2 uur en er zijn 3 onderdelen:

Samen ontdekken: een uur kiezen uit creatieve activiteiten en spelvormen.

Samen vieren: een kort vier moment waarin gedeeld wordt wat er gedaan, beleefd en gemaakt is.

Samen eten: met een hapje en een drankje is het tijd om ook gezellig elkaar te ontmoeten (naar een high-tea idee).

 

De volgende kliederkerk is zondagmiddag 13 maart 2022 in de Remigiuskerk, Kerkstraat 42 in Hengelo Gld. met als thema ‘David en Goliath’. Om 14.10 uur openen we de deuren om iedereen welkom te heten. Om 14.30 uur starten we met het vertellen van het verhaal van David en Goliath en een uitleg van de verschillende activiteiten. Misschien ben je graag creatief bezig: stenen beschilderen, een ketting- of sleutelhanger maken, een wapenuitrusting knutselen, tekenen op groot formaat. Of ben je liever actief? Dan kun je een parcours lopen op basis van vertrouwen, een mini katapult bouwen, opmeten hoe groot jij bent, met reuzevoeten lopen. Dit zijn enkele voorbeelden van de activiteiten, je kiest zelf wat en hoeveel je gaat ontdekken.
In de korte viering delen we wat er gedaan is en beleefd. Daarna is het tijd om na te praten onder het genot van een kop koffie/thee/ranja en verschillende hapjes.

 

NB: Dit alles onder voorbehoud van de op dat moment geldende corona maatregelen.

 

Iedereen is van harte welkom!

In verband met de inkopen is opgeven heel fijn. Dat kan door een mailtje te sturen naar kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com of via een Messenger bericht op Facebook: Jeugdwerk kerk Hengelo gld.

 

 

 

 

De locatieraad in gesprek over ‘Kerkzijn’ nu en in de toekomst!

 

KERKZIJN ONTDEKKEN

Wat is een kerk? Jezus heeft gezegd: ‘Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben ik zelf in hun midden.’ Twee of drie zijn kennelijk al genoeg voor een kerk. Beslissend is dat Jezus in hun midden is. Hij maakt dat het om een kerk gaat en niet zomaar om een vereniging van gelijkgezinden. In plaats van twee of drie kunnen het er ook twintig of dertig zijn, tweehonderd of driehonderd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wezenlijk blijft dat de Heer in hun midden is. Hij kan dat overal zijn. Hij is dat ook overal: in kerkdiensten, op straat, op internetsites, in kamers, op de meest onverwachte plaatsen.

KERKZIJN IN VIER RELATIES

Hoe kijken we bij pionieren naar kerkzijn? Wat is de essentie ervan? Want als we alles zouden loslaten, dan verlies je elke identiteit. We brengen daarom kerkzijn in essentie terug tot vier relaties, dit zijn dezelfde relaties als bij het luisteren:

 • Een relatie met God
 • Een relatie met de context
 • Een relatie met elkaar
 • Een relatie met de kerk
  als groter geheel

 

Kerkzijn draait dus om relaties, niet om vormen of activiteiten. Er is dus sprake van een kerk als een groep mensen in verbinding staat met elkaar, met God, met de context en de kerk als groter geheel.

In de volgende uitgave van Onderweg gaan we daar nog dieper op in.

 

 

 

 

Nieuwe leden voor de locatieraad

Eind januari hebben we een verzoek bij het parochiebestuur neergelegd om de locatieraad nu al uit te breiden met vier nieuwe leden. In afwachting van de goedkeuring van het Parochiebestuur zijn we met de nieuwe groep aan de slag gegaan met het thema  ‘Kerkzijn’.

Wat willen en kunnen we doen om de kerk een plaats te geven in onze Geloofsgemeenschap. Binnenkort hopen we ook een nieuwe voorzitter voor de locatieraad toe te voegen. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Binnenkort zullen zij zich aan U presenteren.

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2022

 

Op zaterdagmiddag 15 januari jl.  om 15.00 uur luidden onze kerkklokken voor de start van de actie Kerkbalans.

Ruim 40 mensen hadden zich weer beschikbaar gesteld om de enveloppen bij u thuis te bezorgen en weer op te halen.

 

De presentatie had als doel U te informeren over de stand van zaken rondom kerksluitingen in de toekomst. De boodschap deze Kerkbalans i9s duidelijk geweest.

Onder de leus van: ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’ hoopten we dat U ons de tijd gunt om samen te onderzoeken hoe we in de toekomst ook nog ‘Samen Kerkzijn’ kunnen uitoefenen.

 

Op zaterdagmiddag 29 januari waren bijna alle enveloppen weer binnen.

De afgelopen weken hebben we de cijfers verwerkt.

 

Gelukkig kunnen wij u meedelen dat de toegezegde bedragen
ons niet tegen vielen na de aankondiging van de massale kerksluiting.
Op dit moment is ruim € 30.000,00 toegezegd. In de loop van het jaar komt daar gemiddeld nog  € 3.000,00 bij. Dat is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De komende tijd informeren wij u over de verdere voortgang.

Het is de bedoeling dat we op termijn duidelijkheid krijgen van het Parochiebestuur over de status van onze Kerk.

Zodra de ideeën wat meer geconcretiseerd zijn, zullen wij de leden van onze Geloofsgemeenschap uitnodigen om met ons daarover van gedachten te wisselen, zodat ook andere leden van onze geloofsgemeenschap hun stem kunnen bijdragen. Uitdrukkelijk willen we hierbij ook de jongeren betrekken.

 

 

Leden Werkgroep Kerkbalans

 

 

 

 

 

Bijzonderheden Kerkhof aan de Zelhemseweg

Het jaar 2022 is alweer begonnen, derhalve willen we even terugblikken op het vele werk dat onze tuin- en begraafplaats vrijwilligers in 2021 hebben verzet.

Activiteiten, die dit jaar op en voor de begraafplaats hebben plaatsgevonden.

 • De zes vrijwilligers hebben er ook dit jaar, ondanks belemmeringen t.g.v. corona, weer voor gezorgd dat het kerkhof er netjes en verzorgd bij ligt.

We hebben van verscheidene kanten complimenten gehad dat kerkhof er netjes bij ligt.

 • In 2021 zijn er geen graven geruimd, daar in het najaar nog niet voldoende graven in aanmerking kwamen om te worden geruimd.

Er zijn wel een aantal urnengraven in de muur, op aanvraag, verwijderd en de urn overgedragen aan de familie.

 • Momenteel wordt het registratiesysteem voor de graven en contactpersonen verder uitgebreid en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Plannen voor uitvoering in 2022.

 • Verbetering afdekking urnenmuur ter voorkoming waterindringing van bovenaf.
 • Voor een aantal graven zal dit jaar een ontruimingsprocedure worden gestart. Voor deze graven zijn geen families/ contactpersonen meer te vinden.

berichten/ aankondigingen voor nabestaanden/ families worden, een vastgestelde periode, opgehangen bij graf en ingang.

Graven ruimen:

 • De planning is dat 4 en 5 April een aantal graven, met goedkeuring familie, worden geruimd. Op deze dagen kunnen we nog wel enkele uren hulp gebruiken, dit betreft

hand – en spandiensten en lichtere grondwerkzaamheden.

Indien er gegadigden zijn om te helpen kunnen ze zich melden bij Theo Keurentjes

Tel. 06-10971040

Nieuwe grafdelver:

 • We hebben voor dit en volgende jaren een grafdelver in de persoon van Alex Gerritsen uit Olburgen gevonden die opdrachten voor nieuwe graven wil uitvoeren.

Hr. Willem Hartemink heeft aangegeven te stoppen, wij danken hem voor de uitvoering van al deze werkzaamheden gedurende een lange reeks van jaren.

 

Activiteiten bij kerk

 • Bij de kerk worden de tuinen onderhouden door 3 enthousiaste vrijwillige tuinlieden. De tuinen liggen er altijd verzorgd en netjes bij. Hier zijn snoeiwerkzaamheden van diverse struiken en schoonhouden bestrating en plantsoenen belangrijke werkzaamheden.
 • Het tegelpad langs de kerk wordt aangepakt. Door wortels van bomen liggen sommige tegels ongelijk, waardoor mensen kunnen struikelen.
 • Het gazon wordt regelmatig gemaaid door een externe firma.

 

Wij danken de begraafplaats- en tuinvrijwilligers voor alle werkzaamheden die ze afgelopen jaar weer hebben uitgevoerd.

 

 

 

 

Coronamaatregelen op de schop in onze kerk!

R.-K. Kerk kondigt versoepeling coronamaatregelen aan die ingaan op 25 februari

 

De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die in gaan op vrijdag 25 februari.

Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten

dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld januari 2022- februari 2022

20 febr. 09.30 uur Eucharistie Em. Pastoor
F. Zandbelt
Kerk Hengelo
27 febr. Géén viering in onze kerk
02 mrt. 09.30 uur Woord Viering

Aswoensdag

Diaken Anton Bos Kerk Hengelo
06 mrt. 09.30 uur Woord/Communieviering Mw. Jenny Veldscholten Kerk Hengelo
13 mrt Géén viering in onze Kerk
17 mrt. 10.00 uur Ziekenzalving Hengelo- Keijenborg Pastoor H. Scheve Kerk Hengelo
20 mrt 09.30 uur Woord/Com munieviering Em. Diaken

Theo ten Bruin

Kerk Hengelo

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

 

Op 3 maart ontvangt het Repair Café u weer met een kopje koffie of thee. Ook kunt u weer samen met de vrijwilligers van het Repair Café meegebrachte defecte apparaten herstellen. Gooi kapotte kleding niet weg maar kom langs om te kijken of we deze nog kunnen maken. Hebt u niets te repareren, voor een praatje met de vrijwilligers bent u van harte welkom.

Wij zijn elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur.

Tot ziens bij het Repair Café, Kerkstraat 15.

Wij zijn elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00hr.

www.info@repaircafehengelogld.nl

Team Repair Café.

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

 

Uw KBO-PCOB roepen op tot beschaving: ?????

Wij, de gezamenlijk vakbonden en diverse organisaties voor senioren, patiënten, mensen met een beperking en armoedebestrijding, roepen u – leden van de Tweede Kamer – op om de koppeling van de AOW en het sociaal minimum aan het wettelijk minimumloon volledig in stand te houden.

De stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen zijn van groot belang voor het vergroten van de bestaanszekerheid in Nederland. Anders lopen de inkomensachterstanden van ouderen en uitkeringsgerechtigden nog verder op. Dat is onaanvaardbaar.

 

 

Vanaf 15 december is de nieuwe site van KBO Gelderland afd. Hengelo Gld definitief in de lucht gegaan. Het is een gezamenlijk initiatief van Unie KBO.

Op dit moment wordt de site verder ingericht. Alles werkt nog niet voor de volle 100%.

www.kbo-gelderland.nl/afdeling/hengelo

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is op vrijdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad ondersteuning .Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 5 kan uiterlijk tot 15 april 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 4, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 12 maart 2022 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibrordhengelo.nl