Nieuwsbrief nr.3 2022

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 3   25 jan. t/m 22 febr. 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl

Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Overleden José Waenink, oud 74 jaar

 

Op 22 december is overleden Mw. Josephina Gerarda Maria Waenink.

 

Boven de rouwcirculaire stond de veelzeggende zin

 

Jouw naam en lach blijven klinken in ons hart

In verhalen, in muziek.
maar vooral in onze stilte,

 

Op 30 december jl. was haar uitvaart in onze kerk en daarop aansluitend de begrafenis op het kerkhof aan de Zelhemseweg.

In de viering werd stilgestaan bij haar leven met eigentijdse muziek die herinneringen opriepen aan haar leven.

 

Moge zij rusten in de vrede bij de Heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode  25 jan. 20212 t/m  22 februari  2022

 

Zondag 30 januari 2022  4e zondag door het jaar

Eucharistieviering

Voorganger: pastoor Harry Scheve

 

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

Koor: Mannenkwartet o.l.v. Rob Mullink, organist/dirigent

 

Opmerking: Uitreiking van Gedachteniskruisje van Toon Lankhorst

 

Intenties:

José Waenink

Jaargedachtenis Toon Lankhorst

Willy Rondeel

 

 

Zondag 6 februari 2022 5e zondag door het jaar

Woord-Communiedienst

Voorganger: Dhr. Boris Ariaens

 

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

Koor: Mannenkwartet o.l.v. Rob Mullink, organist/dirigent

 

Intenties:

Echtpaar Ubbink- Kasteel

Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Leemreis-Visser

Richard Jansen

Annie-Kasteel-Bergervoet

José Waenink

Willy Rondeel

 

 

Zondag 13 februari 2022 6e zondag door het jaar

géén viering in onze kerk.

 

Geen intenties

 

 

Zondag 20 februari 2022  7e zondag door het jaar

Eucharistieviering

Voorganger: em. Pastoor F. Zandbelt

Lector: Mw. Diny Rondeel

Koor: Mannenkwartet o.l.v. Rob Mullink, organist/dirigent

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek.

(zaterdag en zondag)

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

 

Uitbreiding openstelling Mariakapel

Degenen die zich hebben opgegeven kunnen binnenkort een mail verwachten.  

U kunt zich melden bij Henk Roes  mob. 06 2124 1984 of
info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

Gezamenlijke ziekenzalving In de Willibrordkerk in Hengelo voor de geloofsgemeenschap van Hengelo en Keijenborg

 

Het sacrament van de Ziekenzalving is een van de zeven sacramenten van de katholieke Kerk.

Het is bedoeld voor mensen die ernstig ziek zijn of een zware operatie moeten ondergaan en niet zozeer als ‘laatste sacrament’, zoals het voor 1969 was.

Het fundament van de ziekenzalving ligt in de omgang van Jezus met mensen die ziek zijn of lijden. Zoals Hij hen genas, wil de Kerk ook de mensen ondersteunen

 

Op donderdag 17 maart a.s. om 10.00 uur zal pastoor Harry Scheve voorgaan in deze viering.

Indien U hieraan wilt deelnemen, wilt U zich dan melden bij een lid van de bezoekersgroep.

U kunt zich ook melden bij Jan Claver mobiel 06 2334 8923 of een briefje in de brievenbus van het Willibrordhuus.

 

 

 

 

 

Nieuws van De Bleijke

 

Na lange tijd van stilte op kerkelijk gebied hebben wij van de pastoraatgroep v/d Bleijke een bespreking gehad met het managementteam op 16 december jl. .

We hebben gesproken over het wel en wee van de vieringen in de Bleijke. Uit de bespreking kwam naar voren dat door aanhoudende pandemie voorlopig nog geen uitzicht is op de Woord/Communievieringen weer hervat kunnen worden, omdat de ruimte waarin we zaten (de dag verzorging) te klein is om met meer dan 5 personen aanwezig te zijn. En een andere ruimte is niet beschikbaar. Verder gaan we bekijken wat er wel aan de bewoners aangeboden kan worden.

We denken aan kleine bijeenkomsten waar we met elkander in gesprek kunnen komen over het geloof en muziek.

We gaan in het voorjaar verder kijken welke mo0gelijkheden we hebben.

Deze afspraak staat vast op 24 maart 2022.

We hopen dat we  hiermee een beetje duidelijkheid gegeven te hebben voor wat de kerkvieringen betreft in de Bleijke.

 

Mocht het zo zijn dat U individueel of een paartje graag een gesprek wilt hebben; dan kunt U de bezoeker(ster) zelf bellen en wij zullen dan contact met U zoeken.

Contact persoon

Jan  Claver

mobiel 06 2334 8923

 

 

 

Veel belangstelling voor het bezoek aan de kerststal

 

Op de 1e en 2e kerstdag was vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur de kerk geopend om met (klein)kinderen de Kerststal te bewonderen.

Ook dit jaar zijn de kosters en de bloemengroep in de weer geweest om er weer een prachtig geheel van te maken.

Tijdens deze openingstijd was er kerstgezang te horen.

Beide kerstdagen waren ongeveer 20 ouders met kinderen in de kerk. Onze Kerstengel trok ook veel aandacht.

Ook het kerstboekje vanuit de parochie werd in dank meegenomen.

 

 

 

 

Nieuws van de bezoekersgroep

 

Beste parochianen het corona jaar 2021 is voorbij. Ondanks dat we U niet veel konden bezoeken,

hebben we geprobeerd U telefonisch en/of met een kerstkaart te bereiken.

Het jaar is door de pandemie anders verlopen dan we hadden verwacht en gehoopt.

Gelukkig konden we U met kerst weer een attentie aanbieden.

In overleg met de bezoekersgroep hebben we weer 100 attenties kunnen laten maken bij bakkerij Hengelo

en hebben we ze bezorgd bij onze  parochianen vanaf 80 jaar en ouder en bij parochianen die geconfronteerd

werden met een traumatische gebeurtenis.

 

De bijbehorende Kerstwens willen we hier opnieuw afdrukken

 

Onze Kerstwens voor 2021 gaat
over warme vriendschap.
Om in de sfeer van begrip,
steun en vertrouwen.

 

Een nieuw jaar op te bouwen.
Laten we hopen dat het jaar 2022 ons beter gezind is.
Wees voorzichtig en blijf gezond
mocht U graag een keer bezoek willen ontvangen;
dan horen we dat graag.

 

Namens de bezoekersgroepJan Claver

 

 

 

 

Oecumenische viering                Week van gebed

 

Op 16 januari vond de oecumenische viering plaats in de Remigiuskerk.

Het bijzondere was dat dit een digitale viering was.

Ook van de protestantse zijde waren er geen gelovigen in de kerk.

De uitzending was alleen te volgen via internet Kerkdienst gemist.nl

Het thema van deze viering was ‘Licht in het duister’ Tijdens de week van gebed voor eenheid van de christenen, werd stilgestaan bij de ster van Bethlehem.

Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De jaarlijkse gebedsweek vond plaats van 16 januari tot en met 23 januari. In deze dienst gingen ds. Rineke van den Berg, Gerry Spekkink en Jaap van Gijssel voor.

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen werden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

 

 

 

Presentatie Kerkbalans 2022 in onze kerk

 

Om 15.00 uur luidden onze kerkklokken de start van de actie Kerkbalans. In de kerk een PowerPoint presentatie voor de lopers.

Ruim 40 mensen hebben zich weer beschikbaar gesteld om de enveloppen bij u thuis te bezorgen. Ook zij zullen deze weer eind januari bij u ophalen.

 

De presentatie heeft als doel U te informeren over de stand van zaken rondom deze materie. We willen duidelijk maken dat juist in deze onzekere tijd het belangrijk is om de Kerkbalans van harte te ondersteunen.

Onder de leus van: ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’ hopen we dat we de tijd krijgen om samen te onderzoeken hoe we in de toekomst ook nog ‘Samen Kerkzijn’ kunnen uitoefenen.

 

 

 

Nu Herman Gosselink wegens familieomstandigheden en Jan Jansen wegens de verhuizing naar Westendorp hebben aangegeven te stoppen

met deze werkgroep is aanvulling (van deze werkgroep) langzamerhand ook nodig door de vergrijzing van deze werkgroep.

T.z.t. zullen we op een gepaste wijze van hen afscheid nemen en bedanken.

 

Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid willen we in het komende jaar uitdragen.

 

Werkgroep Kerstbalans

 

 

 

 

Aanscherping Coronamaatregelen ook in onze kerk!

 

In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats. In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

Nu het aantal besmettingen oploopt moeten we ook terug naar een aanscherping van de coronamaatregelen.

 

Het komt hierop neer:

 • Registratie bezoekers vieringen verplicht
 • Verplichte 1,5 meter afstand
 • Dragen van een mondkapje tijdens de gang door de kerk verplicht. Eenmaal op de plaats mag het mondkapje af.
 • Voorlopig 1 maal de handen ontsmetten bij binnenkomst.
 • Plaats toewijzing door de gastheren via de zijbeuken
 • Communiegang via de zijbeuken en terug via middenschip
 • Looproutes voorlopig ongewijzigd.
 • Voorlopig geen koffie- theedrinken in het Willibrordhuus na de viering!

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld januari 2022- februari 2022

30 jan. 09.30 uur Eucharistie Past. Harry Scheve Kerk Hengelo

 

06 febr. 09.30 uur WC Viering Dhr. Boris Ariaens Kerk Hengelo
13 febr, Géén viering in onze kerk
20 febr. 09.30 uur Eucharistie Em. Pastoor
F. Zandbelt
Kerk Hengelo
27 febr. Géén viering in onze kerk
02 mrt. 09.30 uur WC Viering Diaken Anton Bos Kerk Hengelo

 

 

 

Laatste ontwikkelingen Willibrord  Geloofsgemeenschap!

 

 

 1. Bemensing van de locatieraad
  Het minimale aantal leden is drie leden. Op dit moment is het aantal leden twee door enerzijds ziekte en anderzijds door aflopende termijnen.
 2. Daardoor komen te veel taken neer op het bordje van deze twee leden. Inmiddels is de termijn van Henk Roes ook ruimschoots verlopen.
  In ons gesprek met het kerkbestuur is ons te kennen gegeven dat deze situatie niet zo kan doorgaan.

 

 

Wij nemen ons lot in eigen handen.

Een van de volgende mogelijkheden zijn:

 

 

 1. De huidige locatieraad weer op sterkte brengen.
  Alle energie wordt nu gericht op het aanvullen en versterken van onze eigen locatieraad.                                                                                                                  Daarvoor moeten mensen uit onze eigen Geloofsgemeenschap opstaan en ons te komen versterken.

 

 

Gelukkig hebben een viertal parochianen al aangegeven dat zij zitting willen nemen in de locatieraad.

Ook zijn er nog enkele gesprekken met andere potentiële kandidaten. U hoort er binnenkort meer over.

Zodra we de goedkeuring van het parochiebestuur hebben, zullen wij ze aan u voorstellen.

 

 

 

 

Amnesty International

  

 

 Amnesty collecteweek 13 t/m 19 maart 2022

 

WORD JIJ OOK COLLECTANT?  

AMNESTY INTERNATIONAL ZOEKT COLLECTANTEN (13 t/m 19 maart 2022)

 

 

Amnesty is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen met de collecte in hun stad of dorp.

Van 13 tot en met 19 maart 2022 gaan er weer duizenden collectanten de straat op om geld op te halen voor Amnesty.

 

Help jij ook mee?

 

BLIJ MET ELK UURTJE                                                                                                                                                           

 

Amnesty is blij met elk uurtje dat je collecteert. Sommige mensen gaan een paar avonden de huizen langs, anderen een paar uurtjes overdag.

Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe lang je wilt collecteren. Alle beetjes helpen.

Als je je aanmeldt, neemt de collectecoördinator bij jou in de buurt contact met je op. Samen bespreek je hoe het collecteren in zijn werk gaat.

 

 

DE COLLECTE IS VAN GROOT BELANG                                                                                                                                                   

 

De collecte is voor Amnesty een onmisbare bron van inkomsten. Wij zijn onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen, nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Daarom zijn de collecte én de collectanten zo belangrijk.

 

AANMELDEN KAN bij AP LUESINK (collectecoördinator): aj.luesink@gmail.com of tel. 0575-464097         

 

 

Repair Café

 

Nieuws van het Repair Café Hengelo Gld.

Op 3 febr. a.s. opent het Repair Café weer haar deuren.

Wij kunnen u helaas nog niet ontvangen met een kopje thee, koffie of een praatje met onze                  vrijwilligers maar bieden nu wel de mogelijkheid om kapotte spullen te brengen ter reparatie.

Hierna gaan onze vrijwilligers er mee aan de slag om deze te repareren.

Na een telefoontje kunt u dan deze weer ophalen.

In het verleden hebben we al rollators, Senseo’s, schermerlampen, waterkokers, boormachines, stofzuigers, kleding en etc. gemaakt.

Ook het slijpen van messen en (tuin)gereedschap kunnen onze monteurs voor u doen.

Dus voordat u iets weggooit, omdat het stuk is of niet meer werkt, kijk eerst eens of het nog te maken is en kom er mee naar het

Repair Café, zodat we dan weer invulling kunnen geven aan ons motto: Weggooien? Mooi niet!

 

Tot ziens bij het Repair Café, Kerkstraat 15.

 

Wij zijn elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00hr.

 

Houd onze website in de gaten want hier vermelden we als we door regelgeving omtrent door corona  ons openingsbeleid moeten of kunnen aanpassen.

 

www.info@repaircafehengelogld.nl

 

Team Repair Café.

 

  

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

 

Vanaf 15 december is de nieuwe site van KBO Gelderland afd. Hengelo Gld definitief in de lucht gegaan.

Het is een gezamenlijk initiatief van Unie KBO.

Op dit moment wordt de site verder ingericht. Alles werkt nog niet voor de volle 100%.

 

 

www.kbo-gelderland.nl/afdeling/hengelo

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is op vrijdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer intenties opgeven, vragen en andere zaken.

 

 

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a. :

 

 • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

Periodieke schenking aan onze Kerk/ instelling en de belastingdienst  z.g. ANBI?

Sinds 2014 is het mogelijk periodieke giften te doen zonder de notariële akte die voor die tijd nodig was om bij de

Belastingdienst voor een giftenaftrek in aanmerking te komen. Dit geldt alleen als de gift wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Indien er sprake van zo’n periodieke gift mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag.

 

 

Waar moet deze periodieke schenking aan voldoen?

 1. Er moet nog steeds een schriftelijke overeenkomst zijn tussen u en de organisatie. U hoeft hiervoor echter niet meer naar de notaris. Ook het vastleggen van een gift van bijv. 10 euro per maand kan daarom al aantrekkelijk zijn. De meeste organisaties hebben een standaard formulier hiervoor. Vraag hierom. Maar u kunt het formulier ook downloaden op de website van de belastingdienst.
 2. De betreffende organisatie moet een ANBI zijn (u kunt dit controleren op de websitevan de Belastingdienst)
 3. U heeft bij het doen van aangifte het RSIN nummer (sofinummer voor rechtspersonen) van de organisatie nodig.
 4. Zorg dat u vaste en gelijkmatige termijnen overeenkomt.
 5. Minimaal vijf jaar, jaarlijks uitkeren en schriftelijk vastleggen.

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met  Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 4 kan uiterlijk tot 18 febr. 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 3, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 18 februari 2022

bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibrordhengelo.nl