Nieuwsbrief nr. 6 2021

 

 Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 6   20 april t/m 11 mei 2021.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:

 

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.
Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

Overleden Willemien Schoenaker, oud 76 jaar

 

Op 30 maart 2021 is overleden Willemien Schoenaker-Willemsen. Op de rouwcirculaire stonden de volgende woorden:

 

‘Veel fijne herinneringen,

Verzachten onze smart.

Voorgoed uit ons midden,

Maar altijd in ons hart.

Op paaszaterdag 2 april vond de crematie plaats in De Omarming in Zutphen.

Dat zij moge rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

Overleden Theo Gerrits, oud 91 jaar

Op 8 april jl. is overleden Theodorus, Jozefus, Johannes, Maria Gerrits.

In de aanhef van de rouwcirculaire stonden de volgende woorden die typerend waren voor Theo Gerrits als persoon.

Het is je gelukt. Tot het laatst toe zelfstandig en ingeslapen in je eigen huis. Je lichaam was op, je scherpe geest nog lang niet. Het is goed zo!

Op 14 april jl. vond de uitvaart en aansluitend de begrafenis plaats vanuit onze kerk.

Jouw zitplaats in de kerk was gemarkeerd met een witte roos met de tekst: ‘We missen je’ Een teken van (h)erkenning voor jouw trouwe aanwezigheid.

Dat hij moge rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode  20 april  t/m  11 mei 2021

 

Ook de komende periode weer vieringen in de hele parochie van de 12 Apostelen.

Intenties:

 

Zaterdag 24 april 2021 Onder voorbehoud Noaberviering

locatie: kleine kerkje aan de Banninkstraat

Voorganger: leden werkgroep

Aanvang: 19.00 uur

 

 

 

Zondag 25 april 2021 4e zondag van Pasen

Géén viering in onze kerk

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Willemien Schoenaker

Theo Gerrits

 

 

Zondag 2 mei 2021 5e zondag van Pasen

Gebedsviering in onze kerk

Voorganger: Mw. Laura van de Kam

Lectrice: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 9.30 uur

Koorzang: Coronakoor o.l.v. Rob Mullink

 

Uitreiking gedachteniskruisje van Willibrord Versteegen

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Theet Beunk
Bertus Bus
Truus Gerrits v.d. Steen
Mirta Botterman

Henk Wiendels

Annie Burghout-Vrieze
Toon Lankhorst

Jos Winkelman

Willemien Schoenaker

Theo Gerrits

Jaargedachtenis Willibrord Versteegen

 

 

Dinsdag 4 mei Dodenherdenking:

Programma nog onbekend.

 

Zondag 9 mei 2021 6e zondag van Pasen 6e zondag van Pasen

Géén viering in onze kerk

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Willemien Schoenaker

Theo Gerrits

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer

er geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?  

 

 

 

 

 

 

Wijding Paaskaarsen in Zutphen

 

Op zaterdag 3 april jl. vond tijdens de Paaswake de wijding plaats van de Paaskaarsen uit de verschillende Geloofsgemeenschappen.

Vanwege van Coronavoorschriften mochten slechts twee personen vanuit elke Geloofsgemeenschap deze viering bezoeken.

Het is een mooi gebaar hoe vanuit de St. Johan de Doperkerk de verschillende kaarsen vanuit de verschillende Geloofsgemeenschappen stonden opgesteld rondom het altaar.

Na afloop van deze viering werden de kaarsen van hieruit naar de afzonderlijke Geloofsgemeenschappen gebracht.

Op de 1e Paasdag werd onze Paaskaars al brandend tijdens de viering binnengebracht.

 

 

 

 

Paaswens van Pastoor Harry Scheve

 

 

Daar juicht een toon,   

                                         

                                            daar klinkt een stem.

 

 

 

 

Paasgroet vanuit de pastorie ‘Keyenburg’.
Pastoor Harry Scheve

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerk Radio Zutphen

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

 

Pastoor Harry Scheve is op dit moment niet bereikbaar. We willen hem de rust geven om te herstellen van de Corona.

Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag contact hebt met het pastoraal team. Marga Engelage en Laura van de Kam staan voor u klaar.

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de Kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu !

Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

 

 

Vieringen in onze kerk op zondag

In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats.

In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

De vieringen in onze kerken vinden plaats, met inachtneming van de bestaande protocollen. Met name wijzen wij u op de beperking van maximaal 30 personen en maximaal 4 zangers. Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 50 personen.

Aanmeldprocedure:

Om teleurstelling te voorkomen dat u als bezoeker niet toegelaten kunt worden, omdat het maximum aantal toegestane bezoekers al is bereikt, is er een aanmeldprocedure.

De aanmelding per viering kan via   ……………..

  • Per mail   info@willibrordhengelo.nl
  • Telefonisch op vrijdagmorgen via 06 2124 1984 (Henk Roes)
  • Inlevering registratiebriefje ook op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur in de brievenbus van het secretariaat

Uiterlijk op vrijdagmorgen, voorafgaand aan de viering kunt u zich aanmelden.

In de mail graag duidelijk uw naam en adres vermelden en met hoeveel personen u wenst te komen.

Wij kunnen niet garanderen dat iedereen die zich aangemeld heeft kan komen. Daarom zullen we de mail beantwoorden met de mededeling of u wel of niet in de gelegenheid wordt gesteld om ook daadwerkelijk te komen. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Daarnaast blijft het mogelijk om zonder reservering te komen, alleen als er plaatsen vrij zijn bent u welkom.

 

 

 

 

Nieuw rooster van vieringen april/mei in onze kerk

 

18 april 09.30 Gebedsdienst Dhr. Boris Ariaens Hengelo
24 april 19.00 Noaberviering Onder voorbehoud VGH Hengelo
25 april Geen viering in onze kerk
02 mei 09.30 Gebedsdienst Mw. L. van de Kam Hengelo
04 mei  Dodenherdenking ( nog geen programma)
? Geen viering in onze kerk
16 mei 09.30 Gebedsviering Mw. Gerry Spekkink Hengelo
23 mei Geen viering in onze kerk
30 mei 09.30 Eucharistieviering Pastoor F. Zandbelt Hengelo

 

 

 

 

Raad van Kerken Hengelo: Noaberviering op 24 april

(Onder voorbehoud)

 

Op 24 april hoopt de Raad van Kerken weer samen te kunnen komen in een Noaberviering. Dat hopen we, want de Raad van Kerken sluit zich aan bij de corona-maatregelen die op dat moment gelden binnen de geloofsgemeenschappen van Hengelo.

De Noabervieringen bestaan als sinds 2012 en zijn een uitvloeisel van een eerdere oecumenische viering met als thema

‘God is voelbaar waar mensen bruggen slaan en nieuwe wegen gaan’.

Nieuwe wegen…. De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat die nodig zijn om een leefbaar klimaat te houden voor generaties na ons. Overal op aarde zien we tekenen van een snel veranderend klimaat. Klimaatverandering, wat zegt de Bijbel er over? Wat is onze verantwoordelijkheid? Over deze vragen zal worden nagedacht in de Noaberviering op zaterdag 24 april.

 

Dit keer in het kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de Banninkstraat en voorgegaan door vertegenwoordigers van de drie samenwerkende geloofsgemeenschappen in Hengelo.

 

Van harte welkom!

Aanvang 19.00 uur.                           Reservering is niet nodig.

 

 

 

Uitbreiding van het terras kan van start gaan.

 

 

Zoals we al hebben aangekondigd gaan we binnenkort aan de slag met het terras in de pastorietuin. Door de coronabeperkingen kunnen we voorlopig nog niet terecht in ons Willibrordhuus. Bij mooi weer konden we in de tuin van het Willibrordhuus onder gepaste omstandigheden samen nog koffie/thee drinken. Toen werd het idee geopperd om het terras uit te breiden. Nu stonden de stoelen in het grind en werden de poten bevuild. Dit had tot gevolg van vervuiling in de vergaderzaal.

 

Door enkele sponsors hebben we de tegels nu binnen.

 

We zoeken nu één of twee stratenmakers die het terras kunnen komen leggen.

Voor extra hulp voor de bijkomende werkzaamheden kunnen we wel zorgen.

 

Welke stratenmaker kan ons helpen?

 

Melden kan bij Henk Roes,  06 2124 1984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag online Ontmoeting met broeder Augustinus

 

Op 8 april jl. hebben 24 mensen het online gesprek met broeder Augustinus bijgewoond. Een bijzondere ontmoeting met de jongste kloosterling. ‘Of ik echt de jongste ben weet ik niet, want die titel is mij gegeven door een journalist’, aldus Augustinus.

Augustinus vertelde hoe hij als 11 jarige, opgegroeid in een niet kerkelijk gezin, op een vakantie in Frankrijk tijdens een bezoek aan een kerk in aanraking kwam met God. Hij voelde in dat kerkje Gods aanwezigheid en werd getriggerd om er meer van te ontdekken. Zijn maatschappelijke stage op het VWO was in een katholieke parochie in Assen. Op 15 jarige leeftijd is hij gedoopt.

Het verlangen naar een leven met God werd door en tijdens de studie theologie en Bijbelwetenschappen sterker. Augustinus kwam in aanraking met verschillende aspecten van geloof en kerk en ontdekte tijdens zijn zoektocht de orde van de Dominicanen. De Dominicanen of Orde der Predikheren is een Rooms-katholieke bedelorde. De orde is gesticht in 1215 in Frankrijk door de Spaanse priester Dominicus en past bij zijn behoefte naar studie. Als 17 jarige begon Augustinus aan een inwijdingsjaar in Engeland. Inmiddels is hij ingetreden en tot diaken gewijd. Het is de taak van de diaken om de Bisschop of de priester te ondersteunen. Het is zijn wens om over 2 jaar priester te worden.

De orde van de Dominicanen kent een gelofte met drie speerpunten. De gelofte van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid.

Binnen de gelofte van gehoorzaamheid hoort dat je misschien wel een persoonlijke wens mag hebben, maar die is ondergeschikt aan wat er in de orde, in je kloostergroep nodig is. Totale overgave aan de gemeenschap is het uitgangspunt. ’Het kan dus zijn dat als je net voor je doctoraal staat, maar toch een andere opdracht krijgt.’

De gelofte van armoede betekent geen eigen bezit. ‘Het bezit is van ons allen. Mijn kleren zijn niet van mij, maar van de orde. We leven sober en in de vastentijd en advent nog soberder. We spreken dan tijdens het eten niet.’

Op de vraag naar wat de gelofte van kuisheid voor hem betekent geeft Augustinus aan, dat hij een mens is en natuurlijk verlangens heeft, maar dat het verlangen naar God en bezig zijn met Godszaken hem meer vreugde en geluk schenkt.

“De taak van de Orde van de Dominicanen is het evangelie van Jezus Christus te verkondigen omwille van het geluk van mensen. Die verkondiging neemt tal van vormen aan (onderwijs, media, wetenschap, kunst, bestuur, pastoraat etc.), maar altijd zal daarbij aandacht zijn voor contemplatie en studie.
In de woorden van de grote middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino gaat het om contemplare et contemplata aliis tradere: overwegen en de vrucht daarvan delen met anderen.” Dat alles betekent dat de broeders, maar er zijn ook groepen met zusters en leken, in een klooster wonen, maar buiten de muren van het klooster werken en studeren.

Augustinus zegt daarover ”Je kiest je medebroeders niet uit. Het is zoals het is. Het is een dagelijkse oefening in het werken aan het Koninkrijk Gods.”  Er waren in 50 jaar geen broeders meer ingetreden. De laatste jaren waren er echter 7 nieuwelingen. De orde heeft besloten dat deze 7 jonge mannen in een klooster in Rotterdam wonen. Vanuit het klooster in Huissen vertrokken in 2018 drie jonge Dominicanen, waaronder Augustinus, naar Rotterdam. Van deze verhuizing, via een pelgrimstocht, is een verslag gemaakt. (De link staat onder aan dit artikel.)

Als afscheid gaf Augustinus ons enkele woorden mee:

Bij zijn wijding heeft de bisschop hem het evangelieboek overhandigd met de woorden: ‘Ontvangt het Evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden.’ Graag wil Augustinus deze woorden met ons delen: “Leef naar het evangelie: wees bescheiden, wees zorgzaam en wees dienend voor allen die op uw pad komen. “

Het was een bijzondere en inspirerende avond, die veel stof tot nadenken heeft gegeven.

Link naar de pelgrimage:https://dominicanen.nl/nieuws/liveblog-pelgrimstocht/

Link naar zijn diaken wijding: https://dominicanen.nl/2021/03/483091/

 

Namens de commissie

Ans Schabbink, Jo van Aken en Frida Meints

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

 

 

 

Repair Café Hengelo gesloten!

 

 

 

 

Repair Café Hengelo (Gld)

Helaas nog geen activiteiten! Ze verwachten (hopen) op begin mei 2021

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat gaat weer openen!

 

Het secretariaat wil vanaf 7 mei a.s. het secretariaat van de Geloofsgemeenschap weer openen. Denkt u aan een mondkapje??

Op de vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u weer welkom.

U kunt  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap ook op verschillende  andere manieren bereiken door o.a.

  • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 7  kan uiterlijk tot 10 mei 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 5, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk  4 juni 2021 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl