Tarieven

tarievenlogo

 

Op 8 december 2010 heeft het parochiebestuur de tarieven vastgesteld die gelden binnen de parochie en die door alle geloofsgemeenschappen van de parochie moeten worden gehanteerd. In zijn vergadering van 10 oktober 2012 heeft het parochiebestuur besloten de tarieven voor een avondwake te wijzigen en overigens alle tarieven aan te passen.
  Bestaand
1. Kerkelijke en liturgische verrichtingen  
kaarsen €      0,50
noveenkaars klein €      5,00
noveenkaars groot €     10,00
gebedsintenties €     10,00
doopviering (richtbedrag) €     45,00
jubileumviering e.d. €   220,00
huwelijksviering lid lokale gemeenschap €   275,00
huwelijksviering niet lid lokale gemeenschap
Inclusief “huur” kerk: €275 + €265
€   540,00
uitvaart inclusief begrafenis €   360,00
uitvaart inclusief crematie €   450,00
begrafenis of crematie zonder uitvaart €   260,00
avondwake zonder de volgende dag volgende uitvaart €   260,00
avondwake voorafgaand aan uitvaart de volgende dag €     95,00
gebruik afsluitbare aula in kerk  per dag €     55,00
2. “Verhuur “ per dagdeel aan derden (als richtbedrag)
kerkgebouw voor vieringen van niet-lid geloofsgemeenschap €    265,00
voor andere gebeurtenissen (bijv. concert) €    260,00
3. Begraafplaatsen  
Voor priesters die worden begraven worden geen kosten in rekening gebracht.
begraven (graf delven) €    470,00
begraven kindergraf €    155,00
bijzetten in grafkelder €    475,00
plaatsen urn in urnenmuur of bijplaatsen  urn in bestaand graf €    315,00
Onderstaande tarieven voor grafrechten zijn inclusief de vergoeding voor bijdrage aan de kosten van het algemeen onderhoud van de begraafplaats (niet aan het individuele graf) en voor de ruiming na afloop van het grafrecht.
grafrecht enkel graf 20 jaar €     840,00
grafrecht dubbel graf boven elkaar 20 jaar €   1260,00
grafrecht dubbel graf naast elkaar 20 jaar €   1680,00
grafrecht enkel graf 30 jaar €   1260,00
grafrecht dubbel graf boven elkaar 30 jaar €   1680,00
grafrecht dubbel graf naast elkaar 30 jaar €   2310,00
Voor de termijn van grafrecht indien wordt bijgeplaatst, zie het reglement begraafplaats. Verlenging van grafrecht geschiedt, mede op grond van wettelijk voorschrift, voor (telkens) 10 jaar
verlenging grafrecht enkel graf en dubbel graf boven elkaar €    420,00
verlenging grafrecht dubbel graf naast elkaar €    525,00
verlenging solitair kindergraf €    105,00
“grafrecht” urn in urnenmuur 20 jaar €    840,00
“grafrecht” urn in urnenmuur 30 jaar €   1260,00
verlenging “grafrecht” in urnenmuur 10  jaar €    420,00
verlenging “grafrecht” urn kind €    105,00
Er worden geen nieuwe grafkelders meer uitgegeven.  
Bestaande grafkelders  
verlenging grafrecht kelders (telkens 10 jaar)
Tarieven i.v.m.de oppervlakte van de kelder
 
1 persoonskelder €    420,00
2 persoonskelder boven elkaar €    420,00
2 persoonskelder naast elkaar €    525,00
3 persoonskelder naast elkaar €    785,00
4 persoonskelder naast elkaar €   1050,00
6 persoonskelder naast elkaar €   1350,00
Grafrechten voor niet-parochianen,
bovenop de bovenstaande bedragen, een bedrag van
€    265,00
As verstrooien op strooiveld op de begraafplaats €    315,00
Tarieven vastgesteld in de vergadering van het Parochiebestuur van 10 oktober 2012. Deze tarieven vervangen de tarieven zoals die zijn vastgesteld op 8 december 2010. Deze tarieven gaan in op
1 januari 2013

Het reglement begraafplaatsen kunt u hier vinden