Nieuwsbrief nr.6 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr.

6  12 maart 2018 t/m 10 april 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen. 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: 

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

Op dit moment zijn er wat problemen met de directe uitzendingen. Hier wordt aan gewerkt. De opgenomen vieringen zijn normaal te beluisteren!

 

Vieringen:

De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.3 /2017-2018.

 

 

 

Opbrengst Collectes  

Weekend 11 febr. €     42,45
Aswoensdag  €    24,30
Weekend 18 febr.  €    40,75
21 febr. Uitvaart Gerrie Peters   €  111,60
Weekend 25 febr.  €    74,10
 01 maart Uitvaart Truus Gerrits van der Steen  €  169,45
Weekend  04 maart  €    46,90

 

Berichten van overlijden in onze Geloofsgemeenschap

Jan Lamers: 78 jaar

Op 11 februari 2018  is in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem overleden

Johannes Stephanus Jozef Lamers.

Op de rouwcirculaire stond de volgende toepasselijke tekst.

Verdrietig dat hij er niet meer is.

Voelbaar is nu al het gemis.

Goedig en behulpzaam voor iedereen.

Een lieve echtgenoot, vader en opa ging van ons heen.

In onze harten zal hij altijd blijven bestaan.

Zo jammer dat hij nu al van ons heen moest gaan.

Op vrijdag 16 februari was zijn uitvaart en daarop aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Jan verrichtte veel vrijwilligerswerk voor onze Willibrord Geloofsgemeenschap.

Dat hij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

Francis Ernst – Beernink :  86 jaar

Op 12 februari 2018 is Francisca, Maria, Johanna Ernst- Beernink

na afnemende gezondheid overleden.

De volgende tekst van Toon Hermans sierde de rouwkaart:

Je sliep zo stil vannacht

De zon kon het niet weten

Dat jij zo vreedzaam en zo zacht

De ochtend zou vergeten…

Op vrijdag 16 februari heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden in crematorium Slangenburg te Doetinchem.

Dat zij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

Truus Gerrits van der Steen: 88 jaar

Op 23 februari 2018 is in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem overleden

Geertruda, Theresia, Herminigildis Gerrits- van der Steen.

Op haar rouwcirculaire stond de volgende tekst:

Veel mooie herinneringen verzachten ons verdriet.

Onverwacht uit ons midden, maar altijd in ons hart.

Op donderdag 1 maart 2018 hebben wij afscheid genomen in een mooie viering en hebben haar te rusten gelegd op ons kerkhof.

Dat zij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

 Vieringen: Periode 12 maart 2018 t/m 10 april 2018

Zondag 18 maart,  5e zondag van de Vasten

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: J. Veldscholten

Lector: J. Wolbrink

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Willemsen en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim en Naomi Eggink

Rikie Robben-Peters

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minnie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

 

Woensdag 21 maart 2018, 4e Vesperviering in ons parochiecentrum

Voorgangers: Oecumenische werkgroep

Aanvang: 19.30 uur

Vrijdag 23 maart, Vesperviering in de Bleijke

19.00 uur Vesperviering 

Voorganger: Oecumenische werkgroep

 

Zondag 25 maart, Palmzondag

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: Diaken A. Bos

Lector: P. Zents en Joke Wolbrink

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers-Roording

Jos Eulink

Annie van de Mond-Knippenborg

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minnie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

 

Woensdag 28 maart 2018, 5e Vesperviering in ons parochiecentrum

Voorgangers: Oecumenische werkgroep

Aanvang: 19.30 uur

Witte Donderdag 29 maart, samen met Keijenborg

19.00 uur Eucharistieviering, voorgangers: Pastoor Leisink en Diaken ten Bruin

Lector: D. Rondeel

Met zang van het koor.

 

Goede Vrijdag 30 maart

15.00 uur Kruisweg, voorganger: G. Spekkink

Zaterdag 31 maart

21.00 uur Paaswake in de parochiekerk te Zutphen

Geen viering in Hengelo.

Zondag 1 april, 1e Paasdag, 

9.30 uur Woord- en Communieviering,  voorganger: diaken ten Bruin

Lector: M. Melgers

Met zang van het koor

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties bij deze viering:

Fam. Mullink-Beunk

Overleden ouders Beunk-Lamers

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Fam. Heitkönig-Beyer

Annie van de Mond-Knippenborg

Fam. Groot Kormelink-Waenink

 

Alle overleden parochianen van het laatste halfjaar:

Jeroen Schut

Jan Lanters

Bertus Bus

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

Henk Mokkink

Joke Uit de Weerd-Janssen

Hans Stoverinck

Jan Verink

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minnie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

 

Zondag 8 april, 2e zondag van Pasen

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: P. Zents

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Samenzang

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

Intenties bij deze viering:

Overleden fam. Maresch

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Eulink-Hooman

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minnie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

Uitreiken gedachteniskruisje van Cato Teunissen-Heijtink

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof. 

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. 

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

Actie ‘Kerkbalans’ 2018

De actie Kerkbalans is goed verlopen. Dankzij 42 lopers hebben we ongeveer 480 adressen bezocht. Hiervan hebben bijna 450 adressen positief gereageerd en hebben een bijdrage toegezegd. Ondanks de afname van het aantal parochianen is de verwachting, dat het toegezegde bedrag hoger is dan vorig jaar. Elk jaar komen op een later tijdstip nog bedragen binnen. We verwachten dan ook een totale toezegging van ongeveer 

€ 34000 en dat is dan 2 % hoger dan in 2017.

Dit bedrag is beschikbaar voor de kosten van onze eigen Geloofsgemeenschap.

Het is fijn om te vermelden, dat elk jaar spontaan gereageerd wordt op onze vraag of wij weer een beroep op de lopers mogen doen om te helpen. Door privé – omstandigheden zijn drie medewerkers  gestopt en dat hebben we weer kunnen invullen met twee nieuwe lopers.

Daarom is het ook mogelijk om deze actie zo te organiseren, zoals we al vanaf 1985 gewend zijn.

Wij bedanken de leden van onze Geloofsgemeenschap voor hun bijdrage, want bijdragen zijn hard nodig om de Geloofsgemeenschap ook financieel gezond te houden.  

Wij bedanken ook de lopers voor hun medewerking.

Werkgroep Kerkbalans:

Johan Hartman, penningmeester/ leden administratie

Jan Jansen:   lid telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:  lid telefoon 0575-461928

 

Verslag Raad van Kerken

Het is al weer enige tijd geleden dat wij als Raad van Kerken Hengelo u hebben bijgepraat.

Er is dan ook van alles gebeurd ( in de goede zin ) en er gaat van alles gebeuren, in ieder geval we zijn bezig om een aantal activiteiten vorm te geven.

De Raad komt zo eens per kwartaal bijeen. De onderwerpen zijn divers, van oecumenisch motorrijden tot vespervieringen en van Sint Maarten tot 4 mei herdenking.

De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 3 geloofsgemeenschappen.

Vanuit de Parochie heeft Jenny Veldschoten ons laten weten na een groot aantal jaren meegedacht en gedaan te hebben, dat het wellicht beter zou zijn als nu iemand anders haar plaats zal gaan innemen.

Het spreekt vanzelf dat dit door ons wordt gerespecteerd maar zeggen daarbij dat het ons bijzonder spijt en we willen ook hier onze dank voor al haar inzet uitspreken.

En dus is er een open plek … en u begrijpt het al, onze vraag is wie vult deze op en dan vanuit de Parochie.

Inlichtingen worden graag door de leden verstrekt. Aanmelden kan bij Mevr. Gerrie Spekkink e/o Mevr. Ans Schabbink.

Vespervieringen

Ik noemde al de vespervieringen, deze vinden sinds afgelopen Adventsperiode plaats in het parochiecentrum. We hebben een positieve evaluatie hierover ontvangen van de meewerkende vrijwilligers. Ook in de 40 dagen tijd van 2018 zijn de vespers dus weer in deze ruimte. De data en tijd vindt u elders in dit blad. 

De Naoberviering. 

Deze vinden met regelmaat plaats op verschillende locaties, dat kan zijn in de kerk aan de Banninkstraat als wel in het Parochiecentrum als in Kerkstraat 15.

Dit jaar in het kerkje aan de Banninkstraat.

Het zijn inspirerende bijeenkomsten met ieder keer een ander thema.

Sint Maarten:

Ook 11 november hebben we dit met een groot aantal kinderen (en hun ouders) gevierd

Al die blije gezichtjes de lampjes Sint Maarten en de bedelaar. Met als hoogtepunt

de pannenkoek.

4 mei herdenkingsdienst

Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar deze herdenkingsdienst worden verzorgd door de Raad van Kerken en evenals vorig jaar zal hier door aantal inwoners van Hengelo medewerking worden verleend.

Ook dit jaar zullen leerlingen vertellen over wat zij hebben gezien en gehoord over het verblijf van onze “Joodse Hengeloërs” op Het Kervel.

Groep 7 basisscholen.

Zoals gezegd is het plan om met de kinderen van groep 7 weer naar “het Kervel “te gaan, om hen te laten zien en horen hoe het was voor de mensen die daar noodgedwongen moesten verblijven

Ook hier zijn toezeggingen gedaan voor medewerking.

Met het directieberaad van de basisscholen is er binnenkort overleg om het geheel goed te kunnen laten verlopen.

 

Verslag Inspiratie & Ontmoeting 22 februari j.l.

De gespreksavond op 22 februari jl. over “Het ontstaan en de spiritualiteit van kloosteroorden,” kreeg een onverwachte wending:

In verband met ziekte van pastoor Harry Scheve kon zijn lezing over o.a. de boeiende geschiedenis van het ontstaan van kloosterorden niet doorgaan.

(Rinie, nog bedankt voor de mailing)

In plaats daarvan gingen de 15 mensen die toch gekomen waren, met elkaar in gesprek over: Wat weet jij /u van het kloosterleven?, Waarom gaf u zich op voor deze avond? Het werd een boeiende oecumenische avond!

We hoorden van elkaar persoonlijke ervaringen en verhalen over Groenlo, Zenderen, Bussum, Maria Postel, Het Kervel, Huize Baak, Haaksbergen, Nijmegen, Steenwijkerwold.                                                                                                      

Over opleidingen en scholen onder leiding van zusters.

Enkelen hadden buitenlandse ervaringen: diverse (boeken-) tips werden gegeven.                                                                                                                           (Wist u dat er een abdijengids is?)

Ervaringen over hoe een familielid in het klooster ging “omdat dat verwacht werd.” De meesten aanwezigen kennen van nabij wat het kloosterleven of een korte retraite met iemand kan doen…..

Namen als Benedictijnen, Franciscanen, Clarissen, Carmelitessen, Diaconessen werden genoemd: graag willen we een volgende keer horen over het ontstaan en de bedoelingen van hun ordes: het onderwerp leeft, dat bleek wel!

Dit komt ongetwijfeld terug in de nieuwe brochure van Inspiratie en Ontmoeting! 

Mooi was ook dat er herkenning en raakpunten ontstonden rond namen en plaatsen, elkaar weer ontmoeten na lange tijd.

In het slotwoord nodigden Gerrie Vos-Hiddink en Ans Schabbink de aanwezigen en, bij dezen ook u, uit voor: “De Kloosterwandeling rond de Slangenburg” op vrijdag 9 maart a.s. 

Om 9.30u verzamelen we bij het Parochiecentrum v.d. R.K.Kerk aan de Spalsstraat.                                                                                                            Neemt u uw lunch en 3 euro mee, dan gaan we daar in stilte en in gesprek op pad voor o.a. een meditatief  moment en een wandeling, een middaggebed bij de Benedictijnse monniken in de Slangenburg.

(Zie ook de gids van Inspiratie en Ontmoeting, Klokgeluiden, Contact, Het Parochienieuws)

Mogen onze ogen, oren, onze harten en onze ziel geïnspireerd raken!

Mogen we met elkaar handen en voeten geven aan mens-zijn, mens worden in Gods naam: ieder naar zijn of haar talenten en zich geroepen voelen…..

 

 Palmpaasoptocht  25 maart 2018

Zondag 25 maart vieren we Palmpasen. Wil je meedoen met de Palmpaasoptocht, dan ben je op zaterdagmiddag 24 februari om 15.00 – 16.00  uur van harte welkom in Kerkstraat 15 om samen de stokken te versieren.

 

 

 

Heb je deze niet, dan hebben 

wij er één voor je. Ook het materiaal om er een mooie kleurrijke (én lekkere!) stok van te maken is aanwezig.

Op zondag 25 maart a.s. zijn de kinderen met de versierde stok vanaf 10.15 uur welkom in het parochiecentrum aan de Spalstraat alwaar de stokken bekroond worden met een broodhaantje.
Als de palmpaasstokken versierd zijn, volgt een ‘rondje’ door de Willibrordkerk en volgt een gesprekje over de stokken/ symboliek van de versiersels. We gaan dan met de muziek van Concordia voorop door de Willibrorduskerk via de Spalstraat naar de Remigiuskerk. Daarna is er in Kerkstraat 15 voor de kinderen ranja en voor je ouders koffie/thee en gelegenheid om nog even na te praten.

Heb je thuis al een palmpaasstok versierd, dan kun je ook aansluiten bij de optocht. We vertrekken ca. 10.40 uur bij de Willibrorduskerk. 

 

 

Raad van Kerken – Interkerkelijke motortoer Joure-Hengelo

Steeds meer Nederlanders rijden motor! Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Een jaar of tien geleden kwam naar voren dat ook binnen de Raad van Kerken meerdere leden motor rijden.  Zo ontstond het idee om vanuit de protestantse, de vrijzinnige en de katholieke geloofsgemeenschappen met belangstellenden ‘oecumenisch’ te gaan toeren. Dat werd een traditie. Jaarlijks gebeurt dat volgens een vast concept op 2e Pinksterdag: oecumenische ontmoetingen op het feest van de Geest. 

Nadat een van de initiatiefnemers, ds. Christien Ferrari, de protestantse gemeente van Hengelo had verruild voor de protestantse gemeente Joure, stond een volgende uitdaging te wachten: een bezoek aan Friesland, want ook daar wordt motor gereden! 

In 2016 had een groep Hengelose motorenthousiasten een fantastisch weekend in Joure en ontstonden bijzondere contacten. Bij het afscheid werd een tegenbezoek afgesproken in combinatie met een preekbeurt van ds. Ferrari in de Remigiuskerk. En dat staat nu te gebeuren!  

 

In het weekend van 21/22 april rijdt Hengelo de deelnemers uit Joure tegemoet: ontmoeting/lunch in Hattem met museumbezoek, een route langs de IJssel naar overnachtingsadres in Hengelo met onderweg een koffiestop en ’s avonds een BBQ. Op zondag 22 april staat bij de Remigius een erehaag van motoren op het programma met kerkdienstbezoek, koffie en rondrit/lunch in de omgeving, waarna de motorrijders uit Joure weer een eindje op weg gebracht worden.  Op detail wordt het programma nog nader uitgewerkt. Hebt u belangstelling om een dag(-deel) of weekend mee te toeren, rijdend of als passagier, neem dan contact op met de organisatie. 

Het belooft een mooi weekend te worden!  

Voor meer informatie en/of opgave: Chris Peelen (tel. 0575-462799), Jaap van Gijssel (tel. 0575-464460)  of Gerry Spekkink( tel. 0575-461146). 

 

Kliederkerk Hengelo – Keijenborg  15 april a.s.

                                              https://vimeo.com/172944565   

is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Dus speciaal voor het hele gezin met kinderen. Vriendjes en vriendinnetjes, opa’s en oma’s zijn ook welkom.

Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen:

Kliederkerk wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente in Hengelo en de RK Geloofsgemeenschappen in Hengelo en Keijenborg.

Wanneer: zondagmiddag 15 April van 14.30 uur tot 16.30 uur

Waar: in de H. Johannes de Doperkerk te Keijenborg

Vrije toegang: Iedereen is welkom, maar het zou fijn zijn als jullie ons vooraf laten weten dat je komt en met hoeveel personen i.v.m. de organisatie en de High tea.

Voor aanmelden en informatie kun je terecht bij:

Marga Engelage, pastoraal werker van de parochie HH Twaalf Apostelen m.engelage@12apostelen.nl  

en Aleida Blanken, dominee van de Protestantse Gemeente Hengelo.

dominee@pknhengelogld.nl

 

 

Thuiscommunie

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op 

de 1e dinsdagmorgen en de 1e  vrijdagmorgen van de maand.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u contact opnemen met Christien te Stroet,  tel. 0575- 462648

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

 

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk. 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

Vrijwilligers gezocht voor praktisch onderhoud aan en 

rondom onze kerk, parochiecentrum en kerkhof

 🙄     Helaas nog geen aanmeldingen!    🙄 

Schoonmaak kerkgebouw en parochiecentrum:

Door de pensionering van onze schoonmaakster zijn we op zoek naar één of meer personen die deze klus van Gerda Ubbink willen overnemen. Tot op heden is het ons niet gelukt om hiervoor  mensen te vinden. Wilt U of weet U wie daar interesse in heeft, wilt u zich dan melden bij dhr. Frans Geurtsen, voorzitter locatieraad. We denken aan één dag per week. Tel. 0575 462945

Tuinonderhoud bij het parochiecentrum en rondom de kerk:

De tuinploeg bij de kerk vraagt om versterking bij het onderhoud. Zij zijn op zoek naar iemand die het gras wil maaien gedurende het seizoen. De ploeg beschikt over een motormaaier. Info bij Frans Geurtsen, tel. 05075 462945

Versterking van de vrijwilligersgroep voor het onderhoud op ons kerkhof:

Het is een feit dat ons kerkhof er netjes en verzorgd bij ligt. Dat willen we graag zo houden. Helaas door ziekte van Fons Hoebink heeft hij die taak moeten opgeven.

Graag willen we in contact komen met een nieuwe vrijwilliger met affiniteit voor tuinwerk. Info bij Theo Keurentjes, tel 0575 464247

 

Repair Café Hengelo Gld 

Wist u dat sinds 1  februari ook lege cartridges en mobiele telefoons kunt inleveren bij het Repair Café ? Voor het maken van cartridges en mobiele telefoons zijn veel fossiele brand- en grondstoffen nodig, alleen daarom al is het de moeite waard ze te recyclen.

De ingeleverde telefoons en cartridges krijgen een tweede leven door hergebruik. Mobieltjes die niet geschikt zijn om te gebruiken, worden geshredderd. Hierbij worden de grondstoffen gescheiden en gerecycled. En dat kan nu ook in ons Repair Café! Zo dragen wij ook weer een steentje bij aan een beter milieu! Bovendien ontvangen we voor elk ingeleverd mobieltje een klein bedrag dat weer besteed kan worden aan een goed doel!

Elke 1e en 3e donderdag van de maand is het Repair Café geopend van 15.00 tot 20.00 uur en staan de vrijwilligers weer klaar om samen met u de door u meegebrachte kleding te herstellen of te vermaken en defecte apparaten te repareren. Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie bent u van harte welkom! 

Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15 in Hengelo.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

 

Ondersteuning iPad (geen cursus)

Ipad ondersteuning in parochiecentrum op 3e donderdag van de maand. 

De heer Reint Beunk  is op  15 maart weer aanwezig om eventuele vragen en/of opmerkingen te geven over de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Dan mag u deze morgen zeker niet missen ! U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open!

 

Aanbod herhalingscursus iPad 

Bij voldoende aantal deelnemers (minimaal 5) zijn we voornemens een soort herhalings/verdiepingscursus aan te bieden. De inhoud wordt bepaald aan de hand van uw wensen. Een boek is niet nodig!  De kosten bedragen € 7,00 per les.

Uit onderzoek door de KBO-PCOB onder 1700 senioren blijkt dat steeds meer senioren het internet gebruiken voor sociale contacten en voor het zoeken naar informatie.

Een hoopvolle ontwikkeling!

Maar de digitale toekomst baart ook zorgen.

Echt digitaal op de toekomst voorbereid te zijn, vraagt om een blijvende begeleiding voor senioren.

Opgave bij Henk Roes , tel. 06 21241984 of via de mail. henk@roes-po-advies.nl

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met 

Henk Roes, tel. 06  2124 1984. 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  6 april 2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 4,  kan tot uiterlijk  24 maart 2018  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.