Nieuwsbrief nr.1 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 1 :  28 november 2017 t/m 12 december 2017.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: 

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl
 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar ‘Onderweg’ nr.1 /2017-2018.

 

Jaargang 6 nr. 1  Nieuwsbrief

Met deze Nieuwsbrief starten we al weer met de 6e jaargang van het parochienieuws. Wij hopen dat u het waardeert dat we u op deze wijze informeren over het wel en wee in onze Geloofsgemeenschap.

Ook dit jaar ontvangt  u de Nieuwsbrief weer samen met Onderweg. In de tussenliggende periode ligt een exemplaar in de kerk. De e-mailbrief zal weer 14 x keer verschijnen. Wij proberen ook op deze wijze bij te dragen aan het realiseren van een Vitale Geloofsgemeenschap.

 

Opbrengst Collectes

Weekend 29 november €       68,90
Weekend  5 november + Allerzielen €     191,15
Uitvaart Bertus Bus €       67,52
Weekend 12 november €       71,20
Weekend 19 november €       78,50

 

Overleden Bertus Bus 95 jaar

Op 4 november jl is  in Doetinchem overleden Bertus Bus.

Bertus Bus afkomstig uit Hengelo Gld was jarenlang actief als vrijwilliger bij de St.Willibrordparochie.

Op zijn bidprentje stond een gedicht van Karen Lammertsen.

‘Onvergetelijk’, waarin zijn weg als een onvergetelijk mens werd beschreven.

Niet voor niets stond op de rouwcirculaire:  ‘De dood is niet het doven van het Licht, maar slechts het uitblazen van de kaars’.

Zijn uitvaart en begrafenis vonden plaats op 10 november jl.

Dat hij nu mag rusten in de vrede bij de Heer.

 

 Vieringen: Periode  28 november 2017 t/m 12 december 2017.

 

Zondag 3 december, 1e Zondag van de Advent

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: L. van de Kam

Lector: P. Zents

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Theo en Gerda Waenink

Johanna Kaak en naaste familie

Wim en Naomi Eggink

Eef Kruis

Rikie Robben- Peters

 

Alle overleden parochianen van het laatste halfjaar:

Ria Baakman-Striekwold

Gerda Johanna Hendriks

Bert Prins

Theodora van Bentum-Pouwels

Jan Lanters

Bertus Bus

Bernarda, Gerharda  Ibink- Jansen

 

 

Woensdag 6 december 1e Vesperviering i.v.m. de Advent

Let op! 19.30 uur in het parochiecentrum aan de Spalstraat 38

Thema: Engel van de stilte

Lucas 1: 5 – 25  Zacharias  in  de stilte van de tempel hoort van een engel, dat hij een zoon zal krijgen, die hij Johannes moet noemen. Hij is met stomheid geslagen……

 

Zondag 10 december, 2e Zondag van de Advent

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: Diaken ten Bruin

Lector: M. Melgers.

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Lamers en Christien te Stroet

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Fam. Heijtink-Teunissen

Rikie Robben-Peters

Bertus Bus

Jos Dieks

Bernarda, Gerharda  Ibink-Jansen

 

Uitreiking gedachteniskruisje:

Geert Willems

 

Woensdag 13 december 2e Vesperviering i.v.m. de Advent

Let op! 19.30 uur in het parochiecentrum aan de Spalstraat 38

Thema: Engel van het geheim

Lucas 1: 26-38  Maria ziet en hoort de engel Gabriël, die haar zegt, dat zij moeder van Jezus zal zijn.

 

 

 

Verslag Parochieavond op 31 oktober a.s. bij Leemreis

Op 31 oktober jongstleden werd onze parochieavond gehouden. Voorzitter Frans Geurtsen opende de avond en gaf aan hoe belangrijk hij het onderwerp van de avond ‘Geloven we of geloven we het wel?’ vond.  Gezien de grote opkomst werd dat gevoel door veel parochianen gedeeld. Natuurlijk is er zorg over de kerksluitingen die we overal om ons heen zien en het doet daarom goed dat juist in deze tijd zoveel mensen naar een bijeenkomst als deze komen.

Tijdens het eerste deel van de avond werd iedereen bijgepraat over de actuele situatie  in onze eigen geloofsgemeenschap.

 

  1. Financieel overzicht

 

Kosten gewoon onderhoud

Hierbij denken we aan de onderhoudskosten van de kerk. We mogen ons gelukkig prijzen dat ons kerkgebouw er prima bij staat. Maar daarentegen moeten wel kosten maken van het dagelijkse onderhoud. Ook ons parochiecentrum is aan een onderhoudsbeurt toe. Op dit moment is men bezig met het dak en reparatie van stucwerk aan de binnenzijde uit te voeren. De fundamenten van het kerkgebouw zijn op enkele plaatsen hersteld. Ook aan de ‘oude’ pastorie moet het nodige gebeuren.

De kosten voor gewoon onderhoud bedroegen:

2014                €  3529

2015                €  7382

2016                €  6061

 

– Kosten eredienst

De kosten voor de eredienst lopen nagenoeg gelijk. In 2016 waren die kosten hoger i.v.m. de priesterwijding van Johan Rutgers.

2014                €  4924

2015                €  4363

2016                €  5558

 

– Kosten begraafplaats

 

De locatieraad brengt op dit moment de administratie van de begraafplaats onder op één centrale plek. Bijna alle gegevens zijn inmiddels geregistreerd. De komende maanden vindt de controle plaats over de juistheid hiervan. Door overlijden van o.a. contactpersonen is het niet overal duidelijk wie verantwoordelijk is voor de grafrechten van hun dierbaren. Het komende jaar zal een inhaalslag plaatsvinden met betrekking tot de inning van de grafrechten. Het is duidelijk te merken dat in de loop van de jaren de traditie van het begraven van overledenen duidelijk aan het wijzigen is. Het aantal crematies neemt toe. Ook hebben we nu op ons kerkhof een strooiveld aangelegd om de mogelijkheid van verstrooien mogelijk te maken. Ook het plaatsen van urnen is de laatste tijd toegenomen. De komende jaren zal er op het kerkhof voldoende ruimte overblijven voor het begraven van overledenen.

2014                €  4842

2015                €  2574

2016                €  5035

 

– Parochiebijdragen

De actie Kerkbalans, een belangrijk onderdeel in de exploitatie, verloopt redelijk naar wens. Door de werkgroep zijn en worden activiteiten ondernomen om zoveel mogelijk parochianen  te motiveren om een bijdrage te leveren. Ook is er de laatste jaren veel aandacht besteed door het direct benaderen van parochianen. Een werkgroep en een actieve groep ‘lopers’ zorgen ervoor dat dit goed gebeurt.

2014                €  36.573

2015                €  34.404

2016                €  34.343

 

– Collecten

Tijdens de wekelijkse vieringen wordt er een collecte gehouden voor de activiteiten binnen de eigen geloofsgemeenschap. Bij bijzondere collecten wordt in de viering apart aandacht geschonken aan het doel b.v. Missiemaand, etc.

2014                €  6817

2015                €  9578

2016                €  6198

 

– Baten begraafplaats

De begraafplaats wordt netjes en respectvol onderhouden door de vrijwilligers. Vooral in het voorjaar en het najaar is er veel te doen. Zeker in een wat vochtiger perioden wordt er veel werk verzet door de werkgroep.

2014                €  10.162

2015                €  14.961

2016                €  12.844

Inhaalslag over 2015/2016 moet nog gemaakt worden in verband met de reorganisatie van de administratie.

 

Totaal Financieel overzicht:

2014                €   994 te kort

2015                € 8320   te kort.

De tekorten zijn gedekt uit de reserves.

2016                €  3177  overschot

 

Toekomstvisie voor de komende jaren:

In het voorjaar hebben wij ons gebogen over de toekomstvisie van onze Geloofsgemeenschap. Waarbij vanuit de parochie HH Twaalf Apostelen ook de vraag werd gesteld hoe wij die ontwikkelingen ingaan:

Vanuit de parochie zijn een drietal hoofdthema’s waar we een antwoord op moeten vinden om de eigen Geloofsgemeenschap in stand te houden:

 

Voldoende Vrijwilligers

Voldoende Kerkgangers

Voldoende Financiën

 

Voldoende Vrijwilligers

Aantal Vrijwilligers wordt minder. Vooral door het klimmen van de jaren moeten vrijwilligers afhaken. Fysieke gesteldheid wordt een steeds groter wordend probleem.

 Momenteel hebben we 163 vrijwilligers. Veel vrijwilligers hebben meerdere taken. Een minimum 140 vrijwilligers vinden wij noodzakelijk.

Op de oproep om meer vrijwilligers komen helaas bijna geen kandidaten. Vooral in de structurele taken begint het tekort een rol te spelen. In de locatieraad zijn we ook al jaren op zoek naar versterkingen.

We proberen taken te combineren en/of door de inzet van de computer te intensiveren.

Ook denken we serieus na over welke taken we zo lang mogelijk willen behouden en welke taken we dan op een andere manier gaan uitvoeren. We zijn gelukkig dat we voor de eerste communie kunnen meeliften met de werkgroep uit Keijenborg.

 

Kerkgangers

Hoewel de inhoud en het beleven van de Eucharistie niet geheel afhankelijk is van het aantal kerkgangers, vinden we dat er gemiddeld in een Eucharistieviering minimaal 50 aanwezigen moeten zijn.

Voor Woord/ communieviering denken wij dat een minimum van 40 kerkgangers wenselijk is.

 

Gelukkig kunnen we constateren dat dit aantal ruimschoots worden gehaald mede door de kwaliteit van de voorgangers en de aanwezigheid van ons kerkkoor.

 

Samenwerking

– het versterken van het contact met de basisschool.

De populatie van De Leer is allang niet meer uitsluitend katholieke leerlingen. De school vindt dat religieuze opvoeding thuis moet gebeuren. Wij zijn wel blij met de mogelijkheid om mededelingen/ activiteiten in hun weekbrief te plaatsen.

– Samenwerken met Keijenborg.

Cluster Keijenborg, Ruurlo en Borculo en Hengelo.

We moeten de komende jaren meer energie steken in de samenwerking met de hierboven genoemde geloofsgemeenschappen. We laten kansen liggen!

Deze samenwerking verloopt nog niet naar wens.

Er zijn wel enkele lichtpunten. N.l. werkgroep Eerste Communie met Keijenborg.

 

Anders vieren – vieringen

We kunnen terugkijken op een aantal succesvolle vieringen. O.a. de Mariaviering en het laatste jaar op de viering met de vrijwilligersdag met de vier oer elementen. O.a. vuur, water, lucht en aarde. Tevens hebben we een bezoek gebracht aan Aqua Dome in Halle van Henk Wolbrink

 

Na de pauze nam Jaap van Kranenburg ons mee in zijn betoog over de vitaliteit van geloofsgemeenschappen en stelde de vraag: Hoe vitaal zijn we eigenlijk en hoe kunnen we vitaal blijven? Een uitdagende vraag die tot veel bespiegelingen leidde en – uiteraard – veel vervolgvragen opriepen o.a.: Hoe kunnen we zorgen voor een bezielde gemeenschap die tegen een stootje kan? Hoe kan het dat geloofsgemeenschappen verdampen? Waarom zijn wij eigenlijk kerk?

Dit verslag vindt u in Onderweg nr. 1

 

 

Oecumenische Vespers  Advent 2017  Engelen om ons heen

 

Een mooie traditie zetten we nu ook voort. Tijdens de Advent houden we een drietal Vesperbijeenkomsten. Thema: Engelen om ons heen.

Plaats: Parochiecentrum aan de Spalstraat 38. Op 3 woensdagen.  Aanvang: 19.30 uur

 

Woensdag 6 december  Engel van de stilte

Lucas 1: 5 – 25  Zacharias in  de stilte van de tempel hoort van een engel, dat hij een zoon zal krijgen, die hij Johannes moet noemen. Hij is met stomheid geslagen……

 

 Woensdag 13 december    Engel van het geheim

Lucas 1: 26-38  Maria ziet en hoort de engel Gabriël, die haar zegt, dat zij moeder van Jezus zal zijn.

 

Woensdag  20 december   Engel van de ontmoeting

Lucas 1: 39-57  In de ontmoeting met elkaar verheugen zich Maria en Elisabeth op Gods belofte en zij zingen en spreken profetische woorden.

Voorbereiding herdertjesviering op 24 dec. a.s. om 18.00 uur

Ook dit jaar willen we traditiegetrouw een kerstviering voor basisschoolleerlingen opzetten.

Dit jaar zal het thema zijn: ‘Wie wil er een herder zijn?’. Samen met voorganger diaken Oude Groen hebben we een begin gemaakt met de opzet. In deze viering willen we laagdrempelig het feest van de geboorte van Jezus inhoud geven.

Binnenkort hopen we ook in de Nieuwsbrief van De Leer hier aandacht aan te schenken.

Inmiddels hebben we ook enkele ouders benaderd om mee te denken over de invulling van deze viering. Extra hulp is welkom. U kunt zich melden bij Henk Roes, telf. 06 21241984

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Op de plek waar dit kan gebeuren is de laatste hand gelegd aan de realisatie hiervan. Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

 

 

 

Uitnodiging voorbereiding Eerste H. Communie

 

Beste Ouders/Verzorgers.

Uw kind zit dit jaar in groep 4 van de Basisschool.

Dat wil zeggen dat uw kind dit jaar de gelegenheid heeft om de

Eerste Heilige Communie te doen. Dit gaan we doen op zondag 27 mei 2018.

 

Aan de eigenlijke dag van de Eerst Heilige Communie gaat een gezamenlijke voorbereiding vooraf. Voor de ouders organiseren wij 1 ouderavond, voor de kinderen zijn er 6 les bijeenkomsten en nog 1 of 2 oefenbijeenkomsten.

Met behulp van het Eerste Heilige Communie project kunt u er thuis zelf samen naar toe leven.

Na aanmelding van uw kind ontvangt u z.s.m. alle informatie over de bijeenkomsten. Aanmelden kan tot 31 januari 2018.

 

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dat via werkgroep 1e Heilige Communie Keijenborg/Hengelo t.a.v. Sylvia Wolsing, Molenstraat 1, 7256 AD Keijenborg.

tonnysylvia@hotmail.com, mobiel 06-25254775  of via het parochiesecretariaat

info@willibrordhengelo.nl  ( mob. 06 21241984  Henk Roes)

 

 

Nieuwe medewerkers voor de actie ‘Kerkbalans’ gezocht

In onze Geloofsgemeenschap benaderen wij de deelnemers aan de kerkbalans persoonlijk. Dat bevalt goed. Volgend jaar valt de actie kerkbalans in de periode van 21 januari tot en met 4 februari.

In deze twee weken worden de enveloppen thuis bezorgd en ook weer opgehaald.
Het ziet er naar uit, dat enkele medewerkers door afnemende gezondheid moeten afhaken.

 

Dat is erg jammer en daarom zoeken wij nieuwe lopers.
Deze activiteit vraagt weinig tijd om gemiddeld bij nog geen vijftien adressen de brieven in de bus te doen en later op een door u vastgestelde tijd weer op te halen.
Wij hopen, dat u hiervoor tijd kunt vrij maken.

Jan Jansen:                            telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:             telefoon 0575-461928

 

 

Openstelling kerk tijdens de Kerstdagen

 

Op eerste kerstdag is vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur de kerk geopend om met (klein)kinderen de Kerststal te bewonderen. Ook dit jaar zijn de kosters en de bloemengroep in de weer om er weer een prachtig geheel van te maken. Tijdens deze openingstijd zal er kerstgezang te horen zijn.

U bent van harte welkom!

 

Het secretariaat is tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten. Voor dringende gevallen kunt u bellen met Henk Roes, telf. 06 21241984

 

 

Afscheid Doortje Dickmann bij de bezoekersgroep

Afgelopen zondag (12 november 2017) heeft Doortje te kennen gegeven dat zij na 32 jaar gaat stoppen met het bezoekwerk bij de bezoekersgroep. Dit besluit heeft zij genomen nadat haar laatste bezoekparochiaan is overleden. In de 32 jaar als bezoeker heeft zij heel wat bezoeken namens de parochie afgelegd en menig parochiaan tevreden gesteld. Afgelopen woensdag (15 november 2017) hebben we afscheid genomen van haar als lid van de bezoekersgroep. Deze avond hebben wij haar extra in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen en kerkkaars. Doortje, via deze weg nogmaals hartelijk bedankt voor het werk dat jij de afgelopen 32 jaar verricht hebt voor de parochie.

 

De bezoekersgroep.

 

 

Kerstconcert 15 december Willibrordkerk

Op vrijdag 15 december wordt weer het twee jaarlijkse Kerstconcert gehouden, door het Hengelo´s  Gemengd Koor met als gastkoor het befaamde Vordens Mannen Koor.

Het concert is in de St. Willibrordus Kerk aan de Spalstraat. De kerk is om 19.30 uur open en het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden om de onkosten te bestrijden. Het concert duurt tot 21.30 uur.

Na het concert trakteren we U op een glaasje Glühwein !

Wij nodigen U hierbij van harte uit !

                                       

Bestuur Hengelo´s Gemengd Koor.

 

 

Huldiging jubilarissen bij ons kerkkoor

Op zondag 26 november jl. werd door het kerkkoor van de H.Willibrordus Geloofsgemeenschap te Hengelo Gld. het traditionele Caeciliafeest gehouden. Tijdens de Eucharistieviering, waar pastoor H. Scheve in voor ging, werd door het koor de mis van Gounod gezongen. Deze mis werd begeleid en gedirigeerd door Rob Mullink die ook vandaag zijn 25-jarig jubileum mocht vieren. Naast Rob Mullink

waren er nog 3 jubilarissen te weten:  Carla Groot Roessink 25 jaar lid als sopraan, Wilhelmien Roes 30 jaar lid als alt en Betsie Besselink 35 jaar lid eveneens als alt.

De locatieraad, vertegenwoordigt door Frans Geurtsen, was aanwezig om Rob Mullink en Carla Groot Roessink toe te spreken.

Door pastoor H. Scheve werd de Gregorius onderscheiding aan beiden uitgereikt.

Na de uitreiking van een bloemetje volgde een volmondig lang zullen ze leven.

 

Na dit feestelijk gebeuren gingen de koorleden naar Leemreis om het feest voort te zetten in een gezellig samen zijn. Van een geslaagde dag die georganiseerd werd door de BASSEN mag dan ook zeker gesproken worden.

 

 

 

Kliederkerk

 

Thuiscommunie

 

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op de tweede en de vierde vrijdagmorgen in de maand of 1x per maand op de dinsdagmorgen.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

 

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u bellen naar Christien te Stroet,  tel. 0575 462648

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmorgens voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

Het secretariaat is tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten. Voor dringende gevallen kunt u bellen met Henk Roes  06 2124 1984

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Op 21 dec. is het Repair Café dit jaar nog een keer geopend. Deze keer besteden we extra aandacht  aan modelbouw. Op schaal worden voertuigen, motoren, tractoren en etc. exact en werkend nagebouwd. Modelbouw is een leuke hobby, eerst heb je plezier aan het in elkaar zetten van de schaalmodellen. Daarna nog eens door deze werkend te laten zien aan familie, vrienden en kennissen. Een aantal exemplaren zullen donderdag 21 december in het Repair Café werkend tentoongesteld worden. U bent van harte welkom om deze te komen bekijken. Tegen inlevering van de bon van de flyer, die uitgedeeld is op de Kerstmarkt 15 december, staat er ook nog een kopje koffie met traktatie voor u klaar!

Het Repair Café is ook normaal geopend voor reparaties en de vrijwilligers staan weer klaar om samen met u kleding of defecte apparaten te herstellen.

Het Repair Café  in de Smederij aan Kerkstraat 15 is geopend van 15.00 tot 20.00. Meer info is te verkrijgen bij Jakob Strating  06 16528312

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

 

 

Ondersteuning iPad (geen cursus)

Ipad ondersteuning in parochiecentrum op 3e donderdag van de maand.

De heer Reint Beunk  is op  21 december weer aanwezig om eventuele vragen en/of opmerkingen te geven over de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Dan mag u deze morgen zeker niet missen ! U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open!

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot 8 december 2017 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 1,  kan tot uiterlijk  8 december 2017  bij Louise Mokkink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.

 

 

www.willibrordhengelo.nl