Nieuwsbrief jrg. 1 juli 2024

 

 Nieuwsbrief Jrg. 1 nr. 5  juli 2024

De H. Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

Redactie:  Henk Roes  email:  hwa.roes@gmail.com

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep telefoon
Vacature

Mw. Marian Zaarbelink

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

 

Voorzitter/Secretaris

Lid

Lid

Lid

 

 

 

06 1014 7854

0575 – 462763

06 4539 7320

 

Dienstverlening   Telefoon
Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Yvonne Huitink

 

Dhr. Henk Roes

Penningmeester

Kerkhof

Caritas

Onderweg/ Nieuwsbrief

0575 – 463837

0575 – 462503

06-4848 3121
via Zutphen

06- 2124 1984

Opgave dopen

Achterwacht

via Zutphen

via Zutphen

 

 

Gebedsviering in de VGH Kerk aan de Banninkstraat

 

Zondag 7 juli is er weer een gebedsviering van de katholieke geloofsgemeenschap in Hengelo in het kerkje aan de Banninkstraat.

Aanvang 09.30 uur. U bent van harte welkom. Na de viering is er de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen.

 

Vieringen/bijeenkomsten  juli 2024

 

Datum Activiteit Uitvoering Locatie
04 juli Vrije inloop Lid Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

07 juli 09.30 uur R.K. Woord/ Gebedsviering Hoofdingang VGH Kerk
11 juli Vrije inloop

10.00 – 11.30 uur

Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

18 juli Vrije inloop
10.00 – 11.30 uur
Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

18 juli Bleijkeviering

19.00 uur

Mw. Gerry Spekkink Bleijke
25 juli Vrije inloop

 10.00 -11.30 uur

Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

04 aug. 09.30 uur R.K. Woord/ Gebedsviering Hoofdingang

VGH Kerk

 

Eervol ontslag voor pastoor Harry Scheve
Op zijn eigen verzoek is aan pastoor Harry Scheve, met ingang van 1 juli 2024, eervol ontslag verleend door onze bisschop, kardinaal Eijk. Voor zover zijn gezondheid dit toelaat zal pastoor Scheve tot aan de pensioengerechtigde leeftijd in onze parochie blijven functioneren als parochievicaris.
Vicaris Hans Pauw is per 1 juli door de bisschop benoemd tot waarnemend pastoor. Hij neemt deze verantwoordelijkheid op zich naast zijn werkzaamheden als vicaris voor het vicariaat Arnhem en zijn deeltijdfunctie als pastoor van Doetinchem e.o. (Parochie Maria Laetitia)
Over de bezetting van ons pastoraal team op de langere termijn wordt nader overleg gevoerd met het bisdom.
Parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen

 

Interkerkelijk motortreffen

2e Pinksterdag en Vrede

Motorrijders RvK doneren aan WPF

De Raad van Kerken organiseerde op 2e Pinksterdag de traditionele motortoer. Dit keer in het teken van het uitdragen van de vrede.

Daarom kwam de vrijwillige bijdrage van de deelnemers ten goede aan de Stichting World Peace Flame Bronckhorst.

Onlangs werd per motor de envelop met inhoud weggebracht. De donatie wordt bestemd voor beplanting rondom de vredesvlam.

 

(Gerry Spekkink)

Kerk Radio Zutphen

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd via Kerkradio Zutphen

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 0575 462648

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak.

 

 

Openingstijden Mariakapel

Het nieuwe seizoen voor de Mariakapel is weer begonnen.
Het tijdvak loopt van 30 maart t/m 04 oktober. Dit betekent dat de

kapel weer dagelijks is geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.
We hebben mogen ervaren dat de Mariakapel voor veel mensen een plek is voor een moment van rust en troost.

 

30 mei  Afsluiting  Inspiratie & Ontmoeting

 

Verslag bezoek aan het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg

Op 30 mei hebben we met een gezelschap van de kerken in Hengelo een bezoek gebracht aan het Heiligenbeeldenmuseum. We werden ontvangen met koffie/thee en een lekkere koek.  Een gids heette ons welkom en vertelde over de ontstaansgeschiedenis van het museum.  Deze zomer is er een speciale thematentoonstelling over de in 1883 in Rotterdam geboren, beeldhouwer en tekenaar August

Klawer.

 

 

Het museum is in het bezit van een film van deze ambachtsman /kunstenaar en deze hebben we eerst bekeken. Klawer maakte onder meer mens- en dierfiguren en christelijk religieus werk in steen en hout. Hij was restauratiebeeldhouwer aan de Oude Kerk te Delft en de Oud-Katholieke Kerk van de H. Augustinus in den Haag. Ook ontwierp hij, in den Haag,  werken in openbare ruimten. In 1969 overleed hij op 86 jarige leeftijd.
Veel van zijn werk is in familiebezit gebleven, maar omdat het zijn beroep was is ook ruim verkocht. Door het bezoek van een familielid aan het Heiligenbeeldenmuseum is het idee van een tentoonstelling ontstaan.
In samenwerking met de familie werd deze thematentoonstelling in het Heiligenbeeldenmuseum verder opgezet, omdat zij trots is op hetgeen hij heeft nagelaten. Liefst 180 door hem vervaardigde objecten, zijn door de familie bijeen gebracht en worden hier tentoongesteld, waarmee het de eerste keer is, dat een groot publiek met zijn werken kennis kan maken.

Een boeiend verhaal. Daarna konden we aan de hand van een beschrijving de thema tentoonstelling bekijken. Aan de gids konden we de vragen stellen over de heer Klawer of over het museum.

Het was een geslaagde middag! Dank aan de vrijwilligers van het museum. De thematentoonstelling over Klawer is tot eind oktober te bekijken.

Op zoek naar nieuwe commissie leden,

De commissie Ontmoeting en Inspiratie is naarstig op zoek naar nieuwe leden, omdat een van de leden wil stoppen. Het is geen werkbare situatie meer als dit werk door maar één persoon wordt gedragen.  Zijn er mensen die de commissie kunnen aanvullen? Het zou jammer zijn als dit werk moet stoppen. Voor meer info en  eventuele aanmelding  kunt u een mailtje sturen naar een van de leden van de werkgroep.

 

Hartelijke groet,
Jo van Aken tel. 0575-461800 of jo.vanaken@gmail.com
Frida Meints tel. 0651007904 of f.meints@gmail.com

 

 

Kliederkerk 9 juni 2024

 

Kliederkerk in de St. Jan de Doper Keijenborg

Op zondagmiddag 9 juni stond Kliederkerk in het teken van Daniël in de Leeuwenkuil. In de kring werd de kaars ontstoken, een ‘beweeglied’ gezongen en het verhaal verteld. Daarna was er gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan. Samen met ouders, grootouders of vriendjes kon er o.a. bij het thema een kijkdoos of een masker geknutseld worden. In de hal werden de kinderen  uitgedaagd om het gebrul van leeuwen te trotseren en een denkbeeldige leeuwenkuil in te gaan. Met een proefje kon de kracht van geloven ontdekt worden en er was een creatieve gebedsactiviteit. Op het kerkplein werd fanatiek op handen en voeten gelopen, gesprongen en gehinkeld. Speels werd geweigerd om te buigen, als verwijzing naar Daniël die weigerde te buigen voor het beeld van de Koning. Na een uur opnieuw in de kring vertelden de kinderen wat ze beleefd, gedaan en gemaakt hadden,  klonk een danklied en wapperde de traditionele parachute bij de zegenwens.

Afgesloten werd met het delen van lekkere themagerichte hapjes en drankjes. Er was volop gelegenheid om na te praten over deze super leuke en gezellige middag. De volgende middag Kliederkerk is op 20 oktober. Save the date!

 

Namens de werkgroep Kliederkerk Hengelo/Keijenborg, Gerry Spekkink.

 

Repair Café
In september start het Repair Café het nieuwe seizoen 2024/2025.

De openingstijden zijn aangepast zodat we vanaf 5 september elke week open kunnen zijn op de donderdagen van 15.00 tot 18.00 uur. U bent welkom met kapotte elektrische apparatuur, maar ook met andere spullen waar iets aan mankeert, om samen met de monteurs te kijken of deze nog te repareren zijn. Ook kunt u bij ons terecht voor herstel van kapotte kleding en andere klusjes waar naald en draad bij kunnen helpen. Er is een naaister aanwezig.

Weggooien? Mooi niet!

 

Repair Café

 

Gedurende de zomermaanden juli en augustus zijn we gewoon open op elke 1e en 3e donderdag van de maand tijdens de reguliere openingstijden van 15.00 tot 20.00 uur

 

 

Hebt u zin in een praatje met de vrijwilligers van het Repair Café onder het genot van een kopje koffie of thee ook dan zien we u graag.

 

www.info@repaircafehengelogld.nl

Kledingbank Zelhem

 

Locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur

Iedereen is welkom

De voedselbank zit ook op dit adres.

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 1 nr. augustus kan uiterlijk tot  eind juli worden aangeleverd bij Henk Roes. Email: hwa.roes@gmail.com

 

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, kan tot uiterlijk 19 juli 2024 bij Henk Roes  email:   hwa.roes@gmail.com

 

Wist U dat?

 

Deze nieuwsbrief ligt ook in de Mariakapel aan de Spalstraat!!

 

Informatiepunt Digitale Overheid:

Elke woensdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur

in de Bibliotheek aan de Sterreweg in Hengelo

  • Kun je de weg niet vinden bij instanties? Heb je moeite met het invullen van formulieren?
    DigiD
  • Belastingen en toeslagen
  • Gezondheid en Welzijn
  • Medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek helpen je op weg!

 

De hulp is gratis. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek.