Nieuwsbrief Nr.12 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 12  3 sept. 2018 t/m 1 okt. 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio:  Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl  

 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.7 /2017-2018.

 

 

 

 

 

Opbrengst Collectes  

Weekend 12 augustus  €     75,95
 Weekend 19 augustus  €     71,40
 Uitvaart Doortje Dickmann  €    144,50
 Weekend  26 augustus  €     51,55
 Weekend 29 juli  €     49,45

 

 

Overleden Doortje Dickmann  89 jaar  

Met Doortje Dickmann is een markant persoon in Hengelo en in het bijzonder binnen onze Geloofsgemeenschap overleden.

Zij droeg Hengelo, haar inwoners en alles wat er gebeurde een warm hart toe.
Zij was een gelovig mens. Iedere zondag naar de kerk met na afloop koffiedrinken.
Ook op de inloopmorgen was zij altijd present.

Op donderdag 23 augustus was er een plechtige uitvaartdienst, aansluitend is zij in Zutphen in de Omarming gecremeerd.

Moge het goede van haar vrucht dragen in allen die achterblijven. Met dank aan allen die haar in haar leven momenten van vreugde en geluk hebben gebracht.
Moge zij rusten in vrede bij onze Heer in wie zij al haar vertrouwen stelde.

 

 

 Vieringen: Periode 3 sept. 2018 t/m 30 september 2018

 

 Zondag 2 september,  22e zondag door het jaar

10.00 uur Startviering HH 12 Apostelen, in Keijenborg

 

Intenties bij deze viering:

Wim en Naomi Eggink

Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Fam. Heitkönig-Beijer

Jeroen Schut

Truus Gerrits-van der Steen

Jan Lamers

Bertus Bus

Ook gedenken wij alle overleden parochianen van het laatste halfjaar:

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

Ans Nijenhuis-Besselink

Annie Gerrits-Lanters

Miriam Veenhuis-Schouten

Doortje Dickmann

 

Zondag 9 september, 23e zondag door het jaar, 50-jarig jubileum Kerkkoor

09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: Pastor J. Baneke

Lector: J. Wolbrink

Met zang van het koor.

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Maresch-Reijemr

Jan Lamers

Bertus Bus

 

Zondag 16 september, 24e zondag door het jaar, Startzondag

09.30 uur Oecumenische viering, voorganger: B. Ariaens, A. Blanken

Met zang van het koor/cantorij.

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Henk Mokkink

Annie Gerrits-Lanters

Miriam Veenhuis-Schouten

Doortje Dickmann

 

Donderdag 20 september, de Bleijke

19.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: T. ten Bruin

Lector: A. Schabbink

 

 

 

Zaterdag 22 september

19.00 uur Noaberviering Oec. Werkgroep

Par. Centrum Willibrordus

 

Zondag 23 september, 25e zondag door het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: J. Veldscholten

Lector: A. Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman  Gosselink.

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers-Roording

Annie Gerrits-Lanters

Doortje Dickmann

 

Vrijdag 28 september, Vesperviering in de Bleijke

18.30 uur Vesperviering

Voorganger: Oecumenische werkgroep

 

Zondag 30 september, 26e zondag door het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: J. Veldscholten

Lector: P. Zents

Samenzang

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Annie Gerrits-Lanters

Doortje Dickmann

 

                    

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg is klaar!  Kom eens een keer kijken.

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464

 

 

Verloting Paaskaars

De oude Paaskaars van 2017 staat nu in ons Parochiecentrum. De Paaskaars van 2016 is verloot onder de 12 geïnteresseerden.

 

In de locatieraadbijeenkomst van 22 augustus jl is het ingezonden briefje van Mw. Wilhelmien Roes als eerste uit de bus gekomen.

 

Zij is heel blij met de Paaskaars en deze kaars krijgt een bijzonder plekje in ons huis. Aldus Wilhelmien Roes.

 

Wij bedanken iedereen die hieraan heeft deelgenomen.

 

 

Raad van Kerken Hengelo: ‘Noaberviering’  22 september a.s. 

‘De geur van….’ Dat is het thema van de eerstvolgende noaberviering. Ja, die heerlijke geur van gebakken uien of van brood, net uit de oven. Van zonnebrandolie, koffie, babyhoofdjes, boenwas en basilicum… Geuren vallen ons niet altijd op, maar ze hebben een enorme kracht. Ze roepen spontaan herinneringen op. Zonder dat we dat kunnen controleren. Geuren spelen ook van oudsher een belangrijke rol in de communicatie met God. Vaak onderschatten we de kracht van onze neus. Reden om daar eens bij stil te staan. Dat gebeurt op zaterdag 22 september a.s. Aanvang 19.00 uur.   Iedereen is welkom in deze viering die begint met ontmoeting. Noabervieringen zijn vieringen rond delen, leren, vieren en gastvrijheid met een oecumenisch en laagdrempelig karakter. Deze worden sinds 2012 1 x per kwartaal gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo. De locatie rouleert per seizoen en is vanaf nu in 2018/2019 in het parochiecentrum van de Willibrorduskerk in Hengelo .

 

 

 

 

Bij het begin van een nieuw werkjaar

                                                                         

Als er elke dag van dit nieuwe werkjaar                                                                             maar iets gebeurt                                                                                                              waarmee ons hart is gemoeid.                                                                                                       Iets o God waarmee wij                                                                                                          beantwoorden aan onze bestemming,                                                                                                         aan de opdracht van onze beweging,                                                                                         iets van blijvende waarde.

Zoveel eist ons op,                                                                                                               gewenning en verveling                                                                                                     dreigen ons hart aan te tasten.                                                                                           

 Dat wij eerst en vooral                                                                                                       onze eigen innerlijke vernieuwing behartigen,                                                                        een heel werkjaar lang staat dat te gebeuren.

O God als er elke dag,                                                                                                           ook deze eerste dagen van het nieuwe werkjaar,                                                                                   iets mag gebeuren                                                                                                                 aan vriendschap en tederheid,                                                                                                    iets aan liefde, gerechtigheid en vrede.                                                                                           Iets waarmee wij tonen                                                                                                               dat wij er zijn voor elkaar.

Dat wij onze inzet voor anderen                                                                                         niet gewoon geraken, o God                                                                                                een heel werkjaar lang niet.                                                                                                            Dat we niet gewoon geraken                                                                                                aan onze vrijwilligers,                                                                                                                      aan de collega’s.

O God dat we iedere dag weer opnieuw                                                                               ontvankelijk en nabij mogen zijn.                                                                                          Amen.

 

 

 

 

Open Monumentendag 2018  8 en 9 september

Tentoonstelling religieuze voorwerpen uit het Rijke Roomsche Leven.

 

De Sint Willibrorduskerk is een rooms-katholieke kerk in Hengelo. De kerk is in de jaren 1842-1843 gebouwd naar ontwerp van H, Bauer, die in dienst was van Rijkswaterstaat.

 

De kerk is dan ook een waterstaatskerk. Het land voorde kerk werd beschikbaar gesteld door Wilhelmina Christiaens, die het stuk land voor haar dood had aangekocht en het toekomstig gebruik had vastgelegd in haar testament. Na de inwijding van de kerk in 1843 en het vaststellen van de beschermheilige Willibrord, behoorde de kerk nog tot 1862 tot de Heilige Johannes den Dooper-parochie met als hoofdkerk de Johannes de Doperkerk in Keijenborg. De kerk is gebouwd als pseudobasiliek. In 1883 zakte de kerktoren in elkaar door een storm. Hierop werd een nieuwe torenspits gebouwd.

In 1924 werd een grote restauratie uitgevoerd, waarbij glas in loodramen werden aangebracht, de gepleisterde plafonds vervangen door stenen gewelven en aan de voorgevel een zandstenen reliëf toegevoegd..

 

Er is een uniek museum in het parochiecentrum van de Willibrorduskerk. In de kerk zullen een aantal voorwerpen ten toon worden gesteld. Schilderijen, kruisbeelden, wijwaterbakjes en veel gedachtenisprentjes

 

In deze kerk voor kenners en liefhebbers van historisch erfgoed is een aantrekkelijk programma samengesteld met o.a. een expositie waarin aandacht voor de bijzondere glas in lood ramen, de bijzondere tegelvloer.

 

De exposities zijn open tijdens de Open Monumentendagen van 11.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag 8 sept en op 9 sept. zondag na de zondagsviering.

 

 

 

 

 

 

Zondag 16 september Oecumenische Startersviering in onze kerk

 

De oecumenische Startzondag in Hengelo valt samen met de eerste dag van de vredesweek 2018.

Vrede is een belofte én een opdracht in geloof en in oecumene. Daarom kozen wij graag het thema van de Vredesweek voor onze Startzondagviering. ‘Generaties voor vrede’ zal op een kleurrijke wijze worden vormgegeven, bezongen en gevierd in de Willibrorduskerk. Zoals gebruikelijk met de medewerking van ons kerkkoor en de cantorij onder leiding van Rob Mullink. Voorgangers zijn Jaap van Gijssel, Boris Ariaens en ds. Alleida Blanken.

Letterlijk hopen we diverse generaties te begroeten en samen inspiratie en nieuwe moed te putten voor onze eigen bijdrage aan vrede in onze samenleving.

De vredesvlam uit het hart van Hengelo speelt hierbij een belangrijke rol……! Laat jij, laat u, zich ook ‘aansteken’ door dit vuur voor vrede?

Van harte welkom om 10.00 uur in onze kerk.

Na afloop van deze viering is er gezamenlijk koffie/thee drinken in onze kerk. Ook kunt u dan brieven kopen t.b.v. van Amnesty International.  Een gebruik bekend vanuit de Protestantse Gemeente. Kosten € 1,50

 

 

 

 

175 jarig bestaan van onze Kerk!

 

Op 14 oktober a.s. vieren we het 175 jarig bestaan onze kerk. Een liturgiegroep gaat zich buigen over een passende viering en weer anderen zijn bezig een aantal andere activiteiten op te zetten, die te maken hebben met het 175-jarig bestaan.

Wij houden u op de hoogte!

 

Een van de activiteiten zal zijn een film te maken over onze kerk en alle activiteiten daarom heen.

De film zal tijdens de receptie voor het eerst worden getoond. Parochianen kunnen deze film op CD ook naderhand bestellen tegen een gereduceerde prijs van € 10,00.

 

 

 

 Inspiratie en Ontmoeting   Programma 2018-2019   Beknopt

 

Een aanbod van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld

 

–      Donderdag  11 oktober 2018  God in de supermarkt                    

 

Ontdek de impact van je rondje door de supermarkt op de wereld – ver weg én dichtbij.  Inleiding en workshopleiding door Alfred Slomp

 

–      Woensdag 14 november 2018

Yoga en Meditatie als persoonlijke oefenweg”

            Art Schieman

 

–      Donderdag 13 december 2018   Chanoeka feest                 

Inleiding, samen koken, eten en spelen.

 

–      Donderdag 24 januari 2019  “Waorumme dan?” Over geloven en dialect

  1. Leijenhorst

 

–      Donderdag 14 februari 2019  “Voltooid leven” 

Forumavond met dr. P. Gerritsen, ds. Aleida Blanken e.a.

 

–      Donderdag 28 maart 2019

Boekenweekthema “De moeder de vrouw” in woord en beeld

            Boris Ariens en Aleida Blanken

 

–      Dinsdag 16 april 2019   Bloemschikken rondom Pasen.                                                   Thema: Heel de wereld juicht

Christien te Stroet

 

–      Donderdag  23 mei 2019  Stadswandeling Doesburg     Wandeling met gids door de middeleeuwse binnenstad en bezoek aan de Martinikerk                                    

 

Thuiscommunie

 

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op

de 1e dinsdagmorgen en de 1e  vrijdagmorgen van de maand.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

 

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u contact opnemen met Christien te Stroet,  tel. 0575- 462648

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

Op 9 september viert ons WILLIBRORDUS KERKKOOR

het 50 jaar 4 stemmig jubileum.

 

Het was in 1968 dat toenmalig pastoor Reckers er zijn goedkeuring aan gaf, dat het dameskoor samen met de heren de H. Mis mochten gaan opluisteren met gezang.
We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en er is 9 september dan ook een SPECIALE FEESTELIJKE VIERING door de jubileumcommissie voorbereid.

Tevens is er een fotoreportage op de beamer te zien.

 

Aansluitend kunt u het bestuur feliciteren met het 50 jarig jubileum. Tijdens een hapje en een drankje kunt U een fotoreportage bewonderen over de historie van het koor. Omdat het ook Open Monumentendag is kunt u ook de expositie van ons museum bezichtigen.

 

Er is weer Kliederkerk!

 

Na het succes van de eerste Kliederkerk in Keijenborg- Hengelo in april 2018 wordt het tijd voor Kliederkerk in de herfst! Op zondagmiddag 30 september zijn kinderen van 0 tot 12 en hun ouders, opa’s, oma’s van harte welkom voor een spetterende interactieve viering in en rond de Remigiuskerk in Hengelo.

Het thema is “Gaaf natuurlijk!” en alles draait om het verhaal van de Schepping. Hoe mooi is de natuur met de dieren, de bomen, de bloemen en ook de mensen? Om 14.30 uur gaan we van start met een korte welkomstviering, daarna is er ruim de tijd voor allerlei activiteiten naar keuze. Die kunnen kinderen en volwassenen samen doen. Houd je van figuurzagen?  Ben je sportief? Vind je het leuk om lekkere hapjes in de kleuren van de regenboog klaar te maken? Of ga je er liever op uit om schatten uit de natuur te verzamelen? Deze en nog veel meer dingen kun je doen. Ook voor de allerkleinsten is er speelgelegenheid. In de korte slotviering laten we elkaar zien wat we hebben gemaakt, gedaan en ontdekt. En daarna is iedereen welkom bij de High Tea – met natuurlijk limonade, thee en lekkers. De middag eindigt om 16.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelding is wenselijk i.vm. de hightea. Kliederkerk staat voor samen ontdekken, samen delen en samen vieren; op een creatieve en ontspannen manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. In Hengelo en Keijenborg wordt Kliederkerk georganiseerd door de Protestantse Kerk en de RK Geloofsgemeenschappen van Hengelo en Keijenborg. Contactpersonen: ds. Aleida Blanken dominee@pknhengelogld.nl, tel. 0575461224 en Ans Geurtsen, ansjeg@hotmail.com , tel. 0575462945 Websites: www.protestantsegemeentehengelogld.nl ; www.willibrordhengelo.nl ; www.12apostelen.nl ; www.kliederkerk.nl

 

Sam’s  Kledingactie gaat door met de opbouw van onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek

Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft voor het komend najaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan voor de tweede helft van 2018 naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek.

De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs te kort.

 

Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar.

Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs  kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

 

De inzamelingsactie vindt plaats op:

Vrijdag 5 oktober van 19.00 – 20.00 uur en zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 11.00 uur

Locatie: Willibrorduskerk, Spalstraat 38 te Hengelo (gld)

 

Repair Café Hengelo Gld

Lustrum Repair Café met Open Huis op zaterdag 8 september van 10.30 tot 14.00

In september 2013 is het Repair Café in Hengelo door de diaconie van de protestante gemeente opgericht. Aleida Blanken, Frida Meints en Theo van de Leij hebben de krachten gebundeld en ervoor gezorgd dat het Repair Café in Hengelo van start kon gaan, zodat op 8 september de officiële opening door de toenmalige wethouder Steffens verricht kon worden. In de loop van de jaren is de openstelling verdubbeld, het aantal vrijwilligers tot 24 gegroeid en organiseert het Repair gezamenlijk acties met lokale instellingen zoals de Bibliotheek, ANWB, Lithania, Puur Natuur en Sensire.

Het motto van het Repair Café “Weggooien? Mooi niet” willen we verder vormgeven door samen met de vrijwilligers kapotte kleding en apparaten te repareren, daardoor zorg te dragen voor de natuur en onze leefomgeving. Tevens is het Repair Café een plaats om elkaar te ontmoeten. Ook willen we reparatie kennis behouden en een mentaliteitsverandering te weeg te brengen dat weggooien altijd nog kan. (dan wel het afval scheiden)

U wordt hierbij uitgenodigd om het Repair Café te bezoeken en de vrijwilligers te feliciteren met het eerste lustrum op zaterdag 8 september 2018 tussen 10.30 en 14.00 in Kerkstraat 15. Voor de kinderen is er een speciale attractie en kunnen er draadfiguren gesoldeerd worden.

Het Repair Café kan altijd vrijwilligers gebruiken. Reparateurs, naaisters, gastvrouwen en -heren. Dit jubileum is een mooie gelegenheid om onze vrijwilligers te ontmoeten en te kijken of dit werk misschien ook iets voor u is.

www.repaircafehengelogld.nl

Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15 in Hengelo.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB           www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 Ondersteuning iPad (geen cursus)

Ipad ondersteuning in parochiecentrum op 1en 3e donderdag van de maand.

De heer Reint Beunk  en/of  Henk Roes  zijn op  6 september en 20 september aanwezig om eventuele vragen en/of opmerkingen te geven over de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Dan mag u deze morgen zeker niet missen ! U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open!

Vanaf september organiseren we de eerste en de derde donderdagmorgen de inloop voor iPad en/of iPhone. U wordt geholpen door Reint Beunk en/of Henk Roes

 

Roadshow rondom digitalisering

 

Binnen de Gemeente Bronckhorst is een groep bezig om in september een groots project op te zetten rondom digitalisering. Hieraan werken mee Bibliotheek West Achterhoek, diverse Welzijn instellingen, Kruiswerk Achterhoek , de Ouderenbonden zoals KBO-PCOB en het Seniorenconvent.  Ook de Gemeente speelt daarin een rol. Op diverse plaatsen worden activiteiten ontplooid. Er komt een speciale bus met allerlei voorlichtingsmateriaal. In diverse plaatsen worden ook workshops gehouden. Binnenkort zal een publiciteitscampagne worden georganiseerd.  De bus en de tent komen op vrijdag 14  september naar Hengelo. De bus en de tent komen bij de bibliotheek te staan. De workshops worden gehouden in de bibliotheek. Vanaf ’s morgens 10 uur tot 16.00 uur zal de bus aanwezig zijn

Echt digitaal op de toekomst voorbereid te zijn, vraagt om een blijvende begeleiding voor senioren.

 

Jubileum KBO.  7 oktober 2018

 

De KBO sinds kort gefuseerd met de PCOB viert op 7 oktober a.s. haar 50 jarig jubileum. De leden hebben allemaal de uitnodiging thuis ontvangen. Ook is er dan een speciale viering met een eigen misboekje.

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  26 september 2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 1,  kan tot uiterlijk  7 september 2018  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.