Nieuwsbrief nr.9 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 9  5 juni2018 t/m 8 juli 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857.(Kerkbijdrage)

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: 

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

Vieringen:

De viering in het weekend is in de maand juni

nog op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop

koffiedrinken in het parochiecentrum.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.5 /2017-2018.

 

Opbrengst Collectes  

 Weekend 29 april  €    61,60
 Ziekenzalving 3 mei  €    72,15
 Weekend  6 mei  €    84,00
 Hemelvaart 9 mei  €    22,60
 Pinksteren 20 mei  €   189,90
Uitvaart Wil Venderbosch  €   177,90

 

Overleden Jeanne van Zinnicq Bergmann

Op 9 mei jl. is overleden Mw,. Jeanne van Zinnicq Bergmann in de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde aan de Slotsteeg 6 in Hengelo. In haar memoriam staat dat de familie achterblijft met de herinnering aan een hartelijke, gastvrije, energieke, eigenzinnige, zeer bij de familie betrokken tante, een echte Bergmann. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 16 mei jl in crematorium De Omarming in Zutphen. Vanuit onze parochie is Mw. Gerry Spekkink in deze dienst voorgegaan. Dat zij moge rusten in vrede.

 

 

Overleden Wilhelmus Jozef Maria Venderbosch

Op 11 mei jl. is Wil Venderbosch overleden in de leeftijd van 80 jaar. Op de rouwkaart schreef Riet Venderbosch-Klein Nienhuis de volgende woorden: Verdrietig en vooral dankbaar ben ik dat ik zolang zijn liefde, aandacht en wijsheid mocht ervaren. In haar bijzijn is hij overleden.

De uitvaartdienst vond plaats op donderdag 17 mei jl. plaats in onze kerk. Aansluitend van de dienst vond de crematie plaats in De Omarming in Zutphen. Dat hij nu mag rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

 

 Vieringen: Periode 5 juni 2018 t/m 8 juli 2018

 Zondag 10 juni,  10ezondag door het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: pastoor Joost Baneke

Lector: Mw. Diny Rondeel

Met zang van het koor.

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim en Naomi Eggink

Rikie Robben-Peters

Johannes de Gier

Eef Kruis

Johanna Wolbrink-Helmink

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

Jaargedachtenis Gerda Hendriks (uitreiken van gedachteniskruisje)

 

Zondag 17 juni, 11ezondag door het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: J. Veldscholten

Lector: J. Wolbrink

Samenzang

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Theet Beunk

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

 

Donderdag 21 juni, de Bleijke

19.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: J. Veldscholten

 

Vrijdag 22 juni, Vespervieringin de Bleijke

18.30 uur Vesperviering

Voorganger: Oecumenische werkgroep

 

Zondag 24 juni, 12ezondag door het jaar, Vrijwilligersviering

09.30 uur WC Viering,, voorganger: G. Spekkink

(Zie artikel elders in dit parochienieuws)

Met zang van het koor.

Collectanten:Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

 

Zondag 1 juli, 13ezondag door het jaar

9.30 uur  WC Viering, voorganger  dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Ans Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Bertus Bus

Overleden ouders Lamers-Roording

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Fam. Heitkönig-Beijer

 

Alle overleden parochianen van het laatste halfjaar:

Jos Dieks

Gerda-Ibink-Jansen

Jeroen Schut

Jan Derksen

Henk Mokkink

Joke Uit de Weerd-Janssen

Hans Stoverinck

Jan Verink

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

Hans Garritsen

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

 

 

                       

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg                                                gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

 

 

                 Eerste Heilige Communie Verslag                                                viering in Keijenborg

 Op Zondag 27 meiwas de Eerste H.Communie in Keijenborg. Deze viering begon om 11.00 uur en pastoor Scheve ging hierin voor. Na een intensieve voorbereiding o.l.v. de werkgroep Eerste Communie Hengelo-Keijenborg.

De kinderen hadden een groot aandeel in de viering van hun eerste communie.

De kerk was goed bezet met opa’s en oma’s en familie.

De communicantjes waren:
Jinthe Ankersmit, Gerolf Rondeel,  Nika Hoosemans, Lieke Schennink, Swen Kelderman, Jolijn Sessink, Isa Nendels, Jorik Starink, Gijs Platzer, Jelle Steege en Mees Takkenkamp.

 

 

Verloting Paaskaars

 

Tijdens de Paaswakeviering op Paaszaterdag in Zutphen werd ook onze Paaskaars gezegend.

De paaskaars symboliseert de verrezen Heer, het licht van de paaskaars is een teken van de opstanding. In de kaars zijn vijf wierooknagels in kruisvorm gestoken worden; zij verbeelden de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart.

De oude Paaskaars van 2017 zetten we weer in ons Parochiecentrum. De Paaskaars van 2016 willen we weer verloten onder de gelovigen van onze Willibrord Geloofsgemeenschap.

 

Indien u hiervoor belangstelling hebt, vul dan een briefje in met uw naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer. Achter in de kerk zullen we een z.g. offerblok plaatsen, waarin u de briefjes kunt deponeren.

 

U kunt uw deelname ook mailen naar: info@willibordhengelo.nl  of mob. 06 21241984

 

 

Overlijden Felix Tijdink

 

Ons oud plaatsgenoot en priester Felix Tijdink is overleden op 3 mei 2018 in Alverna / Wijchen.  En is aldaar op 11 mei begraven op de begraafplaats van de broeders te Alverna, de orde van de Franciscanen waartoe hij behoorde.

Felix is 58 jaar minderbroeder en 51 jaar priester geweest na zijn opleiding en Priesterwijding op 14 juli 1967 in Wijchen. Zijn eerste H. Mis vierde hij in onze Willibrordkerk, waar hij in processie vanaf zijn ouderlijk huis in de Spalstraat werd opgehaald en dit heuglijk feit samen met de Hengelose gelovigen heeft gevierd. Hij is daarna vertrokken als missionaris naar het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea Papua waar hij een goeie relatie met de plaatselijke bevolking wist op te bouwen. Omdat hij een goeie Pastoor werd genoemd, die mensen wist te vormen en te begeleiden tot volwassen gelovigen.

In 1981 is hij uit de missie teruggekeerd en heeft zijn verdere leven als pastoor in Amsterdam en later in Utrecht  als Gardiaan van de Communiteit verder zijn taak uitgeoefend.

Vorig jaar ging zijn gezondheid achteruit en moest hij om die redenen een flinke stap terugdoen. Hij is vorig jaar in Verzorgingshuis “ La Verna” opgenomen en is daar liefdevol verzorgd door het personeel tot hij in mei van dit jaar. Daar is hij gestorven en is teruggegaan naar Onze Hemelse Vader.

Felix Tijdink is 83 jaar geworden.

 

 

Nieuwe aanvangstijden voor de vieringen op zondagochtend?

Met ingang van 1 juli aanstaande worden de zondagochtend vieringen in alle geloofsgemeenschappen in principe om 10:00 uur gehouden. Een tijdje geleden is besloten dat de leden van het  pastoraal team op zondag één keer voorgaan en niet twee keer. Daarmee is de noodzaak om 9:30, 11:00 of  11:15 te vieren niet langer noodzakelijk.

In onze geloofsgemeenschap is men het niet helemaal met elkaar eens. We willen in de eerstvolgende locatieraad hierover een besluit nemen. Voorlopig blijven daarom de aanvangstijden op zondag om 9.30 uur.

Hoewel in Onderweg al de tijden zijn veranderd, houden wij voorlopig nog de oude tijden aan. T.w. aanvang viering op zondag voorlopig 9.30 uur.

Uiteraard komen we hierop terug.

Afbeeldingsresultaat voor klok 9.30

 

 

 

Verslag 5 mei herdenkingsbijeenkomst

25 April was het zo ver. 96 Kinderen uit groep 7 van de Hengelose en Keijenborgse scholen (verdeeld in een ochtend en een middag groep) brachten een bezoek aan en in “het Kervel”.

Na ontvangen te zijn door de heer de Groot (die de avond daarvoor uit Bangladesh was teruggekomen) en zijn echtgenote, verwelkomde Jaap van Gijssel, als voorzitter van de Raad van Kerken, de leerlingen met hun begeleiders en legde uit wat de betekenis van deze excursie is. En gaf aan het motto van “de Vrede geeft men door” duidelijk uitleg.

 

Hierna werd de groep in tweeën verdeeld. De ene groep ging met de heer de Groot naar de kelder (in goede zin), terwijl aan de andere groep door de heer Jean Kreunen rondgeleid en vertelde op een bijzonder onderhoudende wijze over de oorlogsjaren hier in Hengelo en over zijn hobby: het “museum 40-45”. Met veel aandacht werd hier naar geluisterd en veel vragen werden gesteld.

De groep die de rondleiding kreeg was vol aandacht voor wat hen werd verteld over de manier waarop de tijdelijke bewoners waren gehuisvest, vooral het verhaal van het kippenhok en de vluchtwegen maakten een diepe indruk.

Na het afsluiten van deze bijzonder leerzame ochtend en middag kregen alle leerlingen en hun begeleiders een vredesvlam die men op de kleding kan dragen.

Twee van de leerlingen van de Leer uit Hengelo brachten ’s avonds in de herdenkingsdienst het vredesvuur, aangestoken aan de vredesvlam, de kerk binnen en ontstaken hiermee de tafelkaarsen.

In deze dienst mochten we luisteren naar het Hengelo’s Gemengd koor en het Koor van de Willibrordus parochie, terwijl Hans Versloot enkele stukken op het orgel speelde.

Op ontroerende wijze vertelden de kinderen over hun ervaring op “het Kervel”. Met prachtig piano-en fluitspel door de heer Rob Mullink en Esther Hekkelman sloten zij aan bij het thema van deze dienst. Mevr. Sylvia Jolink vertolkte op indrukwekkende wijze een gedicht.

Aan het einde van de dienst in de Remigiuskerk werd samen het lied: “Geef vrede Heer, geef vrede”, gezongen.

 

Deze opzet van herdenken, zowel voor de schooljeugd als de vorm van herdenken in de kerk, zullen zeker voortgang vinden.

P. Noordijk

 

 

 

Vrijwilligersviering 24 juni 2018  en 175 jarig bestaan van onze Geloofsgemeenschap

 

Op deze datum is er een speciale WC Viering in onze kerk. In deze viering zal Gerry Spekkink voorgaan. Zij zal op haar manier het nut en de noodzaak van het hebben van vrijwilligers verwoorden. Na de viering is er gezamenlijk koffiedrinken in de kerk met een traktatie.

In het verleden waren er aansluitende activiteiten; vorig jaar o.a. een bezoek aan de Aqua Dome in Halle.

Dit jaar hebben we besloten om de activiteiten te verplaatsen naar zondag  14 oktober. Op die datum vieren we het 175 jarig bestaan onze Geloofsgemeenschap. Een liturgiegroep gaat zich buigen over een passende viering en weer anderen zijn bezig een aantal andere activiteiten op te zetten, die te maken hebben met het 175-jarig bestaan.

Wij houden u op de hoogte!

 

 

Thuiscommunie

 

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen. 

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op

de 1edinsdagmorgen en de 1e vrijdagmorgen van de maand.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

 

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u contact opnemen met Christien te Stroet,  tel. 0575- 462648

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddagopen van 14.30 uur tot 15.00 uur.Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

Repair Café Hengelo Gld

In september bestaat het Repair Café in Hengelo 5 jaar, dit willen we op een passende manier vieren met de oprichters en de vele vrijwilligers van de afgelopen jaren. In de volgende Klokgeluiden volgt hier meer informatie over.

Wist u dat het Repair Café vorig jaar 20 x open geweest is en dat we 24 enthousiaste vrijwilligers hebben, die iedere keer weer klaarstaan om samen met u kapotte spullen te herstellen of te repareren, die anders weggegooid zouden worden. Dat we een speciale opening gehad hebben bij de Bibliotheek, Lithania en de zomermarkt en dat van de 200 ingebrachte defecte spullen we er 75% hebben kunnen herstellen of repareren. Zomaar even wat feitjes en we hopen hiermee dat het Repair Café zo zijn plaats gevonden heeft in Hengelo.

Elke 1een 3edonderdag van de maand is het Repair Café geopend van 15.00 tot 20.00 uur en staan de vrijwilligers weer klaar om samen met u de door u meegebrachte kleding te herstellen of te vermaken en defecte apparaten te repareren. Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie bent u van harte welkom!

 Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15 in Hengelo.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

Ondersteuning iPad (geen cursus)

Ipad ondersteuning in parochiecentrum op 3edonderdag van de maand.

De heer Reint Beunk  is op  21 juni weer aanwezig om eventuele vragen en/of opmerkingen te geven over de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Dan mag u deze morgen zeker niet missen ! U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open!

 

Aanbod herhalingscursus iPad

 

Bij voldoende aantal deelnemers (minimaal 5) zijn we voornemens om na de zomervakantie  weer een starterscursus aan te bieden. In een vijftal lessen worden de basisvaardigheden behandeld. U ontvangt daarbij een handig boek ‘starten met de iPad’. De onkosten bedragen  € 55,00 in totaal.(inclusief boek)

 

Daarnaast bieden we een soort herhalings-/verdiepingscursus aan. De inhoud wordt bepaald aan de hand van uw wensen. Een boek is niet nodig!  De kosten bedragen € 7,00 per les.

 

Uit onderzoek door de KBO-PCOB onder 1700 senioren blijkt dat steeds meer senioren het internet gebruiken voor sociale contacten en voor het zoeken naar informatie.

Een hoopvolle ontwikkeling!

Maar de digitale toekomst baart ook zorgen.

Echt digitaal op de toekomst voorbereid te zijn, vraagt om een blijvende begeleiding voor senioren.

Opgave bij Henk Roes , tel. 06 21241984 of via de mail. henk@roes-po-advies.nl

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale                                       nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  5 juli 2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 6,  kan tot uiterlijk  14 juli 2018 bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl) worden ingeleverd.