Algemene gegevens

Algemene gegevens: H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.) Telefoon pastorie 0575-461275. e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl Websites: www.willibrordhengelo.nl en www.12apostelen.nl

Banknummer: NL85RABO0 12 13 92 570

Banknummer kerkbalans/parochiebijdrage: NL82RABO01195.38.857

 

Locatieraad/ pastoraatsgroep   telefoon
     
Dhr. Henk Roes voorzitter/secretaris 461061
     
Dhr. Gerald Veldscholten bouwzaken 463482
Mw. Ans Schabbink lid 462570
 Dhr. Theo Keurentjes lid   464247

 

Dienstverlening   telefoon
Dhr. Theo Wissink aangelegenheden kerkhof 462503
Mw. Jenny Veldscholten opgave dopen 463482
Mw. Yvonne Huitink caritas 463143
     
Dhr. Jan Willemsen koster 463386

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

Vieringen: De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Donderdag om 9.00 uur een H. Mis, uitgezonderd de derde donderdag van de maand, dan is om 19.00 uur een viering in verzorgingscentrum “De Bleijke”. Bewoners van “De Bleijke” en parochianen zijn hierbij van harte welkom.

Website Willibrord Hengelo:

U kunt de site bereiken op www.willibrordhengelo.nl De site is nog in opbouw. Graag willen we de site verder uitbouwen. Ideeën en suggesties zijn welkom.  info@willibrordhengelo.nl