Kerk koor Hengelo Gld

ONS  KERK – KOOR

In de wandelgangen hoor je vaak dat ons koor weer prachtig heeft gezongen !
Dat horen wij graag en zijn daar natuurlijk erg trots op.

Op 9 september 2018 viert ons WILLIBRORDUS KERKKOOR

het 50 jaar 4 stemmig jubileum.

Het was in 1968 dat toenmalig pastoor Reckers er zijn goedkeuring aan gaf, dat het dameskoor samen met de heren de H. Mis mochten gaan opluisteren met gezang.
We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en er is 9 september dan ook een SPECIALE FEESTELIJKE VIERING in voorbereiding door de jubileumcommissie.

De koorleden dragen zelf een jaarlijkse contributie bij en op het koor staan 2 collectebussen:
1 voor de kerk en in de 2e spaart het koor een wekelijkse bijdrage.
Uit de opbrengsten daarvan wordt ruim de helft van het jaarlijkse Caeciliafeest bekostigd.
Overige inkomsten komen uit spontane bijdrages bij uitvaartdiensten, optredens bij verenigingen of in het ziekenhuis. En dan is er nog een vergoeding als waardering vanuit de eigen parochie.
Overige consumpties bij het Caeciliafeest worden door de koorleden uit eigen zak betaald.
U begrijpt het al dat een extra receptie ver boven de begroting uitgaat.

Waardeert U als parochiaan ook de muzikale opluistering van dirigent/organist en koor bij de kerkdiensten op zon- en feestdagen, dan kunt U dat het beste tot uitdrukking brengen door een financiële onkosten-bijdrage te storten op bankrekening:
NL08 INGB 0002 0191 25 t.n.v. KERKKOOR St. WILLIBRORDUSPAROCHIE.

Wenst U liever anoniem te doneren, dan staat achter in de kerk daartoe een melkbus.
Hopelijk gaat de inhoud daarin niet rammelen, maar ritselen.

 

 

Het koor bestaat uit 29 leden waarvan 18 dames en 11 heren.

 Het staat onder deskundige leiding van Rob Mullink dirigent/organist.


 

 


Namens het koorbestuur:

A. Winkelman-Claver       tel. 0575-462919

J. Jansen                                tel. 0575-461357