Nieuwsbrief jrg. 1 nr. 4 juni 2024

De H. Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

Redactie:  Henk Roes  email:  hwa.roes@gmail.com

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep telefoon
Vacature

Mw. Marian Zaarbelink

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

 

Voorzitter/Secretaris

Lid

Lid

Lid

 

 

 

06 1014 7854

0575 – 462763

06 4539 7320

 

Dienstverlening   Telefoon
Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Yvonne Huitink

 

Dhr. Henk Roes

Penningmeester

Kerkhof

Caritas

Onderweg/ Nieuwsbrief

0575 – 463837

0575 – 462503

06-4848 3121
via Zutphen

06- 2124 1984

  Opgave dopen

Achterwacht

via Zutphen

via Zutphen

 

 

Gebedsviering in de VGH Kerk aan de Banninkstraat

 

Zondag 5 mei was er weer een gebedsviering van de katholieke geloofsgemeenschap in Hengelo. De viering stond in het teken van Bevrijdingsdag. De teksten en de overweging sloten bij dit onderwerp aan.

 

Het thema voor de viering was “Godsvertrouwen”.

Het volgende gedicht werd hierbij voorgelezen

 

 

 

 

 

Als stormen loeien met hevig geweld,

Mijn uitzicht verdonkert al meer,

Dan bid ik om moed wanneer angst mij beklemt.

‘k blijf geloven, de rust keert eens weer.

 

Als strijd tussen volken de tweespalt vergroot

En wanhoop drukt mensen terneer,

Dan bid ik om uitkomst voor velen in nood,

‘k blijf geloven in het goede steeds weer.

 

De overleden parochianen werden herdacht. Er werd een kaars voor hen aangestoken.

Omdat het meimaand is, was er ook een Mariabeeld versierd met bloemen.

De viering was goed voorbereid door Hans, Jan en Diny. Dank voor de inzet en de bemoediging.

Zondag 2 juni is de volgende viering weer in het kerkje.

 

Overleden Greet Wenting-Arendsen, oud bijna 90  jaar

Na een flink aantal omzwervingen kwam  Greet Arendsen met haar man Bennie Wenting in Hengelo terecht, waar zij een eigen autobedrijf met tankstation begonnen.
Aan de rondweg bouwden zij samen een geheel nieuw bedrijf op. Na een arbeidsvol leven besloten zij te gaan reizen. Als gevolg van de afnemende gezondheid van Bennie bleven zij wonen op hun mooie appartement tot aan haar overlijden op Bevrijdingsdag 5 mei. j.l.

Op 10 mei vond de uitvaartdienst plaats in de St. Johannes de Doperkerk in Keijenborg.  De begrafenis volgde hierna op de R.K. Begraafplaats in Hengelo.

Dat zij ruste moge in vrede.

 

Overleden Mw. Sueters-Lohschelder, 80 jaar

 

Op 22 mei 2024 is overleden Maria, Johanna Sueters – Lohschelder

Zij woonde aan de Ruurloseweg 31 in Hengelo.

Op woensdag 29 mei was de uitvaartdienst in Ons Huis. Na deze dienst werd zij begraven op onze begraafplaats  aan de Zelhemseweg.

Dat zij moge rusten in vrede.

 

Vieringen/bijeenkomsten  juni 2024

 

Datum Activiteit Uitvoering Locatie
02 juni 09.30 uur R.K. Woord- Gebedsviering Hoofdingang VGH Kerk
06 juni Vrije inloop Lid Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

13 juni Vrije inloop

10.00 – 11.30 uur

Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

13 juni Bezorging Onderweg Vanaf 14.00 uur
afhalen
Zijingang

VGH Kerk

20 juni Vrije inloop
10.00 – 11.30 uur
Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

20 juni Bleijkeviering

19.00 uur

Eucharistie
pastoor H. Scheve
Bleijke
27 juni Vrije inloop

 10.00 -11.30 uur

Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

 

Interkerkelijk motortreffen

 

2e Pinksterdag en Vrede

De traditionele motortoer op 2e Pinksterdag van de gezamenlijke kerken in Hengelo stond dit jaar in het teken van het uitdragen van vrede (een van de vruchten van de Geest). Daarom werd gestart met een lichtje bij de Wereldvredesvlam met de bedoeling deze dag op verschillende plekken een WPF vredesvlammetje te gaan ontsteken.

De eerste stop was bij het gedenkmonument aan de Dollemansstraat in Baak, waar op 26 juni 1943 een Lancaster bommenwerper neerstortte en zes Engelse en Canadese bemanningsleden omkwamen. Hier werd het tweede vredeslichtje ontstoken.

Verder op weg passeerden we de betonnen fundering van een radarinstallatie uit WO II aan de Hoogstraat in Toldijk, waarmee de Duitse bezetter de Engelse bommenwerpers signaleerde en probeerde uit te schakelen. We stopten met onze motoren in de Beekstraat voor het aansteken van een vredesvlam op de voorgrond van de tweede fundering van de oorspronkelijke drie installaties.

De route ging verder richting Arnhem en vervolgens langs de Nederrijn, waar we aan de Dijkweg bij Heteren het monument ‘Crossroads’ van een vredesvlam voorzagen. Het monument is een herinnering aan de strijd op 5 oktober 1944 toen Amerikaanse en Duitse soldaten elkaar kruisten.

Tegen de middag konden we op het militair ereveld bij Rhenen een stukje meemaken van de jaarlijkse 2e Pinksterdag herdenking van de gevallenen bij de slag op de Grebbeberg met Pinksteren 1940. De indrukwekkende herdenking werd voorafgegaan door een stille tocht. Wij plaatsten ons WPF vlammetje op de gedenkzuil met het herdenkingskruis bij de ingang en koersten naar Ede, waar we ook de pas gerestaureerde Sherman tank (symbool van de bevrijding van Ede) een waxinelichtje gaven. Vervolgens koersten we naar Camping de Goudsberg in Lunteren en probeerden we ons voor te stellen hoe het terrein rondom de gemetselde ‘Muur van Mussert’ tussen 1936 en 1940 diende als een soort openluchttheater voor Hagespraken van de NSB, meestal op 2e Pinksterdag. Hier hebben we zowel op, als voor de muur een vredeslichtje aangestoken!

Op de terugweg naar Hengelo ontstaken we nog een lichtje bij het Monument Woeste Hoeve ter nagedachtenis van 117 geëxecuteerden op 8 maart 1945  n.a.v. de aanslag op Hanns Rauter.

Met 180 km op de teller sloten we deze speciale 2e Pinksterdag toer af bij de Vredesvlam in Hengelo.

Een dag van geschiedenis beleven door middel van monumenten; van overgeleverde verhalen van dichtbij en wat verder af. Een dag om te realiseren dat vrijheid, vrede en gerechtigheid niet vanzelfsprekend zijn. Een dag van dankbaarheid voor allen die voor vrijheid strijden en hebben gestreden. Een bijzondere dag naast oecumenische ontmoetingen, het delen van enthousiasme voor motoren, het samen genieten van ritten door de natuur en een goed doel steunen. En het kan dit keer niet anders: de vrijwillige bijdrage komt ten goede aan het werk van de Stichting World Peace Flame Bronckhorst.                                                                                    (Gerry Spekkink)

Kerk Radio Zutphen

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd via Kerkradio Zutphen

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 0575 462648

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak.

Openingstijden Mariakapel

Het nieuwe seizoen voor de Mariakapel is weer begonnen.
Het tijdvak loopt van 30 maart t/m 04 oktober. Dit betekent dat de

kapel weer dagelijks is geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur. Dankzij de medewerking van 7 parochianen, die wekelijks om beurten de opening en de sluiting verzorgen, wordt U en de toeristen in ons dorp weer in de gelegenheid gesteld om een kaarsje op te steken op een moment dat U dat uit komt. U kunt op uw eigen manier en gekozen tijdstip genieten van de sfeer die de kapel en de inkijk in de kerk uitstraalt.

We hebben mogen ervaren dat de Mariakapel voor veel mensen een plek is voor een moment van rust en troost.

 

30 mei  Afsluiting  Inspiratie & Ontmoeting

 

Als afsluiting van het seizoen 2023-2024 gaan we op bezoek bij Heiligenbeelden museum in Kranenburg. We krijgen daar een rondleiding door de kerk door een van de vele vrijwilligers.

De in 1855 gebouwde H. Antonius van Paduakerk is de oudste nog bestaande kerk van de architect P.J.H.(Pierre) Cuypers). In opdracht van de adellijke familie van Dorth tot Medler, waarvan nazaten nog steeds nabij de kerk wonen, ontwierp hij een driebeukige neogotische kruisbasiliek , die in 1867 werd gewijd door mgr. Schaepman. In de nabijheid van de kerk, inmiddels Rijksmonument,  staan nog meer door Cuypers ontworpen bouwwerken, zoals de voormalige pastorie, een processiekapel, een schoolmeesterswoning, de grafkapel op de R.K. begraafplaats en het koetshuis van Huize Wientjesvoort.

Het voormalige parochiebestuur heeft de kerk verkocht aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. (Deze verhuurt sinds die tijd de kerk aan het Heiligenbeeldenmuseum. )

Heeft u zin om mee te gaan voor een excursie waarin we de kerk en de heiligen beelden kunnen bekijken? Meldt u aan!

Vertrek: Willibrordhuus

Vertrek fietsers: 13.30 uur
Vertrek auto’s 14.00 uur
Kosten: € 10,00 en voor museumjaarkaart houders €2,50
Opgave bij Jo van Aken per mail: jo.van.aken@gmail.com

 

Op zoek naar nieuwe commissie leden,

De commissie Ontmoeting en Inspiratie is naarstig op zoek naar nieuwe leden, omdat een van de leden wil stoppen. Het is geen werkbare situatie meer als dit werk door maar een persoon wordt gedragen.  Zijn er mensen die de commissie kunnen aanvullen? Het zou jammer zijn als dit werk moet stoppen. Voor meer info en  eventuele aanmelding  kunt u een mailtje sturen naar een van de leden van de werkgroep.

 

Hartelijke groet,
Jo van Aken tel. 0575-461800 of jo.vanaken@gmail.com
Frida Meints tel. 0651007904 of f.meints@gmail.com

 

Het heeft zijne majesteit behaagd..

Het heeft zijne majesteit behaagd…
Bij de lintjesregen op 26 april 2024 hebben twee actieve parochianen – mede naar aanleiding van de werkzaamheden voor hun geloofsgemeenschap – een koninklijke onderscheiding ontvangen. 

 

In de Remigiuskerk in Hengelo (Gld) werden Ria Tijsen-Taken en Henk Roes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hier kunt u lezen wat de motivatie was voor de benoemingen. Wij feliciteren Ria en Henk van harte met deze mooie onderscheiding.

 

Kliederkerk 9 juni 2024

Repair Café

Het Repair Café is ook tijdens de zomer maanden elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 hr. geopend aan Kerkstraat 15 in Hengelo gld.

 

Bij het Repair Café kun je ook terecht als je kampeerspullen hebt die je graag wilt laten maken. Denk bijvoorbeeld aan een luchtbed met een gat erin, of een slaapzak waarvan de rits het niet meer doet. Dit soort problemen zijn vaak goed op te lossen, waarna je spullen gewoon kunt blijven gebruiken en niet weggegooid hoeven te worden. Bij slaapzakken kunnen onze reparateurs eventuele gaten weer dichtnaaien en zwakke plekken verstevigen.

Een goede tent of luchtbed kan best duur zijn. Ook daarom is het dus de moeite om te kijken of repareren (g)een optie is. Gaten in tenten kunnen gerepareerd worden met wat nieuwe stof of de tent kan worden verstevigd met extra materiaal. Bij een lek luchtbed gaan onze reparateurs op zoek naar het lek. Dit kunnen ze vaak dichten op dezelfde manier als bij een fietsband.

Heb jij hulp nodig bij het repareren van jouw kampeerspullen? Kom dan naar het Repair Café om samen met de monteur de reparatie te doen.

Ook voor een kopje koffie of thee en een gesprekje met de vrijwilligers bent u altijd welkom.

Allen een fijne zomervakantie gewenst en tot ziens in het Repair Café.

www.info@repaircafehengelogld.nl

 

Kledingbank Zelhem

 

Locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur

Iedereen is welkom

De voedselbank zit ook op dit adres.

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 1 nr. juli kan uiterlijk tot  eind juni worden aangeleverd bij Henk Roes. Email: hwa.roes@gmail.com

 

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, kan tot uiterlijk 19 juli 2024 bij Henk Roes  email:   hwa.roes@gmail.com

 

Wist U dat?

 

Deze nieuwsbrief ligt ook in de Mariakapel aan de Spalstraat!!

 

 

Informatiepunt Digitale Overheid:

Elke woensdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur

in de Bibliotheek aan de Sterreweg in Hengelo

 

Kun je de weg niet vinden bij instanties? Heb je moeite met het invullen van formulieren?

 

  • DigiD
  • Belastingen en toeslagen
  • Gezondheid en Welzijn
  • Geld en moeilijke brieven
  • Werk of uitkering
  • Rijbewijs
  • AOW aanvragen
  • Studiefinanciering / DUO
  • En nog veel meer

Medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek helpen je op weg!

 

De hulp is gratis. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek.