Nieuwsbrief nr. 14 2021

Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 14   26 okt. t/m 23 nov. 2021.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl

mob. 06 2124 1984

 

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Dopen in Hengelo

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Voorbereiding nieuwe jaargang nr. 10 Nieuwsbrief

 

Met deze uitgave sluiten we jaargang nr. 9 af.

Vanuit de redactie hebben we geprobeerd u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien vanuit onze Geloofsgemeenschap.

Wij hopen dat u dit kunt waarderen. Vol goede moed bereiden we ons voor ons op jaargang nr. 10. De planning voor 2022 is al uitgerold.

Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw/niet ploeg en aan de vele bezorgers.

 

Voor het bezorgen van de Nieuwsbrief zoeken we nog enkele vrijwilligers.

 

De Nieuwsbrief en Onderweg worden 7x per jaar uitgegeven en moeten op een aantal adressen worden afgeleverd.

 

 

 

Overleden Richard Jansen, oud 70 jaar.

 

Op 3 oktober 2021 heeft Richard Jansen zijn laatste brood gebakken. Iemand die in hart en nieren zijn passie voor het brood uitdroeg.

‘het bakken van broden in allerlei vormen en maten’. Zijn leus was ‘een dag zonder deeg is een verloren dag’.

Op zaterdag 9 oktober heeft zijn crematie plaatsgevonden in ‘De Omarming’ in Zutphen.

Heel veel mensen voelden zich betrokken om zijn afscheid te gedenken.

 

Moge hij rusten in de vrede van de Heer.

 

 

 

Overleden Annie Kasteel-Bergervoet, oud 83 jaar

 

Op 10 oktober is overleden Johanna Berndina Kasteel-Bergevoet. In de aanhef van de rouwadvertentie stond:

 

Langzaam ben je van ons weggegleden

Elke dag een beetje meer

Telkens werd je weer iets ontnomen

Dat deed jou en ons zeer

Het is een gemis, een stille pijn

Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

 

Op zaterdag 16 oktober vond de uitvaartviering in een volle Willibrordkerk plaats.

Aansluitend heeft de crematie plaatsgevonden in de Slangenburg in Doetinchem.

 

Moge zij nu rusten in vrede bij de Heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode  26 okt. t/m  23 nov.  2021

 

Zondag 31 oktober 2021 Eucharistieviering

31e zondag door het jaar.

Voorganger Pastor Joost Baneke.

Lector: Mw. Joke Wolbrink

 

Koor: parochieel koor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Theet Beunk

Overleden fam. Beunk-Lamers

Annie v.d. Mondt-Knippenborg

Jan Roelofsen

Fam. Roelofsen-Goossens

Bennie Goossens

Richard Jansen

Annie  Kasteel-Bergervoet

 

 

Dinsdag 2 november 2021 Viering Allerzielen

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lector: Mw. Agnes Hakfoort

Aanvang: 19.00 uur

 

Koor: parochieel koor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:  Overledenen afgelopen jaar

De intenties staan vermeld in het artikel over Allerzielen elders in dit parochienieuws.

 

 

Zondag 7 november 2021 Woord- en Communieviering

32e zondag door het jaar.

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Diny Rondeel

Koor: parochieel koor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:

 

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden Fam. Boerkamp-Roording

Gerda Ubbink

Theo en Truus Gerrits v.d. Steen

Bennie Tankink

Marietje Freericks-Tolkamp

Lies Eulink-Reulink

Riek Wossink

Alfons Hoebink

Richard Jansen

Annie Kasteel Bergervoet

 

 

Donderdag 11 november 2021  St. Maartenoptocht

Van Remigiuskerk naar de Willibrorduskerk

Aanvang: 18.30 uur

Afsluiting in de Willibrorduskerk

 

 

 

Zaterdag 13 november 2021  Noaberviering in het Willibrordhuus.

Aanvang: 19.00 uur

Voorgangers: oecumenische  werkgroep

 

 

 

Zondag 14 november 2021 33e zondag door het jaar.

Géén viering in onze kerk.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Richard Jansen

Annie Kasteel- Bergervoet

 

 

 

Zondag 21 november 2021 34e zondag door het jaar.

 

Tevens uitreiking gedachteniskruisje van Annie Burghout-Vrieze

Viering feest van Caecilia van het koor.

Woord- en Communieviering

Voorganger: pastor Wil Matti

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 09.30 uur

Koor: parochieel koor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Visser Leemreis

Richard Jansen

Annie Kasteel-Bergervoet

Jaargetijde Annie Burghout-Vrieze

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

 

 

 

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

 

 

 

Uitbreiding openstelling Mariakapel

 

Op verzoek van enkele parochianen willen we de Mariakapel weer volledig openstellen. Echter, daarvoor zijn vrijwilligers nodig.

Bij voldoende belangstelling kunnen we weer een schema opstellen. We hebben al wat aanmeldingen, maar nog niet genoeg!

 

U kunt zich melden bij Henk Roes  mob. 06 2124 1984 of  info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

  

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap in zwaar weer!

 

Om als zelfstandige Geloofsgemeenschap binnen de parochie van de 12 H.H. Apostelen te kunnen bestaan, moeten we aan een drietal eisen voldoen.

 

Het parochiebestuur stelt de volgende eisen:

 

 1. Voldoende kerkgang
  De vraag speelt dan: Wat is voldoende kerkgang? Om hoeveel kerkgangers gaat het dan?

 

Door de coronacrisis is het concreet bezoek het afgelopen jaar minimaal geweest. We hebben ons gehouden aan de voorschriften vanuit het bisdom.

Toch kunnen we stellen dat een vaste kern de kerk blijft bezoeken. Het aantal kerkgangers is ook afhankelijk van de verschillende soorten vieringen.

Leken-voorgangers mochten geen communie uitreiken. Het aantal eucharistievieringen was minimaal,

hetgeen door het gebrek aan pastores alleen maar minder wordt.

Toch kunnen we stellen dat de kleine groep vrijwilligers in elke viering een uitdaging ziet en ervoor zorgt dat de viering goed verzorgd wordt.

 

Enkele aandachtsgebieden zijn:

 • Zo mogelijk een eigentijdse viering
 • De inzet van het koor met minimale bezetting
 • De inzet van het mannenkwartet
 • Iedere viering een eigen boekje
 • De inzet van de (leken)voorgangers, de lectoren, de kosters
 • De inzet van de gastheren
 • Het kopje koffie/thee voor na de viering

 

Daarop terugkijkend kunnen we constateren dat we daarop trots zijn dat dit in onze geloofsgemeenschap nu nog kan.

 

 1. Voldoende financiën oftewel ‘de eigen broek kunnen ophouden’
  Bij het opstellen van de begroting van 2022 zien we een tekort ontstaan. We zullen nog meer op de kleintjes moeten letten.
  De werkgroep ‘Kerkbalans’ zal daar zeker extra aandacht aan schenken. Ook kampt de werkgroep met een teruggang van een aantal vrijwilligers. Door de vergrijzing en door enkele ziektegevallen wordt het steeds moeilijker om de bemensing rond te krijgen.
  We kunnen niet steeds meer taken bij minder mensen neerleggen. De rek is er uit.

 

 1. Bemensing van de locatie raad
  Het minimale aantal leden is drie leden. Op dit moment is het aantal leden twee door enerzijds ziekte en anderzijds door aflopende termijnen. Daardoor komen te veel taken neer op het bordje van deze twee leden. Inmiddels is de termijn van Henk Roes ook verlopen.
  In ons gesprek met het kerkbestuur is ons te kennen gegeven dat deze situatie niet kan doorgaan.
  In het voorjaar zijn we in gesprek geweest met de Joh. De Doperparochie uit Keijenborg om meer samen te gaan werken. Onder leiding van Theo Lam is daaruit een plan van aanpak ontstaan. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om de bezetting van de nieuwe functies te realiseren en lijkt een oplossing vooralsnog niet in zicht.

 

Wij hebben ons lot in eigen handen.

De volgende mogelijkheden zijn er:

 

 • Het traject met Keijenborg weer op te pakken, waarbij een aantal keuzes moeten worden gemaakt.
  De nieuw te vormen locatieraad voor Hengelo en Keijenborg bemensen met ook afvaardigingen uit Hengelo. òf
 • De huidige locatieraad weer op sterkte brengen. Daarvoor moeten mensen uit onze eigen Geloofsgemeenschap opstaan en ons komen versterken, gezien de niet gunstige financiële positie in de toekomst is de vraag gewettigd of dit een echte oplossing is. òf
 • Of een sterfhuisconstructie voor de Hengelose Geloofsgemeenschap. Het begin van het einde van de katholieke kerk in Hengelo gld.

 

In het verleden hebben we meermalen gevraagd om ondersteuning van ons werk in de locatie raad.

Nu zijn we op een punt gekomen dat er iets moet gebeuren.

Wij vragen daarom uw steun om hier gezamenlijk een oplossing te vinden.

Een oplossing die bijdraagt aan het welzijn van onze geloofsgemeenschap!!

 

Laat nu iets van u horen en meldt u zich aan!!!

 

Uw op-/aanmerking ontvangen we graag op

info@willibrordhengelo.nl  of

hwa.roes@gmail .com

 

Namens de locatieraad:
Ans Schabbink

Theo Keurentjes

Henk Roes

 

 

 

Willibrordzondag 7 november a.s.

 

Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven. De heilige Willibrord (658-739) houden we als een van de grote geloofsverkondigers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht van het Evangelie weer naar boven.

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die boodschappers van vreugde waardoor anderen geraakt worden of wachten we er eerder op zelf geraakt te worden?

Op 15 oktober organiseert de Katholieke Vereniging voor Oecumene samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een Webinar over dit thema met sprekers uit verschillende kerken. Het uitdragen van het Evangelie is een oecumenische opdracht: we mogen het samen doen en daarbij kunnen we veel van elkaar leren.

 

 

 

 

Herstel pastoor Harry Scheve

 

Het herstel en de conditie van de pastoor gaan langzaam vooruit. Hij mag op therapeutische basis weer enkele werkzaamheden oppakken en daar is hij op 1 september jl. enthousiast mee begonnen. Het zijn hoofdzakelijk kantoorwerkzaamheden en een enkele keer voorgaan in een eucharistieviering. Vicaris Hans Pauw zal het overleg met het breed parochieel team voorlopig overnemen.

Voor het parochiebestuur is het een fijn gegeven dat pastorale zaken zoals het voorgaan in vieringen zo goed verlopen. Pastor Zandbelt en pastor Baneke gaan in alle geloofsgemeenschappen voor in eucharistievieringen, de diakens en parochiemedewerkers zetten “alles op alles” om hun pastorale taken uit te voeren. En niet te vergeten de lekenvoorgangers die in onze geloofsgemeenschappen voorgaan. Een viering voorbereiden vergt veel inzet en zij proberen voor hun kerkgangers een inspirerende dienst te maken. Het uitreiken van communie door de lekenvoorgangers is nu weer toegestaan.

 

 

 

Vrijwilligers gezocht!

 

De activiteiten die nodig zijn om onze Geloofsgemeenschap draaiend te houden zit dringend verlegen om een aantal vrijwilligers om hand- en spandiensten te verlenen.

Door de vergrijzing van de vrijwilligers en andere oorzaken ( ouderdom, ziekte, etc.) hebben we behoefte aan een aantal mensen voor:

 • Het bezorgen van Onderweg en parochienieuws. Het gaat om 7 keer per jaar het parochieblad en de Nieuwsbrief af te leveren bij onze leden van de Geloofsgemeenschap.
 • In het kader van de Kerkbalans één keer per jaar (januari)
  de enveloppen bezorgen en een week later weer ophalen bij de geadresseerde mensen.

 

Om als geloofsgemeenschap te kunnen blijven bestaan moeten we beschikken over voldoende vrijwilligers. U kunt zich melden bij Henk Roes, mob. 06 2124 1984 of bij Herman Gosselink, 0575 461928

 

 

 

 

De wondere wereld van Marc Chagall:

 

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 4 november 2021 een tweede lezing met de oud-predikant van de Protestantse gemeente ds. Joop Mol.

 

‘Het snuifje’

In de serie van begin dit jaar werd geen enkele aandacht besteed aan de vele ontwerpen voor glas-in-loodramen die Chagall maakte.

Op 4 november zal daar volop aandacht aan besteed worden. Hierbij put hij vooral uit verhalen, zoals verteld in het Oude en Nieuwe testament. De Bijbel is voor hem een blijvende inspiratiebron gebleven. Maar ook daar maakt hij op kleurrijke en verrassende wijze gebruik van.

 

 

 

 

De schepping van de mens’

 

Beide presentaties worden gegeven in de grote zaal van ‘Ons Huis’ te Hengelo Gld. Daar is ruimte voor tientallen belangstellenden. In verband met de nog steeds geldende maatregelen kan men daar op voldoende afstand van elkaar zitten en is de weergave van beeld en geluid uitstekend.

 

Wel moeten we u vragen zich op te geven.

 1. Joop Mol 06-48345970

of bij de werkgroepleden

Frida Meints (f.meints@gmail.com) of 06-51007904

 

Ook deze tweede avond begint om 19.30 uur en zal eindigen om 21.30 uur.

Een kopje koffie of thee staat klaar en deelname is gratis.

Enige voorkennis is niet vereist.

Laat u verrassen en weet u welkom in de wondere wereld van Marc Chagall.

 

 

 

 

 

Nogmaals aanpassing vieringen in onze kerk op zondag

 

In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats.

In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

Er zijn een aantal versoepelingen in de voorschriften. Het komt hierop neer:

 

 • Geen registratie meer nodig
 • Geen verplichte 1,5 meter afstand
 • Voorlopig 1 maal de handen ontsmetten bij binnenkomst; ook niet meer tijdens de communie
 • Gebruik van de pincet door de voorganger bij het communie uitreiken niet meer nodig
 • Volkszang weer mogelijk; wel extra ventilatie
 • Koor mag op volle sterkte weer zingen
 • niet achter elkaar, maar in zigzag formatie
 • Plaats toewijzing in principe vrij (wel afstand houden)
 • Looproutes voorlopig ongewijzigd.

 

 

 

 

Rooster van vieringen in oktober/november in onze kerk

 

31 okt 09.30 Eucharistieviering Past. Joost Baneke Willibrordkerk

Hengelo

02 nov. 19.00 uur Allerzielenviering Mw. Gerry Spekkink Willibrordkerk

Hengelo

07 nov. 09.30 W en C-viering Mw. Jenny Veldscholten Willibrordkerk

Hengelo

07 nov. 14.30 Doopviering

Ivan Vossers

Diaken G. Oude Groen Willibvrordkerk

Hengelo

11 nov. 18.30 St. Maartentocht Raad van Kerken Remigius –
Willibrordkerk
13 nov. 19.00 Noaberviering Oecumenische

Werkgroep

Willibrordhuus
Hengelo
14 nov. Géén viering in onze kerk
21 nov. 09.30 W en C- viering +
Caeciliafeest koor
Past. Wil Matti Willibrorduskerk

Hengelo

28 nov. Géén viering in onze kerk

 

 

 

 

 

Viering Allerzielen dinsdag 2 november om 19.00 uur

 

Op dinsdag 2 november staan we  ook in de Geloofsgemeenschap Hengelo stil bij  de overleden medeparochianen van het afgelopen jaar tussen 31 oktober 2020 en 1 november 2021. Mevr. Gerry Spekkink zal in deze Woorddienst voorgaan. Op haar geheel eigen inspirerende wijze staat zij stil bij de overledenen van het laatste jaar.

Hoe organiseert onze Geloofsgemeenschap deze herdenking?
Ongeveer drie weken voor 2 november zorgt de werkgroep rouwbegeleiding ervoor, dat de contactpersoon van de betreffende familie bericht krijgt, wanneer en hoe laat de Allerzielenviering plaats vindt. In de uitnodiging staat tevens het verzoek om ook andere familieleden hiervan in kennis te stellen.
Na afloop van de viering krijgt de familie de mooie aangestoken kaars mee met een gekalligrafeerd naamkaartje.
Tevens worden met een kaars alle gestorven parochianen van voorgaande jaren herdacht en eveneens met een kaars alle overige gestorvenen in de wereld.
Alle kerkgangers krijgen een kaartje, waarop de namen van de overledenen, de sterfdatum en de leeftijd staan vermeld, uitgereikt bij het verlaten van de kerk. Tevens staat op dit kaartje een toepasselijk gedicht om nog eens na te lezen.
De gedachteniskruisjes, die op het bord hangen vooraan in de kerk, worden aan de familie na één jaar meegegeven op de zondag, die het dichtst ligt bij de overlijdensdatum.

Gewoonlijk steken we ook één kaars aan voor andere overledenen, die niet bij name genoemd worden, maar die we in ons hart meedragen. Dit keer willen we iedereen de gelegenheid geven een lichtje te laten ontsteken voor hun eigen overleden geliefden, of het nu al korter of langer geleden is. Bij de ingang staan waxinelichtjes klaar die op een plateau geplaatst kunnen worden en in de viering bij de herdenking van overledenen ontstoken zullen worden. Twee extra kaarsen voor alle gestorven parochianen en overige gestorvenen.

Lijst overledenen gedurende het afgelopen jaar:

 

07 november Riet Hermans-van Mierle 88 jaar
16 november Annie Burghout-Vrieze 81 jaar
06 januari Antoon Lankhorst 79 jaar
19 februari Jos Winkelman 73 jaar
30 maart Riek Willemsen 77 jaar
08 april Theo Gerrits 91 jaar
22 april Henk Willemsen 77 jaar
02 mei Bennie Tankink 85 jaar
21 mei Marietje Freericks-Tolkamp 78 jaar
20 juli Lies Eulink-Reulink 87 jaar
19 augustus Riek Wossink 93 jaar
22 augustus Alfons Hoebink 76 jaar
03 oktober Richard Jansen 70 jaar
10 oktober Annie Kasteel-Bergervoet 83 jaar

 

 

 

 

 

 

St. Maartenoptocht op 11 november a.s.

 

 Sint Maarten en Actie Schoenendoos op 11 nov.

Sint Maarten was lang geleden een rijke soldaat die zijn mantel deelde met een arme man die het koud had.

 

Sint Maarten vieren we in Hengelo met een optocht voor de kinderen.

We beginnen in de Remigiuskerk om 18:30 uur

 

waar je het verhaal van Sint Maarten kunt horen. Daarna lopen we naar de Willibrordus kerk. De muziek gaat voorop, daar zorgt Crescendo voor.

Bij de Willibrordus kerk krijg je een warme halve pannenkoek (de halve mantel van Sint Maarten) om lekker op te eten.

Vergeet niet om je lampion mee te nemen!

 

 

Wil jij ook iets van jezelf weggeven en zo delen met een kind voor wie het niet gewoon is om speelgoed te hebben of nieuwe tandpasta te krijgen?

Doe dan mee met Actie Schoenendoos!

Zie https://schoenendoosactie.nl/ voor meer informatie.

Inleveren van je doos kan op 11 november in de Remigiuskerk voorafgaand aan de Sint Maartenviering. Ook zijn de dozen welkom in de St. willibrordkerk.

 

 

 

 

 

Naoberviering is op zaterdag 13 nov. a.s.

 

Noaberviering 13 november 2021 in het kader van ‘World Kindness Day’

Vriendelijkheid, empathie en goedheid zijn termen die iedereen kent.

En de gulden regel ‘Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden’ bestaat in bijna alle culturen van de wereld.

Deze waarden krijgen speciale aandacht op 13 november. De dag dat ‘World Kindness Day’ internationaal wordt gevierd.

Reden waarom de Noaberviering op die datum in het kader van ‘vriendelijkheid’ zal staan.

Sinds 2012 wordt vanuit de Raad van Kerken Hengelo 1x per kwartaal op zaterdagavond een noaberviering gehouden.

Noabervieringen zijn vieringen rond delen, leren, vieren en gastvrijheid met een oecumenisch en laagdrempelig karakter.

Gezelligheid en ontmoeting zijn belangrijke elementen, evenals rust, meditatie, bezinning en ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving.

Iedereen is welkom in deze viering, die begint met ontmoeting. Aanvang 19.00 uur. Locatie: Willibrordhuus (tussen R.K. Kerk en Leemreis).

 

 

 

 

 

World Peace Flame

 

De wereld Vredes Vlam staat nu ruim vier jaar in Hengelo te branden.   We zien dat hij langzamerhand een onderdeel aan het worden is van ons
dagelijks bewustzijn .

De vlam die ons eraan herinnert dat Vrede en Vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Dat we ons moeten blijven inspannen het juiste te doen door naar elkaar om te zien. Dat het gaat om waarden als rechtvaardigheid en respect, waarin we laten zien, dat we andere mensen niet beschadigen, maar eerlijk en fatsoenlijk behandelen.
Dat het gaat om de verbondenheid en vertrouwdheid met de mensen om ons heen te koesteren.
We doen graag dingen met en voor elkaar, want zo voelen we ons betrokken. Als we b.v. iemand kunnen helpen is dat fijn en niet alleen voor de persoon die je helpt, maar ook voor jezelf en dat komt ons wederzijds welzijn ten goede.

 

Aan het einde van de viering op 21 november, zullen leden van de werkgroep WPF Bronckhorst bij de uitgang kaarsen verkopen.

 

De opbrengst komt ten goede voor de aanschaf van de lampenolie om onze Vredesvlam brandend te houden.

 

Alvast hartelijk dank namens de werkgroepleden,
Betsy, Monique, Riet, Toos en Truus.

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

 

 

Vanaf 1 december gaat de nieuwe site van KBO Gelderland afd. Hengelo Gld definitief in de lucht.

Het is een gezamenlijk initiatief van Unie KBO.

 

Op dit moment wordt de site verder ingericht.

 

 

Op elke vrijdagmorgen is er van 11.00 – tot 12.00 uur hulp voor tablets en smartphones in het Willibrordhuus.  Actueel: aanmaken QR-code.

 

 

 

 

Repair Café Hengelo weer open!

 

 

Repair Café Hengelo (Gld)

Op 16 oktober jl. was weer het jaarlijkse etentje van het Repair Café “Voor en door de vrijwilligers”. Dit jaar was er voor een iets andere opzet gekozen, omdat mede als gevolg van de Coronacrisis vorig jaar het etentje niet door kon gaan. Nu was er eerst een buitenactiviteit met daarna een eenvoudige maaltijd bestaande uit een kopje soep en een broodje.

Rond 15.00 hr. kwamen de vrijwilligers van het Repair Café naar Kerkstraat 15, waarna we in kleine groepjes de “fototegelroute” gingen lopen. Door de Oudheidkundige Vereniging van Hengelo zijn op verschillende plekken in Hengelo op tegels foto’s geplaatst  van bijzondere historische Hengelose gebouwen en huizen. In een gidsje was een route opgenomen langs al deze tegels met een achtergrondverhaal. Vol enthousiasme en met prachtig weer werd de route gelopen. Waarbij een aantal vrijwilligers van het Repair Café die in Hengelo geboren en getogen zijn de foto’s nog eens van een extra verhaal voorzagen.

Na terugkomst in Kerkstraat 15 werden de vrijwilligers uitgedaagd om plaatsnamen te raden uit cryptisch samengestelde zinnen zoals b.v. Dit dorp bestaat geheel ….. Antwoord: Uithuizen.
Ondertussen werden bijzonderheden van de fotoroute nog eens met elkaar besproken, waarna het kopje soep met broodje heerlijk smaakten.

Zoals in elke organisatie zijn er ook bij ons ook vrijwilligers die afscheid nemen. Tijdens ons etentje wordt hier nog eens extra aandacht aan geschonken, ook omdat dit vorig jaar onderbelicht is gebleven.

Zes vrijwilligers zijn gestopt, waarvan sommigen al vanaf de oprichting van het Repair Café meedraaien en het Repair Café in Hengelo tot een succes hebben gemaakt.
De dames Iet, Janny, Rikie en Jo werden verrast met een boeket bloemen in de herfstkleuren en de heer Joop ontving een cadeaubon om te besteden voor zijn tuin.
Helaas kon Charlotte niet aanwezig zijn en zal er op een ander wijze afscheid worden genomen. (Staat niet op de foto)

Rond 18.00 ging iedereen weer zijn weg en konden we terugkijken op een geslaagde middag waarmee we de onderlinge band tussen de vrijwilligers van het Repair Café weer versterkt hebben.

Lijkt het u nu ook leuk om vrijwilliger bij het Repair Café te worden neem dan contact op met een van de onderstaande coördinatoren

Frida Meints 06 51007904
Jakob Strating 06 16528312

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

 

Foto van de vrijwilligers op ons Kerkhof

 

In het artikel in Onderweg nr. 7 stond een terugblik over de begraafplaats en kerktuin activiteiten gedurende 2019 – 2020.

Helaas ontbrak de foto van deze club.

Binnenkort kunt u een foto verwachten van de kerktuingroep.

Ook zij zorgen ervoor dat alles er keurig bij ligt.

 

 

 

 

 

Secretariaat weer open!

 

Het secretariaat is op de vrijdagmorgen weer open van 11.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt het secretariaat van onze geloofsgemeenschap ook op andere manieren bereiken door o.a.

 • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen

met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 14  

kan uiterlijk tot 22 oktober 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

 

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 10  

kan tot uiterlijk 29 oktober 2021 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.