Nieuwsbrief nr. 10 2021

Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 10   27 juli t/m 17 aug. 2021.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

 

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart   

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Dopen in Hengelo

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

Overleden Elisabeth Maria Eulink-Reulink, bijna 88 jaar

 

Op 20 juli 2021 is overleden Mw. Lies Eulink-Reulink.

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
Als het leven niet meer jouw leven is
Dan komt de tijd dat het einde goed is.

Haar uitvaart en begrafenis op ons kerkhof vond plaats op 27 juli 2021.

 

Dat zij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode  27 juli  t/m  17 augustus 2021

 

Zondag 1 augustus 2021  18e zondag door het jaar. Gebedsdienst in onze kerk

 

Voorganger Dhr. Boris Ariaens

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang 9.30 uur

Koorzang Mannenkwartet o.l.v. Rob Mullink

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje Mw. Maria Visser-Leemreis

 

Intenties voor deze zondag:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Bertus Bus

Annie v.d. Mondt-Knippenborg
Jeroen Schut

Mirta Botterman

Jos Winkelman

Willemien Schoenaker-Willemsen

Theo  en Truus Gerrits v.d. Steen

Bennie Tankink

Marietje Freericks-Tolkamp
Lies Eulink- Reulink
Jaargedachtenis Maria Visser-Leemreis

 

 

Zondag  8 augustus 2021 19e zondag door het jaar

Géén viering in onze kerk

Intenties voor deze zondag:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters
Lies Eulink- Reulink

 

 

Zondag 15 augustus 2021 20e zondag door het jaar

 

Maria ten Hemelopneming. Woord-Communieviering.

Voorganger: Em. diaken Theo ten Bruin

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. dirigent Rob Mullink

 

Intenties voor deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Visser-Leemreis

Doortje Dickmann- van der Pavert
Lies Eulink- Reulink

 

 

 

Zondag 22 augustus 21e zondag door het jaar

Géén viering in onze kerk.

 Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters
Lies Eulink- Reulink

 

 

 

Zondag 29 augustus 2021 22e zondag door het jaar. Eucharistieviering

 

Voorganger: Em. Pastoor F. Zandbelt.

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Koor: Willibrord koor o.l.v. dirigent Rob Mullink

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje John Kievits

 

Intenties voor deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters
Lies Eulink- Reulink
Jaargedachtenis: John Kievits

 

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er geen viering

in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?  

 

 

 

 

 

Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke Kerken in Hengelo Gld.

 

 

Op 30 september met Inspiratie en Ontmoeting op excursie  naar “Um d’n Olden Smid”

 

“Wijn is leven voor een mens als je hem met mate drinkt. Wat is het leven zonder wijn? Wijn werd al in het begin gegeven om vreugde te schenken. Als je hem op het juiste moment en met mate drinkt, geeft hij blijdschap en vreugde.” Sirach 31:27 en 28 ( een van de apocriefe bijbel boeken)

 

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 30 september als start van het seizoen een excursie naar Wijngaard Um d’n Olden Smid van Jan Jansen en Alma ten Bruin in Velswijk .

 

Op 13  februari  2020 had de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting een avond georganiseerd met als thema: “Hoe de wijnstok mij een mooie les leerde.”  Met Herman Haan.

Op de valreep werd bekend dat Herman Haan door ziekte niet aanwezig kon zijn.
Met een alternatief programma heeft de werkgroep de avond toch door laten gaan.

Een van de werkgroep leden hield een korte presentatie over wijn. Vanuit verschillende kanten is toen gekeken naar het begrip wijn, ranken en de wijngaard.

Tijdens deze avond ontstond het idee om een wijngaard te bezoeken.

 

Nu we de draad weer oppakken met de Inspiratie- en Ontmoetingsactiviteiten, willen we als eerste samen met u op excursie naar de Wijngaard van Jan en Alma.

We krijgen daar een rondleiding door hun wijngaard en ze zullen ons van alles vertellen over het verbouwen en oogsten van druiven en het maken van wijn.

 

De rondleiding start om 17.00 uur. Vanaf 16.30 uur is er een inloop met een kopje thee of koffie met iets lekkers.

 

Kunt zich op geven de werkgroepleden

Frida Meints (f.meints@gmail.com) of 06-51007904

Jo van Aken ( jo.van.aken@gmail.com)  of 0575-  461800

 

Datum:            30 september 2021

Plaats:             Wijngaard Um d’n Olden Smid

                        Keijenborgseweg 31,

                        7021 LW Velswijk

 

Tijd:                 17.00 uur inloop vanaf 16.30 uur

Kosten:           € 7,50

 

 

De wondere wereld van Marc Chagall:

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 14 oktober en 4 november 2021 een lezing met waarnemend predikant van de Protestantse gemeente ds. Joop Mol.

Het is deze lente 36 jaar geleden dat de wereldberoemde kunstenaar Marc Chagall overleed. Bijna 98 jaar geworden.

Een omvangrijk oeuvre heeft hij nagelaten. Met fascinerende verbeeldingen.

Over zijn leven was er in de maanden maart en april een serie uitzendingen, waarin Jeroen Krabbé de plaatsen nareisde waar Chagall gewoond en gewerkt heeft. Door de lockdown hebben velen deze boeiende weergave gevolgd.

Over de aard en betekenis van het werk van Marc werd niet al te veel verteld.

En die taal van de wereld van Chagall moet men enigszins verstaan om er wat meer zicht op te krijgen.

In twee avonden wil ds. Joop Mol,voor wie belangstelling hiervoor heeft, een introductie verzorgen. De eerste op 14 oktober aan de hand van zijn levensgang met vooral schilderijen. Voorzien van vele beelden. Zoals b.v. deze bekende weergave.

‘Ik en het dorp

 

Dat in zijn werk de joodse wereld waaruit hij afkomstig is niet onopgemerkt blijft, is bij velen wel bekend. Minder uit welke bronnen hij put en wat de betekenis is van vele details. Dat behoeft toch enige toelichting. Ook dat komt die eerste avond aan de orde.

 

Hartelijke groet,

 

De werkgroep  Ontmoeting en Inspiratie.

 

 

 

 

Communievieringen in deze tijd

 

Aan de locatie raden, pastoraatsgroepen en liturgische werkgroepen van de parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

De versoepeling van de Coronamaatregelen, verschenen op 26 juni, roept bij sommigen de vraag op of het weer is toegestaan dat vrijwilligers de Communie uitreiken in Woord en Communievieringen. Het protocol is landelijk, en daarin niet meteen duidelijk. Niet in alle bisdommen vinden Woord- en Communiediensten plaats onder leiding van parochianen of is er helder beleid in deze.

 

Voor ons bisdom is het beleid wel helder. Reeds eerder werd bepaald dat het uitreiken van de H. Communie in vieringen vooralsnog alleen geschiedt door priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers. Vanwege de beperkte omvang van het team heb ik recent toegestaan dat de beide parochiemedewerksters, Laura van de Kam en Gerry Spekkink, ook de Communie mogen uitreiken in de vieringen waarin zij voorgaan. 

 

‘We zijn er bijna’ – zo heeft de regering ons voorgehouden, maar dus nog niet helemaal. Het is zaak om zo voorzichtig mogelijk te blijven. De overdracht van voedsel blijft immers een risico met zich meebrengen, hoe voorzichtig we ook zijn. Dat beleid in ons bisdom is niet gewijzigd.

 

Overigens, landelijk zijn en blijven we op meer punten zeer voorzichtig, bijv. het ontvangen van de H. Communie op de tong is ook nog niet toegestaan (en ook die vragen leven) alsook de grote wens om weer samen te zingen. Maar wij zijn en blijven vooralsnog voorzichtig.

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om ieder te danken die zich voor een goede naleving van de Coronamaatregelen heeft ingezet en dat wil blijven doen.

 

Met hartelijke groet,

 

Vicaris Hans Pauw

Administrator Parochie HH. Twaalf Apostelen

 

 

 

 

Aanpassing vieringen in onze kerk op zondag

In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats. In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

De vieringen in onze kerken vinden plaats, met inachtneming van de bestaande protocollen.

Met name wijzen wij u op de versoepeling van 30 personen naar 50-60  personen en maximaal 4 zangers.

Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 76 personen in onze kerk.

 

Aanmeldprocedure:

  • Voorlopig hanteren we alleen nog de registratie in de kerk.
  • Wel ontsmetting handen
  • Plaats toewijzing o.l.v. de gastheren/gastvrouwen

 

 

 

 

Nieuw rooster van vieringen augustus  in onze kerk

 

01 aug.

09.30

Gebedsviering

Dhr. Boris Ariaens

Hengelo

08 aug.

Géén viering in onze kerk

 

15 aug.

09.30

Woord-Communiedienst

Em. diaken

Ten Bruin

Hengelo

22 aug.

Géén viering in onze kerk

29 aug.

09.30

Eucharistieviering

Em. Pastoor F. Zandbelt

Hengelo

 

 

 

 

 

Inloopmorgen weer van start

We hebben met ons allen een jaar achter de rug dat ons nog lang zal bij blijven. Een heleboel kon niet en een heleboel moest. Oorzaak Corona. Hoe vaak is dit woord wel niet uitgesproken? Overal kon het worden gezegd, alleen niet op de inloopmorgen in het parochiecentrum, ons “Willibrordhuus.” Nu zijn er weer meer normale tijden aangebroken en willen we de Inloopmorgen graag weer opstarten. Elkaar ontmoeten op de donderdagmorgen: lekker bakje koffie of thee met het gebruikelijke koekje en vertellen wat er zoal te vertellen valt.

Wel moeten we binnen nog wel voldoende afstand bewaren, maar buiten ligt dat wat anders. Buiten kunnen we, net als vroeger met meer personen gewoon bij elkaar zitten.  Inmiddels is achter het parochiecentrum het grind opgeruimd en vervangen door tegels. Dus de stoelen mee naar buiten en daar genieten van elkaar weer te zien.

We willen op de donderdagmorgen weer de traditie op pakken.
Op de gewone tijd vanaf half tien. Eenieder is van harte welkom.

De werkgroep

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

 

Op de site van onze afdeling KBO-PCOB staat een persbericht met als titel Integraal Ouderenbeleid is nu snel nodig.

 

Als samenleving willen we dat ouderen lang zelfstandig kunnen blijven wonen. ( Maar niet in eenzaamheid )

 

Dit betekent ook dat mensen die het niet alleen redden, moeten kunnen rekenen op een goede ondersteuning.

 

 

 

 

Kerkfotografie door Diane Nieuwold

 

Afgelopen vrijdag 18 juni jl was Diana Nieuwold in onze Kerk.

Zij is geraakt door beelden van kerken in deze tijd.

Zij hoopt dat ook anderen door haar foto’s geraakt en geïnspireerd worden om een kerk binnen te gaan.

Je ervaart de serene rust van een Godshuis.

Een huis van stilte, maar ook een huis van gebed waar mensen samenkomen.

Inmiddels heeft zij meer dan 1000 kerken gefotografeerd en de foto’s worden gedeeld met het grote publiek.

 

Via de onderstaande site zijn ze te bekijken.

www.kerkfotografie.nl    Klik op provincie Gelderland en daarna op Hengelo.

 

De moeite waard om te bekijken!

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo weer open!

 

 

 

Repair Café Hengelo (Gld)

 

Tijdens de zomer maanden is het Repair Café Hengelo gld. geopend op de 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 uur.

Zij het echter wel in aangepaste vorm gezien het corona virus!  U kunt de te maken of repareren spullen afgeven en na een telefoontje van ons weer ophalen.

Deze zomer speciale aandacht voor:

“Geef je tentonderdelen, luchtbed, slaapzak, rugzak of weekendtas een nieuw leven”

 

Nu we er weer op uit trekken, vragen we extra uw aandacht voor uw kampeerspullen. Deze zijn vaak wel te repareren. Kom er mee naar het Repair Café  en we kijken of we deze een tweede leven kunnen geven. Weggooien kan immers altijd nog wel?
Een goede tent* of luchtbed kan best duur zijn. Ook daarom is het dus de moeite waard om te kijken of repareren een optie is. Gaten in tenten kunnen gerepareerd worden met wat nieuwe stof of de tent kan worden verstevigd met extra materiaal.   Of denk aan een slaapzak waarvan de rits het niet meer doet. Dit soort problemen zijn vaak goed op te lossen, waarna je je spullen gewoon kunt blijven gebruiken.

Bij rugzakken, weekendtassen is vaak de rits het probleem. De runner ligt eraf, de rits zit vast of werkt gewoon niet soepel meer. In zulke gevallen kan er een nieuwe rits ingezet worden en hoef je de rugzak of slaapzak niet weg te gooien.
Bij slaapzakken kunnen onze reparateurs eventuele gaten weer dichtnaaien en zwakke plekken verstevigen.
En als wij het niet kunnen, dan is een bezoek aan onze lokale ondernemers met een naaiatelier in Shop Melange of Ayman achter in de winkel van Litania ook de moeite waard. Zij hebben professionele machines en kunnen daardoor net wat meer dan wij.
Bij een lek luchtbed gaan onze reparateurs op zoek naar het lek. Dit kunnen ze vaak dichten op dezelfde manier als bij een fietsband.

 

Weggooien kan altijd nog en als u dit doet, doe dit dan duurzaam via een recyclestation.

 

Frida Meints en Jakob Strating

 

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

 

Secretariaat weer open!

 

Het secretariaat is op de vrijdagmorgen weer open van 11.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt het secretariaat van onze geloofsgemeenschap ook op andere manieren bereiken door o.a.

 

 

  • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 11  kan uiterlijk tot 15 augustus 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 7, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk 10 september 2021 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.