Nieuwsbrief nr.5 2020

 Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 5   11 febr. t/m 31 mrt. 2020.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl

Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

Vieringen:


De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 2   2019-2020.

 

 

 

Opbrengst Collectes 

Uitvaart Antoon Eugelink €266,83
Weekend 09-02  Anders Vieren in Keijenborg €    0,00
Weekend 16-02 € 101,60

 

 

Overleden Francisca Heitkönig-Beijer, oud 89 jaar

 

Op 28 januari 2020 is Mw. Cisca Heitkönig op De Bleijke in Hengelo overleden. Op de rouwbrief stond een korte typering. Zij was volgens de nabestaanden tot het laatst betrokken bij allen die haar lief waren. Met die fijne herinnering hebben zij afscheid van haar genomen. Op maandag 3 februari jl is zij gecremeerd in Doetinchem

Moge zij rusten in de vrede van Onze Heer.

 

 

 

Overleden Henk Wiendels, oud 87 jaar

 

Op 1 februari 2020 is dhr. Henk Wiendels overleden. In de aanhef van de rouwbrief stond de volgende tekst. ‘Het verlies was er al voor het einde. De rouw, voordat het afscheid kwam, toen de onzekere verwarring bezit van zijn gedachten nam.

We voelden mee met zijn stil verdriet, nu treuren wij maar rouwen niet.  Op zaterdag 8 februari j.l. op zijn verjaardag, was zijn afscheidsdienst in de Omarming te Zutphen. Moge hij nu rusten in de vrede bij onze Heer.

 

 

 

 

Vieringen:  periode 3 mrt. t/m  31 mrt. 2020    Gaat niet door in verband met het coronavirus

 

Woensdag 4 maart Oecumenische Vesperviering 40 dagentijd

Voorgangers: leden van de drie kerken

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

Zondag 8 maart Eucharistieviering 2e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Pastor F. Zandbelt

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel koor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De 1e collecte is voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

De deurcollecte is voor het vastenproject van de parochie

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Maresch

Cisca Heitkönig- Beijer

Henk Wiendels

 

Woensdag 11 maart Oecumenische Vesperviering 40 dagentijd

Voorgangers: leden van de drie kerken

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

Donderdag 12 maart 2020. Eucharistieviering + Ziekenzalving in de Joh. De Doperkerk in Keijenborg.

Voorganger: Pastoor Harry Scheve

Aanvang: 10.00 uur

 

Zondag 15 maart 2020 WC Viering 3e zondag van de 40-dagentijd

Voorganger: Dhr. Paul Zents

Lector: Mw. Ans Schabbink

Overweging: Dhr. Guus Jansen

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel koor o.l.v. Rob Mullink

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De 1e collecte is voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

De deurcollecte is voor het vastenproject van de parochie

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Maresch

Fam. Visser-Leemreis

Cisca Heitkönig-Beijer

Henk Wiendels

 

Woensdag 18 maart Oecumenische Vesperviering 40 dagentijd

Voorgangers: leden van de drie kerken

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

 

Donderdag 19 maart 2020 WC Viering in De Bleijke

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 19.00 uur

 

Zondag 22 maart 2020 WC Viering 4e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Zang: geen koor;  samenzang o.l.v. Mw. Florence Kievits

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De 1e collecte is voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

De deurcollecte is voor het vastenproject van de parochie

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Maresch

Cisca Heitkönig-Beijer

Henk Wiendels

 

Woensdag 25 maart 2020 Oecumenische Vesperviering 40 dagentijd

Voorgangers: leden van de drie kerken

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

Vrijdag 27 maart 2020 Oecumenische Vesper in De Bleijke

Voorgangers: Leden oecumenische werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

 

Zondag 29 maart 2020 WC Viering 5e zondag 40-dagentijd

Voorganger Dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel koor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De 1e collecte is voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

De deurcollecte is voor het vastenproject van de parochie

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Annie van der Mond-Knippenborg

Jan Maresch

Cisca Heitkönig-Beijer

Henk Wiendels

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

 

 

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met

de naam van de overleden persoon.

Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

 

Oecumenische Vespers in de 40 dagen tijd

 

Na het carnaval begint de 40 dagen tijd. Vasten tijd noemt men het wel in de katholieke traditie. Lijdenstijd, in de protestantse traditie. Veertig dagen – buiten de zondagen! – van Aswoensdag tot aan Pasen. Elke week is er, op woensdagavond 19.30 tot 20.00 uur, een oecumenische vesper in het Willibrordhuus naast de kerk aan de Spalstraat. Iedereen is welkom. Om even tot rust en bezinning te komen. Om een paar liederen te zingen en ruimte te vinden in de stilte van het moment. Dit jaar is het thema voor de zes wekelijkse vespers: Mensen van de Weg. De eerste christenen werden “mensen van de Weg” genoemd. Dat mag gelovigen kenmerken: dat we altijd onderweg zijn, dat we in beweging zijn en blijven, dat we ook bewogen zijn om elkaar en de wereld. Iedere woensdag is er een portret van een markante man of vrouw uit de recente geschiedenis die ons daarbij inspireren kan. Pater Frans van der Lugt, theologe Dorothe Sölle, majoor Bosshardt, broeder Roger Schutz van Taizé, professor Henri Nouwen en zuster Edith Stein. De vespers worden verzorgd door lectoren uit de Rk en Protestantse Kerk en ondersteund door diverse vrijwilligers.

De Raad van Kerken Hengelo nodigt allen van harte uit op woensdagen 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april.

 

 

Noaberviering: zaterdag 22 februari, Verbinding

“Verbinding”. Dat is het thema van de eerstvolgende Noaberviering op zaterdag 22 februari a.s. Een actueel thema in een tijd waarin het hij-zij denken zich als een rode draad door de samenleving rijgt. ‘Verbinding’ in de breedste zin van het woord, want er zijn vele mogelijkheden om mensen letterlijk en figuurlijk tot elkaar te brengen. Er wordt stilgestaan bij vragen als ‘Wat hebben we gemeenschappelijk? Wat bindt ons?’. Verbinding is ook de kern van religie: contact met jezelf en de Ander/ander.

Iedereen is welkom bij deze oecumenische en laagdrempelige bijeenkomst. De Noaberviering wordt eenmaal per kwartaal gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo. Deze eigentijdse vorm van gezamenlijk vieren begint steeds met gastvrije ontmoeting.

 

Dit seizoen zijn de vieringen in het Diakonaal Centrum, Kerkstraat 15 in Hengelo. Aanvang 19.00 uur.

 

 

Actie Kerkbalans 2020

 

De actie Kerkbalans is goed verlopen.

De 42 lopers hebben 485 adressen bezocht.

Hiervan hebben tot nu toe 423 positief gereageerd en hebben een bijdrage toegezegd.

Nog 42 adressen hebben nog niet met een bijdrage gereageerd, maar ze hebben vorig jaar wel meegedaan. We verwachten dat deze adressen alsnog zullen reageren op een later tijdstip. Dat gebeurt elk jaar.

Als u de toezeggingskaart nog niet hebt ingeleverd, dan vragen wij u dit alsnog te doen. Samen zijn wij verantwoordelijk

Totaal 20 adressen willen niet meer mee doen. Een aantal hiervan heeft vorig jaar ook al niet meegedaan.

 

Er is tot nu toe ongeveer € 34000 toegezegd. We verwachten een totale bijdrage van ongeveer € 37000 als ook de laatste toezeggingen binnen zijn. Dat is iets hoger dan vorig jaar.
Dit bedrag is beschikbaar voor de kosten van onze eigen Geloofsgemeenschap.

Het is fijn om te vermelden, dat elk jaar spontaan gereageerd wordt op onze vraag of wij weer een beroep op de lopers mogen doen om te helpen. Door privé – omstandigheden is één medewerker gestopt en dat hebben we weer kunnen invullen.

 

Daarom is het ook mogelijk om deze actie zo te organiseren, zoals we al vanaf 1985 gewend zijn.

Wij bedanken de leden van onze Geloofsgemeenschap voor hun bijdrage en positieve reacties, want uw bijdragen zijn hard nodig om de Geloofsgemeenschap ook financieel gezond te houden.

Wij bedanken ook de lopers voor hun medewerking.

 

Werkgroep Kerkbalans

 

Jan Jansen, Johan Hartman en Herman Gosselink

 

 

 

Vastenactie 2020   Werken aan je toekomst

 

Werken aan je toekomst.

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Vervolgonderwijs is noodzakelijk

 

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

Onderneming opstarten

In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

 

 

Kliederkerk Hengelo – Keijenborg

 

Kliederkerk in Keijenborg

Zondag 15 maart 2020

Wat is Kliederkerk?

Al kliederend ontdekken wat geloven inhoudt. Jong en oud ontdekken bij kliederkerk op een creatieve manier samen de betekenis van Bijbelverhalen.

Dus zijn deze vieringen speciaal voor gezinnen met kinderen. Vriendjes

en vriendinnetjes, opa’s en oma’s zijn ook welkom.

De Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen:

 

Deze Kliederkerk wordt georganiseerd door de

Protestantse Gemeente in Hengelo en de RK Geloofsgemeenschappen in Hengelo en Keijenborg.

 

Wanneer: zondag 15 maart van 14.30 uur tot 16.30 uur

 

Waar: in de Johannes de Doperkerk te Keijenborg

 

Voor wie: gezinnen met kinderen, opa’s, oma’s uit

Hengelo, Keijenborg en omgeving.

 

We nodigen de gezinnen van harte uit om te komen op 15 maart.

In verband met de voorbereiding van de viering en de High Tea, ontvangen we graag jullie aanmelding per email:

 

kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com

 

Voor informatie kunt u terecht bij Marga Engelage,

pastoraal werker. Email: m.engelage@12apostelen.nl

 

 

 

 

 

Palmpaasoptocht  Hengelo zondag 5 april 2020

Willibrorduskerk – Remigiuskerk – Kerkstraat

 

Zondag 5 april vieren we Palmpasen. Wil je meedoen met de Palmpaasoptocht, dan ben je op zaterdagmiddag 4 april om 15.00 – 16.00 uur van harte welkom in Kerkstraat 15,  om samen de stokken te versieren.

Heb je deze niet, dan hebben wij er één voor je. Ook het materiaal om er een mooie kleurrijke (én lekkere!) stok van te maken is aanwezig.

Op zondag 5 april a.s. zijn de kinderen met de versierde stok vanaf 10.20 uur welkom in het Willibrordhuus aan de Spalstraat alwaar de stokken bekroond worden met een broodhaantje.
Als de palmpaasstokken versierd zijn, volgt een ‘rondje’ door de Willibrordkerk en volgt een gesprekje over de stokken/ symboliek van de versiersels. We gaan dan met de muziek van Concordia voorop door de Willibrorduskerk via de Spalstraat naar de Remigiuskerk. Daarna is er in Kerkstraat 15 voor de kinderen ranja en voor je ouders koffie/thee en gelegenheid om nog even na te praten.

Heb je thuis al een palmpaasstok versierd, dan kun je ook aansluiten bij de optocht. We vertrekken ca. 10.35 uur bij de Willibrorduskerk.

 

 

Veertig dagen op weg naar Pasen

 

Veertig dagen op weg naar Pasen

Bezinnend onderweg naar Pasen

Door het oude, verdroogde te verbranden ontstaat er vuur, licht en warmte.

Wij dromen ervan dat de komende veertigdagentijd een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem.

Dat we inspiratie mogen vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, in onze tocht naar Pasen.

Vastend zoals vroeger, of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen. Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

Bezinningsmail

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 26 februari tot en met 13 april, willen wij: ds. Eveline Struijk, predikant van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken en Marga Engelage, pastoraal werker van de parochie HH. Twaalf Apostelen, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Geef u dan op bij www.12apostelen.nl. Bij doorklikken op de link “Oikomeneachterhoek” (onderaan de voorpagina), vindt u het opgaveformulier.

Na aanmelding ontvangt u elke dag een bezinningsmail in uw postvak.

Wie in het afgelopen jaar ook de bezinningsmails in de Adventtijd heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Vóór 26 februari krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons.

 

Hebt u geen computer/ e-mailadres maar wilt u wel deze bezinnende teksten ontvangen? Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen.

Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en woonplaats doorgeven, als ook hete-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen! Een hartelijke en inspirerende groet van Marga Engelage en Eveline Struijk

 

 

Gezamenlijke ziekenzalving Hengelo-Keijenborg

Op donderdag 12 maart vindt de gezamenlijke ziekenzalving plaats.

 

Pastoor Scheve gaat in de Eucharistieviering met ziekenzalving voor.

Onze parochianen, die hier aan deel willen nemen, worden van harte uitgenodigd.

Om het een en ander goed te organiseren willen we graag weten  hoeveel parochianen hier aan mee doen.

U kunt zich daarvoor opgeven bij de leden van de bezoekersgroep.

 

Contact persoon Jan Claver 06-23348923, of een briefje in de brievenbus bij het Willibrordhuus.

 

 

 

Thema-avond Inspiratie & Ontmoeting

Moderne Devotie in de Middeleeuwen

 

Moderne Devotie in de Middeleeuwen. Inspiratie voor vandaag.

Een inleiding door Nelleke Boonstra.

Geert Grote en de Zusters van het Gemeene leven uit Deventer hebben een beweging gestart die de geschiedenis in is gegaan als Moderne Devotie. Deze avond beginnen we in 1372, Geert Grote stelt zijn huis in Deventer beschikbaar voor arme vrouwen. Het wordt een leefgemeenschap van gelovige vrouwen die een grote uitstraling hebben in de Nederlanden en Duitse landen in de 15e en 16e eeuw. In navolging van deze leefgemeenschap komen er ook huizen van broeders van het Gemeene leven.

Het levensverhaal van Geert Grote (1340-1384) is kort maar krachtig. Hij is maar 44 jaar geworden, zijn inspiratie en uitstraling hebben veel mensen in beweging gezet. Hij is een intelligente man, met compassie en originaliteit. Hij groeit op in Deventer in een tijd waarin de Pest veel doden maakt, ook zijn ouders sterven aan de pest als hij 10 jaar oud is. Dat heeft hem getekend. Hij studeert in beroemde steden omdat zijn oom hem die kans geeft. Vooral in Parijs. Hij maakt een radicale keuze als hij 32 jaar oud is, de rijkdom van de Kerk staat hem tegen. Zijn barmhartig hart wil meer voor de samenleving betekenen, vooral voor de armen en de zwakken. Hij stelt het ouderlijk huis, als enig kind en erfgenaam, beschikbaar voor arme vrouwen. En hij wordt bevriend met enkele geestelijken in Deventer die met hem nieuwe wegen van geloven zoeken.

Aan de hand van afbeeldingen en oude verhalen verdiepen we ons in de deugdzaamheid van deze zusters en broeders, en komen we uit bij Thomas van Kempen, kloosterling in Zwolle, die het beroemde boek ‘De Navolging van Christus’ heeft geschreven.

Nelleke Boonstra is emeritus predikant en heeft zich verdiept in Geert Grote en de zusters van het Gemeene leven. Zij is woonachtig in Deventer.

De afbeelding is een pagina uit het vitenboek van de Zusters van het Gemeene leven van het Meester Geertshuis. Opgetekend rond 1450.

 

Datum: donderdag 26 maart 2020

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Ons Huis

 

 

 

Afscheid ds Aleida Blanken op 1 maart jl.

 

Op zondag 1 maart jl. was de afscheidsdienst om 14.00 uur in de Remigiuskerk. Om 15.30 uur vond de receptie in ONS HUIS plaats.

 

Ook wij hadden de behoefte om vanuit de katholieke

Geloofsgemeenschap een woord van dank uit te spreken voor ds. Aleida Blanken ,die de Hengelose Gemeenschap per 1 maart heeft verlaten. Wij hebben regelmatig te maken gehad met Aleida als een bevlogen en betrokken persoon die oog heeft voor de kleine wereld, maar ook de grote wereld om haar heen. In veel van de oecumenische activiteiten was zij de motor. Ik denk aan de Vespers met de Advent en in de Paastijd. Ook nu heeft zij ervoor gezorgd dat na haar vertrek de traditie kan worden voortgezet.

 

Namens de Willibrord Geloofsgemeenschap heb ik haar op de receptie toegesproken en haar veel succes toegewenst in haar nieuwe standplaats. We hebben onze dank uitgesproken voor alles wat ze ons heeft gegeven.

Henk Roes, voorzitter/secretaris

 

 

Inspiratie en Ontmoeting neemt afscheid!

 

Etty Hillesum, Moderne Devotie, het Kervel, Stadswandeling Doesburg, Pelgrimeren “In het spoor van Ludger”., kunst in de Willibrorduskerk Vierakker, mandala’s tekenen, kerststukjes, Chanoeka, Luthermaaltijd, bijbels koken, De Liefde in klank en kleur – Hooglied en Valentijnsdag, Omzien naar elkaar en samen vieren… in de psychiatrische zorg Gerry Spekkink,  De roep van Camini, Moeder de Vrouw, Waorumme dan, Voltooid leven, Yoga en Meditatie als persoonlijke oefenweg, God in de supermarkt, Jelle Koers twee jaar op de Logos Hope, Dora Visser, Emmaus wandeling, Symboliek en zonde, het kloosterleven, Zingende kleuren. De zeggingskracht van Marc Chagall, De rode ballon, “Het zit niet… het zingt”, enz, enz, enz, enz.

Dank je voor alle inspiratie en  vele ontmoetingen!

Buen Camino voor je verdere reis . We wensen je veel Inspiratie en nieuwe ontmoetingen toe!

Ans, Jo, Frida.

 

ORIENTATIEWEEKEND IN DE ABDIJ SINT BENEDICTUSBERG

 

24 april – 26 april 2020

Jij bent op een moment in je leven aangekomen dat de vraag in je opkomt: wat wil ik met mijn leven doen? Je bent een man die bidt, die durft te zoeken naar de wil van God en niet bang is voor de talenten en de mogelijkheden die Hij in je ziet.

 

Heb je wel eens gedacht of een verlangen gevoeld dat God je roept om monnik te worden? Je leven als lofzang aan Hem op te dragen? Maar dat je er geen beeld bij hebt hoe je leven er dan uit zal zien?

 

We bieden je een unieke kans om intensief een weekeinde met ons mee te leven. Je deelt in ons gebed, in onze stilte, ons werk, onze ontspanning en onze (uitstekende!) maaltijden. Je mag ons kritische vragen stellen en we willen jou graag met onze ervaring helpen de vreugde van een leven met God te ontdekken.

 

Je leest het al in onze woorden: we zijn toegewijd, serieus maar niet zonder een glimpje zelfspot. Wat we zijn? Broeders die leven onder de regel van de heilige Benedictus en een geestelijk vader. Monniken in de een en twintigste eeuw geworteld in een geestelijke traditie die de eeuwen overspant.

 

We willen je graag ontmoeten in de Geest van de Heer. We hopen dat die ontmoeting je goed doet en je helpt bij het vinden van jouw weg. Misschien ontdek je dat ons leven jou aanspreekt. Dat vinden we prima natuurlijk.

 

Praktisch

Aankomst: vrijdag 24 april tussen 15.00 en 17.00

Vertrek: zondag 26 april rond 15.00 uur

Waar: In de abdij Sint Benedictusberg te Vaals

Aanmelden en informatie: e-mail orientatie@benedictusberg.nl

Als je je aanmeldt, graag je naam, je adres, je leeftijd en je motivatie vermelden.

 

Welkom in het hoogstgelegen klooster in Nederland: dus kom, klim en … kijk!

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

Ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

 

Ipad ondersteuning in parochiecentrum is op de 1e donderdag en 3e donderdag van de maand.

 

De heren Reint Beunk en/of Henk Roes zullen dan op de donderdagmorgen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gebruik van de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Loop dan gewoon naar binnen. U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het Willibrordhuus is open.

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat het verslag van de jaarvergadering en het jaarverslag van 2019

 

Senioren staan open voor digitale wereld

Senioren die internet gebruiken, kiezen in veel gevallen voor wat bekend en vertrouwd is, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Zo lezen senioren nog het liefst een papieren boek en krant (62% en 44%), wordt er naar cd’s geluisterd (72%) en is zelfs de videospeler nog in gebruik (18%). Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB:

“Maar dat betekent niet dat senioren niet openstaan voor technologische vernieuwingen. Senioren willen eerst overtuigd worden dat iets zinvol voor hen is. Lukt dat, dan gaan ze er voor.”

 

Heeft u een Samsung  met Android?

Ook willen we voor tablets met het besturingssysteem Android onderzoeken of een cursus gewenst is!

 

Inlichtingen bij Henk Roes, tel 06 2124 1984 0f email naar                  henk@roes-po-advies.nl

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Repair Café in beweging.

Donderdag 16 januari was het Repair Café volop in beweging. Door Arie Teunissen en Dick Berendsen werden enkele schaalmodellen getoond. Auto’s, treinen, motoren en stoom- en luchtmotoren worden in detail en werkend op schaal nagebouwd. Veel bezoekers kwamen een kijkje nemen en wilden het naadje van de kous weten over de werking van de machines.

Veel belangstelling was er voor de 6 cilinder benzinemotor. Ook uniek was de demonstratie van de wankelmotor met dubbele werking in één roterende beweging. Deze is door Arie zelf ontworpen, maar zover bekend is deze nooit in productie genomen. Bijzonder mooi waren de Sterling motoren die met een klein vlammetje het wiel deden draaien. Dit waren zeer eenvoudige motoren en daardoor in het verleden heel gewild, maar hadden slechts een beperkt vermogen. Wij en de bezoekers hebben weer kunnen genieten van deze hobby. Kijk voor meer foto’s op onze website

Op 19 februari treedt het Repair Café weer naar buiten en zullen we een les verzorgen op de basisschool De Garve in Wichmond.

Het thema is: Duurzaamheid en Weggooien? Mooi niet! Door een presentatie, een quiz en het samen met de vrijwilligers van het Repair Café repareren of herstellen van meegebrachte kleding en apparaten worden de leerlingen meegenomen in een omgeving dat veel spullen na eenvoudige reparatie een tweede leven verdienen en niet weggegooid hoeven te worden.

 

Het Repair Café is elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend. De vrijwilligers staan dan weer klaar om samen met u meegebrachte stukke spullen te herstellen of te repareren. Ook voor een kopje koffie of thee en een praatje met de vrijwilligers bent u welkom in Het Repair café

 

Tot ziens in het Repair Café, team vrijwilligers!

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

thuiscommunie

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen;

dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

ANDERS VIEREN OP 9 FEBRUARI

 

Op 9 febr. a.s. was de gezamenlijke zgn. ‘Anders Vieren’ in de St. Joh. De Doperkerk in Keijenborg. Hierbij was onze geloofsgemeenschap ook uitgenodigd. Als openingshandeling werd gekozen voor het ontsteken van de parochiekaars. Beide kaarsen stonden op het altaar. Tijdens de overdenking werden een aantal aspecten belicht. n.l. Wij zijn het zout van de aarde; het licht van de wereld, kracht en inspiratie voor onze omgeving. Ruim 50 mensen uit de beide parochies waren hierbij aanwezig.

 

Thema:  Als buren ‘Samen Onderweg’

Voorgangers Mw. Gerry Spekkink, Suzan Besselink en Jenny Veldscholten.

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is.

 

De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook een opgave via de mail is mogelijk.

 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 6 kan uiterlijk tot 27 maart 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 4, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 27 maart 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)

worden ingeleverd.

 

 

 

Een leven vanuit de Eucharistie

Collegetour in de HH. Twaalf Apostelen

 

Twee belangrijke gebeurtenissen staan centraal:

  • ‘Jaar van de Eucharistie’
  • 25 jaar priesterschap van pastoor Harry Scheve

In een interviewvorm zal deze avond vorm worden gegeven. Een leven vanuit de eucharistie betekent heel veel. Het maakt nieuwsgierig, prikkelt en nodigt uit tot vragen over de eucharistie en over de ervaringen van onze pastoor. Maar ook hoe wij zelf de eucharistie beleven, wat de kerk ons daarover leert en waar al die rituelen vandaan komen die gebruikt worden.

 

U mag vragen stellen.

We verwachten een interessante, diepzinnige avond. Komt allen!

Datum: 12 maart 2020

Locatie: Ons Huis

Inloop: vanaf  19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

 

www.willibrordhengelo.nl

email: info.willibrordhengelo.nl