Nieuwsbrief nr.6 2020

Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 6   31 mrt t/m 21 april. 2020.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en 

www.12apostelen.nlBanknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor: Ziekenzalving,

ziekenzegen en uitvaart  06 103 19 638

 

Locatieraad/

pastoraatsgroep

Dhr. Henk Roes
Mw. Ans Schabbink
Dhr. G. Veldscholten
Dhr. Th. Keurentjes
Voorzitter/Secretaris
Lid
Bouwzaken
Lid
461061
462570
463482
464247

 

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman
Dhr. Theo Wissink
Mw. Jenny Veldscholten
Mw. Yvonne Huitink
Dhr. Jan Willemsen
Penningmeester
Kerkhof
Opgave Dopen
Caritas
Koster
463837
462503
463482
463143
463386

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Coronavirus perikelen

 

Beste leden van onze Willibrordus Geloofsgemeenschap.

Vanwege het Corona virus is iedereen uit zijn doen, het is stil op straat, mensen hebben angst voor de toekomst.
Voor alle mensen uit de geloofsgemeenschap H. Willibrord willen we de lijnen kort houden. Zeker nu er voor een groot deel van u de vaste ijkpunten op de donderdagmorgen en de zondagmorgen met het daarbij onlosmakelijk verbonden koffiedrinken zijn gecanceld. Ook het koor komt voorlopig niet meer samen.
En deze ontmoetingen zijn veel meer dan alleen maar de viering of de lezing. Juist het sociale aspect is waar veel mensen naar uitkijken. De contacten onderling, het even horen hoe het met iemand gaat, het is zo belangrijk. En wordt nu zo gemist.

Daarom wil ik in deze nieuwsbrief toch het laatste nieuws vanuit onze geloofsgemeenschap en vanuit de 12 Apostelenparochie met u delen.

 

 

 

Vieringen:  periode 31 mrt. t/m  21 april. 2020

 

Hoewel we de komende tijd geen vieringen hebben in onze eigen kerk, kunnen we de intenties toch doorgeven aan pastoor Harry Scheve.

Hij zal de intenties uitspreken voor de verschillende geloofsgemeenschappen.

In deze lijst vind je alleen de opgegeven intenties van deze periode.

 

 

Zondag 5 april 2020  Palmzondag

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Bertus Bus

Fam. Ubbink-Kasteel

Mw. Truus Gerrits v.d. Steen

Annie van der Mondt Knippenborg

Laatste half jaar:

Marty Jolij

Jan Luccassen

Jan Maresch

Ciska Heitkönig- Beijer

Henk Wiendels

Martin Bosman

 

Zondag 12 april 2020 Hoogfeest van Pasen

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jeroen Schut

Doortje Dickmann- van der Pavert

Jan Maresch

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Overleden fam. Wolbrink-Helmink

Jaargedachtenis Theet Beunk

Overleden familie Beunk-Lamers

Martin Bosman

 

Zondag 19 april 2020

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Maresch

 

Zondag 26 april 2020

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Jan Maresch

Jaargedachtenis: Joop van Ree  (Opm. indien er weer een viering kan worden gehouden; dan uitreiking gedachteniskruisje!)

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.


 

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

Mededeling: Op een aantal graven staan nog oude deels verdorde kerststukken, om voor de Pasen het  kerkhof een ordelijk uiterlijk te geven verzoeken we deze in de komende periode voor Pasen, van de graven te verwijderen .  

 

 

 

 

Oecumenische Vespers in de 40 dagen tijd afgebroken!


Na het carnaval begint de 40 dagen tijd. Vastentijd noemt men het wel in de katholieke traditie. Lijdenstijd, in de protestantse traditie. Veertig dagen – buiten de zondagen! – van Aswoensdag tot aan Pasen. Elke week was er, op woensdagavond 19.30 tot 20.00 uur, een oecumenische vesper in het Willibrordhuus naast de kerk aan de Spalstraat gepland.

Deze eerste bijeenkomt hebben we na de eerste signalen van het Coronavirus verplaatst naar het kleine kerkje aan de Banninkstraat. Helaas hebben daar slechts twee vieringen plaatsgevonden. Toch willen we in deze nieuwsbrief aandacht schenken aan de ze ‘Mensen van de Weg’

 

Het thema voor deze periode was :  ‘Mensen van de Weg’

 

Vesper 1:

Dorothee Sölle, Kritisch en Spiritueel 1929- 2003

Deze beroemde Duitse theologe werd in heel West Europa graag gezien en gehoord om haar inspirerende wijze van spreken. Ze was scherpzinnig en erudiet. Ze daagde schrijvers, filosofen, theologen uit om de “dingen van God” echt over zich zelf te laten gaan, om theologie dus praktisch levend te maken. Met geloof en bijbel bezig zijn, betekende voor haar de droom, het visioen levend houden en er handen en voeten aan geven

 

 

Vesper 2:

Pater Frans van der Lugt, 1938 – 2014

Frans van der Lugt was zoon van een bankier, groeide op in Amsterdam en studeerde psychologie en theologie. Hij  trad in 1959 toe tot de orde van de Jezuieten – de orde waartoe ook Paus Franciscus behoort – en werd in 1971 tot priester gewijd. Hij woonde en werkte vijftig jaar in Syrie: in steden als Aleppo, Damascus en Homs.

In Nederland werd hij bekend vanuit de stad Homs, waar hij trouw op zijn post bleef in de kleine christelijke gemeenschap te midden van het geweld tegen christenen en westerlingen

 

 

 

Vesper 3

Majoor Bosshardt, 1913 – 2007

Vroom en vrolijk: Majoor Bosshardt ( 1913- 2007)

Alida Margaretha Bosshardt werd in Utrecht geboren. Als dochter van een rooms katholieke vader en een protestantse moeder bezocht ze in haar jeugd veel verschillende kerken. Als ze achttien jaar jong is, wordt ze tijdens een openluchtbijeenkomst van het Leger des Heils geraakt door een zin. “ De God die mij liefheeft, heeft ook u lief”. Ze sluit zich aan bij het Leger des Heils en wordt in 1933 heilssoldaat.

 

 

 

Vesper 4

Broeder Rogier Schutz, Taizé, 1915 – 2005

Leven in gemeenschap

Samen lukken de dingen vaak beter dan alleen. Individu en gemeenschap hebben elkaar nodig in het spel van afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Iemand daagt ons uit om dit spel voortdurend te spelen. God roept ons om echt samen te leven, samen te vieren. Roger Schutz wist zich zo geroepen. Als jonge theologie student in Lausanne, Zwitserland, richtte hij met medestudenten een kleine, christelijke gemeenschap op. Daarbij waren ze gericht op bidden én werken, dromen én doen, aanbidding van God én hulp aan de naaste in nood.

 

 

 

Vesper 5

Henri Nouwen, 1932 – 1996

Henri Nouwen, rooms katholiek priester en psycholoog van Nederlandse afkomst, is zestig jaar oud als zijn bekendste boek verschijnt. Hij had bij een bezoek aan Sint Petersburg dagenlang doorgebracht bij het meesterwerk van Rembrandt: “De Terugkeer van de verloren zoon”. Met zijn boek “Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts ‘de terugkeer van de verloren zoon” raakt hij de harten van miljoenen wereldwijd. Met name in Amerika was hij al een geliefde schrijver vanuit en over spiritualiteit.

 

 

 

Terugblik ‘Hoe de wijnstok mij een les leerde’

 

Op 13  februari jl. had de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting een avond georganiseerd met als thema: “Hoe de wijnstok mij een mooie les leerde.” Op de valreep werd bekend dat Herman Haan door ziekte niet aanwezig kon zijn.

Met een alternatief programma heeft de werkgroep deze avond toch door laten gaan. Een van de Werkgroepleden had een korte presentatie over wijn. Vanuit verschillende kanten hebben we gekeken naar het begrip wijn, ranken en de wijngaard.

In de bijbel vinden we veel teksten over de vreugde die de wijn geeft.

 “Wijn is leven voor een mens als je hem met mate drinkt.
Wat is het leven zonder wijn? Wijn werd al in het begin gegeven om vreugde te schenken.
Als je hem op het juiste moment en met mate drinkt, geeft hij blijdschap en vreugde.” Sirach 31:27 en 28.

Of de tekst over Jezus als de wijnstok:

Ik ben de ware wijnstok, Mijn Vader is de landman, Jullie zijn de ranken, dus blijf in mij!

Maar zeker zo belangrijk is de metaforische betekenis:
“In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’  Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.”

