Nieuwsbrief Jrg.9 nr.2 2020

 

 

Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 2   15 dec. t/m 26 jan. 2021.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio:         

 Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Vieringen:  periode  15 december 2020  t/m  26 januari 2021

 

In de weekenden wanneer er geen vieringen zijn in onze kerk, zullen we de intenties doorgeven aan pastoor Harry Scheve. De lector van dienst zal de intenties uitspreken voor de verschillende geloofsgemeenschappen in de wekelijkse zondagse viering in Zutphen.

 

In deze lijst vind je de opgegeven intenties van deze periode:

 

 

Zondag 20 december 2020 4e zondag van de Advent

Woord-Gebedsviering in onze kerk om 9.30 uur

Voorganger: Dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Ans Schabbink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Annie Burghout-Vrieze

Overl. Ouders Helmink-Boerkamp

 

 

 

Donderdag  24 december 2020 Kerstavond

Geen viering in onze kerk vanwege de lock-down. We hebben in overleg deze viering kunnen verplaatsen naar de Kerstmorgen.

 

 

 

 

Vrijdag 25 december 2020 Eerste Kerstdag om 9.30 uur

Gebedsviering in onze kerk

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lector: Diny Rondeel

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers Roording

Doortje Dickmann- van de Pavert

Annie v.d. Mond-Knippenborg

Jeroen Schut

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Overleden familie Beunk-Lamers

Maria Visser Leemreis

Annie Burghout-Vrieze

Jan Roelofsen en overleden ouders Roelofsen-Goossens

Bennie Goossens

 

 

 

Zondag 27 december 2020  Feest van H. Familie

Eucharistieviering: voorganger pastoor Harry Scheve

Aanvang: 9.30 uur

Lector: Mw. Ted Willems

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden familie Jansen-Tijssen

Annie Burghout-Vrieze

 

 

 

Donderdagavond 31 dec. 2020  Geen Gebedsviering met oudjaar i.v.m. de lock-down

 

Zondag 3 januari 2021  Openbaring des Heren

Woord en Communieviering in onze kerk.

Voorganger: Em diaken Theo ten Bruin

Aanvang 9.30 uur

Lector: Mw. Diny Rondeel

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Fam. Ubbink-Kasteel

Bertus Bus

Truus Gerrits v.d. Steen

Sientje Horstink- Reulink

Maria Noevers

Clara Zents-Voermans

Maria Visser Leemreis

John Kievits

Mirta Botterman

Rina Veerink-Cornelissen

Joke Schouten-Balvers

Riet Thuss-Polmann

Dinie van Dam-Huntink

Theo van Aken

Annie Burghout-Vrieze

Jeroen Schut

 

 

 

Zondag 10 januari 2021 Doop van de Heer

Géén viering in onze kerk

 

Intenties:
(nog niet bekend!)

 

 

 

Zondag 17 januari 2021 2e zondag door het jaar

Oecumenische viering

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 10.00 uur

Lector: Mw. Ans Schabbink

 

Intenties:

(nog niet bekend!)

 

 

 

Zondag 24 januari 2021 3e zondag door het jaar

Géén viering in onze kerk

 

Intenties:

 

 

 

Zondag 31 januari 2021

Eucharistieviering

Voorganger: pastoor Harry Scheve

Lector: Mw. Joke Wolbrink

 

Intenties:

(Nog niet bekend!)

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek.

(zaterdag en zondag) Ook tijdens de kerstdagen 1e en 2e Kerstdag!

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er

geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?

 

 

 

 

Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten

 

 

Utrecht, hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria – 8 december 2020

 

 

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer,

 

Al sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. Gelukkig horen we inmiddels steeds meer hoopvolle berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er uiteindelijk voor iedereen in de loop van 2021 een vaccin beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de coronaviruspandemie. We zullen echter ook een groot deel van volgend jaar moeten volharden in het zorgvuldig toepassen van de voorzorgsmaatregelen: anderhalve meter afstand houden, veelvuldig de handen desinfecteren en niet samenkomen met grote groepen. Voor de een is dat gemakkelijker dan voor de ander; zo heeft de een goed gezelschap om zich heen, de ander echter weinig of in het geheel niet. De een eet er geen boterham minder om, de ander moet (inmiddels) naar de voedselbank. Onze gedachten en gebeden gaan in het bijzonder uit naar allen die ziek zijn of die niet naar buiten kunnen vanwege het risico besmet te worden. We denken ook aan degenen die een dierbare of zelfs verschillende dierbaren hebben verloren en voor wie de komende feestdagen daardoor heel anders zullen zijn dan ze gehoopt hadden. En dat geldt uiteraard ook voor degenen die hun werk zijn kwijtgeraakt, ontslagen zijn of wier bedrijf op last van de overheid gesloten is, met name de horeca en de evenementenbranche.

 

Bij de gedachte aan de komende feestdagen staan we ook stil bij allen die werken in de gezondheidszorg, de verpleging en ook de burgerlijke overheid, de burgemeesters, de politie, de boa’s en allen die instaan voor onze gezondheid en veiligheid; dat zij het hopelijk niet te druk of te zwaar zullen krijgen. Hopelijk zullen allen de maatregelen tot voorkoming van de overdracht van het coronavirus goed naleven, vooral tot bescherming van kwetsbare mensen onder ons. Laten we het algemeen welzijn niet uit het oog verliezen dat het persoonlijk welzijn van allen in de samenleving insluit. Laten we daarom solidariteit betrachten. Ook hier gelden de woorden van Jezus uit het 25ste hoofdstuk van het Evangelie volgens Matteüs, waaruit op de laatste Zondag van het afgelopen kerkelijk jaar, het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, gelezen is: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer minsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mat. 25, 40).

 

 

Aartsbisschop kardinaal Willem Jacobus Eijk

 

 

Opmerking:

De hele brief is op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat!

 

 

 

 

 

 

 

Openstelling Kerk met Kerst

Op de 1e en 2e kerstdag is vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur de kerk geopend om met (klein)kinderen de Kerststal te bewonderen. Ook dit jaar zijn de kosters en de bloemengroep in de weer om er weer een prachtig geheel van te maken.

Tijdens deze openingstijd zal er kerstgezang te horen zijn.

U bent van harte welkom!

Houdt U rekening met de corona-eisen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actieplannen Kerkbalans 2021

 

Door uw bijdrage aan de kerkbalans is het mogelijk om acties voor het komende kerkelijk jaar te realiseren:

Ook in Coronatijd staat onze geloofsgemeenschap niet stil. We willen in 2021 weer een aantal activiteiten oppakken.

 

 • Terras aan de achterzijde van het Willibrordhuus uitbreiden.
  Wanneer het weer het toelaat, kunnen we op gepaste afstand toch met elkaar na de viering nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Hoewel we nu minder vieringen hebben in de kerk, willen alle betrokken groepen van koorleden, kosters, gastheren en gastvrouwen van elke viering iets extra’s maken.

 

 • Mariakapel en Willibrordhuus opknappen.

We willen dit jaar de  Mariakapel sausen.

 

 • Aanpassing Willibrordhuus Ook in het Willibrordhuus moeten we het nodige herstellen. Het plafond en de muren moeten aangepakt worden.
 • Corona-proof zingen

 

We willen bekijken of in de kerk de plek van het koor corona-
proof kan worden gemaakt. Hiervoor zullen enkele technische
zaken nog worden bekeken.

 

Vaak horen we toch de opmerking van zowel voorgangers als bezoekende kerkleden dat de vieringen goed inhoudelijk worden uitgevoerd.

We willen waarmaken, dat we als kerk in Hengelo klaar willen staan ondanks alle beperkingen.
Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid willen we in het komende jaar uitdragen.

In januari 2021 ontvangt u weer de informatie voor uw bijdrage.

 

 

Namens de werkgroep Kerkbalans:

Herman Gosselink

Jan Jansen

 

 

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; pastoor Scheve, pastoraal werker Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de Kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu.

Pastoor Harry Scheve 06-53 21 40 17
Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

 

Aanmeldprocedure voor de zondagse vieringen:  max. 30 personen

 

Kerstmorgen 25 december a.s. is er een Gebedsdienst met als voorganger Mw. Gerry Spekkink

Wilt U deze viering bezoeken?  Dan graag z.s.m. aanmelden.

De verwachting is dat meer dan 30 kerkgangers de viering willen bezoeken.

 

Hoe graag we u ook verwelkomen, we zijn genoodzaakt bij meer dan 30 kerkgangers de toegang te moeten ontzeggen.

Op volgorde van binnenkomst leggen wij de registratie vast!

 

Om teleurstelling te voorkomen dat u als bezoeker niet toegelaten kunt worden, omdat het maximumaantal toegestane bezoekers al is bereikt, is er een aanmeldprocedure.

Parochianen dienen zich van tevoren aan te melden om in een viering aanwezig te kunnen zijn.

De aanmelding per viering kan via   ……………..

 • Per mail info@willibrordhengelo.nl
 • Telefonisch op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur òf 0575 – 461275
 • Inlevering registratiebriefje ook op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur op het secretariaat

Uiterlijk op vrijdagmorgen, voorafgaand aan de viering kunt u zich aanmelden.

In de mail graag duidelijk uw naam en adres vermelden en met hoeveel personen u wenst te komen.

Wij kunnen niet garanderen dat iedereen die zich aangemeld heeft kan komen. Daarom zullen we de mail beantwoorden met de mededeling of u wel of niet in de gelegenheid wordt gesteld om ook daadwerkelijk te komen. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Daarnaast blijft het mogelijk om zonder reservering te komen, alleen als er plaatsen vrij zijn bent u welkom.

Enkele afspraken op een rijtje:

De voornaamste regel is het afstand houden ook in de kerk. Daarom zijn er zitplaatsstickers op de banken aangebracht. Het aantal beschikbare plaatsen is ongeveer 1/3 van het aantal zitplaatsen.

 

In het portaal zult u ontvangen worden door een gastheer/gastvrouw.

 

 1. Zij vragen u of u geen coranaverschijnselen hebt;
 2. U wordt dringend verzocht om een mondkapje te dragen, wanneer u naar de kerk komt.
 3. U wordt gevraagd om een registratiekaartje in te vullen en in de mand te deponeren
 4. Na het desinfecteren van uw handen, kunt u een liturgieboekje meenemen
 5. De gastheren/gastvrouwen begeleiden u via de zijbeuken naar een zitplaats in de kerk.

 

Registeren en privacy:

We verzamelen de registratiebriefjes van die viering en bewaren ze standaard vier weken. Na vier weken wordt de envelop met de briefjes vernietigd.

 

 

 

Aan het eind van de viering:

Bij het verlaten van de kerk wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bijdrage aan de collecte in de daarvoor bestemde collectemand te deponeren.

 

 

 

 

Nieuwe medewerkers gevraagd voor de actie Kerkbalans

Al vele jaren benaderen we In onze Geloofsgemeenschap de deelnemers aan de Kerkbalans persoonlijk. Dat bevalt goed. Helaas moeten we er rekening mee houden, dat voor de volgende periode van de Kerkbalans, in januari 2021, enkele lopers wegens afnemende gezondheid niet meer in staat zijn om hun wijkadressen te bezoeken.
Daarom zoeken wij nieuwe medewerkers.
Volgend jaar valt de actie Kerkbalans in de periode van 21 januari tot en met 4 februari. In deze twee weken worden de enveloppen thuis bezorgd en ook weer opgehaald.
Deze activiteit vraagt weinig tijd. Een wijk bestaat gemiddeld uit 15 adressen. U bepaalt zelf, wanneer u na een week op een door u vastgestelde tijd de enveloppen weer ophaalt.
Uit ervaring weten we, dat de meeste retourenveloppen dan klaar liggen, als ze worden opgehaald.
Wij hopen, dat u tijd kunt vrij maken om de actie Kerkbalans te laten slagen.
Als u mee wilt doen, dan kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep Kerkbalans:

Jan Jansen:                telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:  telefoon 0575-461928

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld december 2020 / januari 2021

20 dec. 09.30 Gebedsdienst Dhr. Boris Ariaens Kerk

Hengelo

25 dec. 09.30 Gebedsdienst

1e Kerstdag

Mw. Gerry Spekkink Kerk

Hengelo

27 dec. 9.30 Eucharistie Pastoor

H. Scheve

Kerk

Hengelo

03 jan. 9.30 W. en C. dienst Em. Diaken Theo de Bruin Kerk Hengelo
17 jan. 10.00 Oecumenische viering Mw. Gerry Spekkink Kerk Hengelo
31 jan. 9.30 Eucharistie Pastoor H. Scheve Kerk

Hengelo

 

 

 

 

Adventsactie vanuit de Parochie

 

 

Voor de Adventsactie 2020 hebben de gezamenlijke MOV-groepen in onze parochie gekozen voor een project in Malawi. Dit project richt zich op 160 huishoudens van alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen. Lees hier voor informatie over dit project en hoe u financiële ondersteuning kunt bieden.

 

 

 

 

Kinderkerstronde zondag 20 dec. 2020  (gaat niet door!)

 

 

                                       De jaarlijkse oecumenische Kinderkerstviering hebben we helaas moeten afblazen i.v.m. de Lock-down.

 

 

 

 

 

Inspiratie en Ontmoeting

 

De werkgroep inspiratie en ontmoeting had voorzichtig na de eerste Coronagolf de draad weer opgepakt. Het is maar de vraag of de geplande zaken wel doorgang kunnen vinden. Zij houden U op de hoogte

De voorlopige planning:

 

28 januari Mia Tankink  Jodendom
12 maart Spoorzoeken in de Slangenburg
8 april Casella Huis aan de weg. Marietje Wicherink, Zuster bij de Augustinessen
19 april Bezoek aan het Kervel
20 mei Uitje Afsluiting: Um den Olden Smid

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

 

 

 

 

Omzien naar elkaar; soms is een klein gebaar al voldoende

 

Kerst is een tijd van bezinning, een tijd van samenzijn. Door het coronavirus is dit jaar alles anders. Veel ouderen zullen vanwege corona de feestdagen alleen of met hun partner doorbrengen en niet op bezoek gaan bij familie of vrienden. Terwijl ze de afgelopen periode ook vaak al veel minder bezoek kregen.

Kerstkaart 

Een kaartje schrijven is een klein gebaar van persoonlijke aandacht dat vaak erg wordt gewaardeerd. Stuur een (zelfgemaakt) kerstkaartje met een persoonlijke handgeschreven wens. Of nog mooier, breng het kaartje zelf langs.

Lichtje 

Kerst wordt ook wel het feest van licht genoemd. Kaarsjes verlichten de donkere dagen. Breng iemand een waxinelichtje voor de kerstdagen met een persoonlijke boodschap. Maak samen een avondwandeling door de verlichte wijk.

 

 

 

Belcirkel

Een belcirkel is een mooie manier om met elkaar in contact te blijven en dagelijks even een praatje te maken. Een telefoontje wordt vaak erg gewaardeerd, zeker tijdens de kerstdagen. Het opzetten van een belcirkel is heel eenvoudig. Inventariseer wie er mee willen doen. Het beste werkt een belcirkel bij maximaal 10 personen. De mensen die mee willen doen krijgen een lijstje van alle namen en telefoonnummers.

Kerstpakketje  

Verras mensen met een klein persoonlijk kerstpakketje met daarin bijvoorbeeld chocolaatjes, (zelfgemaakte) kerstkransjes, een kerstster of een kaarsje. Zo laat je op een warme manier weten dat je aan ze denkt. Breng het pakketje persoonlijk langs.

Zwaai naar elkaar 

Ga alleen of met een groepje langs bij een oudere, al dan niet in feestelijke kleding en zwaai naar elkaar op veilige afstand. Wens elkaar een mooie Kerst toe.

 

 

 

 

Repair Café Hengelo weer gesloten!

Repareren van apparaten

Nederlanders nemen jaarlijks afscheid van miljoenen kapotte apparaten, gescheurde kledingstukken en andere gesneuvelde spullen. Zonde, want repareren is meestal beter voor het milieu omdat er zo minder energie en grondstoffen nodig zijn voor nieuwe producten. Dat geldt niet voor sommige energieslurpers, zoals oude wasdrogers en koelkasten. Bekijk welke apparaten je beter kunt vervangen door een zuinige nieuwe dan repareren.

Ook als het lukt om iets te repareren geeft dat voldoening. Heb je een los onderdeel nodig dan zijn deze vaak via diverse webshops te bestellen.

Lukt het niet zelf? Schakel hulp in.

Bezoek een Repair Café in de buurt. Hier staan vrijwilligers klaar om samen met jou spullen te repareren. Bij het Repair Café worden (in de categorie huishoudelijke apparaten) vooral koffieapparaten, stofzuigers, lampen, waterkokers gerepareerd.

Mislukt? Recycle de materialen

Lever je gesneuvelde apparaat in bij een inleverpunt. Zo kunnen veel materialen gerecycled worden. Kleinere apparaten kun je ook makkelijk kwijt bij inleverbakken in winkels en supermarkten. Grotere machines mag je meegeven aan de leverancier van je nieuwe apparaat. Inleveren kan altijd ook bij de milieustraat.

Hoe voorkom je dat apparaten sneller stukgaan

Spullen sneuvelen minder snel als je ze goed onderhoudt. Zo houden de meeste apparaten niet van stof. De motor van een föhn brandt bijvoorbeeld minder snel door als je de achterkant regelmatig stofvrij maakt.  Sla de gebruiksaanwijzing er nog een keer op na voor tips.

Repair Café Hengelo (Gld)

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

en aanmelden voor de eredienst!

 

Het secretariaat heeft voorzichtig haar deuren weer geopend en wel op

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer terecht voor het aanmelden voor de viering in onze kerk, intenties opgeven, vragen en andere zaken. Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 3 kan uiterlijk tot 22 jan. 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 2, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk 31 december 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

 

 

 

**********         Fijne Feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 2021         ****************

 

 

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl