Nieuwsbrief nr.5 2021

Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 5   23 mrt. t/m 11 mei 2021.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl         

 

 

 

Overleden Jos Winkelman, 73 jaar oud

 

Op vrijdag 19 februari is overleden Jos Winkelman. Hij was jarenlang als koster een vertrouwd gezicht in onze kerk.

Op woensdag 24 febr. a.s. heeft de familie in besloten kring van hem afscheid genomen in het crematorium de ‘Omarming’ in Zutphen.

Mw. Gerry Spekkink ging voor in de crematieplechtigheid.

Dat hij moge rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode  23 mrt.  t/m  11 mei 2021

 

Ook de komende periode weer vieringen in de hele parochie van de 12 Apostelen.

 

 

Zondag 28 mrt. 2021 Palmzondag

Géén viering in onze kerk. Er is wel een oecumenische digitale viering vanuit de Remigiuskerk. (zie artikel over Palmzondag)

  

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Jos Winkelman

 

Vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag

Aangepaste Kruiswegviering in onze Kerk

Aanvang: 15.00 uur

 

 

 

Zondag 4 april 2021 1e Paasdag Woord-/Communieviering  in onze kerk.

Voorganger: pastor Wil Matti

Aanvang: 9.30 uur

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

Koorzang: Coronakoor  o.l.v. Rob Mullink

 

Intenties:

Echtpaar Ubbink-Kasteel
Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters
Bertus Bus
Truus Gerrits v.d. Steen
Mirta Botterman

Henk Wiendels

Annie Burghout-Vrieze
Toon Lankhorst

Jos Winkelman

Jeroen Schut

Overleden fam. Beunk-Lamers

Jaargedachtenis Theet Beunk

 

 

 

Zondag 11 april 2021 2e zondag van Pasen

Geen Viering in onze kerk.

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Jos Winkelman

 

 

 

Zondag 18 april 2021 3e zondag van Pasen Gebedsviering in onze kerk.

Voorganger: Dhr. Boris Ariaens

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 9.30 uur

Coronakoor o.l.v. Rob Mullink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Visser-Leemreis

 

 

 

Zaterdag 24 april 2021 Onder voorbehoud Noaberviering

locatie: kleine kerkje aan de Banninkstraat

Voorganger: leden werkgroep

Aanvang: 19.00 uur

 

 

 

Zondag 25 april 2021 4e zondag van Pasen

Géén viering in onze kerk

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

 

 

 

Zondag 2 mei 2021 5e zondag van Pasen

Gebedsviering in onze kerk

Voorganger: Mw. Laura van de Kam

Lectrice: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 9.30 uur

Koorzang: Coronakoor o.l.v. Rob Mullink

 

Uitreiking gedachteniskruisje van Willibrord Versteegen

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Theet Beunk
Bertus Bus
Truus Gerrits v.d. Steen
Mirta Botterman

Henk Wiendels

Annie Burghout-Vrieze
Toon Lankhorst

Jos Winkelman

 

 

 

Dinsdag 4 mei Dodenherdenking:

Programma nog onbekend.

 

Zondag 9 mei 2021 6e zondag van Pasen 6e zondag van Pasen

Géén viering in onze kerk

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er geen

viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?  

 

 

 

Oecumenische online viering Palmpasen 28 maart

Voorgangers: Helma Luesink en Gerry Spekkink

 

Palmpasenstok

 

We hebben een pakket voor je om een Palmpasenstok te versieren

Helaas kan er dit jaar geen Palmpasenoptocht gehouden worden vanuit de Raad van Kerken in Hengelo Gld. Wel is door de gezamenlijke kerken iets leuks bedacht! Bij Palmpasen hoort natuurlijk een mooie Palmpasenstok, daarom hebben de R.K. Geloofsgemeenschap en de jeugdraad van de PKN Hengelo Gld. een pakket samengesteld, waarmee je je eigen Palmpasenstok kunt versieren. Dit pakket bestaat uit een stok en lekkers om je stok mee te versieren. Mocht je zelf nog een stok hebben, dan kun je een versierpakketje zonder stok ophalen.

 

Wil je ook een Palmpasenstok versierpakket ophalen, geef je dan liefst voor zaterdag 20 maart op bij José van Diepen (Jeugdraad PKN) via jmvandiepen@ziggo.nl of bij Gerry Spekkink (van de R.K. Geloofsgemeenschap) via g.spekkink@12apostelen.nl.

 

Je kunt het pakket vrijdag 26 maart tussen 14.00 en 15.00 uur – corona proef – ophalen in de Remigiuskerk.

 

We vinden het leuk om een foto van jou en je mooi versierde stok te krijgen, dit hoeft niet, maar is wel leuk natuurlijk. We willen de ingezonden foto’s op zondag 28 maart om 10.00 uur graag laten zien in de oecumenische Palmzondag dienst in de Remigiuskerk en eventueel in Klokgeluiden, het parochieblad en op Facebook. Een soort digitale optocht dus! De dienst is online te volgen via www.protestantsegemeentehengelogld.nl . In de Willibrorduskerk is die morgen geen viering.

 

Je mag je foto uiterlijk zaterdag 27 maart 17.00 uur mailen naar hm.momberg@pknhengelogld.nl. Geef het even aan als je niet met je gezicht op sociale media wil.

 

Hartelijke groet van de Raad van Kerken, de R.K. Geloofsgemeenschap en de  jeugdraad PKN Hengelo Gld.

 

Heb je nog vragen dan horen we dit graag, je kunt bellen of appen naar 06 47391909.

 

 

 


 Een dankwoord van pastoor Scheve

 

Eindelijk een weekend thuis. Na een lang verblijf in het ziekenhuis en nog steeds in revalidatie in Apeldoorn, wil ik u allen van harte bedanken voor het meeleven. Ondertussen ben ik de tel kwijtgeraakt hoeveel kaarten met lieve wensen ik van u allen gekregen heb. In elk geval zijn het er honderden, en nog steeds komen er mooie kaarten binnen in Apeldoorn. Het is echt overweldigend!

Ook de mensen in het ziekenhuis van Doetinchem en in Klimmendaal in Apeldoorn zijn hiervan onder de indruk.

Ik zie zo nog een verpleegkundige proberen om de vele kaarten op te hangen, zodat ik er vanaf mijn bed naar kan kijken. Het waren er zoveel dat ze steeds dreigden te vallen.

Op veel kaarten stonden ook woorden van gebed. Juist in de persoonlijke gebeden van u voel ik kracht, in het ziekenhuis en bij de revalidatie. Er waren momenten in mijn ziekzijn dat bidden erg moeilijk was, maar dan wist en voelde ik uw gebed.

 

Wat zou ik u graag allen persoonlijk een dankwoord terugsturen. Het is eenvoudigweg onmogelijk. Daarom dit dankwoord ook in ons parochienieuws

 

Beste parochianen, voorlopig zal ik nog niet in uw midden zijn. De revalidatie kost veel tijd. Ik wens u allen (ondanks de verschrikkelijke coronatijd) een goede opgang naar Pasen en een gezegende paastijd!

 

Pastoor Harry Scheve

 

 

 

 

 

 Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

Pastoor Harry Scheve is op dit moment niet bereikbaar. We willen hem de rust geven om te herstellen van de Corona. Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag contact hebt met het pastoraal team. Marga Engelage en Laura van de Kam staan voor u klaar.

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de Kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu !

Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

 

Weer vieringen in onze kerk op zondag

 

Het pastoraal team en parochiebestuur hebben besloten om per 1 maart weer te gaan vieren in onze kerken, met inachtneming van de bestaande protocollen. Met name wijzen we jullie op de restrictie van maximaal 30 personen en maximaal 4 zangers. Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 50 personen.

Aanmeldprocedure:

Om teleurstelling te voorkomen dat u als bezoeker niet toegelaten kunt worden, omdat het maximum aantal toegestane bezoekers al is bereikt, is er een aanmeldprocedure.

Parochianen dienen zich van tevoren aan te melden om in een viering aanwezig te kunnen zijn.

De aanmelding per viering kan via   ……………..

  • Per mail   info@willibrordhengelo.nl
  • Telefonisch op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur 0575 – 461275 of 06 2124 1984 (Henk Roes)
  • Inlevering registratiebriefje ook op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur in de brievenbus van het secretariaat

Uiterlijk op vrijdagmorgen, voorafgaand aan de viering kunt u zich aanmelden.

In de mail graag duidelijk uw naam en adres vermelden en met hoeveel personen u wenst te komen.

Wij kunnen niet garanderen dat iedereen die zich aangemeld heeft kan komen. Daarom zullen we de mail beantwoorden met de mededeling of u wel of niet in de gelegenheid wordt gesteld om ook daadwerkelijk te komen. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Daarnaast blijft het mogelijk om zonder reservering te komen, alleen als er plaatsen vrij zijn bent u welkom.

 

 

 

 

Resultaten Kerkbalans 2021 

 

De actie Kerkbalans is goed verlopen. Dankzij 42 lopers hebben we  413 adressen bezocht. Hiervan hebben tot nu toe 386 parochianen een bijdrage toegezegd. Bovendien hebben 28 adressen een bijdrage toegezegd via een doorlopende automatische volmacht  of via de notaris. In totaal hebben dus 414 adressen positief gereageerd. We verwachten, dat het toegezegde bedrag iets hoger is dan vorig jaar. Elk jaar komen op een later tijdstip nog bedragen binnen. We verwachten dan ook een bijdrage ruim € 35000.
Dit bedrag is beschikbaar voor de kosten van onze eigen Geloofsgemeenschap.

Als u de toezeggingskaart nog niet hebt ingeleverd, dan vragen wij u dit alsnog te doen en deze in te leveren bij het parochiecentrum. Wij waarderen het zeer, als zoveel mogelijk parochianen mee doen. Samen verantwoordelijk.

Het is fijn om te vermelden, dat elk jaar spontaan gereageerd wordt op onze vraag of wij weer een beroep op de lopers mogen doen om te helpen. Daarom is het ook mogelijk om deze actie zo te organiseren, zoals we al vanaf 1985 gewend zijn.

Door privé – omstandigheden zijn twee medewerkers  gestopt en dat hebben we weer kunnen invullen.

Wij bedanken de leden van onze Geloofsgemeenschap voor hun bijdrage en positieve reacties, want uw bijdragen zijn hard nodig om de Geloofsgemeenschap ook financieel gezond te houden.

Wij bedanken ook de lopers voor hun medewerking.

 

Werkgroep Kerkbalans

 

Jan Jansen, Johan Hartman en Herman Gosselink

 

 

 

 

 

Nieuw rooster van vieringen april/mei in onze kerk

 

28 mrt. 10.00 Oecumenische dienst Gerry Spekkink

Helma Luesink

Remigiuskerk

PKN

02 april 15.00 Aangepaste

Kruisweg

Mw. Gerry Spekkink Hengelo
04 april 09.30 W C Dienst

1e Paasdag

Past. Wil Matti Hengelo
11 april Geen viering in onze kerk
18 april 09.30 Gebedsdienst Dhr. Boris Ariaens Hengelo
24 april 19.00 Noaberviering Onder voorbehoud VGH Hengelo
25 april Geen viering in onze kerk
02 mei 09.30 Gebedsdienst Mw. L. van de Kam Hengelo
04 mei  Dodenherdenking ( nog geen programma)
Geen viering in onze kerk
16 mei 09.30 Gebedsviering Mw. Gerry Spekkink Hengelo
23 mei Geen viering in onze kerk
30 mei 09.30 Eucharistieviering Pastoor F. Zandbelt Hengelo

 

Raad van Kerken Hengelo: Noaberviering op 24 april

(Onder voorbehoud)

 

Op 24 april hoopt de Raad van Kerken weer samen te kunnen komen in een Noaberviering. Dat hopen we, want de Raad van Kerken sluit zich aan bij de corona-maatregelen die op dat moment gelden binnen de geloofsgemeenschappen van Hengelo.

De Noabervieringen bestaan als sinds 2012 en zijn een uitvloeisel van een eerdere oecumenische viering met als thema

‘God is voelbaar waar mensen bruggen slaan en nieuwe wegen gaan’.

Nieuwe wegen…. De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat die nodig zijn om een leefbaar klimaat te houden voor generaties na ons. Overal op aarde zien we tekenen van een snel veranderend klimaat. Klimaatverandering, wat zegt de Bijbel er over? Wat is onze verantwoordelijkheid? Over deze vragen zal worden nagedacht in de Noaberviering op zaterdag 24 april.

 

Dit keer in het kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de Banninkstraat en voorgegaan door vertegenwoordigers van de drie samenwerkende geloofsgemeenschappen in Hengelo.

 

Van harte welkom!

Aanvang 19.00 uur.

Reservering is niet nodig.

 

Uitbreiding van het terras kan van start gaan.

 

Zoals we al hebben aangekondigd gaan we binnenkort aan de slag met het terras in de pastorietuin. Door de coronabeperkingen kunnen we voorlopig nog niet terecht in ons Willibrordhuus. Bij mooi weer konden we in de tuin van het Willibrordhuus onder gepaste omstandigheden samen nog koffie/thee drinken. Toen werd het idee geopperd om het terras uit te breiden. Nu stonden de stoelen in het grind en werden de poten bevuild. Dit had tot gevolg van vervuiling in de vergaderzaal.

Door enkele sponsors hebben we de tegels nu binnen.

 

We zoeken nu één of twee stratenmakers die het terras kunnen komen leggen. Voor extra hulp voor de bijkomende werkzaamheden kunnen we wel zorgen.

Welke stratenmaker kan ons helpen?

 

Melden kan bij Henk Roes,  06 2124 1984

 

Bijdrage vanuit de Bezoekersgroep

 

Gedicht :  GEEF NIET OP, HOUD GOEDE MOED.

 

Onze  zorgen voor de toekomst

de onzekerheid, de pijn

mogen wij bij Jezus brengen,

want Hij zal er voor ons zijn

laten wij de harten heffen

in dit grillige bestaan

tot de Rots in onze branding

weet er komt een einde aan.

 

Ondanks vragen voor de toekomst

de beproevingen, de druk

zal Hij onze lasten dragen.

Jezus toont ons echt geluk

want wij zullen overwinnen,

overwinnen in de strijd

als wij keuze moeten maken

kiezen we toch eeuwigheid ?

 

Jezus heeft voor ons geleden

werd veroordeeld tot de dood

MAAR  STOND OP EN IS VERREZEN.

Gods genade is zo groot

want Zijn Zoon werd ons tot offer

en al hebben wij het zwaar

tot het einde zal Hij helpen

want Hij maakt Zijn woorden waar.

 

Jezus heeft voor ons de pijn gedragen

ging voor ons door diepten heen

gaf zijn bloed voor onze zonden

streed aan het kruis voor iedereen

en wij mogen het aanvaarden

de verlossing door Zijn bloed

laat Zijn liefde overvloeien

Geef niet op, houd goede moed.

 

Jan Claver namens de Bezoekersgroep

Dichter: Holman  Alie.

 

Verslag online Ontmoeting en Inspiratie 11 maart jl.

Ds. Joop Mol “Bedrijfsverzorger van de PKN kerk.

 

Met een select gezelschap hebben we online het levensverhaal van Joop Mol gehoord. De eerste vraag ging uiteraard over “ de bedrijfsverzorger”. Een passende naam voor een interim-predikant, die hij in Hengelo van een ‘agrarisch’ gemeentelid heeft gekregen. Die titel sprak hem aan. ‘Interim of waarnemend klinkt zo zakelijk’, volgens hem. In bedrijfsverzorger zit het woord: verzorgen. Het woord dat een belangrijke drijfveer van Joop beschrijft.  Als dominee heeft hij zich altijd een dienstbare herder en verzorger gevoeld.

 

Toch was een de functie van gemeentepredikant niet zijn eerste keuze. Aan het begin van zijn werkzame leven heeft hij een aantal jaren voor de klas gestaan. Als onderwijzer en als leraar godsdienst op een Pedagogische Academie. Door een vriend is hij toch beland in een gemeente. In West Friesland. Het herinnerde hem aan de streek waar hij opgroeide, het platteland in Dubbeldam. Wel midden in de roerige jaren 70 en 80. Zijn ouders gingen hem voor in het geloven, wat zich kenmerkte door “aanvaarden” van wat je overkomt. Accepteren klinkt hard en zakelijk, maar in aanvaarding klinkt ook berusting door. Dat maakt dat zware levensvragen te dragen zijn. Meelopen met de mensen in tijden van zorg en rouw spreekt hem meer aan, dan je druk maken over maatschappelijke zaken. Zijn drijfveren komen hier dan ook weer naar voren. Als rode draad loopt toch steeds het platteland, met rust en ruimte, door zijn loopbaan heen. Hij voelt zich daarom ook weer wonderwel op zijn plek in Hengelo met de al oude Remigiuskerk in het hart van het dorp.

 

Tijdens het gesprek mocht Joop een kaartje trekken uit een potje. In het potje bevonden zich 7 kaartjes waarop de 7 deugden stonden.  Joop trok het kaartje waarop ‘De hoop’ was geschreven. Een woord dat hij mensen graag meegeeft vanuit de bijbel.  Vanuit de bijbel “leren” ons verhalen, “spiegelen” ons verhalen van hoop: God die omziet naar mensen.

Op de vraag van het publiek of hij ook alstublieft de Chagall avonden nog zou willen doen, antwoordde Joop, dat hij dat graag doet, maar dat deze niet geschikt zijn voor een online activiteit. Deze zitten nog in het vat. Zodra het kan zal de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting deze organiseren.

 

Als afsluiting gaf Joop Mol ons de volgende woorden mee:

Heer, laat mij er naar streven
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.

( toegeschreven aan Fransicus van Asssisi)

 

Woorden die de drijfveren van de bedrijfsverzorger kenmerken!

We kijken terug om een mooi gesprek!

 

De volgende keer 8 april is Augustinus onze gast. Hij is de jongste kloosterling in Nederland. Wat maakt dat een jonge man in deze tijd kiest voor een leven in het klooster? Op deze avond zal Augustinus ons hier over vertellen. We hopen dat velen van u de tijd nemen om mee deel te nemen en kijken en te luisteren naar zijn verhaal.

 

Opgave voor 6 april bij Frida Meints   f.meints@gmail.com

 

Namens de commissie

Ans Schabbink
Jo van Aken
Frida Meints

 

De locatieraad verder in gesprek met het Kerkbestuur over een Eucharistisch centrum in Zutphen.

 

Bestuursberichten nummer 63

Benoeming waarnemend pastoor/administrator

Pastoor Harry Scheve maakt het op dit moment redelijk goed en herstel verloopt voorspoedig. De pastoor verblijft nu nog in revalidatieoord “Klimmendaal”. Op termijn mag hij thuis en in Terborg de revalidatie voortzetten. Het zal nog wel enige tijd duren voordat de pastoor zijn taken kan hervatten. Om die reden heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, per 1 maart 2021, vicaris Hans Pauw benoemd tot waarnemend pastoor/administrator van onze parochie.

 

Vicevoorzitter Paul Seesing legt zijn functie neer Het nieuw te bouwen parochiecentrum nabij het eucharistisch centrum heeft geleid tot heel wat commotie.

In de komende Onderweg verschijnt een door Paul geschreven brief aan de parochianen waarin hij uiteenzet hoe de problematiek rond het parochiecentrum is verlopen en hoe hij tot de conclusie is gekomen dat hij zijn functie niet langer kan en wil uitvoeren.

 

Hoe nu verder?

In de door alle parochiebestuursleden ondertekende brief d.d. 12 februari 2021 aan de leden van alle locatieraden en pastoraatgroepen van de parochie wordt ingegaan op de ontstane situatie wat betreft het parochiecentrum. In deze brief stellen zij voor een handreiking te doen en per geloofsgemeenschap twee leden van de locatieraad/pastoraatgroep uit te nodigen voor een bijeenkomst om deze situatie te bespreken. Deze bijeenkomst vinden zij, ondanks de coronapandemie, van groot belang, en zal worden gehouden op donderdag 18 maart van 19.00 uur tot 20.30 uur in Hotel Bakker in Vorden. Het tijdstip hebben ze moeten vervroegen. Dit vanwege de avondklok die dan geldt en om 21.00 uur ingaat.

Theo Keurentjes en Henk Roes van onze locatieraad zullen deze bijeenkomst bezoeken.

 

Reactie vanuit de Joppe groep

In een eerdere brief hebben de geloofsgemeenschappen ( Joppe-groep) al gevraagd om een gesprek waarin we samen naar een oplossing willen zoeken. Graag hadden wij daar een onafhankelijk voorzitter de vergadering willen laten voorzitten. Maar het parochiebestuur heeft dit in handen gegeven van de nieuwbenoemde Vicaris Hans Pauw.

 

Op 18 maart jl. was er een bijeenkomst belegd door het parochiebestuur, voor alle Geloofsgemeenschappen in Vorden.

Ook wij waren aanwezig. Zoals verwacht werd in de bijeenkomst het standpunt van het bestuur breed uitgemeten. Er was nauwelijks tijd voor de ingebrachte zienswijze van de z.g. Joppe groep.

Punt 4 van de agenda was gericht op het herstellen van het vertrouwen. Door tijdgebrek kwam dit agendapunt niet uit de verf.

 

In Onderweg is veel aandacht besteed aan het vertrek van Paul Seesing als vice-voorzitter. Het is triest dat er geen commentaar mag worden ingebracht. De z.g. Joppegroep heeft steeds op een integere wijze geprobeerd om het bestuur tot andere gedachten over te halen. De zwarte Piet is duidelijk bij de Joppegroep neergelegd.

Jammer!!

 

Waarnemend voorzitter Hans Pauw vatte het samen door de stellen dat deze bijeenkomst drie jaar geleden al had moeten plaatsvinden.

Wij gingen die avond dan ook met een teleurgesteld gevoel naar huis.

Conclusie: Het bestuur gaat door op de ingeslagen weg.

 

Theo Keurentjes en Henk Roes.

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

De 40 dagen uitdaging

 

Op 17 februari is de traditionele vastentijd begonnen, de 40 dagentijd in de aanloop naar Pasen. Het is een periode van bezinning. Een periode waarin u uzelf dingen ontzegt. Bijvoorbeeld wat minder eten of minder alcohol maar het kunnen ook dingen zijn als minder social media of tv-kijken. Het gaat vooral om dingen waarvan u denkt ‘dat kan wel even wat minder’. Dat geeft vaak ruimte om te ervaren wat het effect is.

Wij dagen u graag uit om samen met uw afdeling deze 40 dagen iets nieuws aan te gaan. Zo kunt u elkaar stimuleren, maar ook samen mooie ideeën bedenken. U kunt meedoen aan de belcirkel, mensen een kaartje sturen, eens bij iemand langs gaan, het kan van alles zijn. Doet u mee?

 

 

Repair Café Hengelo gesloten!

 

Repair Café Hengelo (Gld)

Helaas nog geen activiteiten! Ze verwachten (hopen) op begin mei 2021

 

Secretariaat tijdelijk gesloten

Het secretariaat heeft haar deuren weer moeten sluiten:

Maar u kunt  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap toch op verschillende  manieren bereiken dagelijks bereiken door o.a.

  • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 6  kan uiterlijk tot 16 apr. 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 4, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk  16 apr. 2021 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

 

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl