Nieuwsbrief jrg. 1 mei 2024

 

 

Nieuwsbrief Jrg. 1 nr. 3  mei 2024

De H. Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

Redactie:  Henk Roes  email:  hwa.roes@gmail.com

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep telefoon
Vacature

Mw. Marian Zaarbelink

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

 

Voorzitter/Secretaris

Lid

Lid

Lid

 

 

 

06 1014 7854

0575 – 462763

06 4539 7320

 

Dienstverlening   Telefoon
Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Yvonne Huitink

 

Dhr. Henk Roes

Penningmeester

Kerkhof

Caritas

Onderweg/ Nieuwsbrief

0575 – 463837

0575 – 462503

06-4848 3121
via Zutphen

06- 2124 1984

Opgave dopen

Achterwacht

via Zutphen

via Zutphen

 

 

Gebedsviering in de VGH Kerk aan de Banninkstraat

 

Zondag 7 april was er weer een gebedsviering van de katholieke geloofsgemeenschap in Hengelo. Ook nu was het kerkje goed gevuld met trouwe bezoekers. De mensen die altijd kwamen in de Willibrordkerk kwamen, waren er nu weer, een goed teken.

De voorgangers hadden de dienst goed voorbereid met mooie teksten, gedichten en samenzang. Omdat er geen organiste beschikbaar was, werden wij door Hans Milder begeleid op zijn blokfluit. Ook was er mooie muziek te horen via de geluidsinstallatie.

Er werden kaarsen aangestoken voor twee overleden parochianen, mooi dat er aan hen gedacht werd. Achterin de kerk ligt voortaan een intentieboekje waarin bezoekers voor aanvang van de dienst een attentie kunnen schrijven. Zijn weer nieuwe initiatieven !

 

Na afloop was er koffie, thee met iets lekkers. Een uitnodiging om nog even na te blijven en elkaar te ontmoeten.

 

Zondag 5 mei is de volgende viering weer in het kerkje.

 

Overleden Henk Damen, 79 jaar

 

Op 29 maart 2024 is overleden Henk Damen.

Met een mooie spreuk ’t is mooi ewes’ deelt de familie Damen mee dat ze dankbaar zijn voor alle liefde en mooie herinneringen die hij hen heeft gegeven. De familie neemt dan ook afscheid van haar geliefde man, zorgzame (schoon)vader en trotse opa.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

 

Overleden oud pastoor Cees van Zanten

Op 10 april was de uitvaartdienst voor pastoor van Zanten in de kerk van Keijenborg. Vanaf 1 september 1977 was hij pastoor te Keijenborg. Op 1 juni 1993 ging hij met emeritaat. Hij was een bekwame zielenherder van Keijenborg. Een verstandige pastoor met een open vizier die met de tijd meeging.

 

Vieringen/bijeenkomsten  mei 2024

 

Datum Activiteit Uitvoering Locatie
02 mei Vrije inloop

10.00 – 11.30 uur

Werkgroep Zijingang
VGH Kerk
05 mei 09.30 uur R.K. Woord- Gebedsviering Hoofdingang VGH Kerk
04 mei Dodenherdenking

19.00 uur

Interkerkelijke
Gedachtenisdienst
Remigiuskerk
09 mei Hemelvaartsdag

Geen inloopmorgen

Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

16 mei Vrije inloop Lid Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

16 mei Bleijkeviering

19.00 uur

Diaken Theo ten Bruin De Bleijke
23 mei Vrije inloop

10.00 – 11.30 uur

Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

30 mei Vrije inloop

 10.00 -11.30 uur

Werkgroep Zijingang

VGH Kerk

 

 

Interkerkelijk motortreffen Hengelo- Joure

 

Joure-Hengelo

 

Bij een zomerse temperatuur reden de Hengeloërs en de Jousters elkaar op zaterdag 13 april voor de 5e keer tegemoet. Na een hartelijke ontmoeting van vertrouwde en nieuwe gezichten op een zonnig en gezellig Hoogeveens terras werd gezamenlijk richting Dwingeloo gekoerst. In het centrum bij de muziektent was de lunch en gaf iedereen zonder vragen gehoor aan het verzoek om één laars uit te lenen voor een groepsfoto. Via een mooie route werd halverwege de middag de drukbezochte bazaar in en om De Oerdracht in Joure bereikt ten bate van zonnepanelen op het kerkgebouw.

Na rust, thuis of hotel, troffen we elkaar opnieuw voor het avondeten in de buurthuiskamer van het Leger des Heils, het werkterrein van Elvera (een van de duopassagiers). Zij vertelde vol passie over het weekprogramma op deze plek, waar iedereen welkom is en zich gehoord, gezien en thuis mag voelen. Ook mocht er een kijkje genomen worden in het winkeltje met nieuwe en tweedehands kleding voor kleine prijzen. Na een gezellige avond legden we ons moe, maar voldaan te ruste, terwijl elders in Joure duizenden muziekliefhebbers genoten van het Bregepopfestival.

Op zondagmorgen om half tien vormde een indrukwekkende groep motoren een erehaag bij de ingang van de Hobbe van Baerdt in het monumentale hart van Joure. In een volle kerk stelde Christien de motorrijders voor en o.g. als mede voorganger. Het thema was reizen en onderweg zijn bij de schriftlezing van Lucas 10, 1-12: ‘Hij stuurde hen twee aan twee op weg. Neem geen geld mee en ook geen tas of schoenen, alleen de vredesgroet.’ En dan gaan de leerlingen op blote voeten, zonder schoenen. Onvoorstelbaar voor ons, die zoveel soorten schoenen kennen. Ze kwamen in beeld, die schoenen…. Schoenen met een verhaal. En daar waren ze: ook onze motorlaarzen bij de muziektent in Dwingeloo!

Na de kerkdienst en de koffie reden we naar Terkaple. In het kerkje aldaar stond een lunch voor ons klaar, waarbij de motorrijdende voorzitter Harm en zijn vrouw Jantje ons vertelden over geschiedenis, restauratie en tekeningen van middeleeuwse Bijbelse gewelfschilderingen. Langs het Tjeukemeer en  een pont over het Zwarte Water (?) richting Kampen verdween Friesland langzaam uit zicht.  Op een terras in de eeuwenoude Hanzestad werd terug geblikt op een zeer geslaagd weekend en klonken woorden van dank, ‘wel thuis’ en ‘tot volgend jaar in Hengelo’.  Op de parkeerplaats zwaaiden we elkaar uit om huiswaarts te keren, waar we tegen 18.00 uur arriveerden en afsloten bij Chris en Henny thuis. Wat was het een mooi weekend….. Een bijzondere manier van kerk-zijn. Grote dank en waardering gaat uit naar de mensen in Joure die kosten noch moeite hebben gespaard om er een onvergetelijk evenement van te maken.

We kijken al weer vooruit naar de traditionele motortoer van de Raad van Kerken op 2e Pinksterdag. De bestemming is nog niet vastgesteld. Nadere info volgt.  (Gerry Spekkink)

 

 

 Hengelo gezamenlijk op weg naar Pasen

 

In de donkere avond van Goede Vrijdag liep een aangroeiende groep mensen de passietocht, georganiseerd door de drie geloofsgemeenschappen van Hengelo G. Zo werd die dag stil gestaan bij de lijdensweg van Jezus. Aan de Stekweg werden lichtjes aangestoken en klonk het Via Dolorosa. Daarna begon de tocht achter een groot houten kruis. De kruisweg liep via het solarpark naar de Snethlageweg en vervolgens via Schoolstraat en Regelinkstraat langs de oude smederij naar het eindpunt bij de Vredesvlam aan de Kerkstraat.

Bij iedere stop was een meditatief moment bij een van de zeven zinnen die Jezus voor zijn overlijden sprak aan het kruis. Deelnemers aan de tocht kregen bij aanvang of onderweg een eigen houten kruis te dragen. Iedere stop leverde voor dat kruis een kaartje op om het betreffende kruiswoord te overdenken. Deze indrukwekkende activiteit is gefilmd en terug te zien op
www.protestantsegemeentehengelogld.nl onder diensten terugkijken – 29maart.

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd via Kerkradio Zutphen

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 0575 462648

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak.

Noaberviering 20 april 2024

 

Zaterdagavond 20 april waren we bij elkaar in kerkje van VGH aan de Banninkstraat voor onze noaberviering.

 

Thema deze keer “Bomen verbinden”.

We begonnen met ontmoeting bij appelsap en appeltaart, produkten die ons verbinden met de appelboom.

We hebben geluisterd naar teksten over bomen van verwondering en verbinding, zoals over de levensboom, de vriendenboom, de herinneringsboom en de vredesboom. Ook hebben we geluisterd naar muziek over ‘de boom’ van Boudewijn de Groot.

De tekst van de vriendenboom:

Ergens op de wereld staat de levensboom – Een sterke boom – De vriendenboom

Een die niet van zon en regen leeft – Maar van een beetje tederheid

Vriendschap en genegenheid – Iets dat we langzaamaan vergeten

 

’t Misschien een heel naïeve kinderdroom

Die boom van mij – De vriendenboom

Maar hij zou er moeten wezen – Overal waar mensen samen zijn

Arm of rijk en groot of klein – Dat moest de hele wereld weten

 

Als je maar oprecht naar die boom wilt zoeken

Staat-ie heel dichtbij misschien – Kun je ‘m uit je venster zien

Maar hij staat nergens in de boeken

 

Als je durft te leven zonder angst en schroom

Dan groeit-ie wel – De vriendenboom – En je zult het met me eens zijn

’t Allermooiste van de hele schepping – is de vriendenboom

 

De volgende noabervieringen zijn op 7 september en op 23 november in de VGH-kerk.

Wees welkom.

 

Openingstijden Mariakapel

Het nieuwe seizoen voor de Mariakapel is weer begonnen.
Het tijdvak loopt van 30 maart t/m 04 oktober. Dit betekent dat de kapel weer dagelijks is geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Dankzij de medewerking van 7 parochianen, die wekelijks om beurten de opening en de sluiting verzorgen, wordt U en de toeristen in ons dorp weer in de gelegenheid gesteld om een kaarsje op te steken op een moment dat U dat uit komt. U kunt op uw eigen manier en gekozen tijdstip genieten van de sfeer die de kapel en de inkijk in de kerk uitstraalt.

We hebben mogen ervaren dat de Mariakapel voor veel mensen een plek is voor een moment van rust en troost.

 

30 mei  Afsluiting  Inspiratie & Ontmoeting

 

Als afsluiting van het seizoen 2023-2024 gaan we op bezoek bij Heiligenbeelden museum in Kranenburg. We krijgen daar een rondleiding door de kerk door een van de vele vrijwilligers.

De in 1855 gebouwde H. Antonius van Paduakerk is de oudste nog bestaande kerk van de architect P.J.H.(Pierre) Cuypers). In opdracht van de adellijke familie van Dorth tot Medler, waarvan nazaten nog steeds nabij de kerk wonen, ontwierp hij een driebeukige neogotische kruisbasiliek , die in 1867 werd gewijd door mgr. Schaepman. In de nabijheid van de kerk, inmiddels Rijksmonument,  staan nog meer door Cuypers ontworpen bouwwerken, zoals de voormalige pastorie, een processiekapel, een schoolmeesterswoning, de grafkapel op de R.K. begraafplaats en het koetshuis van Huize Wientjesvoort.

Het voormalige parochiebestuur heeft de kerk verkocht aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. (Deze verhuurt sinds die tijd de kerk aan het Heiligenbeeldenmuseum. )

Heeft u zin om mee te gaan voor een excursie waarin we de kerk en de heiligen beelden kunnen bekijken? Meldt u aan!

Vertrek: Willibrordhuus

Vertrek fietsers: 13.30 uur
Vertrek auto’s 14.00 uur
Kosten: € 10,00 en voor museumjaarkaart houders €2,50
Opgave bij Jo van Aken per mail: jo.van.aken@gmail.com

Op zoek naar nieuwe commissie leden,

De commissie Ontmoeting en Inspiratie is naarstig op zoek naar nieuwe leden, omdat een van de leden wil stoppen. Het is geen werkbare situatie meer als dit werk door maar een persoon wordt gedragen.  Zijn er mensen die de commissie kunnen aanvullen? Het zou jammer zijn als dit werk moet stoppen. Voor meer info en  eventuele aanmelding  kunt u een mailtje sturen naar een van de leden van de werkgroep.

Hartelijke groet,
Jo van Aken tel. 0575-461800 of jo.vanaken@gmail.com
Frida Meints tel. 0651007904 of f.meints@gmail.com

 

Kliederkerk 9 juni 2024
Ziekenzalving 2024

 

Op donderdag 11 april heeft  een Eucharistieviering plaatsgevonden in de Joh. de Doperkerk in Keijenborg met ziekenzalving.

De dienst werd voorgegaan door Pastoor Harry Scheve en de dienst werd muzikaal begeleid door het parochiekoor eveneens uit Keijenborg.

21 parochianen vanuit Hengelo en Keijenborg  hebben deelgenomen aan dit belangrijke Sacrament van de kerk.

In het welkomstwoord sprak de Pastoor  over het sacrament. Dit heeft de betekenis van Bemoediging en Barmhartigheid in deze Paastijd. De ziekenzalving heeft niet meer rechtstreeks met de dood te maken zoals vroeger, maar met kracht en genezing en moed. Weten dat je er zelf bent  bij betrokken door dit zelf volop mee te maken (zoals vandaag.)

Ziekenzalving kan tegenwoordig gevierd worden met elkaar  en ook  in toekomst is waard om te behouden. Elke dag wordt het in Lourdes  gevierd waar vele zieken bij elkaar komen. Voorhoofd en handen worden gezalfd  en handen worden opgelegd. Hiermee gaan de gebaren terug na die ene mens Jezus Christus. De dienst werd afgesloten met een passend gedicht getiteld :  Gelukkig is de mens die tot het einde, handen mag voelen die goed doen. Tijdens het slotlied  kregen de aanwezigen een rode roos aangeboden met een kaartje  als bedankje voor deelname aan deze viering.

In de Horst werd nog gezellig nagepraat onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers er bij.

 

Bezoekersgroep:  Hengelo                    Keijenborg

Jan Claver                 Ria Boers

  Dodenherdenking 2024

 

 

HERDENKING 4 mei 2024

Aan de 4 mei herdenking wordt in Hengelo (Gld) op de volgende wijze inhoud gegeven:

19.00 –
19.30 uur            Interkerkelijke Gedachtenisdienstin de Remigiuskerk

19.40 uur
In de Synagogestraat worden kransen gelegd bij het monument dat aldaar is
geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap uit Hengelo. Vandaar gaan de
aanwezigen in een stille tocht via de Regelinkstraat naar het plaatselijk monument in
het Geurtzenplantsoen, alwaar kransen worden gelegd voor alle oorlog-slachtoffers

19.45 –
19.55 uur               Het luiden van de klokken

19.55 uur               Het voorlezen van de namen van de oud-inwoners van Hengelo en Keijenborg die aan het
oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.

20.00 –
20.02 uur            Algemene stilte, waarna een hoornblazer het
‘Taptoe-signaal’ ten gehore zal brengen, gevolgd
door het zingen van het ‘Wilhelmus’ door het Hengelo’s Gemengd Koor.
Daarna toespraak door een vertegenwoordiger van de gemeente Bronckhorst

Na deze plechtigheid kunnen de aanwezigen langs het monument lopen en desgewenst bloemen leggen

De inwoners worden verzocht op 4 mei tussen zonsopgang en zonsondergang .de Nederlandse vlag halfstok te hangen

 

Repair Café

Sufficiëntie.

 

Tot voor kort had ik nog nooit van dit woord gehoord, totdat ik een artikeltje op Foodlog hierover las en zag meteen hierin een belangrijke rol voor ons Repair Café. Hieronder een samenvatting.

Artikel:

We staan voor een cruciale uitdaging: het realiseren van een duurzame toekomst voor ons en de generaties na ons. De energietransitie, een sleutelcomponent in deze uitdaging, kampt echter met obstakels, zoals overbelasting van het elektriciteitsnet, arbeidstekorten, inflatie, beperkte beschikbaarheid van grondstoffen, ruimtegebrek en weerstand tegen wind- en zonneparken. De oplossing? Een verschuiving in mentaliteit naar ‘sufficiëntie’ – het principe van minder verbruiken zonder in te leveren op welzijn.

Sufficiëntie betekent kiezen voor een energiezuinig bestaan. Dat moet de norm zijn, niet de uitzondering. Het houdt in dat we producten repareren in plaats van vervangen, de voorkeur geven aan openbaar vervoer en fiets boven de auto en kiezen voor kwaliteit van leven boven kwantiteit van bezittingen.

De overstap naar een samenleving die sufficiëntie omarmt, is alleen niet vrij van uitdagingen. Denk vooral aan uitdagingen op cultureel, economisch en politiek gebied. Onze samenleving is gericht op meer en meer consumptie.

“Sufficiëntie maakt niet alleen de energietransitie op meerdere fronten behapbaar, het kan ook de aanzet zijn voor de maatschappelijke transformaties die nodig zijn voor een echt duurzame samenleving”, concluderen de experts.

Jakob Strating

info@repaircafehengelogld.nl

Kledingbank Zelhem

 

Locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur

Iedereen is welkom

De voedselbank zit ook op dit adres.

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 1 nr. juni kan uiterlijk tot  24 mei worden aangeleverd bij Henk Roes. Email: hwa.roes@gmail.com

 

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 5, kan tot uiterlijk 17 mei 2024 bij Henk Roes  email:   hwa.roes@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat?

 

De Pinksterviering in Keijenborg wordt een feestelijke viering van en voor mensen uit Hengelo, Baak, Olburgen en Keijenborg. Mw. Gerry Spekkink gaat in deze viering voor!