Vervolgens kwamen nog twee maatschappelijk vraagstukken rond wijn ter sprake.  De eerste is de belasting die de huidige wijnteelt geeft op het milieu.  Wijn komt voornamelijk uit landen als Italië, Frankrijk en Spanje. Maar ook uit verder gelegen landen zoals Australië, Brazilië en China. Bij wijn hebben vooral de druiventeelt, de verpakking en het transport impact op het milieu. Hoe kunnen we de dan als ‘rentmeester van de aarde” hier goed mee om gaan.

De tweede vraag is gelegen in moeilijke relatie die mensen kunnen hebben. Een groot probleem, want zelfs de gemeentelijk overheid organiseert in de vastentijd het project ”Veertig dagen zonder alcohol.”

Na de pauze, waarin er geproefd kon worden aan een glaasje wijn of druivensap, hebben we aan de hand van een aantal vragen met elkaar gesproken over dit thema.
Een geslaagde avond!

Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

 

 

Toespraak vanuit onze Geloofsgemeenschap bij het afscheid ds Aleida Blanken op 1 maart jl.

 

Op zondag 1 maart jl. was de afscheidsdienst om 14.00 uur in de Remigiuskerk. Om 15.30 uur vond de receptie in ONS HUIS plaats. Tijdens deze receptie hebben we een woord van dank aan haar adres uitgesproken.

Hoi Aleida was steevast mijn aanhef in de vele mailtjes die ik in de loop van de afgelopen periode aan jou heb verzonden.

Het voelde voor mij dat ‘hoi Aleida’ als een vertrouwde aanhef. Graag wil ik je in deze toespraak bedanken voor je initiatieven en voor je doorzettingsvermogen. Afgelopen week mocht ik een officiële uitnodiging ontvangen.

Ook al had ik geen uitnodiging ontvangen; dan toch had ik de moeite genomen om even te zeggen hoe wij vanuit de katholieke geloofsgemeenschap de behoefte hebben om onze waardering uit te spreken voor jouw aandeel binnen de geloofsgemeenschap. Jij hebt zeker de laatste jaren een stempel gezet op het wederzijds respect voor de handel en wandel van enerzijds het bisdom onzerzijds en anderzijds voor de opbouw binnen de PKN. De verschillen tussen een organisatie die vooral een ‘topdown’ gericht en de ‘bottum up’ benadering vanuit de protestantse gemeente.

Jij, met jouw visie, wist daarmee om te gaan. Jouw inbreng was en is stellig, maar vanuit het oogpunt van bezieling een sterk punt vanuit je persoonlijkheid. Je stak menigmaal je hoofd boven het maaiveld uit. Dat impliceert dat het spreekwoord ‘Hoge bomen vangen veel wind’ vaak op jou van toepassing is. Het is gemakkelijk om van de zijkant en achteraf opmerkingen te maken. Misschien ook wel vanuit het eigen gezichts- en standpunt dat men heimelijk jaloers is op de ideeën die niet van henzelf kwamen.

In het verleden was het ondenkbaar dat een tijdschrift als ‘Klokgeluiden’ ook in onze katholieke kerk op de leestafel ligt.

Een teken van een groeiende behoefte aan oecumene. Zeker in deze tijd belangrijk om de krachten te bundelen en kennis te nemen wat er reilt en zeilt binnen de kerken en de maatschappij.

De leegloop van de kerken is een feit. Het is goed om in deze tijd de christelijke waarden en normen nog eens in de ‘spotlight’ te plaatsen.

‘Omzien naar elkaar’ is ook binnen de parochies van de HH 12 Apostelen een van de thema’s waar we samen de krachten kunnen bundelen.

De wereld om ons heen heeft zeker voor bepaalde lagen van de bevolking een donker perspectief. Veel problematieken komen op onze weg, waarop we nauwelijks een antwoord hebben. Niet alle mensen om ons heen kunnen deze hectische wereld aan.

In jullie kerkblad van februari is terecht veel aandacht besteed aan het afscheid van ds Aleida Blanken.

Treffend is de titel op de voorpagina: Loslaten in dankbaarheid en vertrouwen. Ik zou die zin wel iets willen aanpassen namelijk: In liefde loslaten in dankbaarheid en vertrouwen.

Met Liefde, Vertrouwen en Dankbaarheid kun je de toekomst aan. Ook in de nieuwe gemeente ligt een werkterrein waarin je met de bewezen talenten en eigenschappen kunt ingaan op de behoeften van de gemeenteleden in de gemeenschap van Lemmer. Zij mogen blij zijn dat ze jou hebben gevonden. Een nieuwe fase in je leven waarin je je ziel en zaligheid kunt leggen om je roeping vorm te geven op jouw manier.

Deze basis heb je zelf in de loop van de jaren opgebouwd en verdiend. Ik hoop dat je daarin veel geluk en wijsheid ten deel mag vallen.

Ook wij zullen verder gaan en een nieuwe fase ingaan. Jij hebt de basis gelegd voor een goed fundament waarin wij met vertrouwen de nieuwe toekomst tegemoet gaan.

Vanuit de katholieke Geloofsgemeenschap heel veel dank en veel succes in het hoge noorden.

‘Hoi Aleida’ van harte bedankt!

Henk Roes.  Locatieraad Willibrord Geloofsgemeenschap

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

Tot nader bericht geen ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat een extra pagina over het Corona virus.

 

Directeur Manon Van der Kaa start met een algemene bemoediging:

“Lieve mensen, we maken met elkaar een moeilijke tijd door. Zo’n crisis als nu hebben we al heel lang niet gehad. We moeten ons leven als het ware opnieuw uitvinden, allerlei praktische dingen, hoe regelen we dat en hoe vullen we onze dagen? Het plaatst ons allemaal voor allerlei vragen en uitdagingen en in onze vereniging liggen eigenlijk alle afdelingsactiviteiten stil. En we missen elkaar, want juist nu hebben we elkaar nodig. En gelukkig kunnen we contact hebben met elkaar. Laten we elkaar bellen, laten we elkaar brieven schrijven, en dat doen we gelukkig ook al volop. En zo laten we het zien, omzien naar elkaar, juist nu.”

 

Inlichtingen bij Henk Roes, tel 06 2124 1984

0f  email naar  henk@roes-po-advies.nl

 

KBO-PCOB steunt het initiatief #nietalleen

Het corona virus kreeg de afgelopen tijd veel invloed op ons leven.

Vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving lijken onder de gevolgen   

van de getroffen maatregelen te (gaan) lijden.

Lokaal zijn er veel initiatieven ontstaan van lokale kerken en organisaties om  hulp te bieden: boodschappen doen, een praatje maken via een belactie,     oppas verzorgen, teveel om op te noemen. Vanuit de overheid wordt er door minister Grapperhaus een beroep gedaan op kerken om     de krachten te bundelen. Als kerken en organisaties hebben we netwerken, middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet.

De vraag is hoe we die mogelijkheden op een gecoördineerde manier gebruiken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen.

Daarom is het platform #nietalleen opgericht.  KBO-PCOB steunt dit initiatief.

Meedoen?


Afdelingen kunnen meedoen aan dit initiatief door te gaan naar www.nietalleen.nl en het formulier in te vullen of door te bellen met 0800-1322. 

 

 

 

Repair Café Hengelo

 

Afsluiting van het thema ‘Milieu’ basisschool de Garve  Wichmond: Pop Up Repair Café Hengelo Gld.

Een kapotte step, een koffiezetapparaat dat het niet meer doet of een los lusje aan een laptoptas? Niets is de vrijwilligers van Repair Café Hengelo Gld te gek. Op woensdag 19 februari bezochten vier reparateurs en een naaister IKC De Garve in Wichmond. De school werd omgetoverd tot pop up Repair Café. Er was een naaimachine, er waren gereedschapskisten, schroevendraaiers en snoeren. Veel kinderen hadden kapotte spulletjes meegenomen van thuis.

De afgelopen twee maanden werkten de kinderen van de bovenbouw aan het thema ‘milieu’. En hierbij speelt duurzaamheid en hergebruik natuurlijk een belangrijke rol.

En wie zegt dat de jeugd van tegenwoordig niet praktisch is? De kinderen in Wichmond stroopten hun mouwen op en gingen enthousiast aan het werk. Ze werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep kreeg uitleg over doel en werkwijze van het Repair Café. De tweede groep ging aan de slag met de reparateurs en voor de laatste groep was er een leuke quiz. Na 20 minuten ruilden de groepen van activiteit. Er werd geschroefd, met elkaar overlegd en er waren veel vragen. En dan gaat de tijd snel…

Het koffiezetapparaat doet het weer en de laptoptas is gemaakt. Een geslaagde afsluiting van een boeiend thema. Uiteraard met dank aan de inzet van de vrijwilligers!

Het Repair Café Hengelo is elke eerste en derde donderdag van de maand open van 15.00 tot 20.00 uur. U vindt het Repair Café aan de Kerkstraat 15 in Hengelo Gld. De vrijwilligers hebben een slagingspercentage van rond de 85 %. Heeft u iets te repareren? U bent van harte welkom.

Door de huidige situatie rondom het corona virus is het Repair Café tijdelijk gesloten.

 

 

 

 

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

Thuiscommunie tot nader bericht opgeschort!

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is tot nader bericht gesloten.

Voor intenties, vragen en andere zaken kan men op verschillende manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

 

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt.

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 7 kan uiterlijk tot  17 april 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 5, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 31 mei  2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  

worden ingeleverd.

 

 

 

 

 

Samenvatting Bestuursberichten vanuit de parochie 12 Apostelen

 

Nieuwe maatregelen in onze parochie

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van het kabinet d.d. 23 maart 2020 en de aanvullende maatregelen van de Nederlandse Bisschoppen d.d. 24 maart 2020. (https://www.12apostelen.nl/index.php/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-van-de-nederlandse-bisschoppen-naar-aanleiding-van-besluiten-van-de-overheid-per-23-maart/)

berichten het pastoraal team en parochiebestuur hierbij wat dat betekent voor onze parochie.

We hopen op jullie begrip hiervoor en waar gevraagd op jullie medewerking bij de uitvoering.

 

 

 Bezinningsmail – overweging

We vragen jullie om de bezinningsmail ‘op weg naar Pasen’ die dagelijks per mail wordt verspreid door ‘Oikomene Achterhoek’ geprint in de Mariakapel of achter in de kerk te leggen om door bezoekers mee naar huis te kunnen nemen. Deze mail – opgesteld door o.a. pastoraal werker Marga Engelage – zal worden verlengd tot Pinksteren. Zodra de Mariakapel weer open is, kunt u ze vanuit de kapel meenemen.

(Mocht u deze mail nog niet ontvangen, meld u dan aan via  https://www.12apostelen.nl/index.php/oikomeneachterhoek/

Het secretariaat van de geloofsgemeenschap zal van het parochiesecretariaat weekendoverwegingen ontvangen. Gelieve deze eveneens in geprinte vorm aan te bieden aan bezoekers.

 

 

Videoboodschap

Pastoor Harry Scheve en pastoraal werker Marga Engelage zullen regelmatig een videoboodschap inspreken.

Deze boodschap wordt geplaatst op de homepage van onze website.

U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl.

 

 

Zondagsvieringen

Ieder zondag om 10.00 uur zal pastoor Harry Scheve de Eucharistie vieren in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen.

Dit is een besloten viering waarbij geen parochianen aanwezig kunnen zijn. Via de Kerkradio is deze viering te volgen met beeld en geluid.

Naast de gebruikelijke link op de website onder het groene blok vieringen, zal er ook op de Homepage voor de vieringen een link komen.

U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl.

 

 

Door-de-weekse-vieringen

Iedere maandag t/m zaterdag om 10.00 uur zal pastoor Harry Scheve de Eucharistie vieren in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg.

Deze vieringen zijn eveneens besloten. Via de Kerkradio zijn deze vieringen te volgen met geluid.

Ook hiervoor komt een extra link op de Homepage van onze website.

U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl.

 

 

Gebedsintenties

Opgegeven gebedsintenties kunnen worden gestuurd naar het parochiesecretariaat (mailadres: secretariaat@12apostelen.nl) met vermelding van de datum waarvoor deze intenties aangevraagd zijn. Pastoor Scheve zal ze dan opnemen in zijn viering van die dag.

 

 

Vieringen in de Goede Week

Pastoor Harry Scheve zal een besloten viering (zonder parochianen) houden op

Palmzondag, 5 april, om 10.00 uur;

Witte Donderdag, 9 april, om 19.00 uur;

Goede Vrijdag, 10 april, om 19.00 uur;

Paaswake, 11 april, om 21.00 uur en

Pasen, 12 april, om 10.00 uur.

Alle vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd via Kerkradio.

U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl.

 

 

Paaskaarsen

Iedere geloofsgemeenschap wordt verzocht haar Paaskaars met standaard te brengen bij het parochiesecretariaat op dinsdag 7 of woensdag 8 en uiterlijk op donderdag 9 april tussen 9.00 en 12.00 uur. De Paaskaarsen kunnen vanaf dinsdag 14 april opgehaald worden bij het parochiesecretariaat.

 

 

Afgelaste vieringen en bijeenkomsten

Voor alle duidelijkheid vermelden we dat alle publieke vieringen t/m Pinksteren worden afgelast. Eerste H. Communievieringen en Doopvieringen gaan dus niet door.

Vanwege het niet kunnen voorbereiden van de vormelingen is ook de Vormselviering op zondag 7 juni afgelast.

De viering van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Harry Scheve is verzet naar zondag 4 oktober 2020. De Korendag onder leiding van Chris Fictoor is verzet naar zaterdag 3 oktober 2020.

 

 

Uitvaarten

Gemaakte afspraken voor uitvaarten blijven ongewijzigd: viering van Woord en Gebed, zonder koor en met maximaal 30 personen.

Pastoor Harry Scheve gaat niet voor in uitvaartvieringen.

 

 

bell_tower_ringing_mc

 

Klokken luiden als teken van hoop en troost voor de corona-patiënten

Op initiatief van de Raad van Kerken zijn de kosters gevraagd de kerkklokken te luiden op

woensdag 25 maart en woensdag 1 april van 19.00 tot 19.15 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gebed van de bisschoppen voor de gelovigen in deze barre tijd

 

 

 

                                                  Broeders en zusters,

 

 

Nu in ons land het corona virus zich meer en meer heeft verspreid met alle gevolgen van dien voor mensen persoonlijk alsook voor de hele samenleving, inclusief onze parochies en instellingen, wil ik u allen graag een woord ter bemoediging doen toekomen.

Als bisschoppen hebben wij tot en met 31 maart a.s. de zondagsvieringen (waar de zaterdagavond deel van uitmaakt) moeten laten vervallen wegens de maatregelen die de Nederlandse regering heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Andere bijeenkomsten in onze parochies hebben wij moeten ontraden. Hoe lang deze situatie uiteindelijk gaat duren, valt op dit moment niet te voorzien.

Ik raad u aan de vieringen van de Eucharistie te volgen die door de televisie en in diverse parochies via internet worden uitgezonden. Daarbij roep ik in herinnering wat de Nederlandse bisschoppen vandaag in hun verklaring hebben geschreven over de waarde van de geestelijke communie: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.” Ook druk ik u op het hart thuis de nodige tijd te nemen voor het gebed, vooral het rozenkransgebed, en het biddend overwegen van Gods Woord. Laten we tevens bidden voor hen die met het coronavirus zijn besmet en daarbij als gevolg van hun lichamelijke conditie extra risico’s lopen, en ook voor degenen die voor deze patiënten zorgen.

De genomen besluiten zijn zeer ingrijpend, zowel voor ons geloofsleven als voor de onderlinge contacten tussen u als leden van onze geloofsgemeenschappen. Er zijn veel mensen die zich in deze weken daardoor eenzamer of onzeker voelen of zullen gaan voelen. We zien dat in en vanuit onze geloofsgemeenschappen er door leden van pastorale teams en vrijwilligers veel gedaan is en wordt om voor hen speciale aandacht te hebben en sowieso de parochianen die dat nodig hebben, thuis te bezoeken.

Zeker wordt er deze weken ook veel extra aandacht en zorg gevraagd van diverse mensen met uiteenlopende verantwoordelijkheden: onder meer artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, verzorgers en schoonmakers. Mijn gedachten gaan ook uit naar al degenen die bezorgd zijn om de economische gevolgen die het coronavirus misschien zal hebben voor hun bedrijf of baan. We kunnen de gevolgen op korte en langere termijn in dit stadium niet overzien.

Ik wens en bid ons allen veel sterkte en wijsheid toe, zeker ook bij de belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden. Graag spreek ik mijn grote waardering uit voor allen in onze parochies, in instellingen en in de samenleving die hun verantwoordelijkheid nemen.

Tot besluit van dit pastoraal woord wil ik hieronder het gebed onder uw aandacht brengen dat de Nederlandse bisschoppen hebben aanbevolen in verband met de coronaviruspandemie die ook ons land treft.

Mede namens de andere leden van de bisdom-staf,

 

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl.

 

Klikken op het groene blok Vieringen. Vervolgens klikken op het ikoontje  ‘wereldbol met koptelefoon’.

 

 

 

 

 

Beeldopname in Zutphen

 

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor ‘kerk Radio Zutphen’.

Op zondagmorgen om 10.00 uur kunt u direct meekijken.

Dit kan door op de   ‘>  ’toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken.