Nieuwsbrief nr.13 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 13  1 oktober 2018 t/m 2 nov. 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio:  Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl   

 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.7 /2017-2018.

 

 

 

 

Opbrengst Collectes  

Weekend  02 september parochiële startzondag in Keijenborg  €       0,00
 Weekend 09 september  jubileum koor  €    219,75
 Weekend  16 september oecumenische startzondag  €    139,15
 Weekend  23 september  €     63,55

 

 

Overleden Theodora Wilhelmina

Seesing-Hilderink 85 jaar

Bedroefd om het afscheid, maar met dankbare herinneringen aan haar altijd positieve instelling, goedheid, zorgzaamheid en liefde is zij in alle rust heengegaan.

Op maandag 1 oktober was er een plechtige uitvaartdienst, aansluitend is zij in Zutphen in de Omarming gecremeerd.
Moge zij rusten in vrede bij onze Heer in wie zij al haar vertrouwen stelde.

 

 

 Vieringen: Periode 2 okt. 2018 t/m 2 nov. 2018

 

Zondag 7 oktober,  27e zondag door het jaar, 50 jaar KBO jubileum

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorgangers: Mw. Gerry  Spekkink en Mw. Ted Willems

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Uit dankbaarheid

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Fam. Heitkönig-Beijer

Bertus Seesing

Truus Gerrits van der Steen

Bertus Bus

Levenden en overledenen  leden van de KBO

 

Overledenen van het laatste half jaar:

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

Ans Nijenhuis-Besselink

Annie Gerrits-Lanters

Miriam Veenhuis-Schouten

Doortje Dickmann van der Pavert

Anne Aberson- Overmaat

Gerda Goossens- Besselink

Thea Seesing- Hilderink

 

 

Zondag 14 oktober, 28e zondag door het jaar,

175-jarig bestaan van de kerk

 

09.30 uur Eucharistieviering, voorgangers: Pastores Jan Leisink en Johan Rutgers

Lector: Mw. Maria Melgers

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman  Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Misintenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Jaargedachtenis Johannes de Gier

Annie van der Mond-Knippenborg

Doortje Dickmann van der Pavert

Anne Aberson- Overmaat

Gerda Goossens- Besselink

Thea Seesing- Hilderink

 

Donderdag 18 oktober, de Bleijke

19.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Lector: Mw. Ans Schabbink

 

 

Zondag 21 oktober, 29e zondag door het jaar

09.30 uur Eucharistieviering + dopen, voorganger: Pastoor H. Scheve

Lector: J. Wolbrink

Samenzang

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Misintenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Lamers

Doortje Dickmann van der Pavert

Anne Aberson- Overmaat

Gerda Goossens- Besselink

Thea Seesing- Hilderink

 

Vrijdag 26 oktober, Vesperviering in de Bleijke

18.30 uur Vesperviering

Voorganger: Oecumenische werkgroep

 

 

Zondag 28 oktober, 30e zondag door het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: B. Ariaens

Lector: A. Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers- Roording

Theet Beunk

Annie van der Mond- Knippenborg

Doortje Dickmann van der Pavert

Anne Aberson- Overmaat

Gerda Goossens- Besselink

Thea Seesing- Hilderink

 

Vrijdag 2 november, Allerzielen

19.00 uur Woorddienst, voorganger: G. Spekkink

Lector: M. Melgers

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

 

                    

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

 

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

 

Oecumenische Startersviering 16 sept. j.l.

 

Door een technische storing kon de afbeelding van een schilderij Moeder en kind helaas niet worden vertoond. Boris Ariaens heeft nu een beschrijving van Erik Borgman toegevoegd.

Madonna del Mare Nostrum

Theoloog Erik Borgman zag een schilderij dat hem enorm trof. Hij beschrijft wat deze eigentijdse Onze Lieve Vrouw van de Middellandse Zee met hem doet.

Op het schilderij staat een zwarte vrouw met haar kind, gewikkeld in isolerend folie om hen warm te houden zoals dat met drenkelingen gebeurt. Zij staan voor de zee met daarboven een wolkenlucht. Een vluchteling met haar kind, zeker, maar ondanks het hyperrealisme – of beter: dankzij – heeft het schilderij de uitwerking van een icoon. Je wordt aangekeken, zowel door het kind als door de vrouw. Indringend, maar neutraal. Geen angst, maar ook geen opluchting of dankbaarheid. Geen appèl ook in de oppervlakkige zin. Zij zijn er gewoon en veranderen de wereld en het wordt aan de kijker overgelaten hoe deze daarop wil reageren. Hoe reageer ik op het gegeven dat zij zijn? Als je goed oplet zie je dat de vrouw net langs jou als toeschouwer heen kijkt. Niet heel bot, maar toch wel: ze plaatst je in een wijder blikveld. Zij ziet je wel, maar je bent voor haar niet het centrum van de aandacht. Je bent een vertegenwoordiger van de wereld die nu ook haar wereld is. Zij kijkt de toekomst in naar wat zich achter jouw rug aandient. Voeg jij je in de toekomst die haar verwacht, die haar ruimte biedt? Als zij de Madonna is en daarmee het beeld van de kerk, dan is de vraag niet of jij haar redt, maar of jij met haar bent om zo, net als zij, gered te worden. Jij hoeft de Messias niet te zijn – wij hoeven de Messias niet te zijn – want zij draagt de Messias. Kun je hopen? Kunnen wij haar en hem verwelkomen? Ook als ze ons niet direct hoop geven, maar wij ons voelen opgenomen in de hopeloosheid van hun situatie? Een situatie waarin ze mensen achter hebben moeten laten of onderweg zijn kwijtgeraakt. Kun je geloven dat alleen uit deze hopeloosheid de ware hoop geboren kan worden? Of kun je dat niet en heb je hen daarmee al opgegeven? Als er al hoop is, dan zeker niet voor hen? En als dat het alternatief is, kunnen wij dan wel voor de hoop kiezen? Toekomst Het kind op de arm van de Madonna kijkt strak naar jou, als toeschouwer. Niet met de smekende blik die wij kennen van de hedendaagse goede doelen-porno, maar met de blik waar jonge kinderen het patent op lijken te hebben: pure afwachtende, receptieve waarneming. De afwachting lijkt niet helemaal zonder spanning: de grote teen van het ene zichtbare blote voetje van het kind staat iets naar boven gestrekt. Hij belichaamt de toekomst die zijn moeder over jouw schouder, voor jou nog onzichtbaar, ziet opdoemen. Onze taak is niet dit kind te redden, onze taak is onszelf te redden – door ons door dit kind tot gemeenschap ermee te laten aanspreken. Wij worden gered voor zover wij geloven dat wij door dit kind worden gered. Daarom zijn wij ontroostbaar om elk ongered kind, volwassene en bejaarde. Deze ontroostbaarheid is niet een gestalte van wanhoop, maar van de hoop die mateloos vervuld wordt in elk die wel wordt gered. We weten sinds Jezus’ gelijkenis van de negenennegentig schapen en het ene schaap dat God niet kan tellen. Het wordt tijd dat ook wij het tellen afleren. Een reproductie van het schilderij hangt nu in onze woonkamer en we gaan het experiment aan of wij in de blik van de Madonna en haar Kind kunnen wonen. Erik Borgman Theoloog aan de Universiteit van Tilburg.

 

Overweging uitgesproken door Mw. Ted Willems in de viering van 23 sept. jl.

Ik heb ooit gefietst in Zeeland en daar kwam ik lang een grote akker vol zonnebloemen. Voor zover je kijken kon, allemaal zonnebloemen, schitterend om te zien. Ik heb ook ooit gefietst  in het buitengebied van Hengelo en daar lagen ook weilanden vol paardenbloemen, en die gele velden waren ook een prachtig gezicht.
Als men tegen iemand zegt: je bent net een zonnebloem, dan is dat een compliment en zo wordt het ook ervaren. Maar als je tegen iemand zegt: je bent net een paardenbloem, dan wordt dat beslist niet als een compliment ervaren. Niemand is blij met paardenbloemen in zijn gazon. En toch kan niemand ontkennen dat een weiland vol paardenbloemen een mooi gezicht is.
Misschien denkt u: zonnebloemen en paardenbloemen kun je niet met elkaar vergelijken. Daar zit wel wat in. Maar dan lees ik in het evangelie van vandaag hoe de apostelen een beetje ruzie maken wie de belangrijkste is en dat Jezus dan een kind neemt en hen duidelijk maakt dat hij een kind het belangrijkste vindt. Dat is eigenlijk net zo’n tegenstelling als tussen zonnebloemen en paardenbloemen.
We kennen allemaal het gezegde: wie het kleine niet eert, is het grote niet weert.

Maar in de praktijk van het leven kiezen we toch telkens weer voor het grote. De apostelen waren wat dat betreft geen haar beter. Dat is op zich niets bijzonders: de wereld is er vol van. De grootste, de eerste, de voornaamste willen zijn: het is een hele normale neiging bij de meeste mensen. Daar dromen ze van, daar werken ze voor, daar vechten ze voor. 
En een mens die niet vooraan of voorop wil staan, die is in onze samenleving maar een slappeling, die bereikt toch niets in zijn leven. Je moet van je laten horen. Je moet opkomen voor je rechten, anders lopen ze toch maar over je heen. En wie dat zegt, heeft nog gelijk ook, zo is het nu eenmaal in onze samenleving. Rivaliteit, concurrentie, wedijver om de beste plaatsen, de beste posities, onze tijd is er vol van, niet alleen in de sport, niet alleen in de handel en industrie, praktisch alle menselijke verhoudingen worden er min of meer, door bepaald. Iedereen, bijna iedereen, wil niets liever dan de baas spelen over anderen, in het klein of in het groot. En iemand die ondergeschikte wil zijn, die zichzelf wegcijfert voor anderen, is eigenlijk niet goed bij zijn hoofd in onze wereld. 
En dan horen we hoe Jezus, die man uit Nazaret, zegt: Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste moeten wezen en de dienaar van allen. Laten we eerlijk zijn: met zo’n uitspraak kun je als verstandige, ontwikkelde mens in de 21-ste eeuw toch niet mee uit de voeten. En die brave apostelen van toen konden er ook niet mee uit de voeten. Hoe enthousiast ze ook waren voor zijn persoon, hoezeer ze hem ook met hart en ziel toegedaan waren, hoezeer ze ook praktisch dagelijks aan zijn lippen hingen om zijn prediking te horen: die boodschap van hun Jezus hebben ze niet echt begrepen, anders hadden ze niet lopen ruziën wie van hen nu eigenlijk de grootste was. 
En ook nu, na 20 eeuwen christendom, moet je zeggen dat velen van zijn volgelingen die boodschap nog steeds niet begrijpen, of in elk geval niet concreet uitvoeren. En toch zijn die kleine grote mensen er wel, gelukkig: mensen die zich in dienst stellen van hun naasten, die heel concreet het welzijn van anderen zwaarder laten wegen dan hun eigen welzijn, dan hun eigen gemak.
Uit een recent onderzoek blijkt dat er in Nederland vier miljoen mensen vrijwilligerswerk doen en dat daar jaarlijks één miljard uur aan besteed wordt. Gelukkig voor onze samenleving zijn er die mensen en de vraag voor ieder van ons is: zijn ook wij van die mensen? Nemen ook wij als Jezus’ oproep tot dienstbaarheid echt serieus, en proberen wij ook iets voor anderen te betekenen. We hoeven niet allemaal grootse daden te verrichten, het kleine is ook belangrijk. Een weiland vol paardenbloemen is ook een heel mooi gezicht.

 

 

Jubileum derde lustrum Inloopmorgen.

                                                                      

In oktober 2003 zijn we begonnen met de inloopochtenden. Op de donderdagmorgen het parochiecentrum een plek geven om elkaar te ontmoeten. Voor elkaar gastvrouw/gastheer zijn om zo maar even binnen te kunnen lopen voor een kopje koffie of thee.

Tijdens de eerste inloopmorgen op donderdag 16 oktober 2003 waren al twaalf gasten aanwezig, het was er gezellig. Nu vijftien jaar later doen we dit nog steeds, gastvrij zijn. Oor en oog hebben voor elkaar, vertellen en luisteren.

 

Met af en toe iemand uitnodigen die iets interessants naar voren kan brengen.

Iedereen is van harte welkom, aanmelden van tevoren is niet nodig.           

Twee vrijwilligers zorgen altijd dat het gezellig is, dat de koffie klaar staat en de verwarming eventueel aan is.

Op donderdagmorgen 8 november willen wij stilstaan bij ons jubileum. Samen met onze vrijwilligers, vaste bezoekers en genodigden willen wij er een extra gezellige morgen van maken.

Stap gerust eens naar binnen, een ieder is van harte welkom.

Wij zien u graag op deze speciale donderdagmorgen.

De vrijwilligers van de inloopmorgen.

 

 

 

 

Uitnodiging voor alle parochianen van onze Geloofsgemeenschap!      175 jaar Kerk!

 Dit  jaar is het 175 jaar geleden dat de St. Willibrordus kerk in Hengelo in gebruik werd genomen.

 Dat willen wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Daarom nodigen wij u uit, om samen met ons, dit heuglijke feit te vieren,

Op zondag 14 oktober a.s.

Wij beginnen om 9.30 uur met een plechtige Eucharistieviering, met als voorgangers de pastores Jan Leisink en Johan Rutgers.

 

Na deze viering gaan we naar ‘Ons Huis’, Beukenlaan 1, waar onder het genot van een drankje, gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en te feliciteren.

Hier zal ook de video gedraaid worden, die gemaakt is ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de kerk.

 

De Locatieraad Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo Gld.

 

 

 

Maand oktober  Rozenkransmaand!

Vanaf 2 oktober wordt op dinsdagavond in oktober weer de rozenkrans gebeden in het parochiecentrum vanaf 19.00 uur.

Wellicht dat U even enige tijd vrij kunt maken om tot bezinning te komen. Een oud gebruik in deze hectische tijd kan de nodige rust en bezinning te weeg brengen. Komt u ook eens een keer?

 

 

 

 

Inspiratie en Ontmoeting   Seizoen 2018 – 2019

Een aanbod van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld.

De nieuw brochure voor het seizoen 2018 – 2019 is weer gereed. De werkgroep is erg blij u dit nieuwe programma te kunnen aanbieden.

De werkgroep van de gezamenlijke kerken stelt zich als doel mensen met elkaar in contact te brengen rond onderwerpen van geloof, kerk en maatschappij.

Dit kan zijn in de vorm van informatie en discussie, maar ook van ontmoeting en (re)creatief bezig zijn. Het gaat om het uitwisselen van gedachten en inzichten en het verbreden van de horizon op diverse terreinen.

Het programma is zo samengesteld, dat denkers, doeners en gevoelsmensen zich geboeid zullen weten.

Heeft u zelf ideeën en voorstellen voor een invulling van een avond, dan zouden we het fijn vinden als u dit aan ons meldt.

We hopen samen weer een goed seizoen te hebben!

 

Bij deze ‘Onderweg’ vindt u de kleurrijke brochure!

 

 

 

Thuiscommunie

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op

de 1e dinsdagmorgen en de 1e  vrijdagmorgen van de maand.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

 

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u contact opnemen met Christien te Stroet,  tel. 0575- 462648

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a.

opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

Op 9 september vierde ons WILLIBRORDUS Kerkkoor het 50 jaar 4 stemmig jubileum.

Vele handen zijn geschud en wat hebben we een complimenten mogen ontvangen van de mensen die voor ons gekomen zijn. We mogen trots zijn op ons koor en dat zijn we ook. Na afloop is er onder het genot van een heerlijk kopje koffie met een taartje, een glaasje met een hapje, nog fijn nagepraat en konden we genieten van de fotopresentatie met foto’s van “50 jaar koor”. Kortom, een fantastische zondagochtend om op terug te kijken en wij als “feestcommissie” zijn blij dat het allemaal prima is verlopen en terug hebben gekregen, dat, waar we best wel veel tijd en werk aan hebben besteed. Het was meer dan de moeite waard.

Alle mensen, bedankt voor de komst, de felicitaties, giften, kaarten en belangstelling en natuurlijk de bloemengroep, wij kijken er geweldig mooi op terug.

DANK U WEL, namens de feestcommissie van het Willibrordus Parochiekoor.

 

 

 

Sam’s  Kledingactie gaat door met de opbouw van onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek

Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft voor het komend najaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan voor de tweede helft van 2018 naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek.

De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs te kort.

 

Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar.

Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs  kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

De inzamelingsactie vindt plaats op:

Vrijdag 5 oktober van 19.00 – 20.00 uur en zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 11.00 uur

Locatie: Willibrorduskerk, Spalstraat 38 te Hengelo (gld)

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

Lustrum Repair Café met Open Huis was op zaterdag 8 september van 10.30 tot 14.00Met mooi weer en onder grote belangstelling werd het Lustrum van het Repair Café op 8 september gevierd. Veel genodigden, vrijwilligers en belangstellenden hebben het Repair Café gefeliciteerd en succes gewenst voor de komende jaren,  Ook willen we iedereen bedanken voor de bijdragen die we mochten ontvangen om ons doel, de aanschaf van een slijpmachine, te realiseren. Prachtig was de video boodschap van Frida Meins, een van de coördinatoren, die hier vandaag niet live bij aanwezig kon zijn en ons op deze wijze feliciteerde en succes wenste voor de toekomst. Rudi Kreunen bedankt voor de video die op diverse beeldschermen in de winkels getoond wordt.

 

Op 4 oktober, dierendag is het Repair Café weer geopend met speciale aandacht voor onze kinderen:

www.repaircafehengelogld.nl

Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15 in Hengelo.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

  

Mededelingen KBO – PCOB          

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl


Ondersteuning iPad in het parochiecentrum.

Ipad ondersteuning in parochiecentrum is voortaan zowel op de 1e donderdag van de maand als ook op 3e donderdag van de maand.

 

De heren Reint Beunk en Henk Roes zullen op donderdag 4  en 18 oktober aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gebruik van de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Loop dan gewoon naar binnen. U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open.

Workshop Digitale Veiligheid Voor tablets IOS & Android

Datum: dinsdag 16 okt. om 19.30 uur in het Parochiecentrum

Onderwerpen:

 • Updaten besturingssysteem: handmatig of automatisch
 • Veilig werken met toegangscode
 • Netwerken: LAN of WIFI. O.a. Openbaar of Wifi- beveiligd netwerk
 • Anti-virus app voor Android
 • Voor iPad geen antivirus
 • Updaten van apps via Appstore
 • Beheer van wachtwoorden
 • Risico’s o.a. Spyware, Adware, Phissing, etc.
 • Internetten
 • privé modus
 • Regelmatig opschonen
 • Geschiedenis wissen (twee manieren)
 • Telebankieren
 • Downloaden banken app
 • Veilig emailen

En wat verder ter tafel komt.

Kosten: vrijwillige gift voor gebruik van de ruimte en koffie/ thee

Vooraf aanmelden gewenst bij Henk Roes. 06 2124 1984. òf bij Jo van Aken. 0575 461800

Nieuwe Cursus Ipad

Op maandag 8 oktober start er in het parochiecentrum weer een nieuwe cursus iPad voor beginners. De kosten zijn € 55,00  incl. boek van € 15,00. Voor 5 lessen van 1.30 uur  met twee begeleiders.

 

Cursusdata:

maandag 8 okt. ‘s middags om 14.00 uur

maandag 15 okt. ‘s middags om 14.00 uur

maandag 29 okt. ‘s middags om 14.00 uur

Maandag 5 nov. ‘s middags om 14.00 uur

Maandag 12 nov. ‘s middags om 14.00 uur

 

Opgave bij Henk Roes, tel. 0575-461061 of email naar henk@roes-po-advies.nl

 

 

 

Parochieblad ‘Onderweg’ en

de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  26 september 2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 1,  kan tot uiterlijk  7 september 2018  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.