Nieuwsbrief nr.5 2019

                                                                                                                                                                                                                                 Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 5 12 2019 t/m 14 april 2019.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes, henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl 

 

 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 3 2018-2019.

 

Opbrengst Collectes

Weekend 10 febr. €       58,85
Weekend 17 februari €     107,35
Weekend 24 febr. €     75,65
Weekend 3 maart €       41,30
Uitvaart Maria Berendina Gartsen/Horsting vrijdag 1 maart €     140,45
Uitvaart Eddie Köhler/Notten woensdag 6 maart €       278,22

 

 

Overlijden van Maria Gartsen – Horsting 63 jaar

 

Op zondagavond 24 februari sloot ze rustig en vredig voorgoed haar ogen. Bovenaan op de rouwkaart stond de volgende tekst:

Je handen hebben voor ons gewerkt.

Je hart heeft voor ons geklopt.

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Rust nu maar uit.

 

Dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven is zij ingeslapen.

Op vrijdag 1 maart jl. vond de uitvaartdienst plaats in onze kerk; aansluitend vond de begrafenis plaats op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

Dat zij nu in vrede mag rusten bij onze Heer.

 

Overlijden van Mw. Eddie Köhler- Notten 67 jaar

 

Op 27 februari is overleden Mw. Eddie Köhler-Notten.

Op haar rouwkaart stond de volgende tekst:

Voor jou ging het sterven niet ineens

Je hebt er moedig voor gestreden

Niemand kan weten wat je hebt gevoeld

Ook niet wat je hebt geleden.

Op woensdag 6 maart was haar uitvaartviering in onze kerk; aansluitend hebben we haar begeleid naar het crematorium ‘de Omarming’ in Zutphen.

Dat zij mag rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

 

 Vieringen: Periode 12 maart t/m 8 april 2019

 

Zondag 17 maart a.s. WC Viering   2e zondag van de Vasten

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lector: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 9.30 uur

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap en de deurcollecte voor het Vastenproject

 

Misintenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Maria Berendina Gartsen-Horsting

Eddie Köhler-Notten

 

Woensdag 20 maart Oecumenische Vesper nr. 1

Voorgangers: leden uit de Raad van Kerken

Aanvang: 19.30 – 20.00 uur

Locatie: Willibrordhuus bij onze kerk

 

 

Donderdag 21 maart. WC Viering in De Bleijke

Voorganger: diaken Theo ten Bruin

Lector: Mw. Maria Melgers

Aanvang: 19.00 uur

 

Vrijdag 22 maart Oecumenische Vesper in De Bleijke

Voorgangers: leden werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

 

Zondag 24 maart. WC Viering in onze kerk 3e zondag van de Vasten

Voorganger: Mw. M. Storteler

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 9.30 uur

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap en de deurcollecte voor het Vastenproject

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Bertus en Thea Seesing- Hilderink

Overleden ouders Lamers-Roording

Annie van der Mond-Knippenborg

Maria Berendina Gartsen-Horsting

Eddie Köhler-Notten

 

Woensdag 27 maart Oecumenische Vesper nr. 2

Voorgangers: leden uit de Raad van Kerken

Aanvang: 19.30 – 20.00 uur

Locatie: Willibrordhuus bij onze kerk

 

 

Zondag 31 maart. WC Viering in onze kerk 4e zondag van de Vasten

Voorganger: Dhr. Paul Zents

Lector: Mw. Maria Melgers

Aanvang: 9.30 uur

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap en de deurcollecte voor het Vastenproject.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Maria Berendina Gartsen-Horsting

Eddie Köhler-Notten

 

 

Woensdag 3 april Oecumenische Vesper nr. 3

Voorgangers: leden uit de Raad van Kerken

Aanvang: 19.30 – 20.00 uur

Locatie: Willibrordhuus bij onze kerk

 

 

Zondag 7 april a.s. WC Viering 5e zondag van de Vasten

Voorganger: Dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 9.30 uur

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap en de deurcollecte voor het Vastenproject.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Bertus Bus

Fam. Ubbink-kasteel

 

Overledenen laatste half jaar:

Annie Cortumme- Gartsen

Gerard Lurvink

Josephus Jacobus Kok

Gerard Kersten

Maria Berendina Gartsen-Horsting

Eddie Köhler-Notten

 

Woensdag 10 april Oecumenische Vesper nr. 4

Voorgangers: leden uit de Raad van Kerken

Aanvang: 19.30 – 20.00 uur

Locatie: Willibrordhuus bij onze kerk

 

Zaterdagavond 13 april Noaberviering

Locatie: Willibrordhuus bij onze kerk

Aanvang: 19.00 uur

 

Zondag 14 april. Palmzondag met Palmpaasoptocht om 10.35 uur

Voorganger: diaken Theo ten Bruin

Lector: Mw. Diny Rondeel

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap en de deurcollecte voor het Vastenproject.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Maria Berendina Gartsen-Horsting

Eddie Köhler-Notten

 

Woensdag 17 april Oecumenische Vesper nr. 5

Voorgangers: leden uit de Raad van Kerken

Aanvang: 19.30 – 20.00 uur

Locatie: Willibrordhuus bij onze kerk

 

              

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoemingen en ontslagen

 

Tijdens de vergadering van het parochiebestuur van 9 januari heeft het bestuur enkele benoemingen van leden van locatieraden uitgesproken.

In de locatieraad van Hengelo zijn Theo Keurentjes en Gerald Veldscholten herbenoemd.

Het parochiebestuur is blij dat beide heren hun bestuursperiode verlengd hebben en wenst hen veel succes bij hun werkzaamheden.

 

 

    2019 Een nieuw begin!

Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo

 

Kennis van hygiëne verbeteren

Het Masisi gebied in Noord Kivu is het deel van Congo dat het zwaarst te lijden heeft gehad van de oorlog. Lange tijd leefden ontheemden er in kampen, waar latrines ontbraken wegens gebrek aan water. Mensen hebben zich inmiddels permanent in het gebied gevestigd, maar hun sanitaire omstandigheden zijn niet verbeterd. Water is niet langer een excuus voor het gebrek aan hygiëne, het probleem is dat mensen goede gewoonten zijn kwijtgeraakt. Door de oorlog is kennis over goede hygiëne verloren gegaan. Kinderen die tijdens de oorlog werden geboren, zijn nu volwassen en hebben nooit goede hygiënepraktijken van hun ouders kunnen leren.

Uit recent onderzoek van Caritas Goma blijkt dat 70% van de huishoudens geen toilet heeft. Doordat iedereen zijn behoefte buiten doet, overlijden veel mensen aan ziektes als cholera en diarree. Vooral kinderen onder de 5 jaar zijn het slachtoffer van besmetting door verontreinigd water. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 90% van de mensen geen idee heeft wanneer je je handen moet wassen. Niemand kon vijf door water overdraagbare ziektes opnoemen en niemand beschikte over een mogelijkheid tot handen wassen.

Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te verbeteren en het milieu te beschermen in zes dorpen in het Masisi gebied.

 

 

Veelgestelde vragen over de 40dagentijd

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

 

Wanneer valt de veertigdagentijd in 2019?
De veertigdagentijd loopt in 2019 van Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april. Op zondag 21 april is het Pasen.

Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?
De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

Waar komen die veertig dagen vandaan?
In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?
Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

Wat is Aswoensdag?
Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Op woensdag 6 maart jl. was er een gezamenlijke aswoensdagviering in Ruurlo in de Willibrorduskerk van Ruurlo.

Wat is de Goede Week?
De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel geloofsgemeenschappen het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Paaszaterdag volgt dan op zondag het feest van de verrijzenis van Jezus: Pasen.

 

 

 

 

 

Vespers in de 40 Dagen Tijd

In de voorbereidingstijd op Pasen is er voor alle belangstellenden uit Hengelo en omgeving gelegenheid om midden in de week een half uur apart te stellen voor bezinning.

Het thema voor deze vespers is: God onder ons; werken van barmhartigheid. Jezus heeft gezegd: “ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven; Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken….” In mensen die elkaars nood lenigen is Christus aanwezig, is God onder ons. Dit laat ook kunstenaar Skey Edorh uit Togo zien op het “hongerdoek” dat ons deze weken letterlijk voor ogen staat. Er is ook symbolische bloemschikking en natuurlijk samenzang, muziek en stilte.

Welkom op 20, 27 maart en 3, 10 en 17 april!

Het thema wordt belicht in vijf oecumenische vespers op woensdagavond

Aanvang: 19.30 – 20.00 uur.                                                                                                                                                     Plaats van samenkomst is het Willibrordhuus naast de kerk aan de Spalstraat.

 

 

 

Actie Kerkbalans 2019

Secretariaat: Willibrord Geloofsgemeenschap

Spalstraat 38

7255 AD Hengelo (Gld)

Tel. 0575 461275

Website: www.willibrordhengelo.nl

Email: info@willibrordhengelo.nl

Reknr: NL82 RABO 0119 5388 57                                                                                                

Onze kerk, meer dan stenen!   Hengelo, januari 2019

Resultaten Kerkbalans 2019

 

De actie Kerkbalans is goed verlopen. Dankzij 42 lopers hebben we 485 adressen bezocht. Hiervan hebben bijna 440 adressen positief gereageerd en hebben een bijdrage toegezegd. We verwachten, dat het toegezegde bedrag iets hoger is dan vorig jaar. Elk jaar komen op een later tijdstip nog bedragen binnen. We verwachten dan ook een bijdrage van ongeveer             € 34000,00
Dit bedrag is beschikbaar voor de kosten van onze eigen Geloofsgemeenschap.

Als u de toezeggingskaart nog niet hebt ingeleverd, dan vragen wij u alsnog te doen. Wij waarderen het zeer, als zoveel mogelijk parochianen mee doen. Samen verantwoordelijk.

Het is fijn om te vermelden, dat elk jaar spontaan gereageerd wordt op onze vraag of wij weer een beroep op de lopers mogen doen om te helpen. Door privé – omstandigheden is één medewerker gestopt en dat hebben we weer kunnen invullen.

Daarom is het ook mogelijk om deze actie zo te organiseren, zoals we al vanaf 1985 gewend zijn.

Wij bedanken de leden van onze Geloofsgemeenschap voor hun bijdrage en positieve reacties, want uw bijdragen zijn hard nodig om de Geloofsgemeenschap ook financieel gezond te houden.

Wij bedanken ook de lopers voor hun medewerking.

 

Werkgroep Kerkbalans

 

Jan Jansen, Johan Hartman en Herman Gosselink

 

 

Vooraankondiging Palmpaasoptocht 14 april a.s.

Zondag 14 april vieren we Palmpasen. Wil je meedoen met de Palmpaasoptocht, dan ben je op zaterdagmiddag 13 april om 15.00 – 16.00 uur van harte welkom in Kerkstraat 15 om samen de stokken te versieren.

 

Heb je deze niet, dan hebben wij er één voor je. Ook het materiaal om er een mooie kleurrijke (én lekkere!) stok van te maken is aanwezig.

 

Op zondag 14 april a.s. zijn de kinderen met de versierde stok vanaf 10.20 uur welkom in het Willibrordhuus aan de Spalstraat alwaar de stokken bekroond worden met een broodhaantje.

Als de palmpaasstokken versierd zijn, volgt een ‘rondje’ door de Willibrordkerk en volgt een gesprekje over de stokken/ symboliek van de versiersels. We gaan dan met de muziek van Concordia voorop door de Willibrorduskerk via de Spalstraat naar de Remigiuskerk. Daarna is er in Kerkstraat 15 voor de kinderen ranja en voor je ouders koffie/thee en gelegenheid om nog even na te praten.
Heb je thuis al een palmpaasstok versierd, dan kun je ook aansluiten bij de optocht. We vertrekken ca. 10.35 uur bij de Willibrorduskerk.

 

 

Inspiratie & Ontmoeting   Voltooid Leven

 

Verslag thema-avond Voltooid leven op 14 februari 2019

 

Ca.90 bezoekers woonden deze avond, georganiseerd door Inspiratie & Ontmoeting, bij.

Ook KBO-PCOB had een aandeel in deze avond.

Drie sprekers, uit verschillende invalshoeken, namen een inleiding voor hun rekening.

 

Mevr. Tilly de Kruijf, geestelijk verzorger in een verpleeghuis, benoemde de vitale ouderen met zelfredzaamheid. Daar tegenover de kwetsbare ouderen, wie zorgt er voor hen? Het leven moet zinvol blijven, ook op hoge leeftijd. Wensen uitspreken, indien dat nog kan, is belangrijk.

Mevr. Petra Gerritsen, huisarts te Hengelo: Alles wat kan, hoeft niet! Belangrijk is het om een wilsverklaring op te stellen en deze om de paar jaar met de arts te evalueren. Houden mensen op hoge leeftijd nog rechten om waardig te mogen leven? Ook de euthanasiewetgeving kwam ter sprake.

Mevr. Aleida Blanken, dominee/pastoraat Hengelo. Zij diepte 5 redenen uit waarom mensen een gevoel van een voltooid leven kunnen hebben.

 

Eenzaamheid, gebrek aan binding.

Het gevoel hebben dat het er niet meer toe doet.

Niet meer kunnen laten zien en horen wie jij bent.

Geestelijke en lichamelijke moeheid.

Angst voor afhankelijkheid en verlies van de controle.

 

Slotgedachte: De aandacht voor ouderen, met een luisterend oor, de ontmoeting, niet oordelend zijn, in gesprek gaan. Dat moet een recht zijn voor elke oudere.

Een avond die tot nadenken stemde.

 

Vooraankondiging Inspiratie en Ontmoeting

Donderdag 28 maart 2019

“De moeder de vrouw” in woord en beeld

Het thema van de 84e Boekenweek, die van zaterdag 23 t/m zondag 31 maart 2019 plaatsvindt, is: De moeder de vrouw. Vrouw en moeder. Twee identiteiten, zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden? Een relevante vraag waar je heel verschillend op kunt antwoorden; een onderwerp dat net zo veelzijdig is als dat er moeders en vrouwen zijn. Niet voor niets is het dan ook een regelmatig terugkerend onderwerp voor maatschappelijk debat. Het thema kent twee verschillende perspectieven, die van de moeder zelf maar ook die van het kind.

Boris Ariaens, kunsthistoricus en werkzaam bij Museum More in Gorssel, zal ons meenemen door vele eeuwen verbeelding van vrouwen en moeders in de kerkelijke en seculiere kunst.

Daarbij zal ds. Aleida Blanken gedichten uit de (Nederlandse) poëzie voordragen.

Het sonnet ‘De moeder de vrouw’ uit 1934 is wellicht het bekendste gedicht van Martinus Nijhoff. Het begint als: “Ik ging naar Bommel om de brug te zien….” en was aanleiding voor het Boekenweek Thema 2019. Dit sonnet en vele andere poëzie én beeldende kunstuitingen kennen religieuze dimensies bij het thema “De moeder de vrouw”.

 

Inleider: Boris Ariaens BA en Ds. Aleida Blanken

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Willibrordhuus (parochiecentrum Spalstraat)
Kosten: vrije gift

 

 

 

 

Thuiscommunie

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de

H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komen dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 7 maart jl. kwam Brigitte Geurts-Sneijders op de Inloopmorgen

 

Brigitte Geurts-Sneijders was op deze morgen onze speciale gast. Zij vertelde over haar pelgrimstocht naar Rome. Dat deed ze aan de hand van een door haar gemaakte film.

 

Aanleiding voor deze pelgrimsreis naar Rome was het feit dat het jaar 2016 door paus Franciscus was uitgeroepen tot Heilig jaar. Zij ging met de trein naar Konstanz in Duitsland en vertrok daarna met haar maatje te voet naar Rome, een tocht van 1753 kilometer.

 

Wat heeft zij veel beleefd en ervaren! Dat is eigenlijk niet in een korte tijd te vertellen.

Veel verhalen van de moeilijke tocht over vaak onherbergzame wegen en paden.

Maar zeker ook de mooie vergezichten van bergen en bloemen. Onderweg sliepen ze vaak in kloosters waar zij altijd gastvrij werden ontvangen.

 

Een maal in Rome raakt Brigitte niet uitgekeken, zij wilde alles zien en meemaken.

De Sint Pieter met de Sixtijnse kapel, en nog heel veel andere kerken.

Heel bijzonder vond zij de Eucharistieviering in het Vaticaan met Paus Franciscus als voorganger. Ik kon hem bijna aanraken, zo vertelt zij.

 

Enkele dagen later was ze zelfs samen met andere pelgrims op audiëntie bij de Paus. Het heeft veel voor haar betekend. Zij heeft heel veel gezien van de stad met al die bijzondere gebouwen en kerken. Het is eigenlijk te veel om dat allemaal in je op te nemen.

 

Zo ging het ons als bezoekers van de inloopmorgen ook, zoveel mooie beelden, zoveel mooie teksten en verhalen in een kort tijdsbestek. We zijn Brigitte dankbaar dat ze ons deelgenoot heeft willen maken van haar pelgrimstocht.

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

IPad hulp in het Repair Café Hengelo

 

Op donderdag 21 maart is het Repair Café van 15.00 tot 20.00 uur weer geopend voor al uw reparaties en vandaag is Henk Roes in het Repair Café aanwezig om u te helpen met uw IPad-tablet. Werken en doen de apps het niet, kunt u bepaalde functies niet vinden of wilt u meer met uw IPad-tablet doen, samen met Henk naar een oplossing zoeken en zo meer plezier van uw IPad beleven.

Ook kunt u informatie verkrijgen over een eventuele cursus voor de iPad of Samsung -Android systeem. Tevens de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen. De 1e en 3e donderdag van de maand is er een inloopmorgen in het Willibrordhuus vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur.

 

Tot ziens in het Repair Café en of Willibrordhuus

 

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB             www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

De laatste ontwikkelingen kunt u volgen op de website van KBO-PCOB.

 

 

Digitalisering

 

Nieuwe Cursus Ipad

 

Vanaf begin maart 2019 start er in het Willibrordhuus weer een nieuwe cursus iPad voor beginners. De kosten zijn € 55,00 . De cursus bestaat uit 5 lessen van 1.30 uur  met twee begeleiders.

Voor de iPad hebben we nog deelnemers nodig!

 

Cursus voor Android gestart!

Ook voor tablets met het besturingssysteem Android verzorgen we een cursus. Inmiddels zijn een aantal mensen met deze cursus gestart.

 

 

 

 

iPad Android
? 14.00 uur 11 mrt. 16.00 uur
? 14.00 uur 18 mrt. 16.00 uur
? 14.00 uur 25 mrt. 16.00 uur
? 14.00 uur 1 april 16.00 uur
? 14.00 uur 8 april 16.00 uur

 

Opgave bij Henk Roes, tel. 06- 2124 1984 of email naar henk@roes-po-advies.nl

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is (ook) mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

Parochieblad ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06 2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief kan uiterlijk tot 7 april 2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 4, kan tot uiterlijk 5 april.2019 bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.