Nieuwsbrief nr. 2 april 2024

Nieuwsbrief Jrg. 1 nr. 2  april 2024

De H. Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

Redactie:  Henk Roes  email:  hwa.roes@gmail.com

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep telefoon
Vacature

Mw. Marian Zaarbelink

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

 

Voorzitter/Secretaris

Lid

Lid

Lid

 

 

 

06 1014 7854

0575 – 462763

06 4539 7320

 

Dienstverlening   Telefoon
Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Yvonne Huitink

 

Dhr. Henk Roes

Penningmeester

Kerkhof

Caritas

Onderweg/ Nieuwsbrief

0575 – 463837

0575 – 462503

06-4848 3121
via Zutphen

06- 2124 1984

Opgave dopen

Achterwacht

via Zutphen

via Zutphen

 

 

R.K. Gebedsviering in de VGH Kerk aan de Banninkstraat

 

Er is een nieuwe werkgroep ontstaan die de voorbereiding van de maandelijkse gebedsviering ter hand heeft genomen.

Iedere gebedsviering wordt gehouden op de 1e zondag van de maand.

07 april 2024

Aanvang: 09.30 uur

 

Na de viering is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

Vieringen/bijeenkomsten  april 2024

 

Datum Activiteit Uitvoering Locatie
04 april. Vrije inloop

10.00 – 11.30 uur

Werkgroep Achterzijde
VGH Kerk
07 april. 09.30 uur R.K. Woord- Gebedsviering Hoofdingang VGH Kerk
11 april. Vrije inloop

10.00 – 11.30 uur

Werkgroep Achterzijde VGH Kerk
11 april Ziekenzalving

10.00 uur

Pastoor H. Scheve Joh. De Doperkerk
Keijenborg
18 april Vrije inloop Lid Werkgroep Achterzijde VGH Kerk
18 april. Bleijkeviering

19.00 uur

Pastor Joost Baneke De Bleijke
25 april. Vrije inloop

10.00 – 11.30 uur

Werkgroep Achterzijde VGH Kerk
05 mei R.K. Gebedsviering Lid Werkgroep VGH Kerk

Banninkstraat

16 mei WC – viering Diaken Theo ten Bruin De Bleijke

 

 

 

2e Nieuwsbrief Willibrord Geloofsgemeenschap

 

Het is de bedoeling om deze Nieuwsbrief aan het begin van elke maand uit te brengen. Ook is er een digitale versie. Voor de bewoners van De Bleijke is een papieren versie beschikbaar.

 

Interkerkelijk motortreffen Hengelo- Joure

Op 13 en 14 april gaat het dan toch gebeuren….! Afgelopen najaar moest de rit naar Joure door verschillende omstandigheden worden doorgeschoven.
Sinds het vertrek van ds. Christien Ferrari vanuit Hengelo naar Joure is er tussen beide plaatsen een uitwisseling ontstaan van motorrijders. Dit keer gaan we met een aantal enthousiaste mensen, een leuke groep motoren en één auto op zaterdag vanuit Hengelo richting Friesland. In Joure worden al volop plannen gemaakt. Want onderweg ontmoeten we elkaar ergens. Samen rijden we via een mooie toeristische route naar Joure, waar we nog bij een van de evenementen kunnen zijn, die daar die dag plaatsvinden. ’s Avonds is er een gezellig samenzijn met eten en drinken. De volgende dag wonen we de kerkdienst bij, die wordt voorgegaan door ds. Ferrari. Ditmaal niet in de Oerdracht, maar in de Hobbe van Baerdt Kerk, in het monumentale hart van Joure. Na de koffie brengen de Friese motorrijders de Hengeloërs weer een eindje op weg richting Achterhoek. Onderweg drinken we nog ergens wat met elkaar en nemen dan afscheid om huiswaarts te keren.

We hopen op een weekend met mooi weer, met mooie motortochtjes en bijzondere ontmoetingen.
Samen rijden we via een mooie route naar Joure, waar we die dag nog bij een van de verschillende evenementen op die dag bij kunnen zijn. We eten gezamenlijk. De volgende dag is de kerkdienst in De Hobbe van Baerdt Kerk in het monumentale hart van Joure en zetten we de motoren in de Midstraat. Daarna rijden we weer halverwege en lunchen onderweg.

Voor aanmelding/info neem contact op met cpeelen@live.nl of spekkinkgerry@gmail.com.

                                  

                       

 Goede, stille week

 

Passie voor passie

Op Goede Vrijdag werken de drie geloofsgemeenschappen in Hengelo Gld samen.

We hielden de lijdensweg van Jezus niet binnen de muren van de kerk, maar gingen naar buiten.

We liepen in een stille tocht vanaf het speelveld aan de Stekweg naar het solarpark en staken daarna de Heurne over naar de Snetlageweg. Vervolgens liepen we via de Schoolstraat, Hofstraat en Regelinkstraat langs de oude smederij naar het eindpunt bij de Vredesvlam aan de Kerkstraat.

Een groot houten kruis werd daarbij in ons midden gedragen. Het was een ingetogen tocht worden, waarbij we op verschillende punte

n stil stonden bij een woord dat te maken heeft met één van de zeven uitspraken van Jezus toen  Hij aan het kruis hing. Iedere halteplaats leverde een specifiek onderdeel op voor een klein eigen kruisje, dat iedere deelnemer aan de tocht, bij aanvang of onderweg, met zich mee te dragen kreeg. We deden dit alles met respect voor de verschillende tradities die de drie geloofsgemeenschappen kennen. Iedereen was welkom om mee te lopen of aan te haken.

 

 

De zeven kruiswoorden van Jezus Christus waren:

1.“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

 

Kerk Radio Zutphen

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuze

mogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog een

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd via Kerkradio

Zutphen

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 0575 462648

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak.

 

s bekijken en beluisteren.

 

 

 

 

Noaberviering 20 april 2024

 

De eerstvolgende Noaberviering is op zaterdag 20 april a.s., wanneer de natuur weer groen kleurt en de nieuwe bladeren aan de bomen verschijnen. Bomen maken indruk op mensen door hun leeftijd, kracht en schoonheid,  met hun wortels diep in de grond en hun takken tot hoog in de lucht.  Bomen staan symbool voor leven. Er zijn vele oeroude verhalen over een ‘levensboom’, die hemel en aarde met elkaar verbindt, midden in het paradijs staat of aan het einde van d

e wereld. Als thema is dit keer daarom gekozen voor: ‘Bomen Verbinden’.
Welkom in de VGH kerk aan de Banninkstraat op 20 april om 19.00 uur voor een laagdrempelige oecumenische bijeenkomst met gastvrijheid, gezelligheid en ontmoeting, geleid door een vertegenwoordiger vanuit de Vrijzinnige, de Protestantse en de Katholieke geloofsgemeenschap.

 

Verslag Kliederkerk 3 maart 2024

 

Een groot aantal kinderen, met hun ouders en/of oma/opa,  was die zondagmiddag naar de Remigiuskerk gekomen om samen bezig te zijn rond het verhaal van de schepping. Eerst werd gekeken en geluisterd naar het verhaal van het begin.
Daarna was er een uur om te ontdekken, te knutselen, te zaaien, aan iemand te denken en zelfs te chillen onder een sterrenhemel.  En dat allemaal rondom de 7 dagen, waarin volgens het verhaal hemel en aarde en  alles wat leeft, groeit en bloeit vorm heeft gekregen.

In de afsluitende viering werd met de kinderen teruggekeken op wat er beleefd, gedaan en gemaakt was. Kinderen waren verrast dat ze een pingpongballetje konden laten zweven boven een haarföhn.  Verder konden ze b.v. een vogel laten vliegen, een vis-sleutelhanger maken of een graspoppetje. Er kon een figuur gemaakt worden van wegwerpmateriaal,  er was een scheiding voelbaar in een sensory-bag en nog veel meer.
Na een gebed en danklied werd de zegen uitgesproken, waarbij de kinderen onder een grote parachute mochten plaatsnemen die door de volwassenen werd vastgehouden.
Afgesloten werd met het samen eten van lekkere hapjes in het kader van de scheppingsdagen. Hierbij kon gezellig nagepraat worden. Er wordt teruggekeken op een geslaagde middag.

 

Openingstijden Mariakapel

 

Het nieuwe seizoen voor de Mariakapel is weer begonnen.
Het tijdvak loopt van 30 maart t/m 04 oktober. Dit betekent dat de kapel weer dagelijks is geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.
Dankzij de medewerking van 7 parochianen, die wekelijks om beurten de opening en de sluiting verzorgen, wordt U en de toeristen in ons dorp weer in de gelegenheid gesteld om een kaarsje op te steken op een moment dat U dat uit komt. U kunt op uw eigen manier en gekozen tijdstip genieten van de sfeer die de kapel en de inkijk in de kerk uitstraalt.

We hebben mogen ervaren dat de Mariakapel voor veel mensen een plek is voor een moment van rust en troost.

 

Ziekenzalving 2024

 

 

Beste parochianen van Baak, Hengelo en Keijenborg,

Dit jaar is het weer mogelijk om aan een gezamenlijke ziekenzalving deel te nemen op 11 april a.s. om 11.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk te Keijenborg.
In deze dienst zal pastoor H. Scheve voorgaan.
Vroeger werd dit sacrament het H. Oliesel genoemd, maar door de tijd heen is dit veranderd in de kerk. Deze zalving geeft ons een teken van kracht en ondersteuning van God voor ieder mens die ziek is of op leeftijd gekomen is.
In de vieringen legt de pastoor de handen op het voorhoofd van de parochianen en spreekt daar een gebed uit en de binnenkant van de handen gezalfd.

Om een en ander goede te laten verlopen, willen we graag van te voren weten hoeveel parochianen dit sacrament willen ontvangen.

U kunt zich hiervoor opgeven vóór 3 april 2024 bij de leden van de bezoekersgroep in de drie geloofsgemeenschappen.

Contactpersonen zijn:
Baak:              Ingrid Schooltink       0575- 441915
Hengelo:       Jan Claver                     0575 – 462763  òf   06 – 2334 8923
Keijenborg:   Ria Boers                     0575 – 461938  òf   06 – 1375 2008

Wij hopen van U te horen.

(P.S.  Dit artikel stond ook in een bijlage van Onderweg nr. 3)

 

Geloofsbijdrage i.p.v. Kerkbalans

 

Hierbij willen wij alle mensen bedanken, die ondanks de kerksluiting,  positief gereageerd hebben
om een bijdrage te doneren voor onze Geloofsgemeenschap. De kerk is aan de eredienst onttrokken echter de geloofsgemeenschap heeft niet opgehouden te bestaan. Veel activiteiten worden gelukkig voortgezet. o.a. de oecumenische activiteiten , de bezoekerswerkgroep en de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting. Ook de inloopmorgen heeft een mooie doorstart gemaakt. ‘Samen Kerkzijn’ is zo veel meer als het hebben van een eigen kerk.
De toegezegde bedragen zijn: In 2023 nog € 28.000 en dit jaar ruim € 15.000 euro.

Dank ook aan de vele vrijwilligers, die bij de parochianen langs de deuren zijn geweest waardoor dit mooie bedrag tot stand is gekomen
Vele leden hebben naar verhouding een bijdrage gegeven en een toezegging gedaan om nog te gaan geven. Ook hebben wij afzeggingen gekregen ivm de nieuwe situatie. Deze zijn op een correcte wijze verwerkt.

Met de bijdrage kunnen wij de kosten voor de activiteiten van onze Geloofsgemeenschap onderhouden.

Werkgroep Geloofsbijdrage Hengelo.

 

Palmpasenoptocht 24 maart j.l.

 

Afgelopen zondag 24 maart vierden we weer de gezamenlijke Palmpasenoptocht. Dit jaar voor hert eerst vanaf Ons Huis. Nadat we om 10.15 uur in Ons Huis hadden verzameld kreeg iedereen een broodhaantje voor op de traditionele Palmpasenstok. Met de muziekvereniging Concordia voorop liepen we achter de muziek aan naar de bewoners van De Bleijke. De bewoners zaten daar om alle prachtige stokken te bewonderen en de aanwezige kinderen gaven hun zelfgemaakte tekening of hun knutselwerkje aan één van de bewoners. Zo werd het een feest van delen!
Daarna liepen we in optocht buitenom De Bleijke door naar de Remigiuskerk waar we binnen in de kerk de optocht hebben afgesloten.
We kunnen weer terugkijken op een mooie traditie voor de kleine kinderen.

 

Verslag van de vrijwilligers dag en de rondvaart op het Veluwemeer bij Harderwijk

 

Op zaterdag 9 Maart zijn we met de bus s ’morgens om 11 uur vertrokken vanaf de Willibrorduskerk naar de haven in Harderwijk.
Deze vrijwilligers dag is georganiseerd door Monique Kuipers en Marian Zaarbelink leden van de locatie raad en gefinancierd uit o.a. opbrengsten van de boedeldagen.
Aanleiding is de dankbetuiging aan alle vrijwilligers, die zich in welke vorm dan ook, gedurende een reeks van jaren,  hebben ingezet voor de H. Willibrord Geloofsgemeenschap.
Voor deze dag hadden zich ongeveer 50 deelnemers op gegeven. Helaas moesten zich een paar vrijwilligers door omstandigheden weer afmelden.
Na een gezellige busrit van ongeveer 5 kwartier arriveerden we in de haven van Harderwijk, waar de rondvaartboot al op ons lag te wachten .
Op de boot werden we getrakteerd op een kop soep en een koffietafel. Onderweg konden we genieten van het zonnetje en de prachtige Hanzestad Harderwijk.
De vaartocht ging een stukje richting Elburg en rond naar het Wolderwijd. Onderweg genietend van de skyline van historisch Harderwijk. We waren gezegend met een zonnige dag en rustig vaarwater, wat wilden we nog meer.
Na ongeveer 1,5 uur varen werd de thuishaven weer aangedaan om van daaruit de terugreis weer te beginnen, nog even een groepsfoto gemaakt voor de M.P.S. Jacqueline, dit als aandenken van dit mooie uitstapje.

Om ongeveer half vier zijn we weer in Hengelo gearriveerd en zullen we deze dag als een mooie
afsluiting hebben ervaren. De sfeer was gezellig en de busreis verliep ook voorspoedig en voor ons gevoel snel.
We hopen dat dit heeft bijgedragen tot instandhouding van onderlinge contacten en activiteiten van de geloofsgemeenschap.

 

 

Dodenherdenking 2024

 

 

HERDENKING 4 mei 2024

Aan de 4 mei herdenking wordt in Hengelo (Gld) op de volgende wijze inhoud gegeven:

19.00 –
19.30 uur            Interkerkelijke Gedachtenisdienst in de Remigiuskerk

19.40 uur            In de Synagogestraat worden kransen gelegd bij het monument dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse
gemeenschap uit Hengelo; vandaar gaan de
aanwezigen in een stille tocht via de
Regelinkstraat naar het plaatselijk monument in
het Geurtzenplantsoen, alwaar kransen worden
gelegd

19.45 –
19.55 uur            Het luiden van de klokken

19.55 uur            Het voorlezen van de namen van de oud-inwoners
van Hengelo en Keijenborg die aan het
oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen

20.00 –
20.02 uur            Algemene stilte, waarna een hoornblazer het
‘Taptoe-signaal’ ten gehore zal brengen, gevolgd
door het zingen van het ‘Wilhelmus’ door het
Hengelo’s Gemengd Koor. Daarna toespraak door
een vertegenwoordiger van de gemeente
Bronckhorst

Na deze plechtigheid kunnen de aanwezigen langs het monument lopen en desgewenst bloemen leggen

De inwoners worden verzocht op 4 mei tussen zonsopgang en zonsondergang .de Nederlandse vlag halfstok te hangen

 

Repair Café

“Sta je te popelen om weer de tuin in te gaan? Dan is het nu het moment om ervoor te zorgen dat je tuingereedschap goed onderhouden is en je snoeischaar scherp is. Steeds meer Repair Cafés hebben een messenslijper om je hierbij te helpen. Tot snel!”

Dit stukje tekst is afkomstig van de Internationale Facebook pagina van het Repair Café! Behalve in Nederland zijn er ook Repair Cafés in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en in tientallen andere landen verspreid over de hele wereld. Het Repair Café is zelfs doorgedrongen tot India en Japan!
Er zijn 3.058 Repair Cafés. Met naar schatting 45.870 betrokken vrijwilligers, die samen maandelijks ongeveer 55.044 voorwerpen per maand repareren.
Wist u dat u ook uw snoeimessen, heggenscharen en bladblazers welke bot of stuk zijn niet hoeft weg te gooien maar kunt laten repareren bij het Repair Café hier in Hengelo Gld.?  Zodat u uw tuinwerk weer perfect kunt uitvoeren!  Onze vrijwilligers zien u graag!

Hartelijke groet, medewerkers Repair Café Hengelo Gld.

Kledingbank Zelhem

Locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur

Iedereen is welkom

De voedselbank zit ook op dit adres.

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 1 nr. mei kan uiterlijk tot  3 april worden aangeleverd bij Henk Roes. Email: hwa.roes@gmail.com

 

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 5, kan tot uiterlijk 17 mei 2024 bij Henk Roes  email:   hwa.roes@gmail.com