Nieuwsbrief nr.12 2021

Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 12   14 sept. t/m 05 okt. 2021.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,

henk@roes-po-advies.nl         mob. 06 2124 1984

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl


Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Dopen in Hengelo

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

Overleden Frederika Harmina Wossink, oud 93 jaar

 

Op 19 augustus 2021 is overleden Riek Wossink.

In de rouwbrief staat ‘Met liefde heeft zij voor ons geleefd en gezorgd.’ ‘In de tuinen van de tijd groeien bloemen van troost. ‘

De familie is dankbaar omdat zij zo lang in hun midden heeft geleefd. Met verdriet nemen zij van haar afscheid.

 

Op woensdag 25 augustus jl. vond in onze Willibrordkerk haar uitvaart plaats.

Daarop aansluitend heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden in Doetinchem.

Dat ze moge rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

Overleden Alfonsius Gerardus Maria Hoebink, oud 77

 

Op 22 augustus 2021 is overleden Alfons Hoebink.

In de rouwadvertentie staat dat de familie met veel verdriet, maar vol met dankbare herinneringen na een periode van afnemende gezondheid, afscheid van hem heeft moeten nemen. Alfons is ook jarenlang betrokken geweest bij het onderhoud van ons kerkhof.

 

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dat hij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

 

 

 

Vieringen:  periode  14 sept. t/m  17 okt. 2021

 

 

Zondag 19 september 2021 25e zondag door het jaar. Oecumenische startzondag in de Remigius.

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger o.a. Mw. Gerry Spekkink.

Géén viering in onze kerk.

 

 

Zondag 26 september 2021 26e zondag door het jaar.

Géén viering in onze kerk

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Riek Wossink

Alfons Hoebink

 

 

Zondag 3 oktober 2021 27e zondag door het jaar. Gebedsdienst in onze kerk.

Voorganger Dhr. Boris Ariaens

Lectrice Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 09.30 uur

Geen koor i.v.m. afwezigheid dirigent

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje van Frans Robben.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Fam. Ubbink-Kasteel

Theo Gerrits

Bennie Tankink

Marietje Freericks-Tolkamp

Lies Eulink-Reulink

Riek Wossink

Alfons Hoebink

Jaargedachtenis Frans Robben

 

 

Zondag 10 oktober 2021  28e zondag door het jaar

Géén Viering in onze kerk.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

 

 

Zondag 17 oktober 2021   Woord- en Communieviering

29e zondag door het jaar

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

 

Koor: parochiekoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Jeroen Schut

Maria Visser-Leemreis

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek.

(zaterdag en zondag)

 

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

 

  

Uitbreiding openstelling Mariakapel

Op verzoek van enkele parochianen willen we de Mariakapel weer volledig openstellen. Echter, daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Bij voldoende belangstelling kunnen we weer een schema opstellen. We hebben al wat aanmeldingen, maar nog niet genoeg!

U kunt zich melden bij Henk Roes  mob. 06 2124 1984 of
info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

Oecumenische startviering 19 sept. Remigius 10.00 uur

 

Zondag 19 september: Oecumenische Startdienst in de Remigiuskerk

 

‘Van U is de toekomst’

Na anderhalf jaar kan er voorzichtig weer begonnen worden met oecumenische activiteiten. Er kan dus met recht gesproken worden van een ‘start’-dienst a.s. zondag.

Al heel lang wordt het nieuwe seizoen gemarkeerd met een gezamenlijke startviering van de protestantse, vrijzinnige en katholieke geloofsgemeenschap in Hengelo.

 

We hebben nog steeds wel te maken met coronamaatregelen en dus beperkt de 1,5 m afstand het aantal plaatsen in de kerk. Daarom is het heel fijn dat vanuit de Remigiuskerk mensen thuis digitaal kunnen meevieren (https://kerkdienstgemist.nl). En binnen Ontmoetingscentrum Ons Huis in Hengelo is er extra mogelijkheid om dat samen te doen, omdat daar de dienst op een groot scherm is te volgen.

 

Het thema is dit jaar ‘Van U is de toekomst’. Hoe zien we de toekomst, wat verwachten we en hoe zijn we verbonden met de toekomst die God voor ogen heeft?

De dienst wordt voorgegaan door ds. Rineke van den Berg, Gerry Spekkink en Jaap van Gijssel (resp. vanuit de protestantse, de katholieke en de vrijzinnige geloofsgemeenschap). De zang wordt ondersteund door cantorij- en koorleden en er is een speciaal moment voor de kinderen. We vieren dat we samen de toekomst in gaan en doen dat met beelden: met filmpjes van persoonlijke verwachtingen, een verhaal uit de natuur en een verhaal uit de Bijbel waar we  hoop en vertrouwen uit mogen putten. Wees welkom en laat u verrassen!

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie met wat lekkers en hopelijk laat het weer het toe om dat in de buitenlucht te doen.

 

Wees Welkom in de Remigiuskerk, in Ontmoetingscentrum Ons Huis of via de website van de

Protestantse Gemeente voor de startdienst van de gezamenlijke kerken in Hengelo op zondag 19 september om 10.00 uur.

 

 

 

 

Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke Kerken in Hengelo Gld.

 

 

Op 30 september met Inspiratie en Ontmoeting op excursie  naar “Um d’n Olden Smid”

 

“Wijn is leven voor een mens als je hem met mate drinkt. Wat is het leven zonder wijn? Wijn werd al in het begin gegeven om vreugde te schenken. Als je hem op het juiste moment en met mate drinkt, geeft hij blijdschap en vreugde.” Sirach 31:27 en 28 ( een van de apocriefe bijbel boeken)

 

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 30 september als start van het seizoen een excursie naar Wijngaard Um d’n Olden Smid van Jan Jansen en Alma ten Bruin in Velswijk .

Op 13  februari  2020 had de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting een avond georganiseerd met als thema:

“Hoe de wijnstok mij een mooie les leerde.”  Met Herman Haan.

Op de valreep werd bekend dat Herman Haan door ziekte niet aanwezig kon zijn.
Met een alternatief programma heeft de werkgroep de avond toch door laten gaan.

Een van de werkgroepleden hield een korte presentatie over wijn. Vanuit verschillende kanten is toen gekeken naar het begrip wijn, ranken en de wijngaard. Tijdens deze avond ontstond het idee om een wijngaard te bezoeken.

 

Nu we de draad weer oppakken met de Inspiratie- en Ontmoetingsactiviteiten, willen we als eerste samen met u op excursie naar de Wijngaard van Jan en Alma. We krijgen daar een rondleiding door hun wijngaard en ze zullen ons van alles vertellen over het verbouwen en oogsten van druiven en het maken van wijn.

 

De rondleiding start om 17.00 uur. Vanaf 16.30 uur is er een inloop met een kopje thee of koffie met iets lekkers.

 

Kunt zich op geven de werkgroepleden

Frida Meints (f.meints@gmail.com) of 06-51007904

Jo van Aken ( jo.van.aken@gmail.com)  of 0575-  461800

 

Datum:            30 september 2021

Plaats:             Wijngaard Um d’n Olden Smid

Keijenborgseweg 31, 7021 LW Velswijk

Tijd:                 17.00 uur inloop vanaf 16.30 uur

Kosten:           € 7,50

 

 

 

 

Vormselvoorbereiding

Na vorig jaar de vormselvoorbereiding te hebben moeten stoppen als gevolg van de coronapandemie,

heeft de vormselwerkgroep de draad weer opgepakt.

Alle kinderen die zich vorig jaar hebben aangemeld en toen aan de voorbereiding zijn begonnen,

kunnen dit traject nu gezamenlijk vervolgen.

 

Op zondag 26 september zullen zij het Sacrament van het heilig vormsel ontvangen.

De viering vindt plaats in de Christus Koningkerk in Vorden en de vormheer is Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht.

 

Wij wensen alle vormelingen een goede voorbereidingstijd.

 

 

 

 

Aanpassing vieringen in onze kerk op zondag

De vieringen in onze kerken vinden plaats, met inachtneming van de bestaande protocollen. Met name wijzen wij u op de versoepeling van 30 personen naar 50-60  personen. Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 76 personen in onze kerk.In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats. In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

Koorzang (repeteren en zingen tijdens de vieringen is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits

  • 1,5 meter afstand
  • niet achter elkaar, maar in zigzag formatie
  • goede ventilatie

Aanmeldprocedure:

  • Voorlopig hanteren we alleen nog de registratie in de kerk.
  • Wel ontsmetting handen
  • Plaats toewijzing o.l.v. de gastheren/gastvrouwen

 

 

 

 

Nieuw rooster van vieringen sept./ okt.  in onze kerk

 

19 sept.

 

Géén viering in onze kerk
19 sept. 10.00 Oecumenische startzondag Mw. G Spekkink Remigiuskerk
03 okt 09.30 Gebedsviering Dhr. B. Ariaens Willibrordkerk
10 okt. Geen viering in onze kerk
17 okt. 09.30 Woord- / Communiedienst Diaken
Theo ten Bruin
Willibrordkerk
24 okt. Géén Viering in onze kerk
31 okt 09.30 Eucharistieviering Past. J. Banneke Willibrordkerk

 

 

 

24 en 25 september bij de Willibrordkerk

 

Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

 

Actiedagen in Hengelo (Gld)

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.

Op vrijdag 24 september en zaterdag 25 september a.s. kunt u in Hengelo kleding en schoenen -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt.  Inleveren bij de Willibrordkerk aan de Sint Michielsstraat. De Sam’s vrijwilligers zijn dan op vrijdag van 19.00-20.00 uur en op zaterdag van 10.00-11.00 uur aanwezig om de goederen  -geheel coronaproof-  in ontvangst te nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

 

Uw steun is onbetaalbaar

Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen.

We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.

 

Projecten

Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd?  Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl.

 

Mededelingen KBO – PCOB

 

Steffie is een virtuele assistente op het internet die op een gemakkelijke manier in beeld en geluid kan uitleggen hoe dingen werken.

 

Bijvoorbeeld reizen met de OV-chipkaart, internetbankieren en hoe u gezonde keuzes maakt en meer kunt bewegen.

Zo kunt u bijvoorbeeld in alle rust thuis oefenen met het opladen van uw OV-chipkaart. En legt Steffie u uit wat de OV-chipkaart is en waar u hem kunt kopen.

Ook internetbankieren wordt op een makkelijke manier uitgelegd. U leert hoe u de Rabo Scanner moet gebruiken en hoe u veilig online kunt bankieren.

Op de website Svbabc.nl geeft Steffie uitleg over een aantal regelingen die de SVB uitvoert. Zij vertelt u over het persoonsgebonden budget (pgb), de AOW, de nabestaandenuitkering Anw en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

Bovendien heeft Steffie een digitale nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren. Al met al een hele leuke, overzichtelijke en gemakkelijk te begrijpen website waar u veel kunt leren over de digitale wereld.

Klik op http://www.steffie.nl om op de site te komen (vergeet niet het geluid van uw computer aan te zetten!)

 

Repair Café Hengelo weer open!

 

 

Repair Café Hengelo (Gld)

Door de tijdelijke sluiting van het Repair Café a.g.v. de corona crisis zijn er waarschijnlijk defecte apparaten en stukken kleding blijven liggen voor reparatie. Onder RIVM-voorwaarden en afspraken met de beheerder van Kerkstraat 15 hebben we het Repair Café begin juni weer geopend en kunnen kapotte apparaten en kleding voor reparatie gebracht worden. Na een telefoontje kunnen ze dan weer opgehaald worden. Helaas hebben we aan sociale kant van het Repair Café geen invulling kunnen geven. Een kopje thee of koffie en samen met de vrijwilligers van het Repair Café de reparatie uitvoeren, zat er niet in. Ook even langskomen en een praatje moest achterwege blijven.

In onze jaarvergadering op 26 augustus jl. hebben we het afgelopen seizoen geëvalueerd en besloten in het seizoen 2021/2022 de openingen onder voorwaarden (alleen brengen en halen) weer voort te zetten. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen we ons openingsbeleid aan te passen.
Dit betekent dat u elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 toto 20.00 uur welkom bent om kapotte apparaten en kleding te brengen. Hierna gaan onze vrijwilligers er mee aan de slag.

 

Tot ziens bij het Repair Café
Kerkstraat 15

 

Frida Meints en Jakob Strating

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

Secretariaat weer open!

Het secretariaat is op de vrijdagmorgen weer open van 11.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt het secretariaat van onze geloofsgemeenschap ook op andere manieren bereiken door o.a.

  • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 13  kan uiterlijk tot 1 oktober 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 29 oktober 2021 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.