Algemene gegevens

Algemene gegevens: H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.) Telefoon pastorie 0575-461275. e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl Websites: www.willibrordhengelo.nl en www.12apostelen.nl

Banknummer: NL85RABO0 12 13 92 570

Banknummer kerkbalans/parochiebijdrage: NL82RABO01195.38.857

 

Locatieraad/ pastoraatsgroep telefoon
Dhr. Henk Roes voorzitter/secretaris 0575 461061
Dhr. Gerald Veldscholten bouwzaken 0575 463482
Mw. Ans Schabbink lid 0575 462570
 Dhr. Theo Keurentjes lid  0575 464247

 

Dienstverlening telefoon
Dhr. Theo Wissink aangelegenheden kerkhof 0575 462503
Mw. Jenny Veldscholten opgave dopen 0575 463482
Mw. Yvonne Huitink caritas 06 48483121
Dhr. Johan Hartman uitvoerend penningmeester 0575 463837
Dhr. Jan Willemsen koster 0575 463386

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

Vieringen: Door de Coronacrisis zijn er tot 1 maart 2021 in alle kerken van de parochie ‘De twaalf Apostelen’ geen vieringen.

Er is alleen een digitale viering vanuit Zutphen.  Geen publiek!

Website Willibrord Hengelo:

U kunt de site bereiken op www.willibrordhengelo.nl De site is nog in opbouw. Graag willen we de site verder uitbouwen. Ideeën en suggesties zijn welkom.  info@willibrordhengelo.nl