Nieuwsbrief nr.11 2020

 

Nieuwsbrief Jrg. 8   nr. 11   04 augustus t/m 31 augustus 2020.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Versoepeling Coronaregels vanaf 1 juli

 

Beste leden van onze Willibrordus Geloofsgemeenschap.

 

Het zal ook u niet zijn ontgaan dat elke dag via de krant, de TV en de sociale media veel informatie over het Coronavirus uitvoerig aan bod komt.

Langzaamaan worden de maatregelen weer versoepeld. Zo ook binnen onze parochie de 12 Apostelen.

 

In onze kerk hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zijn er achter in de kerk twee desinfectie-dispensers. Ook de loop

van de paden is met stickers aangegeven. Veelal via de zijpaden de kerk in en via het middenschip weer naar buiten.

 

Daarom wil ik in deze nieuwsbrief het laatste nieuws vanuit onze geloofsgemeenschap en vanuit de 12 Apostelenparochie met u delen.

 

 

HH. Twaalf Apostelen op anderhalve meter

 

Protocol kerkgebouwen:

Richtlijnen RIVM

Vanaf 1 juli zijn bijeenkomsten van maximaal 100 personen mogelijk.

 

Protocollen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie:

Factsheet ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.

www.rkkerk.nl

 

 

Overleden Agnes Ehringfeld- Klein Gunnewiek, oud 89 jaar

 

Op 31 mei 2020 is zij overleden. De familie laat weten dat hun lieve en sterke moeder er niet meer is. Zij was al 45 jaar weduwe van Laurens Ehringfeld. In een besloten kleine bijeenkomst heeft de familie haar herdacht.  Zij geven aan dat zij hun zorgzame moeder en Oma hebben moeten loslaten en dat zij dankbaar zijn voor de fijne tijd die zij samen hadden. Op weg naar het Parochiekerkhof hebben de klokken van de Willibrordkerk geluid als teken van begeleiding naar haar laatste rustplaats. Dat zij moge rusten in de vrede bij de Heer.

 

 

Overleden Francisca Maria Horsting-Reulink, oud 90 jaar

 

Op woensdag 8 juli 2020 is in verpleeghuis “Den Ooiman” te Doetinchem overleden Sientje Horsting-Reulink. Op 9 augustus zou zij 91 jaar zijn geworden. Samen met haar echtgenoot Bernard Horsting, overleden op 14 juli 1994, woonde zij op nummer 6 op de Iekink. Enkele jaren geleden verhuisde zij naar het verpleeghuis waar zij een tevreden thuis vond.

Sientje was een gastvrije vrouw. De deur stond altijd open en onder het genot van een kopje koffie was zij altijd in voor een praatje. Over bezoek had zij dan ook niet te klagen. Vele jaren heeft zij de tuin achter haar huis beschikbaar gesteld voor het telen van bloemen om de vieringen in de kerk een feestelijk aanzien te geven. Haar zonnebloemen waren uitbundig.

 

Op 13 juli is afscheid van haar genomen en heeft haar lichaam, in de nabijheid van haar overleden man, een plaats gekregen op de begraafplaats aan de Zelhemseweg.

 

Moge zij rusten in de vrede van de Heer.

 

 

 

Overleden Maria Noevers-Gerrits, 58 jaar oud

 

Op 10 juli 2019 ontvingen wij het bericht van het overlijden van Maria Noevers-Gerrits. In de aanhef van de rouwadvertentie stond een spreuk die boekdelen spreekt. Geluk, en het daarmee samenhangende gevoel van geestelijke vrijheid, wordt in belangrijke mate bepaald door hoe je omgaat met je lot. In liefde losgelaten, ontvangen in licht heeft de familie in besloten kring afscheid genomen van hun dappere, moedige, sterke fantastische echtgenote en (schoon)moeder.

Wij hopen dat zij zich ‘thuis’ mag weten bij de Heer onze God.

 

 

Overleden Clara Theresia Zents- Voermans, oud 90 jaar

 

Op 25 juli 2020 is overleden Clara Zents. De familie geeft aan dat na een periode van afnemende gezondheid, gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving zij afscheid hebben genomen van hun moeder, schoonmoeder en oma. Haar grote verering voor Maria komt ook tot uiting in de aanhef van de rouwkaart.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum

Op donderdag 30 juli was er een besloten afscheidsdienst in onze kerk. Na afloop heeft de familie haar begeleid naar de RK begraafplaats aan de Ruurloseweg te Kranenburg.

Wij hopen dat zij mag rusten in de vrede bij de Heer.

 

 

 

Overleden Maria, Hermine, Antoinette Visser-Leemreis,

oud 90 jaar

 

Op 28 juli 2020 is overleden Maria Visser-Leemreis. Zij was een bekende dorpsfiguur met veel kennis van zaken over wat er in Hengelo Gelderland reilde en zeilde. Zij stond midden in het leven.

Ondanks haar drukke leven heeft Maria zich met hart en ziel ingezet voor ons parochieel koor.

De familie geeft aan dat zij na mooie, zware en droevige jaren en een werkzaam leven is overleden. Zij heeft veel betekend voor haar man, hun moeder en trotse oma.

 

Op 4 augustus was de uitvaart in besloten kring i.v.m. de coronaregels in de Willibrordkerk, aansluitend vond de begrafenis plaats op ons kerkhof.

 

Moge ook zij rusten in de vrede bij de Heer.

 

 

Planning data uitreiken gedachteniskruisjes in 2020 voor gestorven parochianen in 2019 n.a.v. coronamaatregelen

2 augustus:               Joop van Ree

16 augustus:             Lenie Arendsen-Herwers

30 augustus:             Sjef Knols

6 september:            Jozef Hooman

20 september:          Hans Lichtenberg

Het uitreiken gebeurt na de viering voor het altaar. Hier is meer ruimte dan bij het gedachtenisbord.

 

 

 

Vieringen:  periode 04 augustus t/m  31 augustus 2020

 

Vanaf 2 augustus werden ook in onze parochie weer mondjesmaat een Eucharistieviering en een tweetal Gebedsdiensten opgestart.

In de weekenden wanneer er geen vieringen zijn, zullen we de intenties doorgeven aan pastoor Harry Scheve. De lector van dienst zal de intenties uitspreken voor de verschillende geloofsgemeenschappen in de wekelijkse zondagse viering in Zutphen.

 

In deze lijst vind je de opgegeven intenties van deze periode:

 

 

Zondag 9 augustus 2020

Géén viering in onze kerk

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Agnes Ehringfeld

Maria Noevers

Clara Zents-Voermans

Maria Visser-Leemreis

 

 

Zondag 16 augustus 2020

Gebedsviering in onze kerk. Voorganger: Dhr. Boris Ariaens

Koor: muzikale begeleiding door klein koor

Organist/dirigent Rob Mullink

Collecte: Mandje bij het verlaten van de viering achter in de kerk

Uitreiking Gedachteniskruisje Mw. Lenie Arendsen-Herwers

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Doortje Dickmann van de Pavert

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Maria Noevers

Clara Zents-Voerman

Maria Visser-Leemreis

Wil Venderbosch

Uitreiking gedachteniskruisje Lenie Arendsen-Herwers

 

 

Zondag 23 augustus 2020

Géén viering in onze kerk

Intenties

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Agnes Ehringfeld

Maria Noevers

Clara Zents-Voermans

Maria Visser Leemreis

 

 

Zondag 30 augustus 2020

Eucharistieviering. Voorganger Em. Pastoor F. Zandbelt

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Koor: muzikale begeleiding door klein koor

Organist/dirigent Rob Mullink

Collecte: Mandje bij het verlaten van de viering achter in de kerk

Uitreiking Gedachteniskruisje Sjef Knols

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Levenden en overleden familieleden Burghout-Helmink

Uit dankbaarheid

Clara Zents-Voerman

Maria Visser-Leemreis

Sjef Knols

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is ook in de maand augustus tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek.
(zaterdag en zondag)
Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

 

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er

geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?

 

 

 

 

 

Willibrord Geloofsgemeenschap actief in Coronatijd

 

Op maandagmorgen 20 juni jl.  stond een aantal vrijwilligers bij de poort van ons Kerkhof aan de Zelhemseweg. Onder leiding van Theo Keurentjes werden we samen met aannemer Huub Bremer aan het werk gezet. Elk jaar zijn er wel graven die geruimd moeten worden, zo ook dit jaar. Echter dit was er al een paar jaar niet van gekomen. Na het voorbereidende werk van Theo Keurentjes kon begonnen worden met deze taak. Ondanks dat het werk op een kerkhof niet altijd het leukste werk is, was er een gemoedelijke sfeer. Naarmate de dag vorderde kwamen de meest lastige klusjes aan bod. Op plekken waar de machine niet bij kon komen, was er ouderwets handwerk nodig. Gelukkig was het die dag goed weer en werden we voorzien van koffie en thee.

Er viel dus weinig te klagen. Tegen vijf uur was de klus geklaard en keerde de rust weer terug op het kerkhof. Levenden en overledenen komen op dit punt bij elkaar. Ook de graven die we hebben geruimd getuigen van de mensen die in hun vorige leven

volop hebben deelgenomen in onze Willibrordparochie. Met respect hebben we dit gedaan en kunnen we de komende jaren met voldoening terugkijken. Want leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fijn dat er mensen zijn die dit werk ondersteunen.

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; pastoor Scheve, pastoraal werker Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de Kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu.

Pastoor Harry Scheve 06-53 21 40 17
Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

       Een nieuwe fase breekt aan:

Voorzichtig aan worden diverse versoepelingen doorgevoerd waarbij we weer de mogelijkheid krijgen om de vieringen ook in onze kerk weer te mogen opstarten.

We zijn er ons van bewust dat dit aan de ene kant voor veel parochianen een opluchting is en aan de andere kant ook een spannende tijd.

 

Het Breed Pastoraal team en het Kerkbestuur hebben besloten dat naast de Eucharistievieringen in Zutphen vooral de overige Eucharistievieringen zullen plaatsvinden in Keijenborg en in Lochem. De keuze voor deze kerken was de grootte van het kerkgebouw. Elders in dit parochienieuws kunt u een schema vinden met de vieringen in Hengelo en Keijenborg. Daarbij hebben we de Eucharistievieringen in Keijenborg ook meegenomen. Het aantal vieringen binnen de parochie van de 12 Apostelen wordt drastisch teruggebracht. Het advies voor Hengelo is in principe twee Woord- en gebedsvieringen per maand.

Na het laatste overleg met het Breed Pastoraal Team en het parochiebestuur is besloten dat ook in onze eigen kerk af en toe een Eucharistie zal worden opgedragen. (Zie Liturgieschema zie blz. 17!)

 

Er zijn geen Woord- en Communiediensten meer.

 

Deze diensten zijn nog niet door het bisdom toegestaan. De communie mag alleen nog worden uitgereikt in Eucharistievieringen. De thuiscommunie kan dus voorlopig ook niet plaatsvinden.

 

De voornaamste regel is het afstand houden ook in de kerk. Daarom zijn er zitplaatsstickers op de banken aangebracht. Het aantal beschikbare plaatsen is ongeveer 1/3 van de zitplaatsen.

 

In het portaal zult u ontvangen worden door een gastheer/gastvrouw.

 

 

 

Zij zijn verplicht om je voor je bezoek aan onze kerk een aantal vragen te stellen over uw gezondheidstoestand:

 1. Heeft u koorts?
 2. Heeft u last van benauwdheid
 3. Moet u hoesten/proesten?

Indien u één of meer vragen bevestigend moet beantwoorden en blijf dan thuis!

Of onvriendelijk: Ga naar huis!

 

 

Desinfecteren:

Achter in de kerk staan twee automatische desinfectie-dispensers.  U hoeft slecht uw handen hieronder te houden. Het apparaat spuit dan automatisch desinfectiemiddel op uw handen. Wrijf daarna met uw handen net zo lang dat uw handen droog aanvoelen. Het is niet de bedoeling dat u uw handen afdroogt. Dan veegt u het er weer af en heeft de desinfectie weinig zin.

 

 

Registratie:

Vanuit het Bisdom en het RIVM zijn we gehouden aan de regels om u te registreren.

 

Op vrijdagmorgen is het secretariaat geopend van 11.00 uur tot 12.00 uur.

 

U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om het registratiebriefje al thuis in te vullen en bij het bezoek aan de viering mee te nemen en te deponeren in de doos bij de ingang.

Tevens zal ook in dit parochienieuws weer een pagina met een eenvoudig registratieformulier worden opgenomen.

U vermeldt daarop uw naam en een telefoonnummer. U mag ook een mailadres opgeven.

Dit briefje kunt u deponeren in het mandje die ook op de tafel staat.

 

Registeren en privacy:

We verzamelen de briefjes van die viering en bewaren ze standaard vier weken. Na vier weken wordt de envelop met de briefjes vernietigd. We gebruiken ze alleen wanneer er onverhoopt toch een besmetting heeft plaatsgevonden. Het RIVM gebruikt die gegevens dan voor een contactonderzoek om de mogelijke bron van besmetting op te sporen.

 

Door de gastheer/gastvrouw wordt u begeleid naar een zitplaats

U kunt achter in de kerk uw handen desinfecteren. Hiervoor staan een tweetal dispensers achter in de kerk. Via de zijpaden wordt u begeleid naar een zitplaats.

Het is de bedoeling dat u zoveel mogelijk aansluit.

 

Aan het eind van de viering:

 

Wanneer de viering geëindigd is, verlaat de voorganger als eerste de kerk. Na het belsignaal verlaten de kerkgangers de kerk in omgekeerde volgorde

De kerkgangers achter in de kerk verlaten als eersten de kerk via het middenschip en door de grote toegangsdeur.

Bij het verlaten van de kerk wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bijdrage aan de collecte in de daarvoor bestemde schaal te deponeren.

 

Indien de weersomstandigheden het toelaten willen we in de pastorietuin U een kopje koffie/thee op gepaste afstand schenken. Dit vraagt natuurlijk wel een stukje discipline.

U kunt dan via de buitenomgang (zijkant Hotel/Café Leemreis) de tuin bereiken.

(Dus niet via de sacristie!)

Bij het verlaten van de tuin zullen we de uitgang markeren langs de oude pastorie naar de St. Michielsstraat!

 

Extra voorschriften bij de Eucharistieviering op 30 augustus:

 

Om ter communie te gaan moeten ook hier extra maatregelen worden genomen:

 

 • Start vanuit de laatste banken van het middenschip naar achteren te lopen.
 • Nogmaals de handen desinfecteren
 • Via zijpaden naar voren
 • Om en om bij het spatscherm ontvangt u de hostie op de hand.
  Let op!

  • Geen tongcommunie!
 • Via middenschip terug naar de zitplaats
 • Gaat u niet ter communie, stap dan even de bank uit en houdt even afstand.
 • Alleen de voorganger deelt de communie uit.

 

 

Liturgierooster Hengelo Gld en de Eucharistievieringen in Keijenborg augustus – september 2020

 

Datum Tijd Viering Voorganger Plaats
2 aug. 09.30 Gebedsdienst Diaken

T. ten Bruin

Hengelo
9 aug. 10.00 Eucharistie Past. H. Scheve Keijenborg

 

16 aug. 09.30 Gebedsdienst P. Zents Hengelo

 

23 aug. 10.00 Eucharistie Past. F. Zandbelt Keijenborg

 

30 aug. 09.30 Eucharistie Past. F. Zandbelt Hengelo

 

06 sept. 09.30 Gebedsdienst J. Veldscholten Hengelo

 

13 sept. 10.00 Eucharistie Past. J. Banneke Keijenborg

 

20 sept. 09.30 Gebedsdienst G. Spekkink Hengelo

 

27 sept. 10.00 Eucharistie Past. H. Scheve Keijenborg

 

 

 

SAMEN LATEN ZIEN DAT HET KAN!

 

 Dank je wel voor alle vrijwilligers in deze coronaperiode:

 

Beste vrijwilliger,

 

In de afgelopen tijd werden we door het Covid-19 virus overvallen.

Onze gewoontes met bewegingsvrijheden werden ingeperkt en zelfs voor dierbaren moesten we op afstand blijven. Ons sociaal contact werd hierdoor behoorlijk beperkt.

Na de opgelegde strenge maatregelen is er nu weer wat vrijheid gekomen. Met gepaste afstand kunnen wij weer samenkomen en ook samen vieren. Dit moest wel eerst georganiseerd worden. Protocollen werden opgesteld. Heel veel mensen hebben zich hiervoor ingespannen. Het is indrukwekkend hoe snel en voortvarend dit is opgepakt.

Bijeenkomsten werden ad hoc georganiseerd en door alle inspanningen en een positieve instelling is en blijft onze parochie ONDERWEG.

Het pastoraal team en het parochiebestuur willen op deze wijze graag hun grote waardering en dankbaarheid overbrengen aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

Vanuit de media is te volgen dat er hoop is op een oplossing, maar op dit moment is het nog even volhouden.

Beperkende maatregelen blijven nog nodig.

Zorg en aandacht blijven nodig.

Elkaar bemoedigen, moed houden en als het misschien even tegenzit elkaar steunen. Om zo samen de toekomst in ógen’willen en durven zien.

Daarom onze hartelijke dank!

 

Pastoraal team en parochiebestuur

 

 

 

Eerste viering in onze Willibrordkerk!

 

Op zondag 2 augustus jl was weer de eerste viering in onze Willibrordkerk. Zeker vanuit de voorbereidingscommissie was er een zekere spanning of de mensen van onze Willibrord Geloofsgemeenschap de kerk weer durfden te bezoeken. De voorbereidingscommissie vanuit de locatieraad had samen met meerdere vrijwilligers zich goed voorbereid. Van de reserveringskaartjes, de desinfectie-dispensers tot en met de looppaden, alles was tot in de puntjes verzorgd. Ook het koffie/thee drinken in de pastorietuin kon, gezien de vele bezoekers, de goedkeuring van onze leden van de Geloofsgemeenschap wegdragen.

We waren dan ook niet ontevreden over het aantal gelovigen die deze viering hebben bezocht. Zo’n vijftig mensen mochten we die morgen verwelkomen.

Wij hopen zo dat de vertrouwde kerkgang weer mag terugkomen. Ook U, die deze morgen aanwezig was, danken wij voor uw komst.

De locatieraad

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

Tot nader bericht geen ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

Raad van Ouderen (RvO): zorg over snelheid technologische ontwikkelingen

Een groot deel van de ouderen zal de technologische ontwikkelingen in de zorg niet kunnen bijbenen. Dit zegt de RvO in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Het Zorg Innovatie Forum bracht het gebruik en de wensen van digitale middelen en toepassingen door ouderen in kaart. Ouderen willen meer gebruik maken van videobellen met meerdere personen, maar hebben wel informatie en uitleg nodig.

 

 

 

 

Nieuwe cursus iPad/Android weer van start!

 

In september starten we weer bij voldoende deelname (5 cursisten) een cursus voor de iPad en Android.

Zeker in deze tijd kunnen we veel aandacht besteden aan beeldbellen. Een manier om corona-proof met elkaar contact te maken en elkaar ook te zien.

Ook vanuit de medische hoek wordt steeds meer aandacht besteed aan het beeldbellen.

 

In het Willibrordhuus kunnen we voldoende afstand houden.

 

Misschien ook iet voor U?

 

Praktische uitleg en begeleiding:

Leercentrum ‘De Leer’ is actief in de Gemeente Bronckhorst. Voor inlichtingen kunt u bellen of mailen met

 

Henk Roes, Beatrixlaan 3 7255 DB in Hengelo gld

06 2124 1984

Email: hwa.roes@gmail.com

Website: www.seniorweb.nl/thuis-online

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo

Na intern overleg en afstemming met diverse instanties hebben we besloten dat het Repair Café in ieder geval tot september gesloten blijft. In augustus zullen we afhankelijk van de geldende richtlijnen en de situatie rondom het corona virus onderzoeken of we op een of andere wijze in september het Repair Café weer kunnen openen. Hier zal t.z.t. in de sociale media bekendheid aan gegeven worden.

Hebt u nu defecte kleding en/of apparaten gooi deze niet weg en kom hiermee naar het Repair Café zodra deze weer geopend is zodat u deze met de vrijwilligers weer kunt herstellen.

Weggooien? Mooi niet!

De vrijwilligers van het Repair Café wensen u een mooie zomer toe en houd rekening met elkaar.

 

Frida Meints en Jakob Strating

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

en aanmelden voor de eredienst!

 

Het secretariaat heeft voorzichtig haar deuren weer geopend en wel op

elke Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer terecht voor het aanmelden voor de viering in onze  kerk, intenties opgeven, vragen en andere zaken. Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

Tevens kunt u zich aanmelden voor een bezoek aan de viering in onze eigen kerk. Hiervoor moet u een reserveringskaartje invullen.

Deze verplichting gaat uit van het RIVM.  We zullen in deze nieuwsbrief enkele voorbeelden plaatsen. U kunt die dan thuis al even invullen en inleveren bij het bezoek aan onze kerk. (zie voorbeeld)

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 12 kan uiterlijk tot 28 augustus 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 7, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 4 september 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl