Belangrijke adressen

Bestuur Parochie HH. Twaalf Apostelen te Zutphen:

 

Het pastoraal en materieel beleid berust bij het parochiebestuur. De leden worden door het Bisdom benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kunnen ze voor een zelfde periode herbenoemd worden.

De parochie wordt wettelijk vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.

 

De pastoor van de parochie de H.H. Twaalf apostelen is de voorzitter.

In onze parochie is pastoor Harry Scheve volgens het kerkelijk recht de voorzitter.
Met toestemming van het bisdom is de vice-voorzitter gemachtigd om, in plaats van de voorzitter, de parochie te vertegenwoordigen bij materiële en economische aangelegenheden.

 

 

Samenstelling parochiebestuur:                              foto 4

Dhr. Harry Scheve, pastoor
Dhr.T.J.G.M Lam, vicevoorzitter
Dhr. G.A.G. Stolwijk RA, penningmeester
Mevr C.A.L.S. Peterse-Giesen;  secretaris; portefeuille personeelszaken en vrijwilligersbeleid

Dhr. T.J.G.M. Lam, portefeuille, communicatie
Dhr. H.G.J. Heuver; portefeuille gebouwen, portefeuille begraafplaatsen

 

De RK. Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo Gld
behorende tot de R.-K. Parochie HH. Twaalf Apostelen

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl en www.12apostelen.nl
Banknummer: NL85RABO 01213 92 570
Banknummer kerkbalans/parochiebijdrage:  NL82RABO 01195 38 857

 

Pastores

Pastoraal Team Parochie HH. Twaalf Apostelen:

J.G.M. Scheve, pastoor,

Telefonische bereikbaar via het parochiesecretariaat

Tel. 0575 711310

Kerkstraat 9; 7256 AR Keijenborg, tel.: 06 53214017

 

 

J. van Kranenburg, pastoraal werker,

tel. 06 51 23 03 05
p./a. Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen.
Email:j.vankranenburg@12apostelen.nl

 

M.J.B. Engelare-van Langen, pastoraal medewerker.

Tel:0629405303

p./a. Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen.

Email:m.peters@12apostelen.nl

 

Secretariaat Parochie HH. Twaalf Apostelen:

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
Tel.: 0575-711310; dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Email: secretariaat@12apostelen.nl.
Website: www.12apostelen.nl

 

Mieke Degen en Magda van Ommen

p./a. Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen.

Tel: 0575 711310

Dinsdag t/m vrijdag 9:00-12:00 uur

Email: secretariaat@12apostelen.nl

 

Het Pastoraal Team wordt geassisteerd door:

Diaken V.T.T. ten Bruin

 

Diaken G.G.M. Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
Dinsdag 18.30-19.30 uur; tel.: (0545) 272320.
Email: g.oudegroen@12apostelen.nl

 

G.J.A.M. Spekkink-Beunk, parochiemedewerkster
Tel.: 06-47153610

Email: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. Storteler-Wopereis, parochiemedewerkster
Tel.: 06-11178334

Email: m.storteler@12apostelen.nl

 

L.M.J.F. van de Kam, parochiemedewerkster

tel. 06-39639364

Email: l.vandekamp@12apostelen.nl

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

06 2124 1984

0575 463482

0575 464247

06 1014 7854

463482

462763

06 4539 7320

06 2905 0038

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Dhr. Herman Gosselink

 

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

Onderweg/

parochienieuws

0575 463837

0575 462503

0575 463482

06-48483121

0575 463386

0575 461028

Dhr. J. Claver

Dhr. Henk Roes

Achterwacht

Achterwacht

06 2334 3489

06 2124 1984

 

Kerkradio via internet

is te bereiken via deze website van de parochie,

 

Kerkradio Hengelo

 

maar ook via     www.12apostelen.nl