Nieuwsbrief nr. 14 2019

 

Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 14   12 november t/m 26 november 2019.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 6   2018-2019.

 

Opbrengst Collectes  

Weekend 06 oktober  €    73,40
Weekend 13 oktober  €    44,20
Weekend 20 oktober  €   183,16
Weekend 27 oktober  €    48,15
Wereldmissiedag  €    58,50
Allerzielen 2 november  €   138,40
Weekend 10 november  WC Viering in Keijenborg  €       0,00

 

 

Afsluiting Nieuwsbrief jaargang nr. 7

 

Met deze nieuwsbrief sluiten we jaargang nr. 7 af. Vanuit de redactie hebben we geprobeerd u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien vanuit onze Geloofsgemeenschap.

Wij hopen dat u dit kunt waarderen. Vol goede moed bereiden we ons voor ons op jaargang nr. 8. Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw/niet ploeg en aan de vele bezorgers. Het bezorgprogramma voor 2020 is al weer opgesteld en we gaan ervoor!

De volgende uitgave van Parochienieuws zal in een handige boekvorm verschijnen.

 

 

 

 

Overleden Martinus, Antonius, Wilhelmus, Christoffel Jolij, oud 57

 

Op 28 september jl is overleden Marty Jolij in de leeftijd van 57 jaar.

Op de rouwcirculaire stond de volgende tekst:

Je levenslust, je eerlijkheid.

Je liefde voor ons en anderen.

Hart voor het transportbedrijf.

Genieten van het samen zijn.

Zo blijf je voor altijd in onze herinnering.

Een ‘pracht mens’.

Wat zullen wij jou gaan missen!

 

Op donderdag 3 oktober was er een avondwake, waarin heel veel mensen Marty kwamen herdenken. Op vrijdag 4 oktober heeft de crematie plaatsgevonden in de Omarming in Zutphen.

Wij hopen dat hij rusten mag in de vrede van onze Heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode 12 november 2019 – 26 november 2019

 

Zaterdag 16 november Noaberviering

Voorgangers: Oecumenische werkgroep o.a. Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Kerkstraat 15

 

Het is dan 7 jaar geleden dat de Noabervieringen gestart zijn. Aanleiding om de symboliek van het getal 7 als thema te stellen.

 

Zondag 17 november WC Viering 33e zondag door het jaar.

Voorganger: Dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Diny Rondeel

Overweging: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 9.30 uur

Zang: Samenzang

Organiste: Mw. Florence Kievits

 

Collectanten:  Dhr. Joop Hoebink en dhr. Bennie Besselink

 

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap en een extra deurcollecte voor het werk van de Caritas. Deze week staat in het teken van de Werelddag van de armen

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Marty Jolij

 

Donderdag 21 november WC Viering in De Bleijke

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Vrijdag 22 november Vesperviering in De Bleijke

Voorgangers: leden oecumenische werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

 

 

Zondag 24 november  Eucharistieviering tevens Caeciliafeest van ons zangkoor

Feest van Christus Koning

Voorganger: Em. Pastoor Zandbelt

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

 

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Levende en overleden leden van het zangkoor

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof. Inmiddels is een tweede veld aangelegd.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

 

Noaberviering op zaterdag 16 november jl.

 

De volgende noaberviering is op zaterdag 16 november, weer op Kerkstraat 15.                       

Het is dan 7 jaar geleden dat de Noabervieringen gestart zijn.

Aanleiding om de symboliek van het getal 7 en van andere getallen als thema te stellen.

Noteert u de datum alvast?

 

 

 

Data 2020 gespreksgroep

 

In het voorjaar van 2019 is in onze geloofsgemeenschap een gespreksgroep gestart. Vijf avonden werd met elkaar van gedachten gewisseld over telkens een ander actueel thema in relatie tot een Bijbelverhaal. Het werd een plek om te delen: geloof en ongeloof, ervaringen en belevingen. Maar ook een plek om elkaar te helpen zoeken naar antwoord op vragen of te leren leven met vragen waarop geen antwoord mogelijk is.

 

Bij evaluatie werden de bijeenkomsten gewaardeerd, krijgen daarom een vervolg in 2020 en wel op

8 januari,

12 februari,

18 maart,

22 april en

27 mei.

 

Telkens van 20.00-22.00 uur in het Willibrordhuus.

De vaste deelnemers krijgen voorafgaand aan iedere avond het programma toegestuurd.  Wie een of meerdere avonden wil meedoen kan zich aanmelden bij Gerry Spekkink, tel. 0575-461146 of g.spekkink@12apostelen.nl (minimaal 1 week voor betreffende datum).

 

 

 

Thuiscommunie

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de

H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

Verslag Kliederkerk in Hengelo!

 

Zondag middag 20 oktober was weer Kliederkerk! Mozes was de hoofdpersoon van de veelzijdige en gezellige Kliederkerk op zondagmiddag. In de Remigiuskerk kwamen ruim 20 kinderen met daarbij ouders of grootouders. Nadat het verhaal was verteld in de startviering, kon iedereen door de kerk heen terecht op 11 plaatsen waar iets te doem of te beleven v iel rond het verhaal. Van pyramide bouwen tot je naam borduren, van rietvlechten tot een letterpuzzel maken…. Ook het maken van een kijkdoos was een gewilde bezigheid! Aan het eind van de slotviering kregen alle kinderen de zegen onder de grote kleurrijke parachute, opgehouden door de volwassenen. Een gezellige ontmoeting rond pannenkoekrolletjes, koffie en limonade maakte de middag tot een compleet feest. Het enthousiaste team bereid zich alweer voor op de volgende Kliederkerk, in het voorjaar van 2020, dan in de St Jan de Doper Kerk in Keijenborg.

De datum wordt tijdig bekendgemaakt!

 

 

 

 

 

Verslag St. Maartenviering op maandag 11 november a.s.

 

Sint Maartens feest en optocht in Hengelo

11 november is de dag….. dat mijn lichtje branden mag! De kinderen zongen weer de traditionele liedjes en liepen in optocht van de Willibrordkerk met lampionnen en met een blij gevoel over lekkers dat er die avond ook bij hoort. De kerken van Hengelo organiseren ook dit jaar weer de viering van Sint Maarten binnen en buiten.  Maandag 11 november om 18.30 uur waren alle kinderen met hun ouders welkom in de Willibrordkerk. Hier werd het verhaal van Sint Maarten verteld, er was muziek en zang. Daarna gingen de kinderen met de zelf meegenomen lampionnen in optocht met Cresendo door het donker  op weg naar de Remigius en in Kerkstraat 15  waar zij werden getrakteerd op een halve pannenkoek. Een gedeelde pannenkoek sluit aan bij het verhaal van St. Maarten die ook de helft van zijn mantel weg gaf aan de arme bedelaar.

 

Ook hebben zij iets meegebracht voor arme kinderen!

Sint Maarten is een voorbeeld in delen, iets weggeven van je zelf aan een ander die arm is. Daarom hebben we een oproep aan alle kinderen gedaan om iets van zich zelf mee te nemen, wat ze wilden geven aan arme kinderen. Dat was o.a. speelgoed, bijvoorbeeld een knuffel, potloden, een boek, autootje, lego of een pop.. Bij de ingang van de Willibrorduskerk en de Remigiuskerk is dit verzameld in de Mand van Maarten en de spullen zullen worden verdeeld onder de kinderen die het minder getroffen hebben. En omdat Sint Maarten een ridder was, mochten kinderen natuurlijk zelf ook verkleed als ridder komen! Het geheel duurde ongeveer een uurtje.

 

 

 

 

 

 

Inspiratie & Ontmoeting   — Orgaandonatie  14 november

 

Donderdag 14 november 2019

Orgaandonatie: welke keuze maak ik?

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Donorwet in werking. Vanaf dat moment hebben we in Nederland een Actief Donorregistratiesysteem (ADR). Aan alle Nederlanders ouder dan 18 wordt via de post gevraagd of ze wel of geen orgaandonor willen zijn. Als zij na twee brieven niet hebben gereageerd, worden ze als donor geregistreerd. Bij die mensen komt ‘geen bezwaar’ te staan in het donorregister en daarmee zijn ze in principe orgaandonor. Ze krijgen daar bericht van, per post, en de keuze kan altijd nog worden gewijzigd.

Bij orgaandonatie wordt een orgaan (of weefsel) afgestaan aan iemand bij wie dat orgaan niet of onvoldoende functioneert. Meestal gebeurt dit na het overlijden van de donor, maar orgaandonatie kan ook plaatsvinden als de donor nog in leven is.

De Nederlandse Patiënten Vereniging is een christelijke organisatie die deskundig advies en toerusting biedt op het gebied van medisch- ethische vragen. Wij hebben de NPV uitgenodigd om in Hengelo een informatie- en gespreksavond rond orgaandonatie te verzorgen.

Bij de NPV-Advieslijn komen veel vragen binnen over orgaandonatie, zoals:

– Ik vind het erg moeilijk om een keuze te maken of ik donor wil worden of niet. Kunnen jullie met mij meedenken?

– Wat zegt de Bijbel over orgaandonatie?

– Doet een arts nog wel zijn best voor mij als ik donor ben?

– Ik wil mijn organen wel afstaan aan een familielid of bekende als diegene dat nodig heeft, maar liever niet aan een onbekende. Is dat mogelijk?

 Wanneer is iemand hersendood?

Op 14 november kun je jouw vraag voorleggen aan mevrouw Rineke Heij van de NPV.

 

Plaats: Ons Huis  

Tijd: 20.00- 22.00 uur

Inleider: Rineke Heij, beleidsadviseur NPV

 

 

 

 

 

 

World Peace Flame

 

Onze World Peace Flame

Voor velen onder u is het inmiddels een vertrouwd beeld, de Wereld Vredes Vlam op het plein bij de Remigiuskerk.

Op 21 september was het twee jaar geleden dat deze vlam werd aangestoken. De vlam die ons eraan herinnert dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar dat we ons blijven inspannen om het juiste te doen en naar elkaar om te zien.
Ook 21 september is de Internationale dag van de Vrede, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Wereldwijd worden dan activiteiten georganiseerd met als doel vrede en geweldloosheid onder de aandacht te brengen. Vanaf die dag begint ook de vredesweek. Een van onze activiteiten is om jaarlijks in en nabij deze week iets te organiseren met de basisscholen in Hengelo, Bekveld en Keijenborg en met name voor de groepen 7 en 8.
Dit jaar was het de 89- jarige heer Frits Gies uit Almen die we hadden uitgenodigd om over zijn ervaringen en belevenissen tijdens WO2 te komen vertellen. De heer Gies begon zijn verhaal vaak met de zin; ik kom praten over de oorlog, maar liever praat ik over vrede.
Zijn boodschap aan de kinderen was, sluit niemand buiten vanwege hun afkomst, huidskleur of geloof. Je bent niet die katholiek, die Christen, Jood of Moslim, die Turk, Marokkaan of Italiaan. Maar mens onder de mensen, elkaars gelijken. En vaak sloot de heer Gies af met een treffende passage uit het dagboek van Anne Frank, waarin Anne Frank hoopte dat er weer een tijd kwam, waarop wij Joden weer mens mogen zijn. Niets is erger dan dat, dat je niet wordt geaccepteerd. De kinderen luisterden met aandacht en stelden veel vragen en waren vaak diep onder de indruk.
Wij, de werkgroep leden van de WPF Bronckhorst waren bij toerbeurt ook aanwezig en konden ervaren hoe deze hoogbejaarde man zich kon inleven in de kinderen en ze kon boeien met de soms ingrijpende voorbeelden uit de oorlog, maar ook steeds weer wist te benadrukken het belang van vreedzaam om gaan met elkaar.   

Deze voorbeelden zijn een grote motivatie voor ons om de vredesvlam brandend te houden, voor u toch ook!

 

 

Aan het einde van de viering op 24 november zullen leden van de WPF Bronckhorst bij de uitgang WPF kaarsen verkopen.   

 

Alvast hartelijk dank, de werkgroepleden,  
Riet- Toos- Truus- Betsy. 

 

 

 

 

Week van de armoede 2019

 

Van maandag 11 november tot en met zondag 17 november is er in het kader van de armoedebestrijding een inzamelingsactie ten behoeve van de voedselbank Zelhem.

De voedselbank Zelhem helpt mensen uit de gemeente Bronckhorst.

Deze actie is een initiatief van de diaconie van de Protestantse Gemeente Hengelo en de Caritas van de Willibrordgemeenschap.

De start is 11 november als kinderen Sint Maarten vieren.

Aanvang 18.30 in de Willibrordkerk. Na een kort verhaal over Sint Maarten gaan de kinderen met hun meegebrachte lampionnen in optocht naar de Remigiuskerk. Het door de kinderen meegebrachte speelgoed wordt verdeeld onder kinderen, die minder bedeeld zijn.

 

De gehele week kan er voedsel en speelgoed worden gedeponeerd bij de kerken.

Het voedsel moet houdbaar zijn dus potten, blikken en pakken worden in dank aanvaard.

De Willibrordkerk is daarvoor de gehele week open en u kunt de goederen deponeren in de Mariakapel.

Het stiltecentrum van de Remigiuskerk is ook de gehele week open.

Daarnaast kunt u dinsdag 12 november terecht op Kerkstraat 15 en op zondagmorgen voorafgaand aan de dienst in de Remigiuskerk.

Ook in Veldhoek kunt u uw pakket deponeren en wel op zondag 17 november in de kapel. 

 

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Repair Café

Op donderdag 3 oktober was de knuffeldierendokter in het Repair Café. Een tiental kinderen kwam met hun zieke knuffel om deze te laten onderzoeken en weer beter te maken Soms werden er medicijnen voorgeschreven om de kwaal te verhelpen. De “arts en verpleegster” hebben zo weer veel kinderen blij kunnen maken.

 

Afgelopen vrijdag 11 oktober om 18.00 uur was weer het jaarlijkse etentje voor en door de vrijwilligers van het Repair Café. Dit jaar bestond de hoofdmaaltijd uit een stampottenbuffet, wat ondanks het nog mooie weer zeer goed smaakte. De verschillende gangen werden afgewisseld met leuke spelletjes waar onder anderen fanatiek gestreden werd om de hoogste toren te bouwen van 40 blokken binnen een bepaalde tijd. Om ca 21.00 ging men na een gezellig avond weer naar huis met alweer nieuwe ideeën voor het etentje volgend jaar.

 

Tot ziens in het Repair Café.

 

www.repaircafehengelogld.nl

 

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB           www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

Senioren betrekken bij Digitalisering

De overheid vindt dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen. Ook senioren. Daarom wordt er ingezet op betere dienstverlening en goede ondersteuning. Hoe? Met een landelijk dekkend cursusaanbod en door uit te leggen hoe digitale apparaten en technologie werken. Maar hoe worden senioren hierbij betrokken? KBO-PCOB blijft de stem van senioren inbrengen.

Het informatiepunt Digitale Overheid wordt verder uitgerold. De ‘hulpstructuur’ moet beter gaan aansluiten op het dagelijks leven van ook senioren. Dat wil zeggen dat ze de hulp krijgen die nodig is. Wij denken een goede ontwikkeling. Maar ook hier de vraag: hoe worden senioren hierbij betrokken? Zij kennen namelijk de drempels én de kansen.

 

Vangnet blijft nodig

Voor mensen die niet digitaal willen of kúnnen communiceren met de overheid wordt het programma ‘Machtigen’ als een oplossing gezien. Hiermee kunnen zij iemand die ze vertrouwen, machtigen om hun digitale zaken te doen. Dit is alleen geen oplossing; KBO-PCOB vindt het een achteruitgang! Het maakt niet-digivaardige senioren namelijk onnodig afhankelijk. Wie niet digitaal wil communiceren, moet altijd een alternatieve route naar de overheid hebben. Dat vraagt om blijvende aandacht voor het onderhouden van menselijk contact. Via telefoon, loket of aan de keukentafel en door de mogelijkheid van schriftelijke communicatie.

 

Online veiligheid

Ook bij het bestrijden van cybercriminaliteit vragen we extra aandacht voor senioren. De cijfers uit ons onderzoek geven de urgentie aan: 10% van de senioren was ooit slachtoffer van cybercrime; 40% is bang voor internetcriminaliteit; een derde kreeg een verzoek om geld over te maken; 10% klikt weleens op links die ze niet helemaal vertrouwen. Goede voorlichting op maat en ondersteuning is en blijft nodig.

 

 

De laatste ontwikkelingen kunt u volgen op de website van KBO-PCOB.

 www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

Rijbewijs verlengen CBR:

Op de site staan interessante artikelen o.a. over de problematiek voor het verlengen van uw rijbewijs.

Onder de kop ‘Wetenswaardigheden’ kunt u informatie vinden omtrent de verlenging.

 

 

 

Openingstijden secretariaat:  o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Herman Gosselink, tel. 0575 461928

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang 8 nr. 1 kan uiterlijk tot 22 november 2019 worden aangeleverd bij

Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 2, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 20

 december 2019  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden in geleverd.

 

www.willibrordhengelo.nl

mail: info@willibrordhengelo.nl