Nieuwsbrief nr.2 ’18- ’19

Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 2  23 december 2018 t/m 06 jan. 2019.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio:  Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.1  2018-2019.

 

 

Opbrengst Collectes  

 Weekend  18 november  €     63,05
 Weekend  25 november  €    110,40
 Weekend  02 december  €      36,45
 Weekend  09 december  €    216,90

 

 

Overleden Annie Cortumme-Gartsen 56 jaar

 

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid en liefde is geheel plotseling overleden Annie Cortumme Gartsen.

Op de rouwcirculaire staat in drie steekwoorden de volgende woorden:

Er was geen laatste woord

Geen afscheid

En zelfs geen glimlach.

Zij overleed op 28 november en werd na een inspiratievolle dienst begraven op dinsdag 4 december op de Algemene Begraafplaats in Hengelo.

Dat zij moge rusten in de vrede van onze Heer.

 

Overleden oud plaatsgenoot Gerard Lurvink 65 jaar

 

Op 6 december is in Varsseveld overleden Gerard Lurvink. De laatste jaren van zijn leven stond in het teken van zijn strijd tegen kanker.

In zijn omgeving stond Gerard bekend als een geliefd persoon. Hij stond voor humor, zijn dienstbaarheid, zijn luisterend oor en zijn betrokkenheid bij het wel en wee van anderen. Zijn afscheid was op 11 december in crematorium Berkenhove te Aalten. Wij hopen dat hij nu mag rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

 Vieringen: Periode 23 dec. 2018 t/m 6 januari. 2019

 

 

Zondag 23 december, 4e zondag van de Advent

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: J. Veldscholten

Lector: A. Schabbink

Samenzang

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Doortje Dickmann-van de Pavert

Anne Aberson-Overmaat

Gerda Goossens-Besselink

Thea Seesing-Hilderink

Annie Cortumme-Gartsen

Gerard Lurvink

 

Zondag 23 december, 4e zondag van de Advent

15.00 uur, Oecumenische Kerstviering, locatie de Bleijke

voorganger: Diaken ten Bruin + leden oecumenische werkgroep

 

 

Zondag 23 december, 4e zondag van de Advent

16.30 uur Interkerkelijke Kerstviering

Locatie: Remigiuskerk met begeleiding van Cresendo

Speciale viering voor kleine kinderen en hun (groot)ouders.

 

Maandag 24 december, Kerstavond

22.00 uur, Woord- Communieviering, voorganger: G. Spekkink

Lector: D. Rondeel

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink.

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Fam. Beunk-Mullink

Overleden ouders Lamers-Roording

Harry en Silvia Rondeel

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Overleden fam. Jansen-Tijsen

Wil Venderbosch

Jan Lamers

Levenden en overleden fam. Waenink-van de Weer

Bertus Seesing

Overleden fam. Maresch-Reijmer

Jeroen Schut

Fam. Lankhorst-Wissink

Overleden ouders de Gier-Berns

Bennie Waenink en naaste familie

Overleden fam. Beunk-Lamers

Henk Mokkink

Truus Gerrits van der Steen

Jan Roelofsen en fam. Roelofsen-Goossens

Annie van der Mond-Knippenborg

Overleden fam. Gartsen-Mullink

Nettie Besselink en overleden ouders fam. Besselink

José, Marian en Gerard Lurvink

Overleden ouders Eulink-Hooman

Bertus Bus

Fam. Te Stroet-Burghout

Annie Cortumme-Gartsen

Gerard Lurvink

 

Dinsdag 25 december, 1e Kerstdag

 

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: Diaken ten Bruin

Lector: P. Zents

Met zang van het koor.

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Fam. Beunk-Mullink

Overleden ouders Lamers-Roording

Harry en Silvia Rondeel

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Overleden fam. Jansen-Tijsen

Wil Venderbosch

Jan Lamers

Levenden en overleden fam. Waenink-van de Weer

Bertus Seesing

Overleden fam. Maresch-Reijmer

Jeroen Schut

Fam. Lankhorst-Wissink

Overleden ouders de Gier-Berns

Bennie Waenink en naaste familie

Overleden fam. Beunk-Lamers

Henk Mokkink

Truus Gerrits van der Steen

Jan Roelofsen en fam. Roelofsen-Goossens

Annie van der Mond-Knippenborg

Overleden fam. Gartsen-Mullink

Nettie Besselink en overleden ouders fam. Besselink

José, Marian en Gerard Lurvink

Overleden ouders Eulink-Hooman

Bertus Bus

Fam. Te Stroet-Burghout

Annie Cortumme-Gartsen

Gerard Lurvink

 

Woensdag 26 december, 2e Kerstdag

09.30 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: werkgroep

Locatie de Bleijke

 

Vrijdag 28 december,

18.30 uur, Oecumenische vesperviering, voorganger: oecumenische werkgroep

Locatie de Bleijke

 

Zondag 30 december, feest van de H. Familie

09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: pastor J. Baneke

Lector: A. Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Misintenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Overleden ouders Wolbrink-Helmink

Thea Seesing-Hilderink

Annie Cortumme-Gartsen

Gerard Lurvink

 

Maandag 31 december, Oudejaarsavond

19.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: G. Spekkink

Lector: A. Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman  Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Voor deze viering een apart boekje samengesteld

 

 

Zondag 6 januari 2019, 1e zondag van het jaar, Driekoningen + Nieuwjaarsbijeenkomst

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: Diaken Anton Bos

Lector: A. Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Truus Gerrits van der Steen

Bertus Bus

Overleden fam. Leemreis-Visser

 

Overledenen van het laatste half jaar:

Thea Seesing-Hilderink

Annie Cortumme-Gartsen

Gerard Lurvink

 

 

 

 

 

 

               

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond.

Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

 

 

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

 

 

Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

 

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met

dhr. Theo Keurentjes, tel. 464

 

 

 

 

 

Oecumenische Vespers  Advent 2018 

‘Met de herder de herders begroeten’

 

Het gaat om een serie van 3 avonden. De locatie is weer in het Willibrordhuus ( heette tot voor kort: Parochiecentrum) aan de Spalstraat.

Op 18 december is al weer de 3e en laatste vesperavond van de Advent

Het gaat dus om 18 december. Aanvang 19.30 uur.

Het thema is: “met de Herder de herders begroeten”.

Het is een unieke gelegenheid om in deze hectische tijd een moment van bezinning en rust de tijd voor Kerstmis op u te laten inwerken.

U bent van harte welkom!

 

 

 

 

Gesprekgroep in de Geloofsgemeenschap van de Willibrordparochie?

 

Enkele jaren geleden bestond in de toenmalige Willibrordparochie een gespreksgroep “Geloven Nu”.  Geregeld kwam een groep parochianen bij elkaar om een onderwerp over geloof en kerk uit te diepen. Dat gebeurde aan de hand van vragen en beeltenissen die tevoren aan de deelnemers waren toegezonden.

 

 

Op een gegeven moment is het gestopt. Achteraf is dat jammer omdat er geen plek voor verdieping of bezinning  voor in de plaats is gekomen. Dat wordt soms als een gemis ervaren.

 

 

Er zijn  hierover in de afgelopen tijd enkele gesprekken geweest met Gerry Spekkink.

Zij is -na overleg met het pastoraal team en de locatieraad- bereid om opnieuw een gespreksgroep te starten in de Geloofsgemeenschap van Hengelo.

 

 

Het idee is om voorlopig 5 keer in het Willibrordhuus bij elkaar te komen en wel op

 

Woensdag     9 januari        2019

Woensdag     13 februari     2019

Woensdag     13 maart         2019

Woensdag     10 april          2019

Woensdag     8 mei              2019

 

Tijdstip van  20.00-22.00 uur.  

 

Onderwerp van gesprek kan b.v. een lezing zijn van de daaropvolgende zondagsviering of een nader te bepalen thema om dieper in te gaan op de vragen van het leven in het licht van ons christen-zijn. Het kan heel waardevol zijn om eigen geloofsleven te toetsen aan dat van anderen.

 

Lijkt u het interessant en wilt u meedoen?

Neem dan even contact op met Gerry Spekkink (g.spekkink@12apostelen.nl )

                                                          

 

Henk Roes, locatieraad

06 2124 1984

info@willibrordhengelo.nl

henk@roes-po-advies.nl

 

 

 

Interkerkelijk Kerstfeest in de Remigiuskerk

op zondag 23 december om 16.30 uur

 

Hebben jullie ook al zin in Kerst? Je hebt misschien wel een Adventskalender in huis en straks ga je de kerstboom weer versieren. Wat is er veel te zien en te doen rondom Kerst. Je weet vast ook wel, dat Kerstmis eigenlijk een groot verjaardagsfeest is. We vieren de verjaardag van Jezus.

 

 

En ieder jaar vertellen we elkaar, hoe het ook alweer begon….. met het kindje dat in een stal werd geboren en kraambezoek kreeg van herders en hun schapen….. En van wie nog meer?

 

 

Kom naar de Remigiuskerk op zondag 23 december om 16.30 uur en beleef het mee! Het echte verhaal van Kerstmis wordt verteld. Er is veel te zien, te horen en je kunt zelf meezingen met muziek van het Crescendo Instap-orkest. Bleef het verhaal in geuren en kleuren! Aan het eind is er voor ieder kind een mooi cadeautje. We hopen dat jij er ook bent, met je ouders, opa, oma, vriendje of vriendinnetje! Namens de kerken van Hengelo, Aleida Blanken en Henk Roes. 

 

 

 

 

 

Openstelling Kerk met Kerst

Op eerste  en 2e kerstdag is vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur de kerk geopend om met (klein)kinderen de Kerststal te bewonderen. Ook dit jaar zijn de kosters en de bloemengroep in de weer om er weer een prachtig geheel van te maken.

Tijdens deze openingstijd zal er kerstgezang te horen zijn.

 

U bent van harte welkom!

 

 

 

                                               

Uitnodiging voorbereiding Eerste H. Communie

 

Beste Ouders/Verzorgers.

 

Uw kind zit dit jaar in groep 4 van de Basisschool.

Dat wil zeggen dat uw kind dit jaar de gelegenheid heeft om de Eerste Heilige Communie te doen. Dit gaan we doen op zondag 19 mei 2019.

 

Aan de eigenlijke dag van de Eerst Heilige Communie gaat een gezamenlijke voorbereiding vooraf. Voor de ouders organiseren wij 1 ouderavond, voor de kinderen zijn er 6 les bijeenkomsten en nog 1 of 2 oefen bijeenkomsten.

Met behulp van het Eerste Heilige Communie project kunt u er thuis zelf samen naar toe leven.

Presentatieviering op  zondag 14 april Palmzondag, woord- en communieviering, om 10.00 uur in Keijenborg met 2gether als koor.

En op zondag 19 mei 1e Heilige Communie om 9.30 uur in Hengelo.

 

Na aanmelding van uw kind ontvangt u z.s.m. alle informatie over de bijeenkomsten. Aanmelden kan tot 15 januari 2019.

 

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dat via werkgroep 1e Heilige Communie Keijenborg/Hengelo t.a.v.

Sylvia Wolsing, Molenstraat 1, 7256 AD Keijenborg.

tonnysylvia@hotmail.com, mobiel 06-25254775  of

info@willibrordhengelo.nl, mobiel Henk Roes  06- 2124-1984

 

 

 

 

Nieuwe medewerkers voor de actie Kerkbalans.

 

Al vele jaren benaderen we In onze Geloofsgemeenschap  de deelnemers aan de Kerkbalans persoonlijk. Dat bevalt goed. Helaas  moeten we er rekening mee houden, dat voor de volgende periode van de Kerkbalans, in januari 2019, enkele lopers wegens afnemende gezondheid niet meer in staat zijn  om hun wijkadressen te bezoeken.
Daarom zoeken wij nieuwe medewerkers.
 Volgend jaar valt de actie Kerkbalans in de periode van 21 januari tot en met 4 februari. In deze twee weken worden de enveloppen thuis bezorgd en ook weer opgehaald.
Deze activiteit vraagt weinig tijd. Een wijk bestaat gemiddeld uit 15 adressen. U bepaalt zelf, wanneer u na een week  op een door u vastgestelde tijd de enveloppen weer ophaalt.
Uit ervaring weten we, dat de meeste retourenveloppen dan klaar liggen, als ze worden opgehaald.
Wij hopen, dat u tijd kunt vrij maken om de actie Kerkbalans te laten slagen.
Als u mee wilt doen, dan kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep Kerkbalans:

Jan Jansen:                telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:  telefoon 0575-461928

 

 

 

Kaarsverkoop t.b.v. World Peace Flame project

 

 

Op zondag 2 dec J.L mochten we na de Adventsdienst

Kaarsen verkopen voor de WPF in Hengelo.

 

 

De gehele opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van de lampolie.

Zo zorgen wij ervoor dat de World Peace Flame in ons mooie Hengelo kan blijven branden.

 

 

We willen allen die een kaars gekocht hebben,

Onze Hartelijke dank zeggen.

 

 

Vr gr Dames Werkgroep;  World Peace Flame in Hengelo

 

 

 

 

Caeciliafeest Kerkkoor H. Willibrordus Kerk  Hengelo Gld.

Op zondag 25 november jl. werd door het kerkkoor van de H. Willibrordus Geloofsgemeenschap

te Hengelo Gld. het traditionele Caeciliafeest gehouden.

Tijdens de viering waarin W. Matti  voor ging werd door het koor het Kyrie en het Gloria van de mis Missa Brevis gezongen. Deze nieuw ingestudeerde mis werd begeleid en gedirigeerd door Rob Mullink.

Op deze dag waren er 5 jubilarissen t.w. An de Geus 50 jaar lidmaatschap , Carla Jansen en Willemien Hoebink ( Hum.’weg ) 45 jaar lidmaatschap en Betsie Burghout en Ans Schabbink 30 jaar lidmaatschap.

De locatieraad vertegenwoordigd door Henk Roes was aanwezig om  An de Geus toe te spreken en de gouden Gregorius  onderscheiding en de oorkonde uit te reiken.

Na de uitreiking van een boeket bloemen volgde een volmondig lang zal ze leven.

Na de viering gingen de koorleden naar Café de Jongens voor een gezellig samen zijn.

De dag, die georganiseerd werd door de SOPRANEN,  mag dan ook zeker als geslaagd bestempeld worden.

 

 


Vieringen rond Kerst

 

Zondag 23 december:

 

9.30 uur WC Viering in onze kerk. Voorganger Mw. Jenny Veldscholten

 

15.00 uur WC Viering in de Bleijke. Voorganger Diaken Theo ten Bruin.

 

16.30 uur  Interkerkelijke Kerstviering voor kinderen in de Remigiuskerk.

 

Kerstavond 24 december: WC Viering met voorganger Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 22.00 uur in onze kerk.

 

1e Kerstdag 25 december.  WC Viering met voorganger Diaken Theo ten Bruin

Aanvang om 9.30 uur in onze kerk.

 

2e  Kerstdag 26 december   WC Viering in de Bleijke voorgangers werkgroep

Aanvang 9.30 uur

 

Vrijdag 28 december  Vesperviering in de Bleijke

Aanvang 18.30 uur

 

Zondag 30 december Eucharistieviering in onze kerk. Voorganger Pastor Joost Baneke

Aanvang: 9.30 uur

 

Maandag 31 januari  Oudejaars viering. WC Viering. Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 19.00 uur

Met een eigen boekje.

 

 

 

 

Thuiscommunie

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komen dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

De vrijwilligers van het Repair Café wensen u vanaf deze plaats een gezond en duurzaam 2019.

Dit jaar beginnen we weer goed en staan we op 3 en 17 januari weer klaar om samen met door u meegebrachte spullen te herstellen of te repareren. Het Repair Café is op deze dagen dan ook geopend van 15.00 tot 20.00.

Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie of thee bent u welkom.

 

Op 24 januari ’s morgens zijn we te gast in Zorgcentrum De Bleijke met een reparatie tafel. In de lokale bladen en aankondigingen leest u t.z.t. hier meer over.

 

Tot ziens in het Repair Café of De Bleijke

 

 

Tot ziens in het Repair Café

 

www.repaircafehengelogld.nl

Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15 in Hengelo.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB           www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl


Kerstviering op zaterdag 22 december a.s.  

Op zaterdag 22 december is weer de gebruikelijke kerstviering voor de leden van de KBO en PCOB in zaal Leemreis.

Het jaar 2018 loopt alweer ten einde. Het is een goede traditie van onze vereniging om het jaar in kerstsfeer af te sluiten.

Fijn als we dit in saamhorigheid met heel veel leden op 22 december a.s. kunnen vieren in zaal Leemreis.

Het bestuur nodigt u daarom van harte uit om hieraan  deel te nemen.

 

Aanvang 14.00 uur

 

 

 

 

 

Ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

 

Ipad ondersteuning in parochiecentrum is voortaan zowel op de 1e donderdag van de maand als ook op 3e donderdag van de maand.

 

De heren Reint Beunk en/of Henk Roes zullen dan op de donderdagmorgen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gebruik van de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Loop dan gewoon naar binnen. U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het Willibrordhuus is open.

Nieuwe Cursus Ipad

 

Vanaf begin januari 2019 start er in het Willibrordhuus weer een nieuwe cursus iPad voor beginners. De kosten zijn € 55,00  incl. boek van € 15,00. Voor 5 lessen van 1.30 uur  met twee begeleiders.

 

Cursus voor Android?

Ook willen we voor tablets met het besturingssysteem Android onderzoeken of we voor hen ook een cursus kunnen verzorgen. U hoort nog van ons.

 

Opgave bij Henk Roes, tel. 06- 2124 1984 of email naar henk@roes-po-advies.nl

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  2 januari  2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 2,  kan tot uiterlijk 21 december 2018  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.