Kerkkoor brengt bezoek aan Thorn (Li) Sep 2015

R.K. Willibrord Kerkkoor Hengelo Gld.

 

Het R.K. Willibrord Kerkkoor heeft op zondag 13 september 2015 een bezoek

gebracht aan Thorn ( Limburg ).

Het stadje Thorn kende ooit een imposante abdij. Het gehele leven was geënt

op dit stift van hoog adellijke dames en de mensen van Thorn waren rijk.

Met de komst van de Fransen in 1794 werd de abdij afgeschaft en de adellijke

dames vluchtten. De abdijgebouwen werden geleidelijk gesloopt, de inwoners

van Thorn verloren hun belangrijkste werkgever en vervielen in armoede.

De verarmde mensen trokken in grote huizen, die ooit door de rijke stiftdames en

hun entourage bewoond werden. De Fransen voerden belastingen in op de omvang

van de ramen en de haard. Om aan de zware lasten te ontkomen werden ramen

dichtgemetseld en de haarden verkleind. Uit trots bedekten de inwoners de

“bouwlittekens”door de gevels wit te kalken. Op deze wijze kregen vele historische gebouwen in het oude Thorn een witte kleur.

Na de tweede wereldoorlog ontdekten de toeristen het bijzondere karakter en de

witte panden van historisch Thorn.

 

Om half zeven ’s morgens vertrokken we vanuit Hengelo met de bus van Brookhuis

busreizen richting Thorn.

De eucharistieviering in de Abdijkerk St. Michaelskerk begon om 09.30 uur. In de viering werd door ons koor o.a. de mis van Gounod gezongen.

Na de H.Mis ging het gezelschap richting Brasserie SOOF waar koffie/thee met een heerlijk

groot stuk Limburgse vlaai werd genuttigd.

Hierna werden we door Thorn rondgeleid door Paul Kipp en Rob Steenbergen.

Deze rondleiding duurde plm. 1 uur waarna we de lunch hebben gebruikt in La Ville Blanche.

De tweede rondleiding door Thorn duurde wat langer en we zijn door Paul en Rob van heel veel informatie voorzien.

Na afscheid te hebben genomen van gids Rob gingen we naar de Kapel onder de Linde.

De Kapel onder de Linden ( 1674 ) is gesticht door Clara Elisabeth van Manderscheidt-

Blankenheim. Dit heet het huisje te zijn waarin Maria te Nazareth de boodschap van de

engel zou hebben ontvangen.

In deze prachtige kapel mochten wij een aantal liederen ten gehore brengen. Het was

indrukwekkend te mogen doen. Velen van ons maakten gebruik van het opsteken van een

kaarsje.

Direct naast de Maria Kapel bevond zich het Kapelhuis waar wij het diner hebben genuttigd.

Tegen de klok van half zeven zijn we in de bus gestapt en ging de reis weer richting Hengelo.

We mogen zeggen dat het een zeer interessante, leerzame en vooral gezellige dag is geweest. Tijdens de terugreis werden Rob en Gerdien Mullink bedankt voor de aanzet van

dit bezoek aan Thorn. De tenoren werden door de voorzitter Agnes Winkelman bedankt voor

de organisatie.

Tenslotte willen wij een bezoek aan Thorn van harte aanbevelen.

Thorn 13 sept.2015 033