Nieuwsbrief Nr.6 2019

                                                                                                                                                                                                                                 Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 6 09 april t/m 07 mei 2019.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes, henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl  

 

 

 

Vieringen:

De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 3 2018-2019.

 

 

 

 

Opbrengst Collectes

Weekend 03 maart €     41,30
Weekend 10 maart €     87,35
Weekend 17 maart €     65,65
Weekend 24 maart €     62,39
Weekend 31 maart €     52,20

 

 

 

 Vieringen: Periode 9 april t/m 7 mei 2019

 

Woensdag 10 april Oecumenische Vesper nr. 4

Voorgangers: leden uit de Raad van Kerken

Aanvang: 19.30 – 20.00 uur

Locatie: Willibrordhuus bij onze kerk

 

Zaterdagavond 13 april Noaberviering

Locatie: Willibrordhuus bij onze kerk

Thema: Onze stem: ‘Wat hebben we te zeggen?’

Aanvang: 19.00 uur

 

Zondag 14 april Palmzondag met Palmpaasoptocht om 10.35 uur

Voorganger: diaken Theo ten Bruin

Lector: Mw. Diny Rondeel

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap en de deurcollecte voor het Vastenproject.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Jaargedachtenis Theet Beunk

Fam. Beunk-Mullink

Uit dankbaarheid 90e verjaardag

Maria Berendina Gartsen-Horsting

Eddie Köhler-Notten

 

Woensdag 17 april Oecumenische Vesper nr. 5

Voorgangers: leden uit de Raad van Kerken

Aanvang: 19.30 – 20.00 uur

Locatie: Willibrordhuus bij onze kerk

 

Donderdag 18 april WC Viering Witte Donderdagviering De Bleijke

Voorganger: werkgroep de Bleijke

Aanvang 19.00 uur

Donderdag 18 april Eucharistie Witte Donderdag Clusterviering in Keijenborg

Voorganger: em. Pastoor J. Baneke en diaken Anton Bos

Aanvang: 19.00 uur

 

Vrijdag 19 april a.s. Goede Vrijdag Kruiswegviering in onze Willibrordkerk

Aanvang: 15.00 uur

Voorganger: Gerry Spekkink

 

Vrijdag 19 april Goede Vrijdagviering in het cluster in Keijenborg

Voorganger: em. Pastoor J. Baneke

Aanvang: 19.00 uur

 

Zaterdag 20 april Parochiële Paaswake voor alle geloofsgemeenschappen in Zutphen.

Aanvang: 21.00 uur

Ook onze Paaskaars zal daar gewijd worden.

 

Zondag 21 april Hoogfeest van Pasen. WC Viering.

Voorganger Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 9.30 uur

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Locatie: Willibrordkerk

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.       

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jeroen Schut

Overleden familie Beunk- Lamers

Henk Mokkink

Overleden ouders Wolbrink-Helmink

Maria Berendina Gartsen-Horsting

Eddie Köhler- Notten

 

2e Paasdag 22 april WC Viering op De Bleijke

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 9.30 uur

Lector: Mw. Diny Rondeel

 

Vrijdag 26 april Vesperdienst op De Bleijke

Voorganger: oecumenische werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

 

Zondag 28 april Eucharistieviering in onze kerk

Voorganger: em. Pastoor Zandbelt

Lector: Mw. Maria Melgers

Aanvang: 9.30 uur

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Misintenties:

Wim Eggink en Naomie

Rikie Robben-Peters

Maria Berendina Gartsen-Horsting

Eddie Köhler- Notten

 

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking Interkerkelijke Gedachtenisdienst Interkerkelijke Gedachtenisdienst in de Remigius.

Aanvang 19.00 uur met kranslegging bij het plaatselijk monument

 

 

Zondag 5 mei WC Viering 3e Zondag van Pasen in onze kerk.

Voorganger: W. Matti

Aanvang 9.30 uur

Lector: Mw. Ans Schabbink

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Maria Wolbrink

Bertus Bus

Truus Gerrits van der Steen

Fam. Ubbink-Kasteel

 

Intenties laatste half jaar:

Maria Berendina Gartsen-Horsting

Eddie Köhler- Notten

 

 

 

    

 

 

 

 

 

        

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

Vastenactieproject vanuit de hele parochie 12 Apostelen  
   
   2019 Een nieuw begin!

 

 

 

 

Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo

 

Kennis van hygiëne verbeteren

Het Masisi gebied in Noord Kivu is het deel van Congo dat het zwaarst te lijden heeft gehad van de oorlog. Lange tijd leefden ontheemden er in kampen, waar latrines ontbraken wegens gebrek aan water. Mensen hebben zich inmiddels permanent in het gebied gevestigd, maar hun sanitaire omstandigheden zijn niet verbeterd. Water is niet langer een excuus voor het gebrek aan hygiëne, het probleem is dat mensen goede gewoonten zijn kwijtgeraakt. Door de oorlog is kennis over goede hygiëne verloren gegaan. Kinderen die tijdens de oorlog werden geboren, zijn nu volwassen en hebben nooit goede hygiënepraktijken van hun ouders kunnen leren.

Uit recent onderzoek van Caritas Goma blijkt dat 70% van de huishoudens geen toilet heeft. Doordat iedereen zijn behoefte buiten doet, overlijden veel mensen aan ziektes als cholera en diarree. Vooral kinderen onder de 5 jaar zijn het slachtoffer van besmetting door verontreinigd water. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 90% van de mensen geen idee heeft wanneer je je handen moet wassen. Niemand kon vijf door water overdraagbare ziektes opnoemen en niemand beschikte over een mogelijkheid tot handen wassen.

Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te verbeteren en het milieu te beschermen in zes dorpen in het Masisi gebied.

 

 

Wat is de Goede Week?
De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel geloofsgemeenschappen het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Paaszaterdag volgt dan op zondag het feest van de verrijzenis van Jezus: Pasen.

 

Vespers in de 40 Dagen Tijd

In de voorbereidingstijd op Pasen is er voor alle belangstellenden uit Hengelo en omgeving gelegenheid om midden in de week een half uur apart te stellen voor bezinning.

Het thema voor deze vespers is: God onder ons; werken van barmhartigheid. Jezus heeft gezegd: “ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven; Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken….” In mensen die elkaars nood lenigen is Christus aanwezig, is God onder ons. Dit laat ook kunstenaar Skey Edorh uit Togo zien op het “hongerdoek” dat ons deze weken letterlijk voor ogen staat. Er is ook symbolische bloemschikking en natuurlijk samenzang, muziek en stilte.

Welkom op, 10 en 17 april!

Het thema wordt belicht in vijf oecumenische vespers op woensdagavond

Aanvang: 19.30 – 20.00 uur.                                                                                                                                                     Plaats van samenkomst is het Willibrordhuus naast de kerk aan de Spalstraat.

 

 

Raad van kerken; noaberviering zaterdag 13 april

 

De eerstvolgende Noaberviering wordt gehouden op zaterdag 13 april a.s. Deze vieringen vanuit de gezamenlijke kerken Hengelo worden al sinds 2012 eenmaal per kwartaal gehouden. De Noaberviering is een oecumenische en laagdrempelige bijeenkomst rondom een bepaald thema. Een alternatieve vorm van gezamenlijk vieren die steeds begint met gastvrije ontmoeting. Dit seizoen zijn de vieringen in het Willibrordhuus van de katholieke geloofsgemeenschap.

Als thema is dit keer aangedragen: ‘Onze stem… Wat hebben we te zeggen?

Hoe en wanneer gebruiken we onze stem? En welke stemmen omringen ons?’ Bij deze vragen wordt op 13 april stil gestaan. Aanvang 19.00 uur. Van harte welkom.

 

 

Vooraankondiging Palmpaasoptocht 14 april a.s.

 

Zondag 14 april vieren we Palmpasen. Wil je meedoen met de Palmpaasoptocht, dan ben je op zaterdagmiddag 13 april om 15.00 – 16.00 uur van harte welkom in Kerkstraat 15 om samen de stokken te versieren.

 

Heb je deze niet, dan hebben wij er één voor je. Ook het materiaal om er een mooie kleurrijke (én lekkere!) stok van te maken is aanwezig.

 

Op zondag 14 april a.s. zijn de kinderen met de versierde stok vanaf 10.20 uur welkom in het Willibrordhuus aan de Spalstraat alwaar de stokken bekroond worden met een broodhaantje.

Als de palmpaasstokken versierd zijn, volgt een ‘rondje’ door de Willibrordkerk en volgt een gesprekje over de stokken/ symboliek van de versiersels. We gaan dan met de muziek van Concordia voorop door de Willibrorduskerk via de Spalstraat naar de Remigiuskerk. Daarna is er in Kerkstraat 15 voor de kinderen ranja en voor je ouders koffie/thee en gelegenheid om nog even na te praten.
Heb je thuis al een palmpaasstok versierd, dan kun je ook aansluiten bij de optocht. We vertrekken ca. 10.35 uur bij de Willibrorduskerk.

 

 

 

DINSDAG 16 april 2019   Bloemschikken rondom Pasen.

 

Thema: Heel de wereld juicht

Mevrouw Christien te Stroet – werkzaam als vrijwilliger voor de liturgie en al vele jaren vormgever van symbolische bloemschikkingen in de Willibrorduskerk – is ook dit jaar weer bereid gevonden om een workshop te geven voor het maken van een bloemstuk om thuis de “Adem van het jaar” te beleven.

Bij de voorbereiding op Pasen heeft zij een prachtig bloemstuk ontworpen met als thema: “Heel de wereld juicht”.

Denkt u eraan om een schaartje en een mesje mee te nemen en evt. een doos of kratje om uw bloemstuk te vervoeren?

 

 

Workshopleider: Christien te Stroet

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Plaats: Parochiecentrum

Kosten:   € 7.50

 

Opgave bij:

Mevr. Frida Meints  tel. 0575 464695 of

Mevr. Ans Schabbink 06 1324 0336

 

Raad van Kerken Hengelo Gld: Oecumenisch en Interkerkelijk toeren

 

Opnieuw wordt in Hengelo Gld op 2e pinksterdag door de gezamenlijke kerken een oecumenische motortoer georganiseerd. Behalve bijzondere oecumenische ontmoetingen en het delen van enthousiasme voor motoren, is het doel om samen te genieten van ritten door de natuur en een bezoek te brengen aan een passende bestemming. De route voert van Hengelo via de Veluwe richting Wageningen en na een pontje rechtsaf naar Landgoed “de Heerlijkheid Hemmen”. Het Landgoed, ook wel de “parel van de Betuwe” genoemd, is gelegen in de Over- en Neder-Betuwe tussen Tiel en Arnhem. Na bezichtiging van de kerk en de kleinschalige kasteeltuin gaat de tocht via de dijk richting Tiel. Van daaruit wordt over de Waalbrug gereden richting het Land van Maas en Waal. Over de dijk langs de Maas gaan we richting Nijmegen en dan onder Nijmegen door naar Emmerik. Via een klein stukje Duitsland hopen we ca. 17.30 uur weer in Hengelo te zijn. Kortom, een mooie en gevarieerde motortoer van ca. 220 km door de Betuwe en andere mooie Gelderse streken.

De start is 10 juni om half tien ’s ochtends bij de Willibrordkerk, Spalstraat 38. Vanaf negen uur is er eerst koffie. Om mee te doen met deze motortoerrit, als rijder of passagier, is een berichtje aan Chris Peelen (tel. 462799/email cpeelen@live.nl), Jaap van Gijssel (tel. 464460/email jjvg@dds.nl) of Gerry Spekkink (tel. 461146/email spekkink@hetnet.nl) voldoende. Kosten bij inschrijving: € 12,50. Hiervoor krijgen de deelnemers een mooie motortocht, koffie aan het begin en onderweg, een rondleiding in de kerk van Hemmen en een lunch rond het middaguur. De meeropbrengst komt ten goede aan “Puur Natuur” van de Stichting Philadelphia. Zo genieten ook anderen mee!

Verder, om alvast te noteren: 3e interkerkelijk motortreffen Hengelo-Joure op 31 augustus/1 september. Dit evenement ontstond in 2016, toen een aantal mensen uit Hengelo met de motor naar Joure ging om een bezoek te brengen aan ds. Christien Ferarri, een van de initiatiefnemers van de oecumenische motortoer op 2e Pinksterdag. In april 2018 bracht zij met een groep enthousiaste motorrijdende Jousters een tegenbezoek aan Hengelo. Dit jaar is Hengelo opnieuw uitgenodigd in Friesland. In grote lijnen ziet dit weekend er als volgt uit: Een groep motorrijders uit Joure en Hengelo treffen elkaar ergens halverwege tussen beide plaatsen voor een gezamenlijke lunch. Vervolgens via een mooie route naar Joure, een gezellige avond aldaar en overnachten bij gastgezinnen/motorrijders. De volgende dag kerkdienst en gezamenlijke lunch, waarna de Friese motorrijders de Hengeloërs weer een eindje op weg brengen. Voor meer info/aanmelding: zie bovenvermelde contactadressen

 

 

 

 

 

 

 

Vormselviering van de hele parochie in onze Willibrordkerk

 

De Vormselviering 2019 is op zaterdag 1 juni om 19.00 uur in de H. Willibrordkerk in Hengelo.

Vormheer is Mgr. T. Hoogenboom.

 

In deze viering worden de volgende 14 kinderen gevormd:

Beau en Mees Visser uit Hengelo

Lenique Kamphuis, Anna van Voorst tot Voorst, Kasper Wijffels uit Joppe.

Quintin Uyttenboogaart uit Keijenborg

AKIRA Benschop, Tyrone Benschop, Micho Khai, Syria Khai uit Lochem

Finnen Elferink, Juliet Engelbarts, Anouk Wiegerinck uit Ruurlo

Jeroen Rouweler uit Zutphen

 

Wij bidden voor de vormelingen in onze parochie die dit weekend starten met de voorbereiding op het ontvangen van het H. Vormsel.

 

Terugblik begraafplaats- en kerktuin activiteiten 2018

 

Het jaar 2018 ligt al weer achter ons en 2019 is weer een paar maanden oud, tijd om terug te blikken op het vele werk dat onze tuin- en begraafplaats vrijwilligers afgelopen jaar hebben verzet.

Activiteiten, die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Het vrijwilligersteam dat het kerkhof onderhoudt en verzorgt bestaat momenteel uit 3 personen, dit zijn: Joop Hoebink, Gerard Peppelman en Frans Baakman.

Deze vrijwilligers hebben er het afgelopen jaar, met enthousiasme en inzet, voor gezorgd dat het kerkhof er verzorgd en netjes bij ligt. Van verscheidene kanten hebben we hiervoor complimenten gehad.

Eind 2018 zijn er 12 graven geruimd met hulp van vrijwilligers en ingehuurde kracht met benodigde machines.

Aantal struiken en bomen is verwijderd.

Er is een nieuw urnenveld gerealiseerd met 10 urnenkeldertjes.

De aanleg van een eerste strooiveld is gerealiseerd. In 2019 willen we het strooiveld uitbreiden.

Er is in 2018 een begin gemaakt met de verbetering van de administratie van het kerkhof, dit is een behoorlijke klus uitgevoerd door o.a. Frans Geurtsen, Theo Wissink en leden van de locatieraad. In 2019 krijgt dit een vervolg.

Helaas heeft Fons Hoebink te kennen gegeven te stoppen i.v.m. mobiliteitsproblemen, wij danken hem voor het vele werk dat hij voor het onderhoud van het kerkhof gedurende een lange reeks van jaren heeft verzet en wensen hem veel sterkte en alle goeds toe.

Het vrijwilligersteam dat het onderhoud van de tuin, rondom de kerk, verzorgt bestaat momenteel uit 2 personen, dit zijn: Jan Willemsen en Henk Jansen.

 

Afgelopen jaar is er voor gekozen om het snoeiwerk verder te beperken en planten te verplaatsen. Met name de tuin achter het Willibrordhuus heeft een grondige renovatie ondergaan.

Een aantal struiken is verwijderd en hiervoor is gras in de plaats gekomen, waardoor het onderhoud voor een groot gedeelte beperkt is tot maaiwerkzaamheden en het onderhouden van de bloemenborders en het snoeien van de overgebleven struiken.

In 2018 is het maaiwerk uitbesteed, daar dit te veel werk was voor deze vrijwilligersgroep.

Door de droogte zijn de gazons dusdanig slecht geworden dat is besloten voor het opnieuw doorzaaien van de gazons om de kerk en verbetering van de grond, we hopen 2019 weer te kunnen genieten van frisse en groene gazons om de kerk.

 

Wij danken de begraafplaats- en tuinvrijwilligers voor alle werkzaamheden, die ze afgelopen jaar weer hebben uitgevoerd.

 

We kunnen voor bovengenoemde activiteiten nog versterking gebruiken, lijkt U het iets om enkele uren per week in de tuin en buiten bezig te zijn, neem dan contact met ons op.

Theo Keurentjes tel. 0575-464247 of Henk Roes tel. 06 2124 1984

 

Namens vrijwilligers tuinonderhoud en locatieraad, Theo Keurentjes

 

 

Mededeling: Op een aantal graven staan nog kerststukken, om voor de Pasen het

                       kerkhof een ordelijk uiterlijk te geven verzoeken we deze in de
                       komende periode, 14 dagen voor Pasen, van de graven te verwijderen .

 

 

Nieuwe misboekjes

 

Jarenlang hebben we gebruik gemaakt van de misboekjes van Gooi & Sticht.

De laatst tijd kwam er, met name vanuit het koor, het verzoek om eens te kijken naar andere boekjes, waar meer liederen instaan in notenschrift.

We hebben geïnformeerd bij andere geloofsgemeenschappen binnen de Parochie van de 12 Apostelen.

Hieruit bleek dat ook veel gebruik gemaakt wordt van de boekjes van Berne Heeswijk.

Wij hebben ze bekeken en deze bleken goed te voldoen aan de wensen van het koor.

De boekjes zien er mooi uit, zijn overzichtelijk en er staan voldoende liederen in om gezamenlijk te zingen.

Iets nieuws is altijd even wennen.

Met Pasen zullen we de nieuwe boekjes in gebruik nemen.

 

 

Thuiscommunie

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

Gerda Gosselink Koninklijk onderscheiden!

 

Op donderdag 4 april werd door Burgemeester Marianne Besselink een Koninklijke Onderscheiding verleend op grond van haar grote verdienste voor de Hengelose gemeenschap voor mevrouw G.Th.A.M. (Gerda) Gosselink-Pelgröm, de Heurne 54, 7255CL te Hengelo-Gld., geboren 21 september

  1. Echtgenote van H.J.Gosselink, geboren 11-05-1940.

 

In de eerstvolgende Onderweg staat een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst op de locatiepagina!

Dodenherdenking 4 mei a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERDENKING – 4 mei 2019.

 

 

Aan de 4 mei-herdenking wordt in Hengelo Gld op de volgende wijze inhoud geven.

           

19.00 uur       Interkerkelijke Gedachtenisdienst in de Remigiuskerk;

 

19.40 uur        Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar kransen zullen worden gelegd bij het monument dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap uit Hengelo;

                        vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelinkstraat naar het plaatselijk monument in de Kerkstraat/Geurtzenplantsoen.

 

19.45 uur-     

19.55 uur       Het luiden van de klokken.

 

19.55 uur        Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen worden voorgelezen de namen van de oud-inwoners van Hengelo en Keijenborg, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.

 

20.00 uur-     

20.02 uur        Algemene stilte, waarna een hoornblazer “Het Taptoe-signaal” ten gehore zal brengen, gevolgd door het zingen van het “Wilhelmus” door een zangkoor.

 

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd.

 

De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.03 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

 

 

Verslag kliederkerk 10 maart jl.

 

Onder het motto ‘Samen bouwen’ kwamen zondagmiddag 10 maart zo’n 20 kinderen en ongeveer 14 volwassenen samen in de St. Jan de Doper Kerk in Keijenborg.

De plechtige ruimte was gevuld met blije kinderstemmen. Na het verhaal, de gelijkenis van de bouwers van huizen op het zand en op de rots ( Matteüs 7, 24-27) kon iedereen aan de slag met allerhande activiteiten. Een huis bouwen van kartonnen dozen, Jengaspel, acrobatiek of een mini-rots voorzien van een woord dat houvast in het leven geeft- en nog diverse andere. Terug op het koorgedeelte was er een korte slotviering en daarna genoten de kinderen en de volwassenen van het vele lekkers in de ‘high tea’. Wij zijn dankbaar voor deze fijne middag en zijn van plan de Kliederkerk na deze derde keer vervolg te geven.

Jullie horen weer van ons!

Namens het team van de Kliederkerk, Aleida Blanken

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Opnieuw Lente(naai)kriebels In het Repair Café in Hengelo Gld.

 

Door het mooie weer in februari leek het of de zomer al weer is begonnen. De zomerkleding kwam weer uit de kast! Tijdens het passen blijkt de zoom van dat mooie rokje los te zitten, is de knoop van het lentevestje ook nog zoek en is de rits stuk.  Komt u dat bekend voor? Op 7 maart was er een extra naaister aanwezig in het Repair Café en zijn er weer ritsen in jassen en broeken korter gemaakt. Mocht u dit gemist hebben kom dan op eerste of derde donderdag van de maand naar het Repair Café om uw kleding weer zomer klaar te maken. Het uithalen van de oude ritsen is een hele klus, maar veel handen maken licht werk . Ook voor reparatie, herstel van andere spullen, een praatje met de vrijwilligers, een kopje koffie of thee bent uw welkom.

Tot ziens in het Repair Café.

 

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

Mededelingen KBO – PCOB           www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

De laatste ontwikkelingen kunt u volgen op de website van KBO-PCOB.

 

Digitalisering

 

Nieuwe Cursus Ipad

Bij voldoende deelnemers ( 5 mensen) start nog voor de zomer in het Willibrordhuus weer een nieuwe cursus iPad voor beginners. De kosten zijn € 55,00 . De cursus bestaat uit 5 lessen van 1.30 uur  met twee begeleiders.

Voor de iPad hebben we nog enkele deelnemers nodig!

 

Opgave bij Henk Roes, tel. 06- 2124 1984 of email naar henk@roes-po-advies.nl

 

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is (ook) mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

Parochieblad ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06 2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. eind kan uiterlijk tot 7 april 2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 4, kan tot uiterlijk 5 april.2019 bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.