Nieuwsbrief nr.10 2019

Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 10 4 augustus t/m 8 september 2019.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres:
info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes, henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en www.12apostelen.nl

Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Vieringen:

De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 5 2018-2019.

 

 

 

Opbrengst Collectes

Weekend 30 juni 90,55
Weekend 7 juli 83,65
Weekend 14 juli 46,80
Uitvaart Leny Arendsen-Herwers 241,11
Opbrengst Mariakapel 339,91

 

 

 

 

Vieringen: periode 4 augustus 2019 – 8 september 2019

 

Zondag 11 augustus. Eucharistieviering

voorganger: Pastoor Harry Scheve

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel koor

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Leny Arendsen-Herwers

René Jolij

 

 

Donderdag 15 augustus WC Viering op de Bleijke

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 19.00 uur

Lector: Mw. Diny Rondeel

 

 

Zondag 18 augustus WC Viering

Voorganger: dhr. Paul Zents

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 9.30 uur

Opmerking: Uitreiken gedachteniskruisje van Doortje Dickmann-van der Pavert

Zang: parochieel zangkoor

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

Intenties:

Wim Eggink en Naomie

Rikie Robben-Peters

Leny Arendsen-Herwers

René Jolij

Jaargedachtenis Doortje Dickmann-van der Pavert

 

 

 

Vrijdag 23 augustus Vesperviering in De Bleijke

Voorganger: Werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

 

 

 

Zondag 25 augustus WC Viering

Voorganger : Mw. Marian Storteler .

Aanvang 9.30 uur

Lectrice: Mw. Ans Schabbink

Zang: parochieel koor

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Maria de Gier-Berns

Leny Arendsen-Herwers

René Jolij

 

 

 

Zondag 25 augustus Doop terugkomviering in onze kerk.

Voorganger: Mw. Marian Storteler en Mw. Jenny Veldscholten

Aanvang: 11.00 uur

Ouders uit verschillende geloofsgemeenschappen worden persoonlijk uitgenodigd.

 

 

 

Zondag 1 september. Parochiële startviering in Steenderen

Aanvang: 10.00 uur

In alle andere kerken van onze parochie is die zondag geen viering.

De intenties worden op 8 september voorgelezen!!

 

 

 

Zondag 8 september Eucharistieviering

Voorganger: pastor Joost Baneke

Lector: Mw. Maria Melgers

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel zangkoor

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jeroen Schut

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Bertus Bus

Mw. Truus Gerrits v.d. Steen

Overleden fam. Boerkamp

Overleden ouders Gerrit en Mientje Rasing-Loeters

 

Overledenen laatste half jaar:

Joop Kuipers

Joop van Ree

Jan Dolphijn

Leny Arendsen- Herwers

René Jolij

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effata-vieringen in de St. Jan Zutphen

 

‘  Effata – Ga Open ’

 

Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen.

Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven.

Dat is het doel van deze mediatieve viering, die elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden.

De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen.

Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, zang en symbolen.

Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter.

Voor meer informatie:

Mw. Gerry Spekkink email: g.spekkink@12apostelen.nl of

Mw. Laura van de Kam email: l.vandekam@12apostelen.nl

Data tweede helft 2019

14 september

12 oktober

9 november

14 december

 

 

 

Bedevaart naar Kevelaer

Op zaterdag 7 september 2019 zal wederom de jaarlijkse bedevaart naar KEVELAER worden gehouden. Het thema van de bedevaart is dit jaar “Heer, naar wie zouden we gaan.“

 

 

Maria van Kevelaer, Troosteres der bedroefden, zal ons altijd onvoorwaardelijk helpen de minder mooie en onaangename dingen van het leven te dragen en te aanvaarden. Anderzijds spoort zij ons ook aan met anderen te delen uit de overvloed van vreugde die ons ten deel vallen. Door pelgrim te zijn laten we zien dat we op God vertrouwen, en wij ons leven aan Hem toevertrouwen. Onze tijd heeft deze getuigenis van vertrouwen en hoop nodig. Want wie met God leeft heeft ook de moed en het vertrouwen moeilijke wegen te gaan. Wij wensen u allen de ervaring van de kracht, die het vertrouwen op God schenkt.

 

 

Tijdens de bedevaart moet u een geldig reisdocument of legitimatiebewijs bij u hebben. Voor deelname kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 20 augustus a.s. bij de broedermeester, het secretariaat of bij de secretaris: email: ben@ beuwer.nl; telefoon: 0313-473452. De kosten voor deelname bedragen voor volwassenen € 25,00 per persoon. Onder de 16 jaar €10,00. U wordt verzocht het deelnamegeld bij aanmelding contant te voldoen.

Pastoor J.G.M. Scheve, voorzitter

Theo ten Bruin en Anton Bos, diakens

Trees Beuwer-Schenning, secretaris/penningmeester Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer Zutphen

Apeldoorn e.o.

 

 

 

 

 

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019 PAROCHIËLE STARTVIERING

De vijf geloofsgemeenschappen van cluster De Vijf-slag bereiden zich voor op een feestelijke Eucharistieviering met mooie zang en verrassende activiteiten zoals torenbeklimming.

De deuren van de H. Willibrordkerk te Steenderen staan op 1 september a.s. wijd open. U bent van harte welkom om samen met uw mede-parochianen om 10.00 uur de Eucharistie te vieren. Voor de kinderen is er een speciale nevendienst. Na de viering vindt er een muzikale aubade plaats en gezelligheid met koffie/thee en ranja voor de kinderen met iets lekkers. En…nog veel meer!! Tijdens de Eucharistie worden offergaven aangeboden door afgevaardigden van de P.C.I. werkgroepen. U kunt voedingsproducten inleveren bij uw locatie maar u kunt ze ook meebrengen voor de viering op zondag 1 september 2019. Achterin de kerk staan manden/dozen waarin u ze kunt deponeren. De voedingsproducten zullen verdeeld worden onder de Voedselbanken. Bij volgende Onderweg treft u mooie flyers aan die u uitnodigen om echt te komen.

SAMEN GELOVEN GEEFT TOCH VOLDOENING???!!!

 

 

 

Thuiscommunie

 

 Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de

H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

Dwars door de Bijbel Kees Posthumus 26 september 2019

 

Op 26 september 2019 speelt verhalenverteller Kees Posthumus zijn voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’ in de Lambertikerk in Zelhem. De voorstelling begint om 20.00 uur.

 In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten.

Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

De voorstelling is gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.

 

 

 

 

 

 

Raad van Kerken Hengelo Gld

 Er wordt niet alleen teruggekeken op een geslaagde oecumenische Pinksterrit, maar ook alweer vooruit gekeken.

In het weekend van 31 augustus/1 september is Hengelo uitgenodigd in Joure voor het 3e interkerkelijke motortreffen. Dit evenement ontstond in 2016, toen een aantal mensen uit Hengelo met de motor naar Joure ging om een bezoek te brengen aan ds. Christien Ferrari, een van de initiatiefnemers van de oecumenische motortoer op 2e Pinksterdag. In april 2018 bracht zij met een groep enthousiaste motorrijdende Jousters een tegenbezoek aan Hengelo. Dit jaar is Hengelo opnieuw uitgenodigd in Friesland. In grote lijnen ziet dit weekend er als volgt uit: Een groep motorrijders uit Joure en Hengelo treft elkaar in Sloten voor een gezamenlijke lunch. In de middag wordt een stukje van de 11 Friese fonteinen-route gereden. Het eindpunt is Joure. Aldaar een gezellige avond. Overnachten is mogelijk bij gastgezinnen/motorrijders of in een hotel. De volgende dag kerkdienst en gezamenlijke lunch, waarna de Friese motorrijders de Hengeloërs weer een eindje op weg brengen.

Wie gaat er mee? Info/Aanmelding bij Chris Peelen (tel. 462799/email cpeelen@live.nl) , Jaap van Gijssel (tel. 464460/email jjvg@dds.nl ) of Gerry Spekkink (tel. 462799/email spekkinkgerry@gmail.com)

 

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

 

 

 

 Ook dit jaar is het Repair Café gedurende zomermaanden voor de thuisblijvers en vakantiegasten op de 1e en 3e donderdag van elke maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur. De vrijwilligers staan weer klaar om samen met u kapotte kleding en apparaten te herstellen en te repareren.

Hebt u niets te repareren maar zin in een praatje met de vrijwilligers met een kopje koffie of thee dan zien wij u graag.

 

Wist u dat 18 oktober het 10 jaar geleden is dat het allereerste Repair Café werd gehouden in Amsterdam.  

Te zijner tijd zullen we meer aandacht aan dit jubileum schenken.

 

Wist u ook dat samen met de Universiteit van Manchester begin volgend jaar een onderzoek naar de

 

 

internationale Repair Café-beweging wordt gedaan.

Het is fantastisch dat wij als Repair Café Hengelo gld een deel van dit grote geheel kunnen

zijn en hier ons steentje aan bij mogen dragen onder het motto: Weggooien? Mooi niet!

Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15, Hengelo

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

De laatste ontwikkelingen kunt u volgen op de website van KBO-PCOB.

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

 

Parochieblad ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Herman Gosselink, tel. 0575 461928

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 11 kan uiterlijk tot 20 augustus 2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 7, kan tot uiterlijk 13 sept 2019 bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibrordhengelo.nl