Nieuwsbrief nr.14 2022

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 14   01 november 2022  t/m 22 november 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   hwa.roes@gmail.com
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers
Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina. Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

06 2124 1984

0575 463482

0575 464247

06 1014 7854

463482

0575- 462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Dhr. Herman Gosselink

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

Onderweg/

parochienieuws

0575 463837

0575 462503

0575 463482

06-48483121

0575 463386

0575 461928

Dhr. J. Claver

Dhr. Henk Roes

Achterwacht

Achterwacht

06 2334 8923

06 2124 1984

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl   

 

 

 

 

 

 

Afsluiting Nieuwsbrief jaargang nr. 10

 

Met deze uitgave sluiten we jaargang nr. 10 af. Vanuit de redactie hebben we geprobeerd u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien vanuit onze Geloofsgemeenschap.

Wij hopen dat u dit kunt waarderen.

Vol goede moed bereiden we ons voor ons op jaargang nr. 11.

Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw/niet-ploeg en aan de vele bezorgers.

Het bezorgprogramma voor 2023 is alweer opgesteld en we gaan ervoor!

 

 

Vieringen:  periode  01 november 2022 t/m 22 november 2022

 

Woensdag 2 november a.s.  Allerzielen

Viering van gebed.

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lectrice: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 19.00 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Hans Milder, dirigent en Edith Hakvoort, organiste

 

In deze viering gedenken we op speciale de overledenen van dit jaar.

 

Overledenen  tussen 1 november 2021 en 1 november 2022

 

22 december 2021:      José Waenink                                     74 jaar

20 januari 2022:            Willy Rondeel                                     88 jaar

23 januari:         Gerda Gosselink-Pelgröm                             78 jaar

25 januari:         Fien Hooman-Wossink                                  85 jaar

30 april:              Adri Kroesen                                                 68 jaar

25 mei:               Jos Tijdink-Scheerder                                  96 jaar

17 juni:               Gerard Waenink                                           79 jaar

24 juni:               Ans Schabbink-Demmer                               70 jaar

3 juli:                   Leida Cuppers-Kraan                                   88 jaar

4 juli:                  Jos Willemsen                                               65 jaar

16 augustus:     Tonnie Hoebink                                              89 jaar

20 september:  Rob Mullink                                                     67 jaar

 

 

Zondag 6 november a.s. Woord-/Communieviering

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

Koor: samenzang met CD

 

Intenties:

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Mirta Botterman

Fam. Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Truus en Theo Gerrits-van der Steen

Jos Tijdink-Scheerder

Ans Schabbink-Demmer

Leida Cuppers-Kraan

Jos Willemsen

Tonnie Hoebink

Rob Mullink

 

 

 

Vrijdag 11 november 2022 St. Maartenviering viering in de Willibrordkerk

Aanvang 17.30 uur

 

De schoenendoosactie wordt in onze kerk afgesloten. ( Zie ook het extra artikel in dit blad.)

 

 

 

Zaterdag 12 november 2022  Noaberviering

Voorganger o.a. Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Diaconiehuis Kerkstraat 15

 

 

 

Zondag 13 november 2023  Géén viering in onze kerk

 

Donderdag 17 november 2022  Woord-/Communie Bleijkeviering

Voorganger diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 19.00 uur

 

 

 

Zondag 20 november 2022 Eucharistieviering: Tevens Caeciliaviering voor ons koor.

Voorganger pastoor Harry Scheve

Aanvang: 09.30 uur

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

 

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Hans Milder, dirigent, Mw. Edith Hakvoort, organist

 

Intenties:

 

Ans Schabbink-Demmer

Rob Mullink

Voor de overige overleden leden van ons Kerkkoor

Maria Visser-Leemreis

Jan Maresch

Tonnie Hoebink

 

 

 

 

Zondag 27 november 2022 géén viering in onze kerk.

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK BERICHT

Op dit moment hebben we geen vaste organist.

Gelukkig neemt Edith Hakvoort, daar waar zij kan, waar als organiste.

Deze situatie kan niet zo blijven. We streven naar een goede oplossing.

Dit betekent:

 

We gaan vanaf januari 2023 schuiven met de vieringen in de maand naar de 2e en 4e zondag van de maand.

 

Gelukkig heeft Hans Milder de taak op zich genomen om te dirigeren.

Binnen de parochie 12 apostelen zijn meer problemen met het vinden van organisten/dirigenten.

Binnenkort is er overleg op parochieel niveau om samen tot een oplossing te komen.

Wij houden u op de hoogte!!

 

 

 

Openstelling Mariakapel

De Mariakapel is tijdens de wintermaanden alleen in het weekend open.

Dus op zaterdag en zondag geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt, dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen op De Bleijke

 

Op 17 november is weer een Woord-/communieviering  in De Bleijke   Voorganger is  Mw. Carin Timmerman.

De viering is in de ruimte van de dagverzorging.

Ook voor deze viering maken we een extra liturgieboekje.

 

Wij hopen U dan te verwelkomen.

In de Nieuwsbrief van onze geloofsgemeenschap zullen we daar ook regelmatig aandacht aan schenken.

 

Jan  Claver   06-23348923

 

 

 

 

 

Platformbijeenkomst 12 oktober j.l.
‘Lokaal Geloven’

 

Op 12 oktober j.l. was er een platformbijeenkomst van onze parochie met alle andere geloofsgemeenschappen. De tijd gaat snel voorbij.

Het komende jaar willen we meer bekendmaken over de voortgang van ‘Lokaal Geloven in onze Geloofsgemeenschap.

Ook zal er meer duidelijkheid komen over de kerk als gebouw en over hoe we ‘Lokaal Geloven’ verder vorm willen geven.

Het is een feit dat het kerkgebouw op termijn wordt onttrokken aan de eredienst. Het komende jaar is dat nog niet aan de orde volgens de planning van het parochiebestuur.

 

Willen we als geloofsgemeenschap blijven bestaan dan zullen we daarin inhoud aan moeten geven. Niet alleen voor de oudere mensen, maar ook aan de jongeren.

 

‘Ontmoeting en Omkijken naar elkaar’ zijn daarbij belangrijke kernpunten. Ook gaan we in gesprek met de Raad van Kerken met o.a. de PKN in Hengelo en de Vrijzinnige protestantse Gemeente.

Kunnen wij als christenen straks werk maken van de genoemde uitgangspunten?  Hoe doen we dat dan? We gaan natuurlijk niet alles op één hoop gooien. We willen behouden van hetgeen ons dierbaar is. Maar dat geldt niet ook voor onze mede-christenen in Hengelo. Hoe kunnen we samen optrekken. Hoe kunnen we onze krachten samen bundelen en idealen waarmaken. Het komende jaar zal cruciaal worden. Dan zullen we echt kleur moeten bekennen.

Wat hebben wij daar dan voor over? Samen moeten we ondanks alles de moed niet verliezen, maar een rijkere toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. Met rijker bedoelen we niet alleen financieel maar vooral ook geestelijk!

 

In de locatieraad vergadering van 19 oktober j.l. hebben we daar samen over nagedacht hoe we dat vorm kunnen geven en hoe we u als mede-geloofsgenoot daarin kunnen ondersteunen en vooral erbij betrekken.

In dat kader gaan we ook met de Kerkbalans om. We zullen daar zeker op terugkomen.

 

 

 

 

Willibrordzondag 6 november 2022

 

Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven.

 

De heilige Willibrord (658-739) houden we als een van de grote geloofsverkondigers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht van het Evangelie weer naar boven.

 

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die boodschappers van vreugde waardoor anderen geraakt worden of wachten we er eerder op zelf geraakt te worden?

 

 

 

 

 

 

 

Noaberviering zaterdag 12 november 2022

 

Raad van Kerken

Noaberviering –  12 november – ‘De witte motor’

 

Al sedert 2012 wordt eenmaal per kwartaal een Noaberviering gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo. Een laagdrempelige oecumenische viering waarin delen, leren, vieren centraal staan rondom een bepaald thema.

Belangrijk element bij het aspect noaberschap is de gastvrijheid, gezelligheid en ontmoeting. Daarom wordt steeds begonnen met een ‘Hengeloos kwartiertje’.

Op zaterdag 12 november is het thema ‘De witte motor’. Het eerste dat een mensenkind na de geboorte binnenkrijgt, is melk. Melk is verbonden met het begin van leven.

In het bijbelboek Exodus wordt verteld hoe God, door de inzet van Mozes, het joodse volk wegleidt uit de slavernij, op weg naar een land van melk en honing. Melk brengt leven en staat voor toekomst en overvloed.

Maar bij ons is melk de laatste tijd omstreden….

 

Welkom bij de Noaberviering op zaterdag 12 november

Locatie  Kerkstraat 15.

Aanvang 19.00 uur.

 

 

 

 

Jaarprogramma Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

 

In het parochienieuws worden de activiteiten telkens vermeld. Er is weer een heel jaarprogramma samengesteld.

 

 

 

Verslag van 6 Oktober Anders (mogen) zijn, een klein verschil?

 

Er kwamen 19 mensen af op de avond om het thema “Anders zijn” binnen onze (kerk) gemeenschap nader te verkennen. Natuurlijk weten we dat niet iedereen hetzelfde is.

Maar dat betekent niet dat we ook beseffen wat anders zijn dan betekent binnen een structuur van dorp en/of kerk.

Mogen en kunnen mensen daar ook echt “Anders” zijn? Is daar dan ook echt  ruimte  voor? Hoever gaat ons begrip?

Enkele verhalen over anders zijn werden gedeeld en dominee Hubertien gaf samen met een van de mensen uit de voorbereidingsgroep een korte lezing.

De strekking was ”Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet”  Iedereen hoort er bij, weten we vanuit de bijbel.

Maar wat maakt dan  dat wij het zo lastig vinden om dat anders zijn te accepteren van mensen om ons heen.

“Doe maar gewoon!” dan doe je al gek genoeg.

 

Het zit hem niet in grote dingen, maar juist in het elkaar zien. In gesprek gaan! Mensen betrekken bij zaken. We zien steeds meer dat we ons verschuilen achter regels en protocollen.

In het boekje van Tjeenk Willink ” Groter denken, kleiner doen” dat ter tafel kwam, geeft de schrijver aan: We zien na de ontzuiling en deconfessionalisering veel ruimte voor waarde, pluriformiteit met gewetens- en geloofsvrijheid. De vraag is dan: wat bindt ons nog. Het antwoord van: de democratische rechtsorde omdat die ons gemeenschappelijk fundament is in een tijd waarin alles in een hoog tempo verandert. Maar die rechtsorde staat onder druk omdat concurreren en consumeren belangrijker zijn dan samenwerking en solidariteit.

 

 

Een van de deelnemers verwoordde het zo ”Elke mens heeft een barcode.  De barcode van een autist heeft andere, misschien wel dikkere strepen dan die van iemand die vaak bang is. Of van een mens die er niet van houdt om op de voorgrond te treden. Het is aan ons allen de opdracht om steeds weer te ‘scannen” wat een ander nodig heeft. En ja, soms is dat lastig of erg ingewikkeld. Dan kom je jezelf tegen met je eigen waarden en normen. Je eigen barcode dus. “

Een woord van dank voor Hubertien Oostdijk die de voorbereidingscommissie heeft ondersteund is hier op zijn plaats.

 

We kunnen terug zien op een geslaagde avond!

De voorbereidingscommissie

 

Jaarthema 2022 – 2023  ‘Aan tafel’

 

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

 

Vanuit deze missie gingen 8 deelnemers op de stralende nazomer middag op pad  om samen spullen te kopen bij boeren en stalletjes

aan de weg voor een gezamenlijke maaltijd te volgende dag! De “oogst” was rijk en voedzaam! Aardappels, vlees, appels, eieren, meel, melk. Wat is er veel te vinden hier in onze prachtige Achterhoek. Bij zorg boerderij De Bult, mochten we een schitterende pompoen uit zoeken! Een geweldig gewicht en de volgende dag is er door andere deelnemers een super pan soep van gemaakt!

Naast de soep was het menu aardappels, salade met eieren, een lekkere verse worst en appelmoes! Met een griesmeeltoetje als afsluiting van de maaltijd. ’s Middags gekookte door een groepje liefhebbers. Samen aan tafel, genieten van de producten van het veld. Ontmoeten en inspireren! Een waarde(n) volle activiteit voor de start van een nieuw kerkseizoen!

 

 

 

 

 

 

De volgende bijeenkomsten zijn:

 

2 November ‘Ik mis je?’

De eerste dagen van november is een tijd om stil te staan bij verdriet en gemis van wie er niet meer is. Zowel de katholieke als de protestantse kerk kennen in november momenten waarop doden worden herdacht. Zo ben je daarin niet alleen, ook niet met oud verdriet.

 

In november denken we speciaal aan mensen die we missen. We branden dan vaak een extra kaarsje. In Hengelo besteden de kerken daar ook aandacht aan! Op 2 november vanaf 14.30 uur kun je  in Kerkstraat 15  een potje versieren. Thuis kan je dan het kaarsje branden en denken aan wie je mist. Je kan het potje ook naar het graf brengen op de begraafplaats.  Of bij de vredesvlam voor de Remigiuskerk.

Of waar je het potje ook maar neer wilt zetten.
Er is iets te drinken en te snoepen! Kom jij ook? Opgave is niet nodig en potjes zijn er ook!

Je mag alleen komen, maar ouders en/of opa en oma zijn ook welkom!

Plaats: Kerkstraat 15
Aanvang: 14.30 uur
Kosten: gratis
Opgave: niet nodig

 

De commissie Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke Kerken in Hengelo Gld.

Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.vanaken@gmail.com
Frida Meints tel. 06 51007904 of f.meints@gmail.com

 

 

3 november Thema avond: “De Heliand: een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen”

Deze keer is er een inleiding op het historisch en taalkundig bijzondere gedicht; “De Heliand”.In het midden van de negende eeuw ontstond een Evangeliebewerking, speciaal bedoeld voor de Saksische stammen tussen de IJssel en de Elbe. Een eerste kennismaking in de eigen taal met herkenbare beelden en achtergronden. Een poging om een brug te slaan en interesse te wekken.
Onze gids is ds. Joop Mol.

Plaats: Ons Huis
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: gratis
Opgave: bij Joop Mol of Frida Meints

 

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden.

Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld  november 2022

 

02 nov.
19.00 uur
Allerzielen gebedsviering
Mw. Gerry Spekkink
Kerk Hengelo
06 nov.
09.30 uur
W-C dienst
Mw. Jenny Veldsholten
Kerk Hengelo
11 nov.
17.30 uur
St. Maarten
optocht
Boris Ariaens,
Mw. Gerry Spekkink e.a.
Willibrordkerk /
Remigiuskerk
12 nov.
19.00 uur
Noaberviering
Mw. Gerry Spekkink e.a.
Kerkstraat 15
Diaconiehuis
17 nov.
19.00 uur
Bleijke viering
Mw. Carin Timmerman
Bleijke
20 nov.
09.30 uur
Eucharistie
Caeciliafeest
Pastoor Herry
Scheve
Kerk Hengelo
27 nov.
Géén viering in onze kerk

 

 

 

Verkoop kaarsen World Peace Flame

 

De wereld Vredes Vlam staat nu ruim vijf jaar in Hengelo te branden.   We zien dat hij langzamerhand een onderdeel aan het worden is van ons
dagelijks bewustzijn .

De vlam die ons eraan herinnert dat Vrede en Vrijheid niet vanzelfsprekend is.Dat we ons moeten blijven inspannen het juiste te doen door naar elkaar om te zien. Dat het gaat om waarden als rechtvaardigheid en respect, waarin we laten zien, dat we andere mensen niet beschadigen, maar eerlijk en fatsoenlijk behandelen.
Dat het gaat om de verbondenheid en vertrouwdheid met de mensen om ons heen te koesteren.
We doen graag dingen met en voor elkaar, want zo voelen we ons betrokken. Als we b.v. iema

 

nd kunnen helpen is dat fijn en niet alleen voor de persoon die je helpt, maar ook voor jezelf en dat komt ons wederzijds welzijn ten goede.

Aan het einde van de viering op 20 november, zullen leden van de werkgroep WPF Bronckhorst bij de uitgang kaarsen verkopen.

 

De opbrengst komt ten goede voor de aanschaf van de lampenolie om onze Vredesvlam brandend te houden.

 

Alvast hartelijk dank namens de werkgroep leden,
Betsy, Monique, Riet, Toos en Truus.

 

 

 

 

Sint Maarten en Actie Schoenendoos op 11 nov.

Sint Maarten was lang geleden een rijke soldaat die zijn mantel deelde met een arme man die het koud had.

 

Sint Maarten vieren we in Hengelo met een optocht voor de kinderen.

We beginnen in de Willibrordkerk om 17:30 uur

 

 

waar je het verhaal van Sint Maarten kunt horen. Daarna lopen we naar de Remigiuskerk. De muziek gaat voorop, daar zorgt Crescendo voor.

Bij de Remigiuskerk krijg je een warme halve pannenkoek (de halve mantel van Sint Maarten) om lekker op te eten.

 

Vergeet niet om je lampion mee te nemen!

 

 

Wil jij ook iets van jezelf weggeven en zo delen met een kind voor wie het niet gewoon is om speelgoed te hebben of nieuwe tandpasta te krijgen?

Doe dan mee met Actie Schoenendoos!

Zie https://schoenendoosactie.nl/ voor meer informatie.

Inleveren van je doos kan op 11 november in de Willibrordkerk voorafgaand aan de Sint Maartenviering. Ook zijn de dozen welkom in de Remigiuskerk.

 

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat U die thuis
kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

 

Repair Café

Op woensdag 23 november organiseren Wijkverpleging Markenheem, Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg en het Repair Café een rollatorcheck in het Atrium van Wittesweide  Markenheem (langs de Bleijke) van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Terwijl u geniet van een kopje koffie of thee wordt uw rollator door de monteurs van het Repair Café nagekeken op veiligheid, onderhoud en kwaliteit.

Waar nodig worden kleine reparaties ter plekke uitgevoerd.

Een fysiotherapeut en ergotherapeut zijn aanwezig om u te helpen hoe u veilig en makkelijk met een rollator om kunt gaan.

 

Tot ziens op woensdag 23 november.

 

Wijkverpleging Markenheem, Stichting Hulpdienst  Hengelo en Keijenborg en het Repair Café

Vrijwilligers van het Repair Café Hengelo Gld.

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees de terugblik Museum Plus Bus naar Leeuwarden

 

Op de site www.kbo-gelderland.nl/afdeling/hengelo  staat een terugblik van het uitstapje naar Leeuwarden.

 

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning . Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
  • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 1 kan uiterlijk tot 22 okt. 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes.  ( Hwa.roes@gmail.com  ).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 22 november 2022 bij Henk Roes  ( hwa.roes@gmail.com)  worden ingeleverd